Landevegsrøver eller julenisse?

Mens Frp mener samferdselsminister Liv Signe Navarsete opptrer som en landeveisrøver, hevder hun selv at hun oppfører seg mer som en julenisse.

I forrige uke la regjeringen frem transportplanen for de neste ti årene. Der foreslår “annen finansiering” på 60 milliarder kroner. Mye av dette er bompenger.

I sør-Norge settes det i gang svært få nye prosjekter uten at en vesentlig del av finansieringen er bompenger. Nordpå og en del steder på vestlandet er det annerledes, der er trafikken for liten til at det er lønnsomt å kreve inn bomavgift.

Det var ikke uventet bompengene i transportplanen som opprørte Frp da statsråd Navarsete i dag besøkte Stortingets spørretime. Representanten Bård Hoksrud beskyldte Navarsete for landeveisrøveri. Noe statsråden avviste. Se video her.

Selv om regjeringen lover rekordstore bevilgninger til vei og bane, sier vegdirektøren at det vil ta 25 år før de viktigste veiene har god nok standard.

Er du enig med Frp i at bompenger er landeveisrøveri eller synes du det er greit at bilistene er med å betale for vei og kollektivtrafikk?