Hva mener regjeringen?

Lokalpolitikere tvinges til å legge ned bussruter, samtidig som de skrur opp billettprisene. Regjeringen har ingen kommentar.

Det begynner å bli en stund siden de rødgrønne snekret sammen erklæringen hvor de lovet å satse på kollektivtransport. Flere skal reise kollektivt var målet. Det ble gjentatt så sent som under klimaforliket på Stortinget for noen måneder siden.

audn tronMen den høye dieselprisen tvinger nå flere av landets fylker til å kutte i kollektivtilbudet.
I går snakket jeg med Arbeiderpartiets fylkesordfører i Oppland Audun Tron (bildet). Han har ikke noe annet valg enn å legge ned bussruter og øke billettprisene.

1. mai økte Oppland minstetaksten på bussbilletter fra 22 til 28 kroner. Dyrere billetter skulle gi rundt 15 millioner mer i kassa. Det trodde politikerne i Oppland at var nok.

Men nå må de samme politikerne spare like mye. Dermed forbereder de nå både nedleggelse av ruter og ytterligere økning i billettprisene. Du kan lese mer om rutekuttene på tv2nyhetene.no.

Audun Tron er ingen nybegynner i politikken. Som mangeårig ordfører på Lillehammer og tidligere statssekretær vet han hva han snakker om når han mener det ikke er sammenheng mellom regjeringens løfter og den hverdagen han som lokalpolitiker lever i.

Men i regjeringskvartalet er det fullstendig taust. Jeg ringte først Finansdepartementet. De fraskrev seg ansvaret og viste videre til Samferdselsdepartementet. Der var svaret det samme, jeg ble henvist til Kommunaldepartementet. Der fikk jeg beskjed om at dette er Finansdepartementets ansvar. Ingen ville snakke om saken.

Etter å ha blitt sendt fra departement til departement venter jeg fortsatt på svar. Jeg lurer på hva regjeringen vil gjøre med bussruter som blir lagt ned og stadig dyrere bussbilletter. Og jeg vil vite om det er i samsvar med hva regjeringen har lovet. Hva synes du?

31.mai.2008 @ 16:00av Eirik

Regjeringen gjør ikke noe i det hele tatt i denne sammenheng, det er den naturlige slutningen å trekke med bakgrunn i Kjetlis enkle undersøkelse. Det er kommunene som driver miljøpolitikken frem i hverdagen, med praktiske tiltak milevis unna abstrakte månelandinger. I Oslo gjør man klare prioriteringer og setter nå NED prisene på kollektivbilletter, månedskortet går for eksempel ned fra 720 til 550 kroner fra 1. august. Kostnadene for prisreduksjonen er det kommunen som dekker, rundt 100 mill årlig koster dette grepet. Klare prioriteringer, slik politikk bør og skal fungere.

31.mai.2008 @ 17:01av Ellen

Gleder meg til månedkortet blir billigere ja, selv om det ikke skjedde fra 1. juli som dem lova. Er jo på ferie i juli uansett da. Men er det altså Oslopolitikerne som gjør det? Ikke regjeringa som snakker så mye at dem satser og sånn?

31.mai.2008 @ 23:20av Frank

Løysinga er vel enkel. regjeringa kan om dei ønsker frita kollektivtransporten for både moms og avgift. Men da må dei ønske det og prioritere kollektivtransport, ikkje berre prate om at dei gjer det. Eg synest det er mykje prat og lite handling etterkvart som denne regjeringa går opp i liminga.

01.jun.2008 @ 11:25av t!g

Det som strengt tatt betyr noe er vel prisforskjellen mellom å reise kollektivt og kjøre privatbil. Når prisen på begge deler øker, er det ikke relativt dyrere å kjøre kollektivt.

01.jun.2008 @ 11:49av Frank

Du,
t!g når dei legg ned bussruter og gjer dei få som er att dyrare, då stimulerer dei vel ikkje meg til anna enn bil. Eg synest politikerane kan gå føre med eit godt døme. Parker dei svarte limosinane de freser rundt i, betal for dykk som vi andre må gjere på buss og bil. Prøv å leve som folk flest!

01.jun.2008 @ 12:54av Donkeyman

Det är omtvistat vilken betydelse priset har för huruvida folk reser kollektivt eller ej. Det finns faktiskt många undersökningar som visar att hög standard, dvs täta turer och bra fordon, är viktigare än lågt pris när man skall göra sitt val. Om politikerna menar allvar med att man vill öka andelen kollektivresande så borde de börja med att ta den principiella debatten med lågt pris kontra hög standard. För man har väl inte råd med bägge?

02.jun.2008 @ 15:29av Det er ingen som lenger tror på denne regjeringen.

Denne regjeringen er bare en STOR KATASTROFE som ødelegger for både land og folk.

Dyrere på bussen

Det blir dyrere å reise med ekspressbuss, selv om myndighetene har lovet å satse på kollektivtransport.

bussbilde foto sverre saabye tv 2
Den rekordhøye oljeprisen førte i dag til at Nettbuss Møre bestemte seg for å skru opp prisene på sine ekspressbusser med fem prosent fra 15. juni. Jeg bestemte megfor å undersøke hvordan økt dieselpris vil slå ut forbusspassasjererene. Kanskje ikke så rart ettersom busselskapene har to store utgiftsposter – lønn og drivstoff.

Samtlige avselskapene jeg snakket med sa de vurderer å øke billettprisen, nonen vurderer også å legge ned ruter.Se innslaget fra TV 2 her.

Foreløpig er det bare passasjerene som bruker ekspressbuss som blir rammet. Det er nemlig langsiktige avtaler med myndighetene på øvrige strekninger. Men ogsåher varsler flere av selskapene allerede at de vil øke billettprisene om ikke myndighetene subsidiererde økte kostnadene på drivstoff.

I tillegg til økt oljepris øker avgiftene. Det er dette busselskapene reagerer på og mener regjeringen burde satt ned avgiftene for busser, dersom de mener noe med oppfordringen om å få folk til å reise kollektivt.

Synes du det er i orden at det blir dyrere å reise med buss eller bør regjeringen kutte i avgiftene slik at busselskapene ikke føler seg presset til å øke billettprisene?

30.mai.2008 @ 07:42av Bussbruker

Ja, ja. Så mye betydde det å satse på kollektvtrafikken. Jeg klarer fint å betale mer for billettene, men her i Oppland skrudde de jo opp prisene tidligere i år også. Kanskje ikke så rart at jeg med flere nå vurderer å kjøre mer bil likevel.

30.mai.2008 @ 08:29av Frank

De tror regjeringen vil gjøre noe? Drøm søtt. Det er det de gjør, drømmer om å fortsatt kjøre svarte biler. Dermed slipper de å være en del av virkeligheten vi andre nå forholde oss til. På tide med avløsning for maktkåte statsråder.

