Opposisjonen vant ungdommen

Jens Stoltenberg vant valget, men har ikke like godt grep om de unge velgerne.

Valglokalet

Valgdagsmålingen fra TNS Gallup/TV 2 i 2005 viste at de rødgrønne partiene hadde en oppslutning på 48 prosent blant velgere under 30 år. Årets valgdagsmåing fra TNS Gallup viser at oppslutningen blant de unge velgerne har falt til 42 prosent.

Målingen viser at Arbeiderpartiet økte oppslutningen i alle aldersgrupper over 30 år. Størst var fremgangen blant velgere mellom 30 og 44. Den eneste aldersgruppen der Arbeiderpartiet ikke styrket seg var blant velgere under 30 år.

En sammenligning av tallene i de to målingene viser at ingen av de rødgrønne partiene kapret en større andel av velgere under 30 år enn for fire år siden. Sosialistisk Venstreparti som ble en av valgets store tapere mistet velgere i alle aldersgrupper under 60 år. Særlig blant kvinner under 30 år hadde SV klart lavere oppslutning i år.

For fire år siden da Høyre gjorde sitt dårligste stortingsvalg viste valgdagsmålingen til TV 2 at bare 12 prosent av velgerne under 30 år stemte på partiet. Årets måling viste til sammenligning at 19 prosent av de unge sier de stemte Høyre.

Opposisjonspartiene som i følge valgdagsmålingen i 2005 fikk støtte fra 44 prosent av de unge velgerne samlet ved vårens valg 54 prosent av velgerne under 30 år. I de andre aldersgruppene var oppslutningen om opposisjonen stabil.

Hva tror du er årsaken til at flere unge stemte borgerlig enn for fire år siden?

Så jevnt var valget

Riksvalgstyret har nå endelig godkjent valget, det ble rødgrønt med små marginer.

Valgurne

Resultatene viser at det ble en svært jevn kamp om flere av de siste mandatene.

Nærmest til å kapre en stortingsplass over blokkgrensene var Lars Sponheim. Den avtroppende Venstrelederen manglet bare 338 stemmer for å kapre det siste distriktsmandatet i Hordaland fra Arbeiderpartiet.

I Vestfold manglet Høyres Anne Gro Olafsen bare 750 stemmer på å kapre et det siste distriktsmandatet fra Arbeiderpartiets Steinar Gullvåg.

I Vest-Agder var Arbeiderpartiets Odd Omland nærmest til å kapre et nytt mandat. Med 846 stemmer ekstra hadde han vippet ut Henning Skumsvoll (Frp).

Dramaet i Rogaland endte med at Karmøyordfører Kjell Arvid Svendsen (KrF) til slutt manglet 187 stemmer på å ta sistemandatet fra Bente Thorsen (Frp).

I Sogn og Fjordane fikk Bjørn Lødemel (H) utjevningsmandatet, men han manglet bare 995 stemmer på å ta det siste distriktsmandatet fra Tor Bremer (Ap).

I Finnmark fikk Høyres Frank Bakke Jensen utjevningsmandatet, med 644 ekstra stemmer hadde han tatt distriktsmandatet fra Ingalill Olsen (Ap).

Eksemplene viser hvor jevnt årets stortingsvalg egentlig var. Noen få velgere i flere fylker kunne ha endet sammensetningen av Stortinget. Resultatet ble 86 til de rødgrønne mot 83 borgerlige, noe særlig jevnere er det vanskelig å få det.

Generasjonsskiftet i Oslo

Det kunne nesten vært far og sønn, så stor avstand er det i alder mellom avtroppende byrådsleder Erling Lae (63) og Stian Berger Røsland (32).

Stian Berger RøSland

Det kom det ikke som noen stor overraskelse at Høyre valgte å bytte mannskap i hovedstaden i god tid foran neste kommunevalg. Ved å trekke seg to år før valget gir Erling Lae neste generasjon god tid til å bygge seg opp i byrådet.

Erling Lae har ledet byrådet i Oslo de siste ni årene. I 2000 dannet han byråd med KrF og Venstre, mens han i 2003 tok med Fremskrittspartiet. Hovedstaden er sammen med Bergen de to eneste kommunene som har parlamentarisk styringsmodell.

Den avtroppende byrådslederen har hatt en rekke politiske verv, som rådgiver i det daværende forbruker- og administrasjonsdepartementet var han på 80-tallet en av pådriverne for liberaliseringen av åpningstidsloven.

