Morn’a Carl

Morn’a Jens sa Carl I. Hagen til Jens Stoltenberg valgnatta 2001. I dag kunne Stoltenberg benyttet sjansen til å si Morn’a Carl da han fikk nyheten om Hagens avgang servert direkte på Nyhetskanalen.

carl i hagen

Så sent som i forrige uke spurte jeg Carl I. Hagen om han hadde bestemt seg for å ta en periode til på Stortinget. Han dro litt på svaret før han sa at han ikke hadde bestemt seg ennå. Men avgjørelsen var nærmere i tid enn jeg trodde.

Like før dagens Stortingsmøte ga nemlig Kong Carl av Frp beskjeden til partiformann Siv Jensen om at han etter valget i 2009 går over i Stortingspensjonistens rekker. Klokken 11 slapp han nyheten direkte på Nyhetskanalen. Deretter stod Siv Jensen, Jens Stoltenberg og andre politikere i kø for å kommentere nyheten.

– Dette er selvsagt for meg ganske vemodig, var innledningen på Hagens siste landsmøtetale som partiformann på Gardermoen 5. mai 2006. Da han dagen etter ga formannsklubba Siv Jensen så han frem til landsmøtet i 2010. – Da er jeg overbevist om at vi møter ikke bare partiformann og parlamentarisk leder, men også statsministeren i Norge, Siv Jensen.

Carl I. Hagen rykket opp som fast representant på Stortinget 18. oktober 1974 etter Anders Langes død. I 1978 ble han valgt til Formann i Fremskrittspartiet. Carl I. Hagen har vært elsket og hatet mer enn de fleste politikere. Neste år når han pensjonsalderen. Nå har han lyst på litt avslapping og vil kanskje ta noen konsulentoppdrag.

Hva vil du først og fremst huske med Carl I. Hagen? Kommer du til å ham i politikken?

30.apr.2008 @ 12:29av Trond Wathne Tveiten

Selv om jeg ikke har noe til overs for fyren, må jeg innrømme at det blir litt rartt. de 15 årene jeg selv har drevet med politikk har Carl alltid vært der og skapt blest. Jeg tviler på at fyren er helt ferdig ennå. Det kommer nok til å komme flere overskrifter og Hagen kommer til å skjelle ut pressen atter en gang for å trakkasere og forfølge FRP.

30.apr.2008 @ 12:48av Fredrik Mellem

For å svare på spørsmålene dine:

1. Jeg vil først og fremst huske CIH som en svært kynisk politiker, hvis viktigste politiske program har vært å gjøre FrP til et så stort parti som mulig. Det er vanskelig å se en eneste politisk sak der CIH ikke hadde vært villig til å endre standpunkt hvis han trodde det ville tjene partiets oppslutning på meningsmålingene.

2. Savne ham? I all hovedsak ikke.

30.apr.2008 @ 14:29av Ex-FrPer

Jeg vil huske ham som Norges beste politiker, med Nordvik som en god nummer to. Han var en suveren debattant, både i argumentasjon og opptreden. Det siste til stor irritasjon for veldig mange av hans motstandere, hvilket har gitt meg mang en god latter foran TVen. Han vil etterlate seg et tomrom, om ikke i FrP, så i alle fall i norsk politikk.

30.apr.2008 @ 16:33av Aldri stemt Frp

Carl I. Hagen var et friskt pust som norsk poltikk trengte. Ja, jeg vil savne ham selv om jeg aldri har stemt Frp.

30.apr.2008 @ 21:10av Simen

C.I.Hagen vil bli husket som en politiker villig til å gå over lik, bruke løgner, feilaktige fremstillinger, stigmatisering og hetsing for å nå sine mål. En mann som presterer å legge skylden for en boligkrise på innvandrere – bare et av hans mange stigmatiserende og brunsmussete ufall mot denne gruppen – fortjener ikke respekt men forakt.

30.apr.2008 @ 21:51av ung velger

vil ikke savne gammel grinebiter som Hagen nei. Men Frp blir mer spiselig uten, bare de kunne rendyrke liberalismen litt mer ville de vært perfekte.