30.mai.2008 @ 14:00av Ragnar Joramo

Her i Trondheim gikk de rødgrønne til valg med lovnader om bedre kollektivtilbud. Det endte med økning av enkeltbill. på tog og buss. Så lovte de å ikke innføre rushtidsavgift. Det endte med at de kalte det miljøavgift. Nå skryter de av miljøpakken som nærmest er vedtatt. Men fortsatt lønner det seg å kjøre bil. Skal man en liten tur til sentrum (la oss si over en time) så går bilen og bussen opp i opp sånn noenlunde. Hvertfall såpass likt at folk foretrekker å kjøre bil istedenfor bussen som bruker 5-10 min lengre tid. Er man flere som skal inn til sentrum for noen timer, er det også billigere pr pers. å sitte i samme bil, enn å ta bussen (koster 30kr pr vei.)

Så hvor er logikken med bedre kollektivtrafikk og tenking på miljøet?

For noen år tilbake satte de ned hastigheten innad i sentrum til 30 km/t. Det ble justert tilbake til 50 km/t etter noen uker. Kommunen tapte flere hundretusener, samt at forurensningen økte som en følge av mer kødannelse. Nå taler noen for å gjøre det samme på nytt. Men ikke nok med det! I tillegg skal de fjerne 2+ i enkelte kollektivfelt (noe som faktisk fungerte til å få ned køen), for å gjøre det om til rent kollektivfelt igjen. Da blir det kun ett felt gjennomgående til sentrum, noe som igjen øker forurensningen. Samtidig går det nok raskere for bussene å komme seg fram, helt til de blir stående å stampe når de plutselig må kjøre inn i andre felt. Sparer man mye tid? Neppe. Kanskje et par minutter om man er heldig.

Det er alltid snakk om pisk før gulrot nå for tiden. Hvorfor ikke prøve det motsatte?

De vet nok hvor naive mannen i gata er. Litt oppsiktsvekkende er det derimot at de rødgrønne fikk 44 % av stemmene i lokalvalget. Dette lukter litt av hvert. Spørsmålet er om folk godtar dette styret etter endte fire år. Jeg velger å tro, ja. Folk er naive, og i Norge glemmer man fort.

30.mai.2008 @ 14:57av tak, oslo

Jeg gremmes også over våre politikere. At drivstoffet nå blir dyrere, vil tvinge mange til å vurdere kollektivt framfor privatbil. Men hvis man nå umiddelbart setter prisene opp på billettene vil man miste denne effekten. Tenk om man hadde politkere som hadde handlekraft og var litt strategiske……..

01.jun.2008 @ 16:22av Per Arne G.

Regjeringen bør tre støttende til og subsidiere prisene på kollektivtrafikken. At billettprisen øker med
noen kroner får vi tåle, men at kollektivtrafikken av denne grunn blir mindre attraktiv å bruke er ikke i vår interesse som borgere på lang sikt. Da gjenstår det bare å håpe på at USA legger ut på et nytt eventyr i Iran, slik at vi til fulle får se hvilke konsekvenser et realt hopp i oljeprisen vil gjøre, samt det sinnsyke i hvor sårbare våre samfunn er pga. oljeavhengighet.

Nå skal de kutte igjen

Kommunene har fått flere milliarder ekstra, likevel kvesses nå spareknivene.

Da regjeringen la frem den vårlige budsjettjusteringen lot de kommunene beholde ekstra skatteinntekter på tilsammen 1,3 milliarder kroner. I tillegg varslet de en kraftig økning av inntektene for kommunene neste år. Les tv2nyhetene.no sin sak om kommunepropisjonen her. og se video av regjeringens presentasjon her.

Men lønnsoppgjøretble langt dyrere enn beregnet for svært mange kommuner. De hadde regnet med et oppgjør på fem prosent, resultatet ble 6,3 prosent. Det kan nå føre til at flere kommuner må foreta kutt i budsjettene sine.

I følge en kartlegging tidsskiftet Kommunal Rapport har gjortgir flere økonomisjefer og rådmenn landet rundt allerede nå klar beskjed om at de økte lønnsutgiftene vil få konsekvenser for tilbudet til innbyggerne.

Tromsø, Asker og Gjøvik er blant de kommunene som nå regner med å måtte kutte mellom 10 og 20 millioneri sine driftsbudsjetter dersom de ikke får kompensasjon fra staten forøkte utgifter som følge av årets lønnsoppgjør.

I tillegg til økte lønnsutgifter har kommunene fått flere nye oppgaver uten at det har fulgt penger med fra staten. I følge kommunenes interesseorganisasjon KSmangler det blant annet fortsatt rundt 700 millioner kroner for at barnehagereformen skal være fullfinansiert.

Hva synes du om at det nok en gang varsles kutt i tilbudet i mange kommuner?

28.mai.2008 @ 16:32av Nils

Ja, visste vi det ikke. Rødgrønt skryt er ikke verdt mye. Her er virkeligheten. Kutt, kutt og kutt.

28.mai.2008 @ 19:49av Erik

Hadde du ærlig talt ventet noe annet, Nils? Du virker jo høyrevridd på tidligere kommentarer her inne. Som en rødgrønn velger fra 2005 må jeg si meg skuffet. Når regjeringen ikke en gang kompenserer nye reformer og lønnsoppgjøret gir det kutt i kommunene. Det bør være enkel matematikk, selv for økonomen Jens Stoltenberg og co.

28.mai.2008 @ 21:16av Kommunal

Når lønnsoppgjøret går ut over de forutsatte rammene (for alle – ikke bare de kommuneansatte) – får kommunene omtrent like mye i økte skatteinntekter som i merutgifter. Så det er ingen grunn til store kutt.

28.mai.2008 @ 22:59av Erik

de skatteinntektene går vel vitterlig i all hovedsak til staten. Jeg frykter nok at rådmennene som nå lager kuttplaner ikke lager dem for syliderarkivene sine, men at de blir virkelighet. Synes det er vanskelig å se forskjell på Sp og Høyre i Kommunaldepartementet i alle fall. Ingen av dem ga full kompensasjon for merutgifter. Altså planlegger de for kutt.

29.mai.2008 @ 14:47av Mons Feywahl

Norske kommuner er vanstyrt. Det er DET som er problemet. Kommunene får mer enn nok penger, men makter ikke å prioritere, rasjonalisere, effektivisere og lede. De som tror at stadig mer penger inn i dette råtne systemet vil løse problemene, er dumme som staur…! Dessuten er de fleste kommunene alt for små enheter. En storstilt kommunesammenslåing er tvingende nødvendig for å få mer ut av hver krone. Danmark gjorde nettopp det for noen år siden, resultatet var milliardinnsparinger. Men her i landet smører politikerne det ene råtne maskineri (les; kommuner, fylker, stat etc.) etter det andre med olje fra Nordsjøen. …… Gassen burde gått rett inn i regjeringsbygningen…

Dobbelt så dyr bensin?

