Mest utro mot Kristin

Velgerne til SV-leder Kristin Halvorsen er mer utro mot partiet enn velgerne til noen av de andre partiene.

Kristin Halvorsen. Foto: TV 2

Siden forrige Stortingsvalg har hver tredje SV-velger funnet seg til rette hos et nytt parti. Bakgrunnstall i den store halvårsmålingen TNS Gallup laget for TV 2 viser at hele 33 prosent av de som stemte Sosialistisk Venstreparti ved forrige Stortingsvalg svarer at de nå vil stemme på et annet parti.

Enda mer alvorlig blir det for Kristin Halvorsen når vi tar med de velgerne som har satt seg på gjerdet, da står SV tilbake med bare halvparten av sine egne velgere fra 2005.

I neste divisjon kommer Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre. Mer enn hver tredje velger som stemte på et av disse partiene enten funnet seg et nytt parti eller satt seg på gjerdet. Høyre har også mistet tre av ti velgere fra 2005, mens Frp bare har mistet 17 prosent av sine.

Her kan du lese flere bakgrunnstall fra målingene TNS Gallup har laget for TV 2 og enkelte andre målinger.

Ingen andre partier har altså klart å holde like godt på sine egne velgere som Frp. 82 prosent av 2005-velgerne er lojale mot partiet, viser halvårsgallupen. Samtidig har Frp lykkes med å skaffe seg nye velgere fra alle de andre partiene. På motsatt side er altså velgerne mest utro mot Kristin Halvorsens parti. Hva tror du er årsaken til det?

Vi stoler ikke på politikerne

Nesten ingen stoler på Stortingspolitikerne, lokalpolitikere har imidlertid langt større tillit.

Det er sommerferie og de fleste folkevalgte holder seg langt unna Løvebakken. Men kan de egentlig feriere med god samvittighet når bare åtte prosent har stor tillit til Stortingspolitikerne?

Tilliten er ikke uventet noe større i Oslo enn på landsbygda og i de mindre tettstedene, viser distriktsbarometeret til avisa Nationen. Men mest tro på stortingspolitikerne har de imidlertid i Sør-Trøndelag.

Kommunepolitikerne kommer langt bedre ut i undersøkelsen. Mens Stortingspolitikerne knapt nok har tillit, er 28 prosent av de spurte fornøyd med sine lokalpolitikere. Hva tror du er årsaken til at så få sier de stoler på rikspolitikerne? Har du noen gode råd til dem for at de skal få din tillit?

Svensk avlyttingsbråk

Søta bror ser og hører deg. Den nye svenske avlyttingsloven skaper politisk bråk i nabolandet.

Det er den borgerlige svenske regjeringen som har lagt frem avlyttingsloven. Den såkalte FRA-loven ble vedtatt 18. juni . Loven har fått navn etter Forsvarets Radioanstalt, som skal stå for avlyttingen, som også vil kunne ramme norske mobil- og databrukere. Jeg har tidligere skrevet om loven på bloggen.

Sosialdemokratenes leder Mona Sahlin vil fjerne loven om det blir regjeringsskifte i Sverige etter valget i 2010. Nå viser målingene i nabolandet at de borgerlige regjeringspartiene er like langt fra valgseier som de rødgrønne i Norge.

Det er nok en av grunnene til at den borgerlige motstanden mot loven øker. Flere Riksdagsmedlemmer som stemte ja i juni truer med å si nei. I en debattartikkel starter nå femten sentrale borgerlige politikere et nettverk mot FRA-loven. Tror du flertallet i Riksdagen vil snu, eller kommer den omstridte avlyttingsloven til å bli vedtatt?

Bensinprissjokket

Jeg holdt på å kjøre av veien da jeg fikk øye på dette skiltet for noen dager siden Jeg fikk bensinprissjokk.

Feilprising. Foto: Kjetil Løset/TV 2

36,92. Jeg måtte stoppe bilen og gni meg i øynene. Ja, det stod fortsatt 36,92 på skiltet ved Statoilstasjonen i Vanylven en kveld i forrige uke, som bildet jeg tok beviser. Selvsagt var det en feil. Betjeningen ved stasjonen jobbet hektisk for å rette den, og noen minutter senere var korrekt pumpepris på plass.

