Mest utro mot Kristin

Velgerne til SV-leder Kristin Halvorsen er mer utro mot partiet enn velgerne til noen av de andre partiene.

Kristin Halvorsen. Foto: TV 2

Siden forrige Stortingsvalg har hver tredje SV-velger funnet seg til rette hos et nytt parti. Bakgrunnstall i den store halvårsmålingen TNS Gallup laget for TV 2 viser at hele 33 prosent av de som stemte Sosialistisk Venstreparti ved forrige Stortingsvalg svarer at de nå vil stemme på et annet parti.

Enda mer alvorlig blir det for Kristin Halvorsen når vi tar med de velgerne som har satt seg på gjerdet, da står SV tilbake med bare halvparten av sine egne velgere fra 2005.

I neste divisjon kommer Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre. Mer enn hver tredje velger som stemte på et av disse partiene enten funnet seg et nytt parti eller satt seg på gjerdet. Høyre har også mistet tre av ti velgere fra 2005, mens Frp bare har mistet 17 prosent av sine.

Her kan du lese flere bakgrunnstall fra målingene TNS Gallup har laget for TV 2 og enkelte andre målinger.

Ingen andre partier har altså klart å holde like godt på sine egne velgere som Frp. 82 prosent av 2005-velgerne er lojale mot partiet, viser halvårsgallupen. Samtidig har Frp lykkes med å skaffe seg nye velgere fra alle de andre partiene. På motsatt side er altså velgerne mest utro mot Kristin Halvorsens parti. Hva tror du er årsaken til det?