Om å brenne i helvete

Husker du kraftuttykket til Silje Stang da radiokanalen p4 mistet konsesjonen? Nå havner skjebnen til en rekke lokalradiostasjoner på Trond Giskes bord.

Denne uken ferdigbehandlet Medietilsynet klagene om lokalradiokonsesjoner for Oslo. Det var kanskje ikke så uventet at deselv konkluderte med at de ikke hadde gjort noen saksbehandlingsfeil ogdermed opprettholdt sine egne vedtak.

Mest oppmerksomhet har det ført til at Radio 1 i Oslo og Stavanger mister sine konsesjoner. De ansatte var svært opprørt over behandlingen de fikk av Medietilsynet. Nå havner sakene på bordet til statsråden i Kulturdepartementet, Trond Giske. Dit kommer også de andre klagesakene når de er ferdig behandlet av Medietilsynet.

Jeg har tidligere skrevet en bloggpost om radiokampen. I Stavanger ber ordføreren Giskebeholde Radio 1, mange andre steder har fleretusen menneskerskrevet under på protester mot at populære radiokanaler blir frattatt retten til å sende.

Da radiokanalen p4 i 2002 mistet konsesjonen ble sterke uttrykk tatt i bruk mot daværende statsråd i Kulturdepartementet Valgerd Svarstad Haugland. Nå er det opp til Trond Giske å bestemme hvem som skal få sende lokalradio.

Tror du Giske vil ta ankene til følge slik at radiomarkedet blir tilnærmet uendret, eller risikrerer også han å bli bedt om å brenne i helvete?