Farvel til lokalvalget?

Arbeiderpartiet vil fjerne lokalvalg og legge det til samme dag som Stortingsvalg.

Helga Pedersen

Partitoppene Helga Pedersen og Martin Kolberg står begge bak forslaget, mens et mindretall i programkomiteen i følge Kommunal Rapport vil beholde lokalvalget.

Et flertall i valglovutvalget frarådet for noen år siden å slå lokalvalgene sammen med Stortingsvalget. Martin Kolberg ville det annerledes. Han mener en svensk løsning, hvor valgene siden 1970 har vært avholdt samtidig vil øke interessen.

Fremskrittspartiet er de eneste som allerede har programfestet det Helga Pedersen og Martin Kolberg nå går inn for at Arbeiderpartiet skal gjøre.

I Sverige er det høyere fremmøte ved lokalvalget som følge av felles valgdag, men det er ikke like store variasjoner i hva folk stemmer ved valgene som i Norge.

Blir forslaget om felles valgdag gjennomført fra 2013 er det mest trolig Arbeiderpartiet og Fremskrittpartiet som vil få flere velgere. Høyre, Senterpartiet og lokale lister har klare ordførereffekter ved lokalvalgene og vil trolig tape mest.

Hva mener du om forslaget om å slå sammen Stortingsvalg og lokalvalg?