Konsulenter til besvær

Statsminister Jens Stoltenberg har ikke satt seg inn i saken, men må nå svare på flere spørsmål fra Stortinget rundt konsulentbruk i departementene.

haga tror tv 2
En gjennomgang av konsulentavtalene til olje- og energiminister Åslaug Haga viser at det er vanligere å bryte reglene enn å følge dem.

Den knusende rapporten ble offentlig i dag. Senterpartilederen svarte at hun skulle rydde opp og sørge for at lov og regelverk blir fulgt også av hennes departement.

Men Riksrevisjonen har flere ganger tidligere kommet med kritikk i form av såkalt påtale mot at regelverket for inngåelse av konsulentavtaler er brutt. Dokumentene er behandlet av Stortinget som har sluttet seg til kritikken.

I dag ba Stortingets kontrollkomite om at statsminister Jens Stoltenberg gjør rede for de mange regelbruddene. Høyres Per-Kristian Foss mener det rett og slett er dårlig moral å gjøre det. – Når man lager lover for andre bør man følge dem selv, sier Foss som forventer at opprydningen skjer fra dag en, altså nå.

Da jeg ba statsminister Jens Stoltenberg fortelle hva han vil gjøre hastet han videre og sa at han må sette seg inn i saken først. Han hadde ikke fått brevet fra Stortinget ennå. Nok en gang var jeg altså postbud og budbringer.

Den rødgrønne regjeringen har sagt at de ønsker å begrense konsulentbruken. Likevel har departementenes kjøp av konsulenttjenester økt kraftig.

Jeg er spent på hva statsministeren svarer når han har satt seg inn i saken, men lurer på hva du mener du om de mange konsulentavtalene til departementene?

29.apr.2008 @ 20:48av Thore

Er denne regjerings konsulentbruk blitt så høy pga lav kompetanse hos regjering og/eller departementer?

29.apr.2008 @ 22:05av Nils

Når det gjelder Haga er det vel ikke akkurat noe å spørre om. Skravla går hver gang hun er på tv, men kompetanse? Hva slags kompetanse hadde denne konsulent-partifellen hun valgte ut da, borsett fra å være partifelle?

30.apr.2008 @ 07:53av Heia Foss

Dårlig moral ja, gjett om. Hvorfor er det ikke likhet under den rødgrønne regjeringen? Bør ikke brudd på lov og regelverk straffes når det er statsråder som begår dem? Hvorfor skal de såkalte likhetspartiene sørge før økt ulikhet. Jeg har aldri stemt Høyre, men her er jeg helt enig med han som burde ledet det partiet, Per-Kristian Foss. Stå på!

30.apr.2008 @ 08:22av Vestlending

Moralen er ikkje berre dårleg han er slett. Med lov skal landet verte byggja, inkje med ulov øyda heiter det vel. Her gjer dei det motsette. Slik skal ingen få vanstyre landet. Kva med å ta ein tur ut av regjeringsbygget og fleirtalsarrogansen i Oslo?

01.mai.2008 @ 16:28av Torbjørn Kornstad

Ja, kva slags kompetanse hadde Eli Arnstad? Var det fullstendig irrelevant at ho hadde leia Enova i fleire år? Ærleg tala, slike ignorante kommentarar synest eg er ganske motbydelege, uansett kva saka dreier seg om. Når det gjeld spørsmålet om den høge konsulentbruken er det ikkje så vanskeleg å gå til kjeldene og finna ut at det mykje skuldast utskifting av IT-system, eit ansvar som eg ikkje visste var definert som ein statsråd sitt påkrevde ansvarsområde å kunna noko om.

Når det er sagt, synest eg ikkje det er bra at ein bryt lova i så mange tilfelle, og eg er litt redd for at det kan vera like ille i andre departement. Men sånn heilt faktamessig, kvar ligg det juridiske ansvaret for slike lovbrot?