Bensinprisen har nådd nye høyder, men må øke mye mer om vi skal kjøre mindre bil. Kan du tenke deg å betale dobbelt så mye for å fylle bensintanken?

bensinpumpe

Like før 17. mai kunne tv2nyhetene.no fortelle at bensinprisen aldri har vært høyere. Mens du for tjue år siden betalte det som i dagens kroneverdi ville vært åtte kroner literen, punger du de fleste stedene i dag ut med rundt 13 kroner for en liter bensin.

Det er først og fremst økende oljepris som har gjort bensinen dyrere. Men nesten to av tre kroner du betaler når du fyller bensin er avgifter til staten. I følge statsbudsjettet for i år planlegger regjeringen å kreve inn 46 milliarder i avgifter fra bil og bensin. I tillegg kommer en stadig økende andel av det som brukes på investeringer i infrastruktur fra bompenger.

1. juli skrur myndighetene opp avgiftene med henholdsvis 5 øre for en liter bensinog 10 øre for en liter diesel. Avgiftsøkningen er en del av klimaforliket på Stortinget og skal etter planen bidra til å redusere de norske klimagassutslippene.

Men er noen øre ekstra for å fylle tanken nok til at folk kommer til å kjøre mindre bil? I følge en rapport fra det statlige instituttet for kommunikasjonsanalyse i Sverige kommer bilkjøringen bare til å øke dersom ikke bensinprisen blir mer enn fordoblet. Den svenske Politikerbloggen skriver at det vil betyen literpris på 27 kroneri dagens kroneverdii 2020.

Er du villig til å betale dobbelt så mye for bensinen dersom det kan være med å redde klimaet? Hvor dyr må bensin og diesel bli for at du skal kjøre mindre bil?

22.mai.2008 @ 09:48av Ragnar Joramo

For det første tror jeg ikke politikerne tenker altfor mye på klimaendringene i denne saken. De ser vel heller sitt snitt i å tjene ekstra kroner, som sikkert ikke blir brukt til utbedring av veinettet. De uttaler jo at “alle” har råd til en prisøkning på drivstoff, og det har vi forsåvidt. Problemet ligger heller ikke der. Problemet ligger i at dette neppe kommer til å redusere bilbruken, og det vet de. Det må de vel vite?

For det andre tror jeg at reduksjon av andre gasser enn det naturlige co2 heller kunne hjulpet jorda, enn å avgiftsbelegge en gass vi sårt trenger. Men slik blir det gjerne når politikere blir eksperter på vitenskapen.

For det tredje; redde klimaet? Har vi et klima å redde? Neppe… greit, vi bør få ned forurensingen, feks opp i “det svarte hull” i Russland der nokon ikkje kunne tru at nokon kunne bu. Hva gjør slik forurensing med naturen? Er nok mye verre for kloden enn en økning i co2. Det er jo påfallende at co2-nivået har økt betraktelig de siste 10-20 år, samtidig som at temperaturen har stått på stede hvil, omtrentlig. Men det å redde klimaet, hva skulle vi gjort uten et klima?;)

Konklusjon: Når mennesket avskaffer religionen og erstatter det med seg selv som herre over alt, går det slik som det går. Satt på spissen? Det blir opptil hver enkelt å dømme:)

22.mai.2008 @ 10:31av Ufør

Som uføretrygdet uten store muligheter for å ta arbeid har jeg allerede begrenset min bilbruk. Dersom prisen går ytterligere opp vil den bli et minimum. En løsning på de problemer jeg da kan få….er rett å slett å legge mer over på skattebetalerene/trygdekontoret. Altså at jeg ikke lenger kan hensynta å bli en større kostnad enn jeg nå legger meg i selen for å unngå.Bl.a
Bruke taxi til alle lege-og fysioterapibehandlinger i stedet for å kjøre selv.Dessverre.Jeg vegrer meg,men….Og jeg beklager dypt!

22.mai.2008 @ 10:43av Terje

Jeg har nettopp kommet fra handletur Sverige. 13,55 for blyfri og 14,55 for diesel var det høyeste jeg så. Riktignok svenske kroner. Også i Sverige snakkes det om dobling til 26-27 kroner literen.

22.mai.2008 @ 12:05av Berthold Annanias Brach

Enhver bensinpris over 7 kroner er en forbrytelse i et land hvor forhistoriske dyr har gitt oss olje og gass i enorme mengder. Vi har mer å takke dinosaurer for… enn norske avgiftspolitikere!! Den norske regjering er en kriminell bande ledet av storkommunisten Kristin Halvorsen m/fam.

22.mai.2008 @ 12:28av Bjørn

For noen grupper i Norge er privatbilen dessverre uunnværlig. For de som bor i områder hvor det kollektive tilbudet er utilstrekkelig, blir det til at dersoim en skal komem seg til og fra jobb, levere barn i barnehage eller
fritidsaktiviteter elelr annet, er man helt avhengig av bilen. Ved å øke driftskostnadene på dette, vil man enten avskjøre denne gruppering av mennesker muligheten til å delta aktivt i samfunnet vårt – eller de må kutte ned på andre utgifter.

Dette kan da i værste fall gå utover livskvaliteten på andre områder en det rent transportmessige.

Så; det som må til er en umiddelbar bevilgning av store penger til forskning og utvikling av alternative drivstoff kilder.
Det er vel ikke til å komme fra, at pr i dag er atomenergi det nærmeste vi har.
Ikke alle ‘miljøvennlige’ drivstoffkilder er miljøvennlige.
El-biler for eksempel, må lades av strøm. Og når Norge er forpliktet til å handle strm via den europeiske strømbørsen, risikerer vi å bruke mye strøm som f.eks. er produsert i britiske kullverk. Og de er ihvertfall ikke særlig miljøvennlige….

22.mai.2008 @ 14:46av Strøm

Øk olje- og gassproduksjonen drastisk, og sett strøm på regjeringen…!

24.mai.2008 @ 19:19av Distrikt

Vel, dette er kort og godt farvel til bygdenorge……. Blir moro å ta bussen som snekker med div redskaper ein heil dag. Går jo så mange bussruter på bygda……..

25.mai.2008 @ 12:06av Jif Canafer

Fint vær i dag.

25.mai.2008 @ 12:25av Frank

Om miljøfanatikerne tror de kan redde verden ved
å stoppe Norge, så vær så god. Det blir sikkert godt å leve her
for samene og andre som orker å drive med reinsdyr. Selv rødgrnne politikere bør forstå at det er enkelt å redusere norske co2-utsipp f.eks. ved å gjøre noe med utslipp på sokkelen. Biltrafikk er faktisk en nødvendighet, Norge har en eldendig utbygd infrastruktur. Rødgrønt skryt hjelper ikke når prosjektene uteblir i virkleigheten.

