Kristin har trøbbel med gutta

Kristin Halvorsen er populær blant unge kvinner, men mangler draget på gutta.

Halvorsen Tar MåL

Bakgrunnstallene for målingene fra TNS Gallup de sju første månedene i år viser at SV har tre ganger så høy oppslutning blant kvinner under 30 som menn under 30. Partiet havner på nivå med Venstre og er så vidt større enn Senterpartiet og Kristelig Folkeparti blant menn under 30 år.

Kristin Halvorsens sterke stilling blant unge kvinner er en sterkt medvirkende årsak til at seks av ti kvinner under 30 sier de ville ha stemt rødgrønt.

Blant unge menn er det stikk motsatt. Frp-leder Siv Jensen har dobbelt så høy oppslutning blant menn under 30 som kvinner i samme aldersgruppe. Det er stekt medvirkende til at Frp og Høyre lukter på flertall alene om bare unge menn bestemte.

Tendensen er den samme for Arbeiderpartiet og Høyre. Jens Stoltenbergs parti appelerer sterkere til unge kvinner, mens Erna Solberg trekker flere unge menn.

For de små partiene er det langt mindre kjønnsforskjeller, men både Senterpartiet og KrF kjemper mot sperregrensa blant de yngste velgerne. De har langt sterkere grep om velgere over 60 år enn blant de yngste velgergruppene.

Det er ikke noe nytt fenomen at unge kvinner stemmer rødt og unge menn blått, det samme har kommet frem i valgundersøkelsene tidligere. Hva tror du er årsaken?

Her er studentenes favoritt

Jens Stoltenberg blir sittende om studentene bestemmer utfallet av høstens valg.

Jens Stoltenberg

I sommer har jeg gått igjennom bakgrunnstall fra målingene TNS Gallup har laget for TV 2 så langt i år. Det gir et visst innblikk i hvordan ulike grupper sier de vil stemme.

Arbeiderpartiet er klart største parti blant de spurte som oppgir at de er skoleelever og studenter. Tilsammen svarer 52 prosent av de spurte i denne gruppen at de vil stemme på et av de tre rødgrønne regjeringspartiene.

Til sammenligning er det bare 32 prosent av de spurte som oppgir at de er under utdanning som sier at vil stemme Høyre eller Fremskrittspartiet. Tallene viser at Frp har langt lavere oppslutning blant studentene enn i resten av befolkningen.

Frp-leder Siv Jensen er dermed ikke like populær blant studentene som ellers. Hun får rett og slett bank av Jens Stoltenberg blant folk som er under utdanning.

Mange av partiene har skole- og utdanning som en av sine viktigste saker foran valget. Etter vårsemesteret ved universitetene og høyskolene ser de rødgrønne ut til å ha et klart forsprang i denne gruppen. Hva tror du er årsaken til det?

Røde kvinner og blå menn

Dersom kvinnene får bestemme alene er de rødgrønne sikret fire nye med makt.

Grafikkanimasjonen er laget av Ellen Ulriksen i TV 2.

Er du kvinne er nemlig større sjanse for at du stemmer på et av regjeringspartiene større enn om du er mann. En gjennomgang av partibarometrene TNS Gallup har laget for TV 2 så langt i år, viser at kvinnene gir de rødgrønne partiene flertall.

Mens 54 prosent av kvinnene sier de ville ha stemt på et av regjeringspartiene, er det bare 42 prosent av mennene som ville gjort det samme. Menn stemmer nemlig langt blåere og hele 45 prosent av mennene ville ha stemt Fremskrittspartiet eller Høyre.

Oppslutningen om sentrumspartiene er omtrent den samme blant kvinner og menn. Sosialistisk Venstreparti har dobbelt så stor oppslutning blant kvinner som menn, mens Frp har langt flere menn enn kvinner blant sine velgere.

For to år siden viste en tilsvarende gjennomgang av målingene omtrent tilsvarende tall. Også valgundersøkelsen ved forrige stortingsvalg viste at det var en klar forskjell i stemmegivningen til kvinner og menn, omtrent på nivå med dagens tall.

Hva tror du er årsaken til at kvinner og menn sier de vil stemme så ulikt ved valget?

Drømmen om 40

Arbeiderpartiet drømmer om en oppslutning på over 40 prosent ved høstens valg.

– Det er kult å ta folk fra andre partier, men det er enda viktigere å få våre egne til stemmelokalene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

Han vifter med et ark han har fått fra tallknuserne på Youngstorget som viser at Arbeiderpartiet kan klare å bryte 40-streken ved valget. Om du sjekker det løpende gjennomsnittet av målinger på TV 2s valgsider viser det 32,8 prosent.

Den siste målingen fra TNS Gallup/TV 2 før sommeren ga Arbeiderpartiet 34,7 prosent. Den viste at svært mange tidligere Ap-velgere er mobilisert. Mye av potensialet ligger dermed i å hente velgere som har stemt på andre partier tidligere.

