Norge forfaller

Råtne skolebygg, idrettshaller uten vegger og dårlige veier. Norge forfaller.

Byggeplass foto Kjetil Løset

Denne uka kom det en rapport som viste at det er et enormt etterslep på vedlikehold av offentlige bygninger. Det trengs rundt 100 milliarder kroner til vedlikehold de neste 10 årene for å sette byggene i stand, viser rapporten som er laget på oppdrag av KS.

Størst er forfallet på skolene. Her trengs det rundt 65 milliarder kroner til oppussing. Tallene bør ikke overraske. I april kom en kartlegging som viste at halvparten av landets skoler bryter forskriftene om helsevern i skolen.

Elevorganisasjonen truer nå med å politianmelde statsråd Bård Vegar Solhjell, dersom ikke regjeringen sørger for fortgang i oppussingen av skolebygg.

Det er noen år siden det ble laget en tilsvarende kartlegging i samferdselssektoren. Men det såkalte veikapitalprosjektet viser både riksveiene og fylkesveiene har et enormt behov for vedlikehold.

Selv om bevilgningene har økt har det blitt mer vei med dårlig standard. Under halvparten av de viktigste veiene våre har fått stempelet godkjent.

Neste år spår NAV at ledigheten vil øke, spesielt innenfor bygge- og anleggsbransjen. Det betyr at flere hender som kan vedlikeholde bygninger og veier, om regjeringen sørger for bevilgninger i neste års statsbudsjett. Tror du de kommer til å gjøre det?