– Landevegsrøveri

Landevegsrøveri, tordnes det fra distriktene. Det er forsaget om å ta vegpenger fra distriktene for å utføre mer trafikksikringsarbeid på vegene rundt storbyene som provoserer.

E39. Foto: Kjetil Løset/TV 2

Forskningsleder Rune Elvik i Transportøkonmisk institutt tok denne uka til orde for at vegpengene bør omprioriteres.”Relativt mindre bør brukes til utbygging av veger i områder med lite trafikk”, sa han i et radiointervju. Han mener altså at det bevilges nok penger til veg, men at en større andel bør brukes på trafikksikringstiltak.

Dermed tar forskningslederen steget ut i prioriteringsdebatten. Den har vært politikernes arena, kanskje særlig distriktspolitikernes. Samferdselskomiteen på Stortinget (som nå er omdøpt til Transport- og kommunikasjonskomiteen) har nemlig alltid hatt en klar overrepresentasjon av distriktsrepresentanter.

Kanskje er årsaken at vegbygging har vært helt avgjørende for utviklingen av distriktene, men det kan også fortelle noe om at politikerne fra sentrale strøk av landet ikke har tatt samferdsel like mye på alvor.

Utspillet fra Elvik kommer akkurat når samferdselsminister Liv Signe Navarsete skal gjøre de politiske prioriteringene for transportplanen som skal gjelde de neste ti årene.

Redaktøren av lokalavisa Fjordingen, Bengt Flaten er en av mange i distrikts-Norge som er mektig provosert. Landevegsrøveri, tordner han på lederplass. Han hevder TØI-forskeren har glemt at et liv er like mye verdt om det går tapt på vegen i distriktet som i sentrale strøk.

Mener du det går an å velge enten trafikksikkerhet eller vegbygging? Hva er i så fall viktigst? Er dagens vegbudsjett stort nok eller bør det få en solid økning i den neste transportplanen?