Kampen om oljen

Skal områdene utenfor Lofoten og Vesterålen åpnes for oljeleting eller ikke?

De nåværende regjeringspartiene trykket på pauseknappen for oljeleting da de tok makta i 2005. Nå er kampen foran neste Stortingsvalg i gang.

En av dem som kjemper hardt for oljeleting er Gunnar Skjelvik. Han er leder av Nordland Arbeiderparti. For noen uker siden sa han til NRK Nordland at han vil kaste SV ut av regjeringen dersom partiet fortsatt sier nei til oljeleting.

I dag presentertes det to meningsmålinger om hva folk i Nordland mener. I begge målingene sier et flertall av de spurte nei til oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen.

Beregninger viser at det finnes olje for rundt 100 milliarder kroner utenfor Lofoten. Boring i områdene vil i følge Havforskningsinstituttet utgjøre en fare for lofotfisket.

Kampen om olje eller fisk er knallhard. Flere kommunerønsker å legge til rette for ny virksomhet som vil skaffe dem arbeidsplasser. Se video her.

Mener du at havomårdene utenfor Lofoten og Vesterålen bør åpnes for leting etter olje, eller bør de bevares som i dag?