Bakgrunnstallene det siste året har vist at Arbeiderpartiet tar mange velgere som stemte på regjeringspartner SV. En del av potensialet består i å hente enda flere.

Forrige gang Arbeiderpartiet klarte 40-streken ved et valg var i 1985. Da lå Høyre over 30 prosent og valgkampen handlet om to personer Gro og Kåre. Foran høstens valg handler mye om Siv og Jens. Tror du Arbeiderpartiets drøm blir innfridd?

Er politikk populisme?

Handler alt om enkle løsninger med kjappe svar i norsk politikk? Ja, mener SV-veteran Rolf Reikvam som nå forlater Stortinget etter 12 år.

I et avskjedsintervju med avisa Vårt Land hevder Reikvam at populismen har beseiret ideologien. Han mener evnen til å tenke langsiktig er svekket.

Etter fire år i regjering sier Reikvam at SV ligner stadig mer på de andre partiene. Han mener regjeringsmakt har gjort SV mindre ideologisk og bruker merkelappen “En opposisjonsrøst har stilnet” når han skal beskrive utviklingen for eget parti.

Høyreveteran Inge Lønning savner djevelens advokat i politikken og mener det har skjedd en oppløsning i den politiske tekningen. Senterpartiets Per Olaf Lundteigen etterlyser flere politikere med meningers mot som tør å tale Roma midt i mot.

KrFs Knut Arild Hareide kjemper for en plass på Stortinget i høst og advarer spesielt unge politikere mot å glemme motforestillingene.

Mener du at norsk politikk har blitt for populistisk, eller må politikerne klare å tenke langsiktig samtidig som de møter utfordrende enkeltsaker i hverdagen?

De kjemper om din stemme

3688 kandidater står på liste foran stortingsvalget. De aller fleste har ingen mulighet til å komme inn, men felles for dem alle er at de kjemper om din stemme.

Valgurne_735233e

De siste meningsmålingene før ferien viste at det blir en svært jevn kamp mellom høyresiden og venstresiden.

I praksis er det dødt løp mellom rød og blå blokk. Det betyr at valgkampen blir svært viktig for hvem som stikker av med seieren.

42 prosent av kandidatene er kvinner, svært mange av kandidatene er ansatt i offentlig sektor. Du kan sjekke hvem du kan stemme på i Velgerguiden.

Ved forrige stortingsvalg viste valgundersøkelsen ny rekord i velgervandring. Fire av ti velgere skiftet parti siden 2001. Undersøkelsene har ved de siste valgene vist at partier som klarer å holde best på sine tidligere velgere ofte blir valgvinnere.

Men valgkampen handler ikke bare om å holde på de gamle velgerne, partiene må også skaffe seg nye, for å kunne fremstå som valgvinnere 14. september. Det er drøyt 245.000 førstegangsvelgere i år. Kampen om disse velgerne blir viktig.

I tillegg kjemper partiene om å mobilisere velgerne som satt hjemme i 2005. Og ikke minst kjemper de om tvilerne, mange bestemmer seg inne i valglokalet.

Meningsmålingene svinger og viser at velgerne er på vandring. Har du bestemt deg for hvem som får din stemme 14. september, eller er du som mange andre i tvil?

Nervepirrende døgn i vente

Mens sommersola steiker i Sør-Norge pønsker partiene ut hvordan de kan kapre akkurat din stemme. Kveldens gallup på TV 2 viser at valget blir spennende.

På vei til jobb i dag ble jeg møtt av medarbeidere fra Kristelig Folkeparti som delte ut brosjyrer. På dagens TV 2-måling går de mest frem etter svake tall i juni. Men 6,7 prosent er bare hårfint over forrige valg (6,3) som var det dårligste siden 1938.

Senterpartiet og Venstre balanserer begge over sperregrensa. Knapt seks av ti velgere som stemte på de to grønne partiene i 2005 sier at de vil gjøre det igjen. Faller et av dem under fire-streken vil det gjøre utslag på mandatfordelingen.

Selv om Arbeiderpartiet er størst, går de ikke frem. Likevel kan de smile over at begge de blå partiene går tilbake på den siste målingen før ferien. Mest alvorlig er situasjonen for Høyre. Dagens oppslutning på 12,9 prosent vil være ren katastrofe for partiet som med 14,1 prosent i 2005 gjorde sitt dårligste stortingsvalg.

Kveldens måling gir Rødt på vippen med 2 mandater. De rødgrønne får 82 og de borgerlige 84. Valgforsker Hanne Marthe Narud er neppe dristig når hun spår at valgkampen blir en thriller, der kampen blir knallhard til siste velger.

Kveldens måling offentliggjorde vi knapt 74 døgn før valglokalene stenger. Hvem tror du får størst grunn til å feire natt til 15. september?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.