Kampen om Senterpartiet

Nesten alle trodde på Liv Signe Navarsete. Inntil videre er Lars Peder Brekk øverste sjef i Senterpartiet.

RøDe Damer 1

Sjelden har det sett mer planlagt ut enn da Åslaug Haga på landsstyremøtet i april ga beskjed om at hun ikke ville ta gjenvalg som partileder på landsmøtet neste år. I matchende drakt var Liv Signe Navarsete mer enn klar til å overta som partileder. De fleste pekte på henne.

Da Haga i dag trakk seg som statsråd og partileder skjedde det ni måneder før planlagt. Senterpartiet har to nestledere, og etter vedtektene var det Lars Peder Brekk og ikke Liv Signe Navarsete som overtok som leder. Normalt skal Brekk nå fungere frem til landsmøtet i Molde midt i mars neste år.

Dersom Senterpartiet skal velge Navarsete som leder må de enten vente til mars eller kalle inn til et ekstraordinært landsmøte i høst. Landsstyret som er det nest høyeste organet i partiet møtes til uken for å ta stilling til spørsmålet. Og det er delte oppfatninger.

Mens flere av fylkeslederne ønsker at Navarsete overtar med en gang, er Stortingsrepresentant Ola Borten Moe blant dem som mener Lars Peder Brekk bør sitte til landsmøtet neste år. Ekstraordinært landsmøte har Senterpartiet bare hatt en gang tidligere, den gang byttet de navn.

Strid om hvorvidt det skal bli ekstraordinært landsmøte kan bety strid om hvem Senterpartiet vil ha som leder. Selv om de fleste fremdeles peker på Navarsete er det i dag flere sentrale folk i partiet som understreker at hun ikke er alene om å kunne ta over etter Haga.

Hvem mener du børledeSenterpartiet og hvilke egenskaper skal til for å fylle partilederskoene etter Åslaug Haga?