Vi stoler ikke på politikerne

Nesten ingen stoler på Stortingspolitikerne, lokalpolitikere har imidlertid langt større tillit.

Det er sommerferie og de fleste folkevalgte holder seg langt unna Løvebakken. Men kan de egentlig feriere med god samvittighet når bare åtte prosent har stor tillit til Stortingspolitikerne?

Tilliten er ikke uventet noe større i Oslo enn på landsbygda og i de mindre tettstedene, viser distriktsbarometeret til avisa Nationen. Men mest tro på stortingspolitikerne har de imidlertid i Sør-Trøndelag.

Kommunepolitikerne kommer langt bedre ut i undersøkelsen. Mens Stortingspolitikerne knapt nok har tillit, er 28 prosent av de spurte fornøyd med sine lokalpolitikere. Hva tror du er årsaken til at så få sier de stoler på rikspolitikerne? Har du noen gode råd til dem for at de skal få din tillit?