Nå trekker de seg

En solid bukett av rødgrønne politikere takker for seg. Langt færre fra opposisjonen vil slutte på Stortinget.

Flere av fylkespartiene har kommet langt i nominasjonsprosessene. Noen representanter trenger ikke gi beskjed før i august, mende aller fleste har svart. Bildet virker ganske entydig.

Nesten hver tredje Stortingsreprsentant for regjeringspartiene har varslet at de ikke ønsker gjenvalg for fire nye år, det er så langt dobbelt så stort frafall som på den andre siden i politikken.

Åslaug Haga, Olav Gunnar Ballo, Olav Akselsen, Karita Bekkemellem, Hill-Marta Solberg, Øystein Djupedal og Inge Ryan er bare noen av de profilerte representantene for dagens regjeringspartier som sier stopp. På motsatt side er Carl I. Hagen og Odd Einar Dørum mest kjent. Du kan lese hele oversikten her.

Hva tror du er årsaken til at det er flere politikere fra regjeringspartiene som sier nei til gjenvalg enn fra de fire opposisjonspartiene?

En møkkadag

Kumøkk er det lite av i maktens korridorer, men desto mer på nybrottsjordet til Per Olaf Lundteigen.

Senterpartiets finanspolitiske talsmann har papirene i orden når han rydder ny jord på gården hjemme i Vestfossen. Han er alvorlig bekymret etter at partiet hans falt under sperregrensa på gårsdagens TV 2-gallup.

I et intervju med TV 2-nyhetene i kveld ba han regjeringen om å vise lederskap det siste året før valget. Lederskapet bør blant annet bestå i at statsminister Jens Stoltenberglytter til folket, for å finne ut hvilke saker de er opptatt av mener Lundteigen. Han ber statsministeren om å lære av Einar Gerhardsen.

På gården til Lundteigen ligger tømmer og ved ferdig stablet. Naturgjødsel brukes fortsatt selv om mye av næringen fordamper i sommervarmen. Fra førerhuset på traktoren har Lundteigen bestemt seg for at en sak må overskygge alle andre når regjeringen sluttfører det han omtaler som sitt siste statsbudsjett.

Hadde ordene kommet fra Martin Kolberg hadde vel formuleringen vært: Transport, transport, transport! Senterpartiets finanspolitiske talsmann sier vei, jernbane og bredbånd er jobb nummer en for regjeringen. Han får daglige tilbakemeldinger fra folk som mener regjeringen ikke innfrir forventningene de selv har skapt.

Uten at regjeringen innfrir mener Lundteigen det blir for lite entusiasme i de rødgrønne rekkene til å vinne tilbake de tapte velgerne. Selv er han klar for å kjempe for fire nye år, eller med Lundteigens ord: – Jeg tror det trengs folk med livserfaring, folk som tør kalle en spade for en spade. Hva mener du?

Kjemper for livet

Liv Signe Navarsete ville blitt eneste Senterpartirepresentant på Stortinget dersom det var valg i dag.

Navarsete Gardermoen2

Dagens TV 2-gallup er knusende for Senterpartiet. Halvparten av velgerne de hadde i 2005 har rømt. Ikke en eneste velger som stemte på et annet parti ved forrige valg ville ha valgt Senterpartiet i dag.

Liv Signe Navarsete har tilbragt dagen på vestlandet sammen med den tyske transportministeren. Galluptallet på 3,4 prosent sender sjokkbølger i Senterpartiet. Derfor overlater de til fungerende leder Lars Peder Brekk å kommentere målingen. Han ville selv falt ut av Stortinget med et slikt valgresultat.

Brekk trodde nesten ikke sine egne øyne da jeg viste ham bakgrunnstallene for målingen. At Senterpartiet ikke en gang ville kapret mandat i hans eget hjemfylke Nord-Trøndelag hadde Brekk problemer med å forstå.

I mai for seks år siden hadde Senterpartiet bare tre prosent av de spurte i ryggen.Også den gang falt lojaliteten til 49 prosent. Den gang mistet partiet mange velgere til sine nåværende samarbeidspartnere Arbeiderpartiet og SV. Denne gang rømmer hver sjette Sp-velger fra 2005 til Fremskrittspartiet.

1284

Det ser ut til å være kjernevelgerne som svikter Senterpartiet. Jeg kan ikke huske sist bakgrunnstallene viste en oppslutning på bare fire prosent nord for Dovre. Blant velgere under 30 år er det bare en prosent som sier at de vil stemme på partiet som inntil nylig ble ledet av Åslaug Haga. Men kanskje mest alvorlig for Senterpartiet er det at TNS Gallup denne gang ikke fant en eneste respondent som stemte på et annet parti som ville gitt sin stemme til Senterpartiet dersom det var valg i dag.

I september kalles kjernetroppene sammen til ekstraordinært landsmøte. Liv Signe Navarsete skal krones til ny dronning i Senterpartiet. Hun tar over et parti som har mistet halvparten av velgerne siden forrige valg. Så hardt ville de straffet partiet at Navarsete i dag ville blitt ensom Sp-svale på Løvebakken.

Tror du Liv Signe Navarsete kan gjenreise Senterpartiet eller er de på vei til å forsvinne fra norsk politikk?

Les også Stein Kåre Kristiansens blogg om målingen.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.