Dyrere bensin i byene

En ekstra bensinavgift i flere storbyer kan gi mer penger til vei og kollektivtrafikk mener rødgrønne politikere. De ber regjeringen endre vegloven.

Bensinpris2

Feilprising på en bensinstasjon på vestlandet sommeren 2009. Foto Kjetil Løset/TV 2.

Miljøpakke Trondheim er tittelen på et av dokumentene Stortinget i dag har til behandling. Lokalpolitikerne vil sette opp nye bomstasjoner som gjør det dyrere å kjøre i rushtiden og innføre en lokal avgift på bensin og diesel.

Regjeringen har tidligere varslet at de er positive til å endre vegloven, slik at bilistene i tillegg til bompenger også kan betale for veiene gjennom dyrere bensin. Motstanderne av bompenger mener bilistene allerede betaler mer enn nok.

Mens bilistene i 2005 betalte ca fire milliarder kroner, er det i statsbudsjettet beregnet at bilistene i år vil betale inn omlag 5,9 milliarder i bompenger.

Behandlingen av miljøpakke Trondheim ledet tankene mine åtte år tilbake i tid. En sen kveldstime i mai 2001 var jeg i Odelstinget da flertallet ga grønt lys til at forsøket med lokal bensinavgift i stedet for bompengeinnkreving i Tromsø skulle fortsette.

Nå er det politikerne i andre storbyområder som ønsker seg drivstoffavgift. I dag ber flertallet på Stortinget regjeringen om fortgang i arbeidet med en ny veglov, slik at også drivstoffavgift kan bli en del av den lokale finansieringen.

Hva mener du om at ikke bare bompenger, men også lokale avgifter på bensin og diesel kan bli brukt til å finansiere vei og kollektivtransport?