Hvor går neste ras?

Ingen vet når raset kommer, men mange steder i landet går folk rundt med kontstant frykt for et nytt ras.

1284

Søndag kveld løsnet store steinblokker og raste ned fra fjellsida over riksvei 70 mellom Sunndalsøra og Ålvundeid i Møre og Romsdal. I bokhylla mi står det en rapport om rassikring i dette fylket. Den ble laget av Statens Vegvesen i 1997. Strekningen hvor det i går kveld gikk ras er beskrevet som en av mange rasutsatte.

Rapporten om rasfare i Møre og Romsdal fylke er på 126 sider. Den inneholder detaljerte kart og forklaringer og beskriver nødvendige tiltak. En nasjonal rassikringsgruppe beregnet for seks år siden at det er rundt 1700 veistrekninger som trenger rassikring og at prislappen ligger på rundt femten milliarder kroner.

I statsbudsjettet for inneværende år har regjeringen under post 31 prioritert ni større rassikringsprosjekt som alle ble startet opp i fjor. Sammen med andre bidrag er innsatsen for rassikring på 520 millioner kroner.

Det er ingen tvil om at behovene for sikring av veiene mot ras er enorme. Ingen vet hvor raset går neste gang, ingen vet heller når det kommer. I 1999 skrev Samferdselsdepartementet en rapport som viser at det er få dødsulykker knyttet til ras, men at steinras og snøskred årlig fører til svært mange stengte veier.

En rapport fra Møreforskning som kom i januar i år viser at det er enorme samfunnsøkonomiske kostnader når det går ras. Rapporten konkluderer med at det vil lønne seg for samfunnet å satse mer på rassikring.

Hva menerdu myndighetene bør gjøre med de mange rasfarlige veistrekningene?