Lufta er ikke for alle

25 lokalradiostasjoner som er fratatt konsesjonen til å sende har klaget til medietilsynet. Lufta er ikke for alle.

Radio1I prinsippet har vi pressefrihet i Norge. Men det er myndighetene som bestemmer hvem som skal få lov til å lage radio og tv. Tidligere i sommer tildelte medietilsynet konsesjoner for lokalradio. De ansatte raste da en rekke av de etablerte stasjonene, som Radio 1 i Oslo og Stavanger ble fratatt konsesjonen.

Bare i Oslo er det over 50 ansatte i Radio 1. Også i mange av de andre lokalradiostasjonene som kan bli tatt av luften står en rekke mennesker i fare for å miste arbeidsplassene, dersom ikke kulturminister Trond Giske gjør om på medietilsynets beslutning. Giske får nå ankesakene på sitt bord. I tillegg frykter mediebyråene at radiomarkedet for reklame nå er i ferd med å bli rasert.

Ordføreren i Stavanger Leif Johan Sevland har gått høyt på banen og kaller medietilsynets håndtering av radiokonsesjonene for tåpelig. Han ber nå kulturministeren sørge for at Radio 1 får konsesjonen tilbake.

En rekke andre har også klaget,som Radio R35 på Modum, Kystradioen i Bergen, Radio Haugaland, Radio Porsanger, RadioAdressa i Trondheim, RadioPluss på Gjøvik/Lillehammer og Radio Porsanger.

Forrige gang en etablert radiokanal mistet konsesjonen ba en av programlederne den daværende kulturministeren Valgerd Svarstad Haugland brenne i helvete. Like sterke ord har ikke falt ennå, men Giske kan fort bli skyteskive. Støtteaksjoner er etablert, de mobiliserer flere tusen mennesker.

Hva mener du kulturministeren bør gjøre? Bør de etablerte kanalene få sende videre eller ønsker du som medietilsynet å slippe enkelte nye aktører på lufta?