25.mai.2008 @ 12:27av Frank

Om miljøfanatikerne tror de kan redde verden ved
å stoppe Norge, så vær så god. Det blir sikkert godt å leve her for samene og andre som orker å drive med reinsdyr. Selv rødgrnne politikere bør forstå at det er enkelt å redusere norske co2-utsipp f.eks. ved å gjøre noe med utslipp på sokkelen. Biltrafikk er faktisk en nødvendighet, Norge har en eldendig utbygd infrastruktur. Rødgrønt skryt hjelper ikke når prosjektene uteblir i virkleigheten.

26.mai.2008 @ 08:27av Geirr Tangstad-Holdal

Det protesteres mot høye bensinpriser og milliardene trillet ut av den norske oljefondet i årets tre første måneder, melder NA24. Det ble et stortap for det norske oljefondet, da avkastningen til fondet var på minus 5,6 prosent – eller hele 160 MILLIARDER kroner. Fondets verdi ved utgangen av kvartalet er dermed redusert til 1.946 milliarder kroner.

Jeg kan kanskje forstå at enkelte reagerer på høyere bensinpriser, men de fleste av oss tåler en økning, også bedriftene. Men mange kommer ikke til å overleve pga dårlig veistandard og utrygge veimiljø. Dette uroer meg mye mer.

Og hadde de økte oljeinntektene blitt brukt til å investere i bedre og tryggere infrastrukturer, hadde nok flere kunne godta dagens prisnivå.

Ved en investering på samlet nærmere 5 milliarder på midtdelere kunne 34 dødsulykker vært avverget i 2006 på våre veier. Men NEI det har vi ikke sett noe av!

Hva er det som skjer?

HVORFOR?

26.mai.2008 @ 18:59av kl

Bensinprisene i dag er ett hån mot distriktsnorge.
Vi som bor på landet og er avhengig av bil for å komme frem og tilbake fra jobb. Vi
har ingen buss eller tog som vi kan pendle med. Jeg hadde trodd at den regeringen vi har nå skulle tenke litt distriktspolitikk men, det skjer hvist ikke.
Siste gang jeg stemmer på disse partiene…

36,9 prosent

Du huskerkanskje Thorbjørn Jaglands ultimatum foran valget i 1997? I dag får de tre rødgrønne regjeringspartiene den samme oppslutningen.

jaglandDet er på en måling Opinion har laget for ANB at de tre rødgrønne partiene tilsammen når den oppslutningen Arbeiderpartiet hadde ved valget i 1993.

På TNS Gallups siste partibarometer for TV 2 tidligere i mai var rekordsvakt for de treregjeringspartiene.Du kan lese om flere målinger under Gallupseksjonen her på bloggen eller sjekke den siste TV 2-gallupen her.

22.mai.2008 @ 22:39av flyktet fra landet

godt aa hoere slikt nytt som dette fra gamlelandet. Håper kommunistene faller ut av nasjonalforsamlingen også der hjemme. gamlelandet trenger noen nye impulser. Marked fungerer i resten av verden….

25.mai.2008 @ 12:34av Frank

Flyktet fra landet tar vel litt hardt i når han kaller SV for kommunister. Men at de står for en avleggs gammeldags politikk er det liten tvil om. Folk vil ikke ha sosialisme, de ønsker større frihet over sine liv. Det er derfor regjeringen mister grepet om velgerne. Folk sier nei takk til statlig tvang. Jeg er klar til å si Morn’a Kristin. Lurer på hva hun skal drive med når det sosialistiske korthuset faller sammen?

Kampen om bøndene

Bøndene i Øvre Eiker vil ikke godta årets jordbruksoppgjør. Nå skal oppgjøret ut på uravstemning, dermed starter kampen om bøndene.

bondepartietDet var bare en brøkdel så mange journalister der som da staten la frem sitt tilbud en uke tidligere.

Norge var i ferd med å gå inn i 17. mai-helgen da bondeorganisasjonene og staten sent fredag ettermiddag signerte avtalen om jordbruksoppgjøret. LES MER HER.

Landbruksminister Terje Riis-Johansen blar opp 350 millioner kroner, det er mindre penger enn i fjor. Resten av regninga sender han til forbrukerne.

Ifølge handelsnæringen må en gjennomsnittsfamilie belage seg på å betale rundt 3.500 kroner mer for maten i året. Dermed blir statens reelle bidrag enda mindre fordi momsinntektene øker.

Det lokale bondelaget i Øvre Eiker i Buskerud sa allerede fredag tvert nei til jordbruksoppgjøret.

Heller ikke Senterpartiets finanspolitiske talsmann Per Olaf Lundteigen er imponert. Han mener oppgjøret ikke oppfyller regjeringens løfte om at bøndene skal ha en inntektsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet.

Bøndene fikket solid løft i årets oppgjør. Spørsmålet er om det er nok. Nå skal avtalen ut på uravstemning. Den neste uken vil det pågå en kamp om den norske bonden. Mener du bøndene bør si ja til avtalen slik landbruksorganisasjonene går inn foreller bør de takke nei?

19.mai.2008 @ 17:11av Bygdegutt

jeg er flau over at bondeorganisasjonene har sagt ja til dette. Staten gir nesten ingenting. Folk blir sure på dyrere mat mens bonden ikke får ha regjeringa lova dem. Si nei til Jens sitt skambud.

20.mai.2008 @ 22:45av Undrende

Her bekrefter du undersøkelsen som viste at norske journalister har liten kunnskap.
Så du mener at renta ikke var lav tidligere?
Og du mener at renta ikke er på et normalt nivå nå?

Tror du skal ta til deg litt kunnskap da, mann!
Nå virker du mere som en gjennomsnittlig frp-velger:
Helt kunnskapsløs.

21.mai.2008 @ 14:21av Donkeyman

Det Norska samhället kan grovt sett delas in i tre grupper (eller klasser om man så vill). Ungefär 10% är rika. Ungefär 80% är nöjda. Och ungefär 10% är fattiga.

De fattigaste är de som lever på socialbidrag, trygd eller pension. I många kommuner ligger satsen just runt 3500 kronor. Det vill säga när hyra och el är betald återstår 3500 kronor.

I klartext innebär en höjning av matkostnaden med 3500 kronor per år att regeringen överför en månadslön årligen från de fattiga till bönderna. Utan att för den skull öka bidragssatsen.

21.mai.2008 @ 19:55av Nils

Du som kaller deg undrende, hva slags agenda har du da? Vi vet ikke hvem du er i alle fall. Løset skriver ikke om renta her, men om jordbruksoppgjøret. Du bør kanskje undre deg mer over dine egne tanker. Jeg synes han har rett når han påpeker at renta har gått oppm, for det har den. I følge sentrale økonomer har IKKE regjeringen dempet presset med sin ekspansive finanspolitikk. Og en ting til, når du stempler hver femte velger som kunnskapsløs, vel så har du kanskje et stort problem med å akseptere at folk kan mene noe annet enn deg. Demokrati betyr at også de du “Undrende” kaller fullstendig kunnskapsløse har rett til å ytre seg. Forøvrig tror jeg ikke Løset stemmer Frp, men det kan han kanskje kommentere slev om han vil. Det er jo hemmelig valg i Norge. Så undrende, du får undre deg litt mer og prøve å være mer saklig i framtida.