Mer for pengene

Mer veg og jernbane for en billigere penge på kortere tid. Det høres nesten for godt ut til å være sant, men det er mulig om de som bestemmer ønsker det.

vgi i distriktet

Aftenposten forteller i dag historien om hvordan lånefinansiering ville gitt en mer lønnsom utbygging av dobbeltsporet mellom Asker og Lysaker.

TV 2-nyhetene fortalte historien 29. januar. Da jeg intervjuet Jernbanedirektør Steinar Killi ga han klar beskjed om at det er mulig å bygge mer jernbane for en billigere penge på kortere tid, dersom prosjektene kan lånefinansieres gjennom såkalt prosjektfinansiering.

Den forrige regjeringen ga grønt lys til å lånefinansiere tre veganlegg. På fagspråket fikk prosjektet navnet OPS som står for offentlig privat samarbeid. Evalueringen viser at prosjektene ble ferdigstilt raskere enn normalt. Den rødgrønne regjeringen satte bremsene på, men lovet i tiltredelseserklæringen å utrede prosjektfinansiering.

Så langt har regjeringen sagt blankt nei. I statsbudsjettet slår de fast at investeringer i vei og jernbane bør bevilges etter gjeldende prinsipper og ikke gjennom lån. Statsminister Jens Stoltenberg gjentok det samme i Stortingets spørretime så sent som 30. januar i år.

Men kanskje er de rødgrønne partiene nå i bevegelse. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpnet døra på gløtt i Stortinget i forrige uke. – Det er ingen fobi mot prosjektfinansiering i regjeringen. Vi går djervt inn i denne saken, sa hun.

Foreløbig har regjeringen sagt nei. Til høsten skal de legge frem en ny Nasjonal Transportplan. Den vil vise om regjeringen gir grønt lys til langsiktig planlegging som stadig flere fagfolk mener vil gi mer veg og jernbane. Hva mener du regjeringen bør gjøre?

28.apr.2008 @ 12:51av Nils

er det sant? Skjønner regjeringen så lite? Er de stokk konservative? Godt samferdselsministeren ser ut til å våkne snart. Jens og Kristin derimot er det best å sende med et innstilt tog….

28.apr.2008 @ 17:36av Cracked actor

På spørsmål om dette med prosjektfinansiering har jo statsministeren vært enestående, da han sa at dette mer eller mindre er et gjeldende prinsipp, fordi man gjennomfører og fiansierer prosjekter… Fabelaktig, da er det jo ikke noen grunn til å stille spørsmål med det. 😉

28.apr.2008 @ 18:30av rødgrønn velger

Takk for oppklaringen. Godt å vite at regjeringen er mot sunn fornuft. Det gjør det enklere å bestemme seg for partivalg neste gang. Jeg stemte rødgrønt men det skjer ikke igjen når de mener det er dumt å tenke langsiktig og fremtidsrettet. Enveisbillett hjem for statsråden!

28.apr.2008 @ 21:30av Fredrik Mellem

Jeg synes vi må spørre oss hva det kommer av? Etter den 2. verdenskrig har vel ikke hatt en eneste regjering som ikke har sagt i sin tiltredelseserklæring at den vil satse på jernbane. Likevel har det skjedd lite, og det aller meste av det som har skjedd har vært nedleggelser av sidespor og egne baner. Kanhende har det meste av dette vært fornuftig.

Fascit er likevel at vi i all hovedsak har det jernbanenettet vi hadde for 60 år siden, mens veinettet har blir radikalt forbedret hele veien. Det eneste store vidløftige unntaket er gardermobanen og romeriksporten – men dette var jo egentlig en del av flyplassaken, og ikke egentlig en jernbanesak.

Hva kommer det av – at vi ikke har hatt en eneste regjering som har evnet å løfte jernbanen?

28.apr.2008 @ 22:07av Bilist

Om Ap-mannen Fredrik Mellem mener det skinner av det norske veinettet bør han kanskje vurdere briller. Og han bør
huske på at det er hans parti som har styrt landet de fleste årene siden krigen og sviktet veier og jernbane. Og som Løset skriver i bloggen så sier jo de rødgrønne nei til det som virker som sunn fornuft. Makan til frekkhet!

