Spenningen stiger i valgkampen

Regjeringspartiene haler innpå opposisjonen på målingene to uker før valget.

TV 2s løpende gjennomsnittsberegning viser at de rødgrønne partiene får 46,1 prosents oppslutning, en fremgang på et prosentpoeng fra forrige lørdag. Opposisjonspartiene får flertall med 50,3 prosent, en tilbakegang på 0,3.

Den siste uken har pilen pekt nedover for Fremskrittspartiet. Gjennomsnittet gir dem i dag 25,7 prosent. De er dermed fortsatt det eneste partiet som har et gjennomsnitt som ligger høyere enn valgresultatet i 2005.

SV har hatt noen gode målinger den siste uken, som gjør at gjennomsnittet har steget fra 7,3 til 8,1 prosent, den klart høyeste oppslutningen får partiet hos Synovate/Dagbladet med 10,4. Dette byrået har ofte SV høyere enn de andre.

Selv om de borgerlige leder med 4,7 på gjennomsnittet mot regjeringspartiene er kampen uhyre jevn. I forrige uke ga TNS Gallup/TV 2 for første gang i valgkampen rødgrønt flertall med Rødt på vippen, denne uken ble det rødgrønt uten Rødt.

Rødt kan bli et nøkkelparti og havne på vippen, men valgordningen gjør at regjeringspartiene kan få flertall med mellom to og tre prosents lavere oppslutning enn opposisjonen. Dermed nærmer det seg dødt løp to uker før valget.

Denne uken har det blant annet kommet Oslo-måling som gir Arbeiderpartiet svært sterke tall og et sjuende mandat med så knapp margin som mulig.

I Hordaland truer lederen av Rødt Venstreleder Lars Sponheim som på en av de to fylkesmålingene har det siste og mest utsatte mandatet.

Flere av fylkene får persondueller som kan bli helt avgjørende for hvem som vinner valget. På grunnlag av TNS Gallups måling for TV 2 denne uken har vi beregnet hvem som har de mest utsatte mandatene og hvem som kjemper for plass.

Tror du de rødgrønnes fremgang fortsetter neste uke, eller vil de borgerlige partiene slå tilbake og styrke det svært knappe forspranget på gjennomsnittet?

Nå smiler Stoltenberg

Jens Stoltenberg smiler og tror valgseier er innen rekkevidde for de rødgrønne.

Denne ukes TV 2-gallup viser rødgrønn oppslutning på 47,4 prosent, mens de borgerlige partiene får 49,5 prosent. Likevel får de rødgrønne partiene flertall med 86 mandater mot 82 for de borgerlige, mens det siste mandatet går til Rødt.

Mens SV i lengre tid har slitt med å mobilisere egne velgere fra forrige valg viser denne målingen at to av tre som sier de stemte SV i 2005 vil gjøre det igjen. Partiet har denne gang færre tidligere velgere som sitter på gjerdet enn de har hatt på flere målinger. Dersom dette gjentar seg kan det tyde på et lite løft for Kristin Halvorsen.

På motsatt side smiler Høyreleder Erna Solberg over at Høyre har høyere oppslutning enn valgresultatet. 14,6 er rett bare et 0,5 over historiens dårligste resultat for partiet, men det er første gang det skjer på TNS Gallup måling for TV 2 siden i juni.

Fra den første målingen i august da Frp fikk 26,5 prosents oppslutning har partiet falt med tre prosentpoeng til 23,4 prosent på denne ukens måling. Partiet har bedre grep om unge og eldre velgere enn blant velge mellom 30 og 60 år.

Oppturen til SV gjør at Venstre nå står tilbake som partiet med de minst lojale velgerne. Bare 58 prosent av Venstrevelgerne fra 2005 sier de vil gjenta sitt valg, mens hver tredje V-velger har funnet seg et nytt parti, de fleste av dem Høyre eller Ap.

For en uke siden var Rødt på vippen på målingen fra TNS Gallup/TV 2, denne gang har de rødgrønne flertall alene. Tror du de klarer å beholde ledelsen?

Er det luft i den blå ballongen?

I dag feirer Høyre at partiet er 125 år. Makter Erna Solberg å gjenreise partiet?

