Det kommer kanskje et tog

Regjeringen lover å satse på tog, det gjenstår ennå å se hvor stor satsingen blir.

Det store togløftet er tittelen avisen VG bruker når de i dag omtaler investeringene som regjeringen planlegger i perioden 2010 – 2019.

Det er over et år siden transportetatene la frem sine anbefalinger til investeringer for de neste ti årene. Det gjorde de med påholden penn. Rammene for hvor store investeringer de fikk foreslå var bestemt av Samferdselsdepartementet.

– Det er langt unna det vi mener skal til for å gjøre jernbanen konkurransedyktig, sa daværende Jernbanedirektør Steinar Killi da TV 2 avslørte hvor store investeringer jernbaneverket egentlig mener det er behov for de neste ti årene. (Se video under).

1284

Det er et stort gap mellom de 41 milliardene Jernbaneverket mente det var behov for i det hemmelige notatet TV 2 avslørte, og de 16,3 milliardene som lå i rammen fra regjeringen. Et sted i mellom ligger en anbefaling om 20 prosents økning i planrammen til 27,2 milliarder.

Nasjonal Transportplan for de ti neste årene blir lagt frem i mars. Tror du “det store togløftet” til regjeringen er stort nok eller vil det fortsatt være store behov?