Ingenting er som asfalt

– Ingenting er som lukten av nylagt asfalt, sa en lokalpolitiker til meg for noen år siden.

AsfaltmaskinDe siste dagene har Oslo kommune sørget for nytt asfaltdekke på en liten lokalvei i nærheten av der jeg bor. Men også en lang rekke av de sentrale strekningene i vegnettet over hele landet trenger ny asfalt.

Opprinnelig planla Statens Vegvesen å asfaltere 1500 kilometer veg i sommer, men en kraftig prisøkning på asfalt gjør at mange strekninger som var planlagt asfaltert nå blir utsatt.

Da regjeringen la frem den vårlige budsjettjusteringen ble det ikke bevilget en eneste krone ekstra til å dekke inn økte asfaltkostnader.

Samferdselsminister og påtroppende leder i Senterpartiet Liv Signe Navarsete kjempet for å kompensere prisveksten, men SV-leder og Finansminister Kristin Halvorsen sa nei.

Samme dag som budsjettjusteringen ble presentert sa Vegdirektør Terje Moe Gustavsen til tv2nyhetene.no at flere vegprosjekt kan bli forsinket som følge av prisøkningene. Over halvparten avvegstrekningene har fått betegenelsen ikke godkjent standard.

Nå blir det altså færre veier enn planlagt som får nytt asfaltdekke i sommer. Situasjonen på veiene er såpass alvorlig at seksjonsleder Thor Sverre Thomassen i Vegdirektoratetslår alarm. – Dersom vi nå må redusere asfaltleggingen ytterligere, er det fare for at veisystemet kan kollapse, sier Thomassen til nettstedet Bygg.no.

Hvordan er vegene der du bor? Fortell oss gjerne om din veg er en av mange som trenger ny asfalt?