Tidligere i sommer kom nyheten som ikke overrsaket bilistene. Vi har verdens dyreste bensin. Men selv om oljeprisen nå er på vei ned igjen etter å ha vært rekordhøy, fortalte tv2nyhetene.noi helgen at pumpeprisen her hjemme ikke er like raskt på vei ned som i våre naboland. Se TV 2-innslaget her.

En pumpepris på 36,92 får vi neppe oppleve. Men som jeg har omtalt i en tidligere post på denne bloggen mener det svenske forskningsinstituttet SIKA at bensinprisen må dobles for at folk skal kjøre mindre bil. Noe av det samme mener forskere her hjemme. Jeg har allerde fylt tanken til en literpris på 14,35 i sommer.

Bensinpris engasjerer. Aksjonsgrupper mot økt bensinpris har samlet stor oppslutning på nettet. Men de blir møtt av aksjoner som “folk som drømmer om større ting enn billigere bensin”. Hva mener du?

– Landevegsrøveri

Landevegsrøveri, tordnes det fra distriktene. Det er forsaget om å ta vegpenger fra distriktene for å utføre mer trafikksikringsarbeid på vegene rundt storbyene som provoserer.

E39. Foto: Kjetil Løset/TV 2

Forskningsleder Rune Elvik i Transportøkonmisk institutt tok denne uka til orde for at vegpengene bør omprioriteres.”Relativt mindre bør brukes til utbygging av veger i områder med lite trafikk”, sa han i et radiointervju. Han mener altså at det bevilges nok penger til veg, men at en større andel bør brukes på trafikksikringstiltak.

Dermed tar forskningslederen steget ut i prioriteringsdebatten. Den har vært politikernes arena, kanskje særlig distriktspolitikernes. Samferdselskomiteen på Stortinget (som nå er omdøpt til Transport- og kommunikasjonskomiteen) har nemlig alltid hatt en klar overrepresentasjon av distriktsrepresentanter.

Kanskje er årsaken at vegbygging har vært helt avgjørende for utviklingen av distriktene, men det kan også fortelle noe om at politikerne fra sentrale strøk av landet ikke har tatt samferdsel like mye på alvor.

Utspillet fra Elvik kommer akkurat når samferdselsminister Liv Signe Navarsete skal gjøre de politiske prioriteringene for transportplanen som skal gjelde de neste ti årene.

Redaktøren av lokalavisa Fjordingen, Bengt Flaten er en av mange i distrikts-Norge som er mektig provosert. Landevegsrøveri, tordner han på lederplass. Han hevder TØI-forskeren har glemt at et liv er like mye verdt om det går tapt på vegen i distriktet som i sentrale strøk.

Mener du det går an å velge enten trafikksikkerhet eller vegbygging? Hva er i så fall viktigst? Er dagens vegbudsjett stort nok eller bør det få en solid økning i den neste transportplanen?

Trøbbel med damene

Frp forbreder seg på regjeringsmakt, men Siv Jensen sliter med å få kvinner til å stemme på partiet.

Siv Jensen på StortingetTV 2s store halvårsgallup viser at mens tre av ti menn vil stemme Fremskrittspartiet er det bare to av ti kvinner som vil gjøre det samme.

Fremskrittspartiets kvinnetrøbbel gjør at det er store forskjeller på hva slags Storting kvinner og menn ville ha satt sammen.

Les alt om hvordan velgerne vandrer på tv2nyhetene.no.

Om det var opp til mennene ville Fremskrittspartiet og Høyre med 84 mandater bare manglet et mandat på rent flertall. Kvinnene ville bare gitt partiene 66 mandater. Høyreleder Erna Solberg sliter like oppslutningen, men har ikkedet samme kvinneunderskuddet av velgere som Frp-formann Siv Jensen.

SV står betydelig sterkere blant kvinner enn menn. Regjeringspartiene får likevel bare 81 mandater fra kvinnene. Ikke en gang med to mandater til Rødt er det nok til å sikre kvinneflertall for venstresiden på gjennomsnittet av TNS Gallups målinger siden nyttår. Mennene ville bare gitt 66 mandater til de rødgrønne.