Den påtroppende byrådslederen er heller ingen nykommer politisk. Stian Berger Røsland ble valgt inn i bystyret i 1999. Han har vært en av Erling Laes nærmeste medarbeidere som byrådssekretær og de siste årene finansbyråd i hovedstaden.

Røsland er utdannet jurist og har hatt en rekke verv i Oslopolitikken. I november fyller den påtroppende byrådslederen i Oslo 33 år. Med generasjonsskiftet i Rådhuset har Høyre staket ut kursen mot kommunevalget 2011.

Etter forrige kommunevalg skrev jeg en bloggpost som viste at særlig Høyre gjorde det bedre i kommuner der ordførerne tok gjenvalg enn i resten av landet. Tror du Høyre vil beholde makta i Oslo med nytt mannskap eller går det mot regimeskifte?

KrF i skyggenes dal

Dagfinn Høybråten skulle gjenreise Kristelig Folkeparti. Høstens valg ble det dårligste i partiets historie med bare 5,5 prosent av velgerne.

Dagfinn HøYbråTen 09

Bakgrunnstallene i TNS Gallups valgdagsmåling for TV 2 viser at sju av ti som stemte KrF for fire år siden valgte samme stemmeseddel i år. Det gir partiet mer lojale velgere enn de to andre taperne, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Tallene viser at åtte prosent av KrF-velgerne fra forrige valg forsvant til Fremskrittspartiet, mens seks prosent forsvant til Høyre. Det var bare halvparten så mange tidligere KrF-velgere som valgte å stemme på et av de rødgrønne partiene som på et partiene på høyresiden. Kun fem prosent av KrF-velgerne fra forrige stortingsvalg valgte i følge valgdagsmålingen til TV 2 å bli sofavelgere.

KrF gikk tilbake i samtlige av landets fylker. Tilbakegangen var stor i det tradisjonelle bibelbeltet, som vi har definert som bedehuskommuner.

Kommunen med størst fremgang var Evje- og Hornnes hjemkommunen til KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad. Han kapret utjevningsmandatet i Aust-Agder. Det var her, i Vest-Agder og Rogaland at KrF oppnådde tosiffrede tall ved stortingsvalget.

Bakgrunnstallene fra valgdagsmålingen viser at KrF har dobbelt så høy oppslutning blant velgere over 60 år som de har blant de yngste velgerne. Tror du KrF vil klare å reise seg eller er partiet i ferd med å forsvinne fra norsk politikk?

Velgerflukten fra SV

For andre valg på rad har tidligere velgere snudd ryggen til Kristin Halvorsen.

Halvorsen

Ingen andre partier gikk like mye tilbake som Sosialistisk Venstreparti ved årets stortingsvalg. For fire år siden tapte SV på oppløpssiden og endte på 8,8 prosent. I år forsatte tilbakegangen for finansministerens parti som endte på 6,2 prosent.

Valgdagsmålingen TNS Gallup laget for TV 2 viser at bare 52 prosent av velgerne som stemte på Sosialistisk Venstreparti i 2005 brukte den samme stemmeseddelen i år. Tre av ti tidligere SV-velgere foretrakk regjeringsstorebror Arbeiderpartiet. Målingen viser at tre av fire som stemte på SV ved stortingsvalget er kvinner.

Kristin Halvorsen er leder for et parti som gikk tilbake i samtlige av landets fylker. Størst var tilbakegangen i Nord-Trøndelag der profilen Inge Ryan takket for seg. Etterfølgeren fikk ikke tillitt av velgerne med en tilbakegang på 5,0 til 6,5 prosent.

Valgresultatene viser at det bare var 11 kommuner med økt oppslutning for SV. De tre med størst fremgang var samekommunene Nesseby, Karasjok og Tana.

Nesseby ble SVs beste kommune ved valget med 16,9 prosent, hjemkommunen til den nye listetoppen Kirsti Bergstø. Beste SV-fylke ble Oslo med 10,3 prosent (- 3,1), mens partiet havnet under sperregrensa i Møre og Romsdal og Vest-Agder.

I Audnedal og Hægebostad stemte bare 0,9 prosent på SV. Det er to eksempler på at partiet ikke klarte seg like bra i distriktene som i byene.

I 2001 gjorde Sosialistisk Venstreparti sitt beste valg med 12,5 prosent. Åtte år senere er partiet halvert til 6,2. Tror du SV vil holde på velgerne om fire år?

Her snublet Sponheim

Venstre trodde på et resultat over sperregrensa, da måtte de gjort et like godt valg i resten av landet som de klarte i de største byene.