Erna Og Kake

Det har gått fire år siden Erna Solberg ledet Høyre gjennom sin første valgkamp som leder. Det endte med histrisk nedtur og bare 14,1 prosents oppslutning.

Partiet gjorde sitt beste valg i nyere tid i 1981. Med Kåre Willoch i front klarte Høyre å samle 31,7 prosent av velgerne, det beste valget siden 1924.

TNS Gallups siste måling for TV 2 viser at seks av ti Høyrevelgere fra forrige stortingsvalg holder fast ved partiet. Rundt halvparten av de som forsvinner har funnet seg et annet parti, mens de øvrige setter seg på gjerdet og er usikre. Høyre har på denne målingen akkurat like stor oppslutning blant kvinner som de har blant menn.

Når partiet i dag feirer sin egen 125 årsdag smiler de tappert, selv om gjennomsnittet på landsmålingene fremdeles ligger under katastrofevalget. Rett nok har flere lokale målinger den siste uken hatt svakt sigende kurver for Høyre.

Strategene i Høyre tror på opptur frem mot valget. Spørsmålet er om det er nok luft i den blå ballongen til at partiet kan reise seg fra nedturen i 2005?

Lar du deg lokke av roser og pølser?

Partiene bruker 75 millioner kroner når de forsøker å vinne din stemme ved valget.

Det er liten tvil om at partiene åpner pengesekken i et forsøk på å få deg til å stemme slik de ønsker og dermed få muligheten til å styre landet de neste fire årene.

Rosene som Arbeiderpartiet deler ut i valgkampen koster alene 2,5 millioner kroner. Dermed er rosebudsjettet til Arbeiderpartiet omlag halvparten så stort som de samlede valgkampbudsjettene til de minste partiene på Stortinget.

En oversikt Stavanger Aftenblad presenterte lørdag viser at partienes hovedorganisasjoner svir av hele 75,7 millioner kroner på valgkamp. Oversikten viser at Arbeiderpartiets sentrale valgkampbudsjett har økt fra 14 millioner kroner i 2001 til 20 millioner kroner i år. Frp har mangedoblet sitt budsjett fra 3,5 til 18 millioner. Høyres budsjett har økt fra 10 til 15,3 millioner og SVs fra 1,2 til 5,9 millioner.

I tillegg kommer store beløp fra fylkespartiene, i Rogaland alene spytter lokalpartiene i følge Aftenbladet inn 5,5 millioner. Mange av lokalpartiene har solid økonomi. Det er kanskje ikke så rart når du ser på hva de får i offentlig støtte.

Lørdag feiret Høyre at partiet denne uken fyller 125 år med å dele ut pølser og marsipankake i Oslo sentrum. En hel busslast med spanske turister var blant dem som sikret seg gratis lunch på valgkampbudsjettet til jubilanten.

Lar du deg lokke av roser og pølser fra partiene i valgkampen?

Stabile målinger

Opposisjonspartiene ligger et hestehode foran på målingene tre uker før valget.

Denne uken har de borgerlige partiene styrket seg med 0,2 prosentpoeng til 51,9 prosent. Regjeringspartiene har gått tilbake 0,2 til 45,1 prosent i gjennomsnittsberegningen på TV 2-nyhetenes valgsider.

TV 2s måling denne uken viste at det ligger an til å bli langt jevnere enn hva gjennomsnittet tyder på. På gjennomsnittet ligger de rødgrønne i dag 6,8 bak de borgerlige, men noen av byråene har ikke publisert målinger siden i juli.

Valgordningen gjør at regjeringspartiene kan få flertall med mellom to og tre prosents lavere oppslutning enn opposisjonen, dermed er den reelle differansen mellom blokkene fortsatt mellom tre og fire prosent tre uker før valget.

Også denne uken har det kommet flere lokale målinger. I Akershus har Arbeiderpartiet størst grunn til å smile over ukens tall, Venstres Abid Raja er langt unna stortingsplass, mens KrFs Knut Arild Hareide kan komme inn.

I Telemark peker pilene ned for Frp og svakt oppover for Høyres førstekandidat Torbjørn Røe Isaksen. I Oppland blir det jevn kamp mellom to av de unge kandidatene, Arbeiderpartiets Stine Renate Håheim og Frps Hanne Maren Blåfjelldal.

