Kongen er kul ;-)

Kongen er kul ;-). Ztortinget ruler lizzm. Er dette Norges Grunnlov om 100 år?

Særlig sannsynlig er det vel ikke, men debatten om språket i Grunnloven kommer.

Røyken etter nyheten i forrige uke om at Thorbjørn Jagland ikke tar gjenvalg hadde knapt nok lagt seg. I Stortingets store konferanserom presenterte Carl I. Hagen og Finn Erik Vinje et forslag til ny språkdrakt for Grunnloven.

Undersått har blitt til statsborger, det gamle danske ordet eragte er erstattet med vurdere eller fordømme. Borte er også formuleringer son blandede privilegier, vårde, trende, erholde og fornøden som forslagsstillerne mener det er få som forstår i dag.

Den norske grunnloven var blant de mest radikale da den ble vedtatt i 1814. Rett nok ble den språkvasket på 1900-tallet, men forslaget om en total språkvask er radikalt.

Hver eneste periode leveres det inn en rekke forslag om endringer i Grunnloven. Mange av representantene forsøker å skrive så godt 1814-språk som de kan, men i følge språkprofessor Finn Erik Vinje bommer de fra tid til annen.

Det er en av grunnene til at han og Stortingets visepresident Carl I. Hagen har levert inn et svært omfattende forslag hvor Grunnloven er tilpasset dagens språk.

Men hva skjer om sms-språket overtar som norsk skriftspråk. Skal en fremtidig Grunnlov kanskje skrives med smilefjes og mange z’er? Hva mener du?