Gratulerer med dagen!

Et noe annerledes innslag på årets nasjonaldag var opptredenen tilThe IMPS Motorcycle Display Team under et arrangement i garderleiren på Huseby.

motorsykkelbarn foto kjetil lset tv 2

De unge britene impoerte med sine balansekunster på motorsykkel under arrangementet som ellers inneholdt musikk og drilloppvisning av Hans Majestet Kongens Garde. Her kan du se tv2nyhetene.no sin video av de unge motorsyklistenes opptreden i gardeleiren.

Thorbjørn Jagand på balkongen. Her kan du lese hvordan Stortinget feret 17. mai 2007.

Halvorsen-renta

Hvem er det egentlig som betaler lønna di? Blant annet du svarte jeg, overrasketover hvor sint finansministerenblir av et enkelt spørsmål.

halvorsen rnb08 foto knut falch scanpix

Det var under fremleggingen av den vårlige budsjettjusteringen jeg tillot meg å stille et enkelt spørsmål. Sjeføkonom i Nordea Steinar Juel hadde nettopp fortalt Nyhetskanalens seere at regjeringen ikke tar noen grep for å dempe presset på renta. Jeg spurte om finansministeren var enig i beskrivelsen og hvor høy Halvorsen-renta kommer til å bli.

TV 2 kan få sagt det for å si det sånn, smalt det fra en irritert finansminister. Det var ganske åpenbart at hun ikke liker å få sitt navn knyttet til den høye renta. Halvorsen mener renta var unormalt lav da hun overtok, og at vi nå er i nærheten av et normalt rentenivå. Hun mener folk som mener renta er høy bare kan bytte bank.

Norges Bank har økt utlånsrentafjorten ganger siden Kristin Halvorsen ble finansminister. Mange låntagere merker forskjellen på det finansministeren mener var unormalt lav rente og det hun i dag kaller et normalt rentenivå. LES OM RENTEØKNINGENE HER.

Halvorsen var tydelig irritert og det var da jeg ba om et intervju med henne etter presekonferansen hun spurte meg om hvem som egentlig betaler lønna mi.

Dersom statsråden fortsatt er usikker kan jeg opplyse henne om at min selvangivelse kun viser lønnsinntekt fra TV 2.Kanalen får inntekter fra distribusjon og annonsører. Som forbruker er finansministeren dermed indirekte med på å betale lønna mi.

Jeg må innrømme at en episode fra valgkampen dukket opp i hodet mitt. LES SAKEN HER. Nok en gang fremstod finansministeren ganske usminket. Som kunde i en av landets store bankerlurer jeg fortsatt på hvor høy Halvorsen-renta kommer til å bli?

16.mai.2008 @ 11:18av Filip Rygg

utrolig! Det er tydelig at Halvorsen har kort lunte.

16.mai.2008 @ 11:20av Jan Tore Sanner

Kristin Halvorsen ber unge familier som sliter med høye rentekostnader bytte bank. Hva med å bytte regjering?

16.mai.2008 @ 12:02av Vidar

Det hjelper lite med 3% i rente dersom du er arbeidslaus og ikkje får lån. Takke meg til nesten null arbeidsløyse og 6,5% i rente!

16.mai.2008 @ 19:53av sosialist

det kjennetegner jo folk som er ekstremt presset at de mister humør og besinnelse. Ser ut til å ha rammet Kristin. Ikke rart, hun har kastet prinsipper på historiens skraphaug. Ved neste valg kunne hun nesten stilt opp for Ap eller Høyre. Merker ikke forskjellen!

16.mai.2008 @ 22:00av sondre

Enig med Jan Tore. På tide at vi får en ansvarlig regjering!

Håper Kristin snart tør ta noe ansvar.

16.mai.2008 @ 22:47av Øystein Jørgensen

Jeg må innrømme at jeg har litt forståelse for hennes frustrasjon. Med din kommentar viser du ikke bare at du er en ekstremt selvopptatt journalist som liker å skrive seg selv inn i saken, men også at research ikke er helt din greie. Vet du at renta har fulgt temmelig nøyaktig det Norges Bank har forventet siden Per Kristian Foss var finansminister? I april 2005, mens PKF fremdeles var finansminister regnet NB med at styringsrenta ville bli ca 3% ved utgangen av 2006. I mars 2006 forventet de at den ville øke til ca 5 % i dag. Den er nå på 5.5% godt innenfor det meste av feilmarginer. Ikke ett sted oppgir de en ekspansiv finanspolitikk som begrunnelse ved siste renteheving. All ære til Per Kristian Foss som ikke har kastet seg på og kritisert finansministeren. Han vet at økte renter skyldes at det fremdeles går ekstremt godt i norsk økonomi.

Kjetil Løset, du må gjerne fortsette å stille dumme spørsmål, men da må de ikke bli overrasket over at du får dumme eller irriterte svar tilbake. Hvis du vil heller bestemmer deg for å sette deg inn i ting i fremtiden vil jeg anbefale www.norges-bank.no. Veldig gode og oversiktlige nettsider. Det trenger ikke å ta lang tid å tilegne seg kunnskap. Lykke til.

16.mai.2008 @ 23:14av Nils

Øystein Jørgensen, du vet at fru Halvorsen kunne ført en finanspolitikk som hadde dempet presset på renta om hun var opptatt av å holde den lav. Ved sin presentasjon av de siste budsjettene viste hun jo at hun ikke er så veldig opptatt av dette. Tvert i mot har vel regjeringen i følge de fleste økonomer ført en ekspansiv finanspolitikk. Og om du har glemt det, så var fru Halvorsen alltid densom stilte tidligere statsråder til ansvar, men da var hun i opposisjon. Ting endrer seg for en politiker som møter virkeligheten med et brak som sv-lederen har gjort. For oss som har lån er det ikke dumt at journalister spør om hvor høy renta blir under Halvorsen, hun kunne strammet inn økonomien om hun var opptatt av å gi et bidrag for å dempe rentepresset.

17.mai.2008 @ 00:03av Øystein Jørgensen

Hei Nils. Det er helt riktig at finanspolitikken kunne strammet inn mer selv om Kristin Halvorsen er den første som følger handlingsregelen. Poenget mitt er at selv med mye mindre pengebruk ville effekten på renta vært lav, noe så godt som alle økonomer vet, inkludert undertegnede. Det meste av renteøkningen skyldes helt andre forhold. Kjetil Løset prøver å skape et bilde av at renteøkningen først og fremst skyldes finanspolitikken og fra en kommentator i tv2 bør man forvente langt mer.

