Her snublet Sponheim

Venstre trodde på et resultat over sperregrensa, da måtte de gjort et like godt valg i resten av landet som de klarte i de største byene.

Sponheim

Bakgrunnstallene i TNS Gallups valgdagsmåling for TV 2 viser at bare 42 prosent av Venstrevelgerne fra 2005 valgte å stemme på partiet igjen. Venstre mistet 19 prosent av de tidligere velgerne til Høyre. Nesten like mange forsvant til Arbeiderpartiet, men også en del tidligere Venstrevelgere valgte å stemme Kristelig Folkeparti.

Forhåndsstemmene viser at Venstre lå over sperregrensa med en oppslutning på 4,44 prosent. Det var dermed på oppløpssiden det glapp for Sponheim.

Valgresultatene viser at Venstre gikk tilbake i alle fylker unntatt Finnmark. Størst var tilbakeganagen i Møre og Romsdal og Oslo. Hovedstaden var beste Venstrefylke med en oppslutning fra velgerne på 6,4 prosent.

I nynorsk-kommunene hvor Venstre historisk har stått sterkt gikk de markert tilbake. Beregninger TV 2 har laget viser at dersom partiet hadde klart å gjøre et like godt valg i resten av landet som i storbyene ville de klart sperregrensa.

Lars Sponheim vender hjem til Ulvik. Fremdeles er det den kommunen i landet hvor Venstre fikk størst oppslutning med 15 prosent, men selv i hjemkommunen til partilederen og generalsekretær Terje Breivik er det et skadeskutt Venstre etter valget.

Det var bare 14 kommuner hvor Venstre opplevde fremgang ved valget. I følge partiet har imidlertid medlemmene strømmet til etter valgnederlaget. Venstre tror de kan reise seg igjen, som de har gjort tidligere. Hva tror du om Venstres fremtid?