De rødgrønne nærmer seg

Det er fortsatt borgerlig ledelse, men de rødgrønne partiene haler litt innpå.

Selv om de siste målingene til TNS Gallup/TV 2 har vist flertall for opposisjonen, er ikke forspranget større enn at det kan snu i løpet av helgen.

Det løpende gjennomsnittet på målingene viser at de rødgrønne lørdag formiddag har 45,9 prosent (+0,4 siden forrige lørdag), mens opposisjonspartiene ligger fast på 51,1 prosent. Enkelte av målingene som inngår i snittet er noe gamle, og de fanger dermed ikke like godt opp endringene som har skjedd de siste dagene.

De fleste målingene de siste dagene tyder på at Høyre har valgvinden i ryggen. Erna Solberg ble den store valgtaperen i 2005, nå kan hun bli vinneren.

I motsatt ende av skalaen sliter Sosialistisk Venstreparti. Kristin Halvorsen dumpet fra gode målinger til 8,8 prosent ved valget i 2005. Nå viser gjennomsnittet for partiet 7,2, godt hjupet av Synovate/Dagbladet som ofte måler SV høyere enn andre.

Kristin Halvorsens problem illustreres godt om man kaseter et blikk på de lokale målingene. SV har knapt hatt fylkesmålinger over valgresultatet fra 2005.

Selv om de borgerlige partiene i øyeblikket leder med 5,2 prosent, er det viktig å huske på at valgordningen favoriserer regjeringspartiene. De kan få flertall med mellom to og tre prosents lavere oppslutning enn opposisjonen.