Sjefen vil vite hva du gjør

Det finske mobilselskapet Nokia vil lese e-posten til sine ansatte og får trolig lov.

Om et par uker skal den finske Riksdagen behandle et lovforslag som vil gjøre det mulig for bedrifter å overvåke de ansattes e-post.

“Lex Nokia” er kallenavnet på lovforslaget. Den finske avisen Helsingin Sanomat skriver i dag at mobilselskapet truet med å flytte fra Finland dersom de ikke fikk på plass et lovverk som ga dem større muligheter til å avsløre industrispionasje.

Nokia har rundt 16.000 ansatte og betaler rundt 13 millioner euro i skatt hvert år.

Det finske lovforslaget skal vedtas om et par uker, og kommer ikke lenge etter at den omstridte FRA-loven ble vedtatt i nabolandet Sverige.

I følge det finske lovforslaget er det ikke bare bedrifter men også bibliotek, universiteter, skoler og leilighetskomplekser som vil få rett til å overvåke nettbruk og e-post, uten at det foreligger noen konkrete mistanker om misbruk.

Hvordan ville du reagert om sjefen fikk lovhjemmel til å overvåke din e-post?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.