Venstre og KrF får 18 mandater fra menn og 23 mandater fra kvinner. De er dermed på vippen i halvårsgallupen som i de fleste enkeltmålingene denne våren. Hva tror du er årsaken til Fremskrittspartiets kvinneproblem? Og hvorfor er det menn som i størst grad snur ryggen til regjeringen?

Kommende stjerne?

Det er ikke sikkert det er så dumt å merke seg navnet Simen Bjørgen om man følger norsk politikk.

Simen Bjørgen Foto: Lom Kommune

Det er ikke alle politikere som klarer å få 64,8 prosent av velgerne i ryggen. Det klarte Simen Bjørgen ved forrige kommunevalg. Senterpartiet i Lom har rent flertall med 11 av 17 i kommunestyret.

– Hvor er du Simen?, ropte Åslaug Haga. Det er en lørdag kveld i slutten av mars 2007. Senterpartiet er samlet for å hylle seg selv. Daværende partileder Åslaug Haga trakk fram Simen Bjørgen som årets ordfører. Han er inne i sin andre periode somordfører og har signalisert at han gjerne vilha plass på Stortinget.

I mars neste år kan Simen Bjørgen bli valgt til ny nestleder i Senterpartiet. Lokalavisa hans, Fjuken i Ottadalen, brukte hele forsiden denne uka på å slå fast at Bjørgen har ambisjoner og at han er kandidat til nestledervervet i partiet.

– Senterpartiet treng fleire røyster frå grasrota og innlandet, og etter snart fire perioder som folkevald i Lom trur eg at eg har noko å bidra med, sa Bjørgen i intervjuet. Han mener Senterpartiet har potensiale til å bli mye større enn i dag gjennom å profilere seg som et bredere parti, uten å glemme opprinnelsen til partiet.

På den siste TV 2-gallupen før sommeren var Senterpartiet under sperregrensen. Et gjennomsnitt av målingene for første halvår i år gir partiet en oppslutning på bare 5,1 prosent. Både SV, Kristelig Folkeparti og Venstre er på seks-tallet på TV 2s store halvårsgallup. Bare SV har færre lojale velgere enn Senterpartiet.

Tror du Senterpartiet klarer å reise seg? Hvor store tror du partiet blir ved Stortingsvalget i 2009?

Hvem vil ha mest vei?

De mange trafikkulykkene så langt i år har ført til ny debatt om vegstandarden. Neste års valg kan bli en kamp hvor partiene overbyr hverandre med løfter om hvem som vil satse mest på samferdsel.

Så langt i år har 40 ungdommer mistet livet i trafikken. De dystre tallene fikk både UP-sjefen og Trygg Trafikk til å slå alarm. Frp krevde strakstiltak fra regjeringen. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete svarer på nettstedet Yeye i dag. Hun truer unge førere som bryter trafikkreglene med en ekstra prikk i førerkortet.

NAF betegnet for noen dager siden vegnettet i Norge som et vegnett med russisk standard. TV 2 har i flere reportasjer dokumentert hvor lang tid det vil ta å skaffe landet et tilfredsstillende vegnett, dersom ikke bevilgningene økes betraktelig. I tillegg har prisene på flere av prosjektene skutt i været og nå kuttes det.

Siden 60-tallet har innbyggerne langs den ulykkesutsatte E6 i Gudbrandsdalen fått løfter om ny veg. Denne uken ble feriebilistene møtt av aksjonister. Samferdselsministeren svarte med å be bilistene følge trafikkreglene, i en dugnad for å få ned tallet på ulykker. Samtidig har Høyreleder Erna Solberg lovet storsatsing på vei, først og fremst i form av såkalt OPS. Det hander omå la private bygge ut og drive veiene i en tidsavgrenset periode, noe den rødgrønne regjeringen har sagt klart nei til.

Jeg har tidligere skrevet på bloggen at det er uenighet i regjeringen om hvordan man skal finansiere vegbygging. Prosjektfinansiering er et annet ord for OPS men i offentlig regi. Statsministeren og finansministeren ha begge sagt nei. Men nye finansieringsformer for vei og jernbane blir åpenbart et tema når regjeringen legger frem nasjonal transportplan for de neste ti årene før nyttår.