17.mai.2008 @ 10:11av Nils

Det er ikke rart fru Halvorsen følger Hanlingsregelen, ja til og emd bruker mindre enn hun kunne i følge den Stoltenbergske leveregel. For hadde hun fulgt den hadde det i følge økonomene ikke gått bra. Oljepengene renner jo inn i strie strømmer, skattepengene like så og da er det ikke rart at hun må bremse noe. Poenget til Løset er vel at hun kunne bremset mer om hun so politiker ville gitt stt bidrag til å dempe presset på renta. Og det er helt rett. Halvorsens politikk må nok ta skylda for de siste renteøkningene. Med bøndeoppgjøret som regjeringen lemper over på forbrukerne vil ikke presset bli noe mindre. Økt matpri
s gir økt KPI som øker faren for ytterligere renteøkning. Også her har fru Halvorsen medansvar. Jeg leser ikke Løset slik som Jørgensen gjør, men kan er kanskje like hårsår som SV-lederen?

17.mai.2008 @ 16:49av Erik

Bortskjemte journalister?

Når andre er åpenbart ondsinnet uforskammede og mobber folk foran kamera, så må vi finne oss i å få negative reaksjoner. Ikke minst fra den vi retter ondsinnet mot. Journalister ser imidlertid ut til å ha alvorlige primadonnanykker i slik sammenheng. Er pressekortet en “lisence to bully”?

“Halvorsen-renta” er et kallenavn. Her er et annet: Kjetil-trynet. For din tendens til å gå på trynet. Hvordan takler du selv slike uforskammetheter, når og hvis du støter på dem? Med et smil og en respektfull respons, slik som de aller fleste politikere, inklusive Halvorsen, stort sett gjør?

Jeg tviler på at du har særlig grunn til å beklage deg over andres manglende evne til å ta ting med godt humør, gitt hvordan du reagerer på at Halvorsen ga svar på tiltale. Jeg tviler også på at sutringen din er ektefølt. Mest sannsynlig fryder du deg over å ha fått et slikt bein å gnage på.

Tre gode råd til deg: Dropp sutringa, lær deg folkeskikk og skaff deg ryggrad nok til å håndtere det når du får uforskammet svar på uforskammet tiltale!

17.mai.2008 @ 21:16av Nils

Synes Erik skyter totalt skivebom her. Men han er kanskje medlem i totalhavariprosjektet SV i likhet med fru Halvorsen? Stå på videre du Løset, Norge trenger flere uredde journalister som ikke logrer for politikerne.

18.mai.2008 @ 00:35av Oslomann

16. mai fikk jeg et nytt brev fra min bank. Renta var satt opp igjen. Denne gang til sju prosent. Jeg klarer å betale, men kjenner flere som nå sliter med et stadig økende rentenivå. Om ikke journalistene stiller spørsmål ved om politikerne gjør noe for å dempe presset på renta, hvem gjør det da? Og jeg lurer på hvor høy renta blir, Kristin Halvorsen. Du snakker om et normalt rentenivå, hva er det? Jeg har fått nok brev fra banken og synes hun burde gjort mer enn hun gjør for å stoppe renteveksten. Og vi som har fulgt med vet jo hvem som hadde skylda for alt da enkelte politikere var i opposisjon og opererte som sidekommentatorer med klippekort til media. Det koster vel å ha makt, sv-kristin må tåle kritiske spørsmål uten å bli sur, ellers kan hun finne seg ny jobb.

18.mai.2008 @ 02:12av Stian Oen

Det er selvsagt helt korrekt at pengebruken som følger av statsbudsjettet kan påvirke rentenivået. Men hvis statsbudsjettet skulle gitt lavere rente enn dagens måtte man etter hva jeg har forstått gjennomført et kutt i forhold til dagens pengebruk på mange titalls milliarder. Det er det etter hva jeg kjenner til ingen av partiene på Stortinget som er tilhengere av.

Diskusjonen om hvorvidt nivået på den offentlige pengebruken i dag medfører at rentenivået blir høyere er ikke like enkel. Men de aller, aller fleste med innsikt i økonomi er etter hva jeg forstår enige i at det er internasjonale forhold som i første rekke ligger til grunn for renteoppgangene vi har sett de siste månedene. I tillegg er vel mangelen på arbeidskraft her til lands med på å presse opp lønningene, noe som i sin tur medfører økt lånerente. Heller ikke dette altså direkte linket til pengebruken i statsbudsjettene.

18.mai.2008 @ 07:17av Petter

Løseth det du skriver en jo maktmisbruk av en politiker

Hvis hun virkelig truet deg med hvem er det som betaler lønna de så syntes jeg dere i TV2 skulle få det opp på nyhetene og få avdekket hva hun mente

Vi er avhengig av en fri presse og svært mange av oss føler at det ikke er tilfelle idag

Denne type utsagn fra Kristin er helt uspiselig

Halvorsen renta er nå blitt et begrep

18.mai.2008 @ 11:53av Eva

Samd med Petter, det ser
ut som om Kristin Halvorsen held fram med hersketeknikkane sine. At ho ikke liker at pressa er kritisk seier vel mest om kva tilstander ho ynskjer seg. Pressa logrer jo mest av alt for henne.

Om ein husker lenger enn ein gullfisk så er det lett å tenke på korleis Kristin Halvorsen alltid la skulda på alle andre då ho var i opposisjon, men når ho har ansvar, er det framleis alle andre som har skulda. Halvorsen passer nok best som sleivsparkande sidekommentator uten ansvar for noko.

26.mai.2008 @ 21:47av Ødegård

Da kjerringa satt i opposisjon, både RAUTA og GRYNTA ho,ang. de som hadde minst i samfunnet, nå kommer det bare ett trøtt gjesp fra NASEGREVET. Det ser ut til at hun gjerne vil overgå En tidligere statsråd , INGJERD SKAU i Bondevik regjeringen. Hun satt i TV debatter og snurret silke sjal ,klødde seg i RÆVA og hevet lønn, dette klarer tydligvis KRESTINA med glans

26.mai.2008 @ 21:48av Ødegård

Da kjerringa satt i opposisjon, både RAUTA og GRYNTA ho,ang. de som hadde minst i samfunnet, nå kommer det bare ett trøtt gjesp fra NASEGREVET. Det ser ut til at hun gjerne vil overgå En tidligere statsråd , INGJERD SKAU i Bondevik regjeringen. Hun satt i TV debatter og snurret silke sjal ,klødde seg i RÆVA og hevet lønn, dette klarer tydligvis KRESTINA med glans

Veg på vent

Ikke med et eneste ord nevner regjeringen den rekordhøye prisveksten på asfalt. Dermed kan flere veganlegg bli utsatt som følge av pengemangel.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er foreløpig svært forsiktig med å være konkret. Han varsler full gjennomgang av alle planer. Forda regjeringen la frem den vårlige budsjettjusteringen var det utenå bevilge en eneste krone ekstra til veg.

