Hvem vil ha mest vei?

De mange trafikkulykkene så langt i år har ført til ny debatt om vegstandarden. Neste års valg kan bli en kamp hvor partiene overbyr hverandre med løfter om hvem som vil satse mest på samferdsel.

Så langt i år har 40 ungdommer mistet livet i trafikken. De dystre tallene fikk både UP-sjefen og Trygg Trafikk til å slå alarm. Frp krevde strakstiltak fra regjeringen. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete svarer på nettstedet Yeye i dag. Hun truer unge førere som bryter trafikkreglene med en ekstra prikk i førerkortet.

NAF betegnet for noen dager siden vegnettet i Norge som et vegnett med russisk standard. TV 2 har i flere reportasjer dokumentert hvor lang tid det vil ta å skaffe landet et tilfredsstillende vegnett, dersom ikke bevilgningene økes betraktelig. I tillegg har prisene på flere av prosjektene skutt i været og nå kuttes det.

Siden 60-tallet har innbyggerne langs den ulykkesutsatte E6 i Gudbrandsdalen fått løfter om ny veg. Denne uken ble feriebilistene møtt av aksjonister. Samferdselsministeren svarte med å be bilistene følge trafikkreglene, i en dugnad for å få ned tallet på ulykker. Samtidig har Høyreleder Erna Solberg lovet storsatsing på vei, først og fremst i form av såkalt OPS. Det hander omå la private bygge ut og drive veiene i en tidsavgrenset periode, noe den rødgrønne regjeringen har sagt klart nei til.

Jeg har tidligere skrevet på bloggen at det er uenighet i regjeringen om hvordan man skal finansiere vegbygging. Prosjektfinansiering er et annet ord for OPS men i offentlig regi. Statsministeren og finansministeren ha begge sagt nei. Men nye finansieringsformer for vei og jernbane blir åpenbart et tema når regjeringen legger frem nasjonal transportplan for de neste ti årene før nyttår.

Transportplanen skal behandles av Stortinget valgvåren 2009. Det virker temmelig åpenbart at alle partiene er mer opptatt av samferdsel nå enn for noen år siden. Sånn sett er de på linje med velgerne. I TV 2s valgdagsmåling ved forrige valg var samferdsel like viktig som miljø/klima for velgerne.

Veg og jernbane kan bli en viktig valgkampsak neste høst. Partiene vil trolig forsøke å overby hverandre når de ser det store engasjementet blant folk. Hvem tror du er best egnet til å løse utfordringene?