Transportplanen skal behandles av Stortinget valgvåren 2009. Det virker temmelig åpenbart at alle partiene er mer opptatt av samferdsel nå enn for noen år siden. Sånn sett er de på linje med velgerne. I TV 2s valgdagsmåling ved forrige valg var samferdsel like viktig som miljø/klima for velgerne.

Veg og jernbane kan bli en viktig valgkampsak neste høst. Partiene vil trolig forsøke å overby hverandre når de ser det store engasjementet blant folk. Hvem tror du er best egnet til å løse utfordringene?

Velgere på vandring

Langt flere velgere skifter parti enn for en del år siden. TV 2s store halvårsgallup viser at de går fra rødt til blått.

Velgerflukt_illus_6_612477p

Det er ingen tvil om at Fremskrittspartiet og Høyre har hentet flest nye velgere som stemte ved valget i 2005, mens alle de tre regjeringspartiene ligger på minusiden. Et lite minus har også KrF og Venstre, mens Rødt har dukket opp på plussiden, fordi tidligere SV-velgere ser ut til å vurdere partiet.

Flere av dere som leser bloggen min jevnlig har spurt om bakgrunnstall og etterlyst overgangsmatriser. I halvårsgallupen har vi brukt data TNS Gallup har samlet inn for TV 2 i tidsrommet januar – juli. Dermed er det så mange intervjuer at vi med sikkerhet kan si mye mer om velgeroverganger enn i en enkeltmåling.

tv2nyhetene.no kan du selv klikke deg frem og tilbake i det politiske landskapet. Dette er deler av en såkalt overgangsmatrise. Denne gang har vi valgt å presentere vandringer mellom partiene, og utelatt velgere som sa de ikke stemte sist eller ikke hadde stemmerett.

For deg som lurer på hjemmesitterne: Fremskrittspartiet henter flest, fulgt av Arbeiderpartiet og Høyre. Blant velgere som ikke hadde stemmerett i 2005 er det Arbeiderpartiet og Høyre som henter flest velgere.

Hva tror du er årsaken til at så mange velgere er på vandring? Hvorfor tror du partiene på høyresiden henter velgere fra alle de tre regjeringspartiene?

Lufta er ikke for alle

25 lokalradiostasjoner som er fratatt konsesjonen til å sende har klaget til medietilsynet. Lufta er ikke for alle.

Radio1I prinsippet har vi pressefrihet i Norge. Men det er myndighetene som bestemmer hvem som skal få lov til å lage radio og tv. Tidligere i sommer tildelte medietilsynet konsesjoner for lokalradio. De ansatte raste da en rekke av de etablerte stasjonene, som Radio 1 i Oslo og Stavanger ble fratatt konsesjonen.

Bare i Oslo er det over 50 ansatte i Radio 1. Også i mange av de andre lokalradiostasjonene som kan bli tatt av luften står en rekke mennesker i fare for å miste arbeidsplassene, dersom ikke kulturminister Trond Giske gjør om på medietilsynets beslutning. Giske får nå ankesakene på sitt bord. I tillegg frykter mediebyråene at radiomarkedet for reklame nå er i ferd med å bli rasert.

Ordføreren i Stavanger Leif Johan Sevland har gått høyt på banen og kaller medietilsynets håndtering av radiokonsesjonene for tåpelig. Han ber nå kulturministeren sørge for at Radio 1 får konsesjonen tilbake.

En rekke andre har også klaget,som Radio R35 på Modum, Kystradioen i Bergen, Radio Haugaland, Radio Porsanger, RadioAdressa i Trondheim, RadioPluss på Gjøvik/Lillehammer og Radio Porsanger.

Forrige gang en etablert radiokanal mistet konsesjonen ba en av programlederne den daværende kulturministeren Valgerd Svarstad Haugland brenne i helvete. Like sterke ord har ikke falt ennå, men Giske kan fort bli skyteskive. Støtteaksjoner er etablert, de mobiliserer flere tusen mennesker.

Hva mener du kulturministeren bør gjøre? Bør de etablerte kanalene få sende videre eller ønsker du som medietilsynet å slippe enkelte nye aktører på lufta?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.