Ett år igjen til valget

I dag er det nøyaktig ett år igjen til Stortingsvalget. Valgkampen er allerde i gang.

Uvanlig tidlig valgkamp. Erna Solberg er i gang med mål omregjeringsmakt. Men da må Høyre skaffe seg flere velgere enn hva målingene viser for tiden.

Det trenger også regjeringspartiene om de vil fortsette. På de fire siste målingene TNS Gallup har laget for TV 2 får de rødgrønne rundt 40 prosent.

Selv i Nord-Trøndelag hvor et klart flertall av velgerne stemte rødgrønt, ser det ut til at velgerne har mistet troen på regjeringen. I følge en måling i Trønderavisa tror bare to av ti nord-trøndere at regjeringen overlever valget.

Kun femten prosent av de spurte i målingen mener regjeringen har innfridd forventningene. Samtidig sier en av Arbeiderpartiets mest kjente politikere i Nord-Trøndelag, Merethe Storødegård et klart nei til fortsatt rødgrønt samarbeid.

Før helgen valgte Senterpartiet Liv Signe Navarsete til ny leder. TV 2s galluper viser at bare halvparten av velgerne fra 2005 holder fast på valget, noe som blir bekreftet av flere lokale målinger, blant annet nordpå.

I Rogaland har SV like lav oppslutning som Rødt på en fersk måling. Frp har medvind i seilene på de fleste målingene 365 dager før neste Stortingsvalg. Hvem tror du vinner valget om nøyaktig ett år, den 14. september?