Nå gjenstår tre uker med knallhard valgkamp. Tror du de borgerlige klarer å beholde ledelsen som gjennomsnittet tyder på, eller vinner regjeringspartiene?

Lokale thrillere kan avgjøre

I flere fylker kan en håndfull velgere avgjøre hvem som kommer på Stortinget.

De neste 24 dagene vil det stå flere lokale slag som alle er med å avgjøre hvem som vinner kampen om makta og skal styre Norge de neste fire årene.

Mandatberegningen TV 2 laget på grunnlag av denne ukes måling viser at partiet Rødt havner på vippen i en kamp som ser ut til å bli svært jevn mellom blokkene. Valgordningen gjør at de rødgrønne partiene kan få flertall med mellom to og tre prosents lavere oppslutning enn opposisjonspartiene.

Med 49,8 prosent av de spurte i ryggen vil regjeringspartiene med støtte fra Rødt få et knapt flertall på Stortinget, mot opposisjonspartienes 48,3 prosent. Men mandatberegningen til TV 2 viser at det står om svært få velgere i flere av fylkene.

I Finnmark kjemper Laila Davidsen (Frp) mot Ingalill Olsen (Ap) og det er så godt som dødt løp mellom de to. I Østfold er det svært jevnt mellom Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) og Wenche Olsen (Ap).

I Vest-Agder er det jevnt mellom Henning Skumsvoll (Frp) og Odd Omland (Ap), mens Arne L. Haugen (Ap), Siv Aida Rui Skattem (Frp) og Ola Borten Moe (Sp) kjemper en jevn kamp om det siste distriktsmandatet i Sør-Trøndelag.

Sammen med flere andre lokale kamper er det utfallet av disse duellene som avgjør hvilken partielder som kan smile bredest på valgnatta. Hvem tror du har størst grunn til å smile når alle stemmene er talt opp?

Borgerlig poengseier

Første runde i valgkampen viser poengseier til de borgerlige partiene.

Opposisjonen leder med 51,7 prosent mot regjeringens 45,3 på TV 2s gjennomsnitt av målinger. Rødt har 1,5 men får ingen mandater og er utelatt.

Valgordningen gjør at regjeringspartiene kan få flertall med mellom to og tre prosents lavere oppslutning enn opposisjonen, dermed er den reelle differansen mellom blokkene mellom tre og fire prosent når det fire uker igjen til valget.

I flere av fylkene har det kommet lokale målinger. Frp gikk kraftig frem i Aps kjerneområder Finnmark og Hedmark. Bygdeforsker Reidar Almås sier til Klassekampen at det er et uttrykk for en bygdeprotest.

A-pressens målinger for Nord-Norge før helgen ga inntrykk av å handle kun om Arbeiderpartiet. Det er også verdt å merke seg at Høyre ligger an til fremgang i nord, mens både SV og Senterpartiet har lavere oppslutning enn ved valget fire år siden.

I Midt-Norge viser Adresseavisens målinger at Frp har en betydelig fremgang, tallene varierer noe for Høyre, mens Venstre har tilbakegang. I Nord-Trøndelag er SV nesten halvert siden forrige valg.

På vestlandet sliter Høyre med svake tall både i Hordaland og Rogaland, KrF får tall som ligger like opp under valgresultatet fra 2005. Frp går klart frem, men fremgangfen er noe lavere enn hva landstrenden tyder på i øyeblikket. På Østlandet har det foreløbig kommet få lokale målinger.

Tror du de borgerlige partiene beholder ledelsen eller vil regjeringspartiene spise opp forspranget når valgkampen starter for alvor?

Bør du få større innflytelse?

I dag er det partiene som selv bestemmer hvem som kommer inn på Stortinget.

Valgurne

Nå vil Senterpartiets Ola Borten Moe ha en valgreform som gjør at du som velger får langt større innflytelse over hvem som kan ta sete på Løvebakken.

TV 2s valgekspert, professor Hanne Marthe Narud, skrev tidligere i år en pamflett om nominasjonene, som hun beskriver som svært lukket i den forstand at bare en håndfull av medlemmene i partiene faktisk deltar i prosessen.