Sponheim

Bakgrunnstallene i TNS Gallups valgdagsmåling for TV 2 viser at bare 42 prosent av Venstrevelgerne fra 2005 valgte å stemme på partiet igjen. Venstre mistet 19 prosent av de tidligere velgerne til Høyre. Nesten like mange forsvant til Arbeiderpartiet, men også en del tidligere Venstrevelgere valgte å stemme Kristelig Folkeparti.

Forhåndsstemmene viser at Venstre lå over sperregrensa med en oppslutning på 4,44 prosent. Det var dermed på oppløpssiden det glapp for Sponheim.

Valgresultatene viser at Venstre gikk tilbake i alle fylker unntatt Finnmark. Størst var tilbakeganagen i Møre og Romsdal og Oslo. Hovedstaden var beste Venstrefylke med en oppslutning fra velgerne på 6,4 prosent.

I nynorsk-kommunene hvor Venstre historisk har stått sterkt gikk de markert tilbake. Beregninger TV 2 har laget viser at dersom partiet hadde klart å gjøre et like godt valg i resten av landet som i storbyene ville de klart sperregrensa.

Lars Sponheim vender hjem til Ulvik. Fremdeles er det den kommunen i landet hvor Venstre fikk størst oppslutning med 15 prosent, men selv i hjemkommunen til partilederen og generalsekretær Terje Breivik er det et skadeskutt Venstre etter valget.

Det var bare 14 kommuner hvor Venstre opplevde fremgang ved valget. I følge partiet har imidlertid medlemmene strømmet til etter valgnederlaget. Venstre tror de kan reise seg igjen, som de har gjort tidligere. Hva tror du om Venstres fremtid?

Regnefeil førte til kaos

En regnefeil i prognosene førte til kaos i mandatfordelingen ved stortingsvalget.

Valgurne

Jeg skrur klokka et døgn tilbake, til kvelden etter valget. Sammen med vår tallknuser og regnemester Terje Sørensen sitter jeg i redaksjonen og går igjennom hvem som har kommet inn på Stortinget og hvem som er ute i alle landets fylker.

Når vi kommer til Rogaland oppdager vi noe merkelig. De opptalte stemmene viser at det er Fremskrittspartiet som skal det siste mandatet i fylket, ikke Kristelig Folkeparti slik prognosene til Statistisk Sentralbyrå forteller.

Vi ser på hverandre og kontrollregner. Operasjonen er ikke så vanskelig. Det er jo tross alt bare stemmetallene som skal divideres med delingstallet, en operasjon som tar 15-20 sekunder på en kalkulator. Det er feil i prognosene.

I formiddag benektet SSB overfor Haugesunds avis at de hadde gjort noen feil. “Nå er resultatet for Rogaland endelig. Det viser at Kjell Arvid Svendsen beholder plassen med 180 stemmers margin. Det bekrefter Arvid Lysø, prosjektleder i Statstisk sentralbyrå over Haugesund Avis”. Saken ble publisert 10.53. De opptalte stemmene viste da som kvelden før at Svendsen ikke ville komme inn, men at det siste mandatet i Rogaland gikk til Fremskrittspartiets fjerdekandidat Bente Thorsen.

Noen timer senere ble prognosen korrigert. Mandatfordelingen ble slik vår regnemester mente den skulle være etter å ha regnet i 15 sekunder tirsdag kveld.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa bekrefter at det var en feil i prognosemodellen til SSB. Dermed kunne mandatfordelingen vært korrekt langt tidligere, dersom myndighetene hadde brukt valgresultatet til å beregne mandater.

Valgforsker Hanne Marthe Narud rister oppgitt på hodet og synes synd på de to som har trodd de var stortingsrepresentanter. De to vet ikke helt hva de skal tro.

Alene i valglokalet

Det er litt høytid over det å avgi en stemme. I dag opplevde jeg å være den eneste velgeren i lokalet både til stortingsvalget og kirkevalget.

Kanskje skyldes det lave oppmøtet i mitt valglokale i formiddag at det er rekordmange velgere som i år har forhåndsstemt. Bare i hovedstaden er det avgitt over 109.000 stemmer før valglokalene åpnet søndag formiddag.

I hele landet har antall forhåndsstemmer passert 707.489. Mange kommuner hadde valglokalene åpne i går, likevel er det mange som fortsatt ikke har stemt.

Spørsmålet er om det store antallet forhåndsstemmer gir økt valgdeltagelse elelr om Norge nå går mer i retning av nabolandene Sverige og Finland der mange forhåndsstemmer gjør at det er færre velgere besøker valglokalet valgdagen.