Fordi prisene har økt spesielt på asfalt regner NAF med at det nå mangler mellom 600 og 800 millioner kroner til prosjekter som skulle vært gjennomført i år. Vegdirektoratet skal nå saumfare budsjettet men snakker allerede om at prosjekter kan bli skjøvet frem i tid.

Samtidig øker regjeringen avgiftene på bensin og diesel. Avgiftene kommer 1. juli og vil fra neste år bety at finansministeren tar inn 385 nye avgiftsmillioner fra bilistene. Hva synes du om at flere planlagte veger trolig blir skjøvet ut i tid, samtidig som avgiftene for bilistene øker?

16.mai.2008 @ 10:22av Nils

Regjeringa viser sitt sanne ansikt skjønner vi. De bryr seg ikke om oss som er avhengige av bil i hverdagen.

16.mai.2008 @ 10:32av Geir Tangstad-Holdal

Regjeringen viser liten vilje til å ville redde liv i trafikken!

Revidert Nasjonalbudsjett ga desverre ikke noe nye håp for alle de som kommer til å bli drept i frontkollisjoner i år, eller for pårørende som blir sittende igjen med smerter og savn. Regjeringen viser svært liten vilje til å imøtekomme de forventninger og ambisjoner som samferdselsminister Navarsete har for å kunne nå sine mål i trafikken, nullvisjonen. Et mål om null drepte og null skadde. Antall drepte i frontkollisjoner har økt de siste årene, og inneværende år starter desverre ikke noe bedre. Over 100 personer kommer til å bli drept i frontkollisjoner!

– Vi vet at midtdelere redder liv. Siste tydelige eksempel på dette fikk vi i forrige uke på E6 nord for Steinkjer, der fysiske midtdelere mest sannsynlig reddet livet til over 20 busspassasjerer da sjåføren fikk et illebefinnende. Samtidig registerer vi nok en dødsulykke i en frontkollisjon på E6 i Østfold idag. Dette viser at veier med midtdelere redder liv.

Dette står igjen i grell kontrast til Regjeringens innsats når det gjelder å få utplassert flere km med midtdelerer på våre stam- og riksveier. Ifjor bevilget de penger til kun 9 km, og iår til 10 km.

Dette viser med klar tydlighet at det ikke finnes større vilje i Regjeringen til å omsette sine egne fine ord til praktisk politikk, nemlig ønsket om å få ned antall drap i trafikken.

16.mai.2008 @ 23:17av Erik

Eg vart skuffa. Hadde venta meg meir av Navarsete. Ho har snakka så fagert om at regjeringa satsar på samferdsle. Men når det vert kutt er ho heilt usynleg. Eg vonar regjeringa vil rette opp dette så snart som råd, om ikkje kjem dei andre partia til å score billege poeng. Det er synd.

18.mai.2008 @ 20:11av Billigere bensin nå

Vi er mange som mener det er ran regjeringen driver med når de tar så høye bensinavgifter uten at vi får bedre veier. Nei, bygg vei for avgiftspengene så skal jeg vurdere å stole på politikerne igjen.

22.mai.2008 @ 09:33av Ragnar Joramo

Hvorfor nevner ikke dere i TV2 noe om prisveksten på asfalt? Det måtte da ha blitt en fin sak? 🙂

22.mai.2008 @ 10:39av Kjetil Løset

Hei, Ragnar. Vi hadde faktisk et oppslag med vegdirektøren om prisvekst på asfalt den dagen revidert budsjett ble lagt fre, Det faktum at regjeringen ikke kompenserer prisveksten kan føre til mindre vegbygging i år, innrømmet Moe Gustavsen.
Lover å følge med på dette fremover!

22.mai.2008 @ 10:55av Ragnar Joramo

Så dere hadde det ja. Fulgte vel ikke med på nyhetene den dagen, annet enn alle pressemeldingene som partiene selv sendte ut, for og imot alt. Men er klart at de ikke vil ha ut slike nyheter, noe som kan skade “gavmildheten”. Skal prøve å holde meg oppdatert her, må få med meg litt mer om denne saken. Flott at du tar fram slikt!

Helligdag eller handledag?

Midt i et lyskryssoppdaget jeg i helgen et banner fra Jernia som reklamerte for pinseåpne butikker.

jernia

En kollega sjekket saken og fant raskt ut at Jernia hadde plassert ut tilsvarende skilt ved flere av sine butikker som de valgte å holdeåpne på begge de to røde dagene i pinsen.

I flere år har gartnere oghagesentre med Plantasjen i spissen holdt åpent i pinsen. Lov om helgedagsfred tillater nemlig at butikker som i det alt vesentlige selger blomster, planter og hageartikler kan holde åpent disse dagene. Ordningen henger igjenfra tidendagartnerier, gårdsutsalg og planteskoler hadde åpent på søndager for å dyrke og selge planter.

Det er dette smutthullet i loven Jernia også har benyttet seg av. LO-forbundet handel- og kontor svarte i går med å varsle at de vil anmelde butikkjeden. I dag krever KrFat regjeringenrydder opp slik at det nå ikke blir fritt fram for butikkene i pinsen.

I februar leverte KrF inn et såkalt dokument 8-forslag til Stortinget der de ba regjeringen gjennom forskrift hindre omgåelse av åpningstidsbestemmelsene.

Hva mener du om pinseåpne butikker? Bør flere butikker få adgang til å holde åpent på slike dager eller bør reglene strammes inn slik at helligdagene ikke blir handledager?

13.mai.2008 @ 13:40av Donkeyman

För oss utlänningar verkar den Norska lagstiftningen både löjlig och meningslös. Varför i all sin dar skall inte butiker få ha öppet när kunderna vill handla?

Sedan är det upp till facket att förhandla fram goda villkor för helgarbete.

I Sverige hade man en motsvarande lagstiftning som slopades för ungefär 25 år sedan. I dag skrattar man åt vilka idiotregler som fanns den gången och det är inte någon som vill vrida klockan tillbaka. Inte ens de handelsanställda.

Så skulle jag vilja veta varför det är ok att jobba på söndagen på en bensinstation och sälja matvoror till skyhöga priser medan det inte är ok att jobba på kolonialen och sälja exakt samma varor. I mina ögon är detta ett rent hyckleri.

13.mai.2008 @ 13:53av Svorsken

Måste hålla med Donkeyman. Dessutom intressant att det är vi utlänningar som verkar reagera starkast på detta med söndagsstängda butiker.

Men all heder åt Maxbo som körde söndagsöppet några söndagar i maj 2006, och med det fick en samlad fackföreningsröresle emot sig. Och nu är det KRF som går i bräschen för kritiken.

Det är ju inte så att någon tvingas att handla bara för att butiker håller öppet. Det står fortfarande var och en fritt att gå i kyrkan, gå på tur, eller ät söndagsmiddag med familjen.