Ved stortingsvalg har velgerne nesten ingen innflytelse på hvem som kommer inn. For at velgernes endringer skal bety noe må nemlig over halvparten av partiets velgere ha gjort endring ved den samme kandidaten. I praksis skjer det aldri, selv om vervet som folkevalgt formelt sett er et personvalg og ikke et partivalg.

De siste årene har medlemstallene i partiene gått ned, og bare et lite mindretall av medlemmene deltar aktivt i nominasjonsprosessen. Dermed er det stadig færre som bestemmer hvilke personer som kommer inn på Stortinget.

Det er dette Senterpartiets Ola Borten Moe nå ønsker å endre når han mener velgerne bør få større innflytelse og reell mulighet til å stemme inn nye kandidater fra partiene, dersom de ikke er fornøyd med en sittende stortingsrepresentant. Hva synes du?

Trofaste velgere

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har de mest lojale velgerne, mens Sosialistisk Venstreparti og Venstre sliter med at tidligere velgere forsvinner.

I forrige uke kom enkelte medier med meningsmålinger som virket preget av at en del nordmenn fortsatt var på ferie. Nå starter imidlertid alvoret, denne uken kommer vi med vårt første valgbarometer og det er sendestart for valg09 på TV 2.

Gjennomgangen av målingene så langt i år, viser at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har tatt et godt grep om velgerne som stemte på partiene i 2005. Hele 82 prosent av Frp-velgerne og 78 prosent av Arbeiderpartivelgerne fra 2005 sier de vil gjenta sitt valg i høst.

Til sammenligning er det 65 prosent av velgerne som stemte Høyre og KrF og 62 prosent av Senterpartivelgerne som vil gjøre det samme. På bunn i lojalitet ligger Venstre med 57 prosent og SV hvor bare 56 prosent vil gjøre det samme.

Mens valgundersøkelsen i 2001 viste at det var SV og Høyre som hadde de mest trofaste velgerne var det i 2005 Arbeiderpartivelgerne som var mest lojale.

Målingene så langt i år tyder på at Jens Stoltenberg og Siv Jensen har best grep om tidligere velgere, mens Kristin Halvorsen og Lars Sponheim mister flest velgere fra 2005 til henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre.

Hvem tror du tar best grep om velgerne når valgkampen nå starter for alvor?

Kampen mot sofaen

Partiene kjemper ikke bare mot hverandre, men også mot sofaen frem mot valget.

Denne uken lanserte Kristin Halvorsen et nytt kampanjenettsted for å få velgerne opp av sofaen og til fordrer hjemmesitterne til å besøke valglokalene 14. september. Det er neppe tilfeldig at det er SV som starter kampen om hjemmesitterne.

Målingene TNS Gallup laget for TV 2 i årets sju første måneder viser at to av tre velgere som lot være å stemme ved forrige stortingsvalg ikke oppgir parti.

Tidligere sofavelgere som sier de har funnet seg et nytt parti deler seg i tre like store grupper. En tredel oppgir at de vil stemme Arbeiderpartiet, en tredel svarer Frp mens den siste tredelen av mobiliserte hjemmesittere oppgir et annet parti.

Tallene viser at partiene i ulik grad har mistet velgere til sofaen, størst er andelen tvilere blant tidligere Sp-velgere, minst i Frp. Bare 56 prosent av SV-velgerne fra forrige valg sier at de vil stemme på partiet igjen. Men SVs største problem er kanskje ikke sofaen. Tre av ti SV-velgere fra sist har nemlig funnet seg et nytt parti.

Valgforskernes undersøkelse etter stortingsvalget i 2005 viste at nesten halvparten av velgerne først bestemte seg under valgkampen. Blant disse var det flere kvinner og unge velgere enn blant de som bestemte seg for parti tidlig.

Både i 1997 (78,3 prosent) og i 2005 (77,4 prosent) steg valgdeltagelsen. Men de 22,6 prosentene som satt hjemme sist utgjør en stor gruppe velgere. Tror du politikerne klarer å få flere velgere opp av sofaen i høst?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.