Alle de siste målingene viser i praksis dødt løp. Selv om overvekten av mandater ser stor ut, er det i realiteten svært få stemmer som skiller partiene i kampen om sistemandatene i flere av fylkene. Politikerne har dermed rett når de sier at alle stemmer teller.

Her i studio 2 begynner det meste å bli klart for kveldens store valgsending. Du kan følge oss på TV 2 fra klokken 20 og på Nyhetskanalen gjennom hele natta. I tillegg gir vi deg alle tallene på vår omfattende resultatside på tv2nyhetene.no.

Her er vippefylkene

Ikke alle fylker er like spennende, her er fylkene som kan avgjøre stortingsvalget.

TV 2s siste måling før valget viser at opposisjonspartiene ligger an til å vinne mandat i sju fylker, mens de rødgrønne ligger an til å vinne i to.

I Østfold tar Høyres andrekandidat Tage Pettersen et nytt mandat og vipper dermed May Hansen (SV) ut av Stortinget etter åtte år.

I Akershus ligger KrFs Knut Arild Hareide an til å ta revansje i forhold til fire år siden i kampen om utjevningsmandat mot Dagfinn Sundsbø (Sp).

I Hedmark kan Lars Joakim Hanssen kapre Fremskrittspartiets andre mandat. Det kan skje på bekostning av Karin Andersen (SV) som har sittet 12 år på Stortinget.

I Buskerud ligger Høyres andrekandidat Anders B. Werp kapre et nytt mandat. Det skjer i så fall på bekostning av Per Olaf Lundteigen (Sp).

I Vestfold ser Høyres andrekandidat Anne Gro Olafsen ut til å vippe Arbeiderpartiets tredjekandidat Steinar Gullvåg ut etter fire år.

I Aust-Agder ligger Høyres Svein Harberg an til å kapre et nytt distriktsmandat. Dermed kommer ikke Arbeiderpartiets andrekandidat Line Vennesland inn.

I Vest-Agder ligger Arbeiderpartiets andrekandidat Odd Omland an til å vippe Henning Skumsvoll (Frp) ut av Stortinget etter fire år.

I Møre og Romsdal kan Torgeir Dahl kapre et nytt mandat for Høyre, mens Mette Hanekamhaug kan ligge an til å ta et ekstra mandat for Frp. Det skjer i så fall på bekostning av Bjørn Jacobsen (SV) og Leif Helge Kongshaug (V).

I Nord-Trøndelag ligger Arbeiderpartiets tredjekandidat Susanne Bratli an til et nytt mandat, mens Venstres Andre Skjelstad kan miste mandatet.

Dersom velgerne gjør som den siste målingen ligger det an til et svært knapt borgerlig flertall, men i flere av fylkene er kampen om sistemandatet svært jevn. Hvem tror du kommer til å kunne kalle seg valgvinner mandag kveld?

De rødgrønne nærmer seg

Det er fortsatt borgerlig ledelse, men de rødgrønne partiene haler litt innpå.

Selv om de siste målingene til TNS Gallup/TV 2 har vist flertall for opposisjonen, er ikke forspranget større enn at det kan snu i løpet av helgen.

Det løpende gjennomsnittet på målingene viser at de rødgrønne lørdag formiddag har 45,9 prosent (+0,4 siden forrige lørdag), mens opposisjonspartiene ligger fast på 51,1 prosent. Enkelte av målingene som inngår i snittet er noe gamle, og de fanger dermed ikke like godt opp endringene som har skjedd de siste dagene.

De fleste målingene de siste dagene tyder på at Høyre har valgvinden i ryggen. Erna Solberg ble den store valgtaperen i 2005, nå kan hun bli vinneren.

I motsatt ende av skalaen sliter Sosialistisk Venstreparti. Kristin Halvorsen dumpet fra gode målinger til 8,8 prosent ved valget i 2005. Nå viser gjennomsnittet for partiet 7,2, godt hjupet av Synovate/Dagbladet som ofte måler SV høyere enn andre.

Kristin Halvorsens problem illustreres godt om man kaseter et blikk på de lokale målingene. SV har knapt hatt fylkesmålinger over valgresultatet fra 2005.

Selv om de borgerlige partiene i øyeblikket leder med 5,2 prosent, er det viktig å huske på at valgordningen favoriserer regjeringspartiene. De kan få flertall med mellom to og tre prosents lavere oppslutning enn opposisjonen.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.