Krisen rykker nærmere

Stadig flere nordmenn merker nå finanskrisen. De mister jobben. De får ikke lån.

Rødgrønne finanspolitikere

Etter at regjeringen måtte gjøre helomvending i blasfemisaken og trekke forslaget de fremmet før jul, har finanskrisen igjen nådd toppen i mediespaltene.

Det var ikke uventet at de rødgrønne politikerne i finanskomiteen ville gjøre noen endringer i krisepakken, det varslet de langt på vei da den ble lagt frem. Endringene er også langt på vei akkurat slik de fremste kritikerne ønsket at de skulle være.

Fiskerne er blant dem som har fått krisehjelp, men opposisjonspartiene mener regjeringen gjør for lite og at tiltakene kommer for sent for mange.

Regjeringen har jobbet på høygir med krisetiltak som skal sikre bankenes mulighet til å låne ut penger til næringslivet. Tiltakene var klare før helgen, men regjeringen valgte likevel å vente et par dager ekstra med å legge frem bankpakken.

I Danmark har Folketinget allerede vedtatt en krisepakke til bankene. Fokus Bank er eid av Danske Bank og har benyttet seg av den danske bankpakken. Også den svenske regjeringen har fremmet sin bankpakke før den kommer i Norge.

Januar ble rekordmåned for konkurser og sentrale økonomer spår en masseoppsigelser. Fra SV kommer det nå forslag om å la staten overta bankene.

Spørsmålet er om krisetiltakene som er lagt frem er gode nok. Hva tror du?