13.mai.2008 @ 14:48av normann

jeg trenger kanskje melk og brød men ingen ny kaffemaskin eller hagemøbler på en helligdag. Nei, takk. Jeg kan klare meg uten butikker disse dagene.

13.mai.2008 @ 17:46av Sondre

Det er nok mange som ønsker å bruke disse dagene til å handle, men det betyr også at folk må jobbe disse dagene (riktignok mot litt bedre betaling enn vanlig). Likevel tvinger det folk i arbeid som kanskje ønsker å bruke helligdagen til å hellige noe annet enn sjefens ønske om profitt.

13.mai.2008 @ 19:46av Handler

Giske må sikre likhet for loven.
Hvis han stenger Jernia må
han stenge Plantasjen og andre “hagesentre” der de selger griller, parasoller, DVD’er og møbler.
Er det lov å selge alt så lenge du selger det i et drivhus?

13.mai.2008 @ 19:50av Sosialdemokrat

Enig med Handler!!
Som gammel AP-velger blir jeg flau når jeg hører at Giske ikke vil ta affære med de som selger alt mulig rart der de hadde gartneri før!
Giske: Rydd opp og steng Plantasjen, eller rydd pulten og steng kontoret!!

13.mai.2008 @ 20:21av Rune

Vi har mange merkverdige tradisjoner ang. helligdager. Til og med dagen før helligdagen er jo halvhellig, for da stenger butikkene tidligere. Har vært mye i Finland hvor det meste er åpent på helligdager, og ser ingen grunn til at det ikke skal være slik i Norge også. Selvsagt er helligdagsstengning et etterslep etter en mange mange hundreårig statskirkereligion. Har man helligdag, får man heller la være å shoppe.

13.mai.2008 @ 21:09av MortenM

La folk handle når de vil!
La folk få holde butikken sin åpen hvis de vil!

Likhet for loven er bra, og så lenge loven er der, så får en følge reglene. Men la oss jobbe for å fjerne slike unødvendige regler som ikke har noe i et moderne samfunn å gjøre.

14.mai.2008 @ 07:59av Nils

Morten M. Hvorfor skal vi fjerne en lov som er bra? En lov som gir oss arbeidsfolk et par velfortjente fridager i mai?

14.mai.2008 @ 15:38av Tormod

Nordmann: Så fordi DU ikke vil handle på helligdager skal heller ingen andre få lov til det?

15.mai.2008 @ 12:02av Donkeyman

De som önskar helgstängda butiker använder i huvudsak två argument:

1) Jag klarar av att sköta mina inköp på “vanlig” butikstid.
(Underförstått – alltså skall alla andra också göra det)

2) Arbetsfolk behöver ha helgdagen ledig.
(Som jag ser saken är detta inte en fråga för lagstiftaren. Det är en fråga för facket. Dessutom är det faktiskt andra arbetsfolk som behöver ha möjligheten att handla på helgdagarna. Och det är arbetsfolk som bemannar bensinstationer och storkiosker.)

15.mai.2008 @ 23:17av Stina

Jeg jobber i butikk, og forarger meg over at loven om åpningstider ble forandret i 2003. Da
fikk vi stenge tidligere før helligdager,en velfortjent halvdagsfri for vi har faktisk et liv vi også, utenom jobb. Nå er det jo fritt frem for alle å ha åpent frem til 24. Vi har ikke bare fått lengere åpningstider på senteren om kvelden, men tre søndager før jul skal vi jobbe, nattåpent en gang før jul og ved spes anledninger . Senterne har åpent 11 timer i døgnet og da må det da gå an for
alle og handle det de trenger innefor de tidene. Vi trenger ikke tyne åpningstidene mere en det det allerede er.

Til MortenM som skrev dette: Men la oss jobbe for å fjerne slike unødvendige regler som ikke har noe i et moderne samfunn å gjøre.

Jeg vil si at i dette modrene samfunnet som du sier, er det faktisk nødvendig og holde på gamle lover om stengetider. Av den enkle grunn at de som jobber skal få en velfortjent pause i arbeidet. For i dagens stressende, jagende og masete hverdag kan man fort gå på en smell.
Idiotisk utsagn!! Du vet ant. ikke hvordan det er å jobbe i butikk du!! Ikke missforstå, jeg liker jobben min godt. Men ikke at vi må jobbe mye mer for å tilfredstille handlelystende folk som ikke kan innstille seg etter de 11 timene butikkene har åpnet.

Nei, bruk helligdager og helger på familie, natur og avslapping. Og shop på hverdagene i åpnigstiden når ALLE har fått ladet batterien.

15.mai.2008 @ 23:31av Rigmor

Hvis det er så latterlig med helligdagsfred, så er det vel også latterlig med helligdager og da?!? Kanskje vi snart “slipper” å ha fri de røde dagene i mai ( ja, ta med påska også). Vi fjerner oss fra kristendommen og det tankegodset den gir oss. Å bruke penger ser ut til å bli den nye religionen!

Kanskje det norske samfunnet er på vei bort fra å holde disse helligdagene i hevd?

Det jeg imidlertid syntes er synd er at det i større grad ser ut til at det blir liten eller ingen forskjell på hverdag og “hviledag”. “Hamsterhjulet” vi har havnet inni gir oss mulighet til å løpe og løpe. Hele tiden kommer det noe mot oss – nye trinn i hjulet som snurrer rundt av vår egen kraft i vår ivrighet til å skulle opp og fram. Men, står vi ikke egentlig på stedet hvil, til underholdning for dem som klarer å fjerne seg fra dette evigvarende “hamstringshjulet” ikke ulikt hamsteren i metaforen her?

Bruk og forbruk, kjøp og kast. Å halse rundt i butikker er den mest utbredte fritidsaktiviten, både når vi er i gamlelandet og når vi er turister i andre land. Hva gir det oss egentlig?

Jeg håper det er mer til dette livet enn denne forbrukskarusellen. Jeg ønsker meg helligdager og fridager. Dager som skiller seg fra hverdagen – og da andre verdier og tenkegods kan stå i fokus. Venner, familile, ro og samhold for eksempel.

Neste røddag på kalenderen er 17.mai, den får vel kanskje (og forhåpentligvis) bestå som butikkstengt dag en god stund til, eller bør det være anledning til å shoppe fritt den dagen også?

16.mai.2008 @ 04:51av Guro

Med det arbeidsmarkedet vi har i dag har vi ikke arbeidskapasitet nok i landet til å holde alt åpent en ekstra dag i uka uansett. Må vente noen år til det tetter seg til.

18.mai.2008 @ 13:59av Asbjørn

Hellidager er jo helligdager, men på vanlige søndager synes jeg likevel butikkene kunne holdt åpent.

18.mai.2008 @ 16:04av Stina

Er så enig så enig med deg i alt du skriver Rimor!!!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.