28.apr.2008 @ 22:22av Sondre

Regjeringen virker til å ha allergi mot begrep som bare minner om privatisering.

29.apr.2008 @ 11:36av Eirik K

Nils: Konservativisme er å forandre for å bevare. Regjeringen vi har nå reverserer konkurranseutsetting og prøver å få tiden til å stå stille. De stritter imot men gjennom EØS-avtalen vil konkurransen komme uansett. Både på post, jernbane mv. Da er det synd Regjeringen har reversert konkurranseutsetting istedet for at Posten og NSB er på offensiven. Noe annet er at de rødgrønne er for Posten og NSB konkurrerer ute. Men det er ikke så farlig med konkurranse da, da er det fint hehe.

Så til hvordan vi kan få bygget mer jernbane raskere:
Gjør gjerne med Jernbaneverket som med Avinor. Lag et AS som kan ta opp lån. Jernbanetilsynet vil fortsatt være et helstatlig tilsyn.

Men det ville også være en smart idé å lage et AS for store utbygginger som nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Få med kommunene som medaksjonærer så de blir stakeholders i prosjektet. Det vil bidra til å få til en hurtig utbygging. Man bør se på hvilke elementer fra OPS-modellen som kan fungere i jernbanekontekst. Det viktigste er å få tilgang til hele byggesummen fra start gjennom lån og en smidig planprosess.

Trafikkveksten undervurderes gang på gang, og frem mot 2020 har vi en historisk enestående mulighet til å satse på infrastruktur i Norge. Hvis man oppretter et eget AS som også får mandat til å utlyse øvrig planlagte dobbeltspor i Østfold, vil utenlandsk anleggsbransje se at her kan de stå med maskinene sine over tid. Det vil gjøre Norge mer interessant for dem.

Det bør også BÅDE på veg og jernbane taes en skikkelig gjennomgang av hvordan vi forvalter planleggingskompetansen vi som land besitter på infrastrukturplanlegging, og hvordan man jobber med anbudene. Mye dobbeltarbeid her og svært mange i anleggsbransjen utelukkes fordi det er dyrt når alle som skal være med i konkurranse, selv må gjøre så mye av regnejobbene. Samtidig er det ikke sikkert det er fornuftig at Statens vegvesen og Jernbaneverket behøver å være arbeidsgiver for en skokk ingeniører mv, men kanskje spre oppdragene utover og sikre kompetanseoverføring og oppbygging…

29.apr.2008 @ 19:05av G
eir Tangstad Holdal

Ja, briller er kjekt å ta på seg nå og da! På meg virker det som om vi som bor i Oslo ikke evner å se lengre enn til vår egen nesetipp når det gjelder veistandarden i Norge.

Infrastrukturen, både på vei og jernbane lider av mange års forfall og dårlig vedlikehold. Dette kommer klart fram i planforslaget til NTP 2010-2019.

Vi har idag en flertallsregjering.Vi har idag en fantastisk mulighet til å ta tak i våre utfordringer på en bedre måte enn vi har greid før.

La oss even å gjøre noe! Verden blir ikke bedre enn hva hver enkelt av oss tør å få til. Det handler om personlig mot, og ingen har sagt det bedre enn Astrid Lindgren. Lindgren legger ordene i munnen på lille Kavring Løvehjerte:

“Det finnes ting man må gjøre selv om det er farlig. Ellers er man ikke et menneske – bare en liten lort.”

I 2008 lar politikkerne på Stortinget rundt 100 personer blir drept i frontkollisjoner – pga at det ikke er modige nok representanter, som tar ansvaret, krever og gjør noe. For løsningen ligger oppe i dagen. Statens vegvesen har hatt planer klare siden 2004. Men INGEN på Stortinget reagerer – ingen krever åpne høringer, ingen krever statsrådens avgang. Og statistikken er klar – de siste årene har det blitt drept over 100 personer i frontkollisjoner. Statens vegvesens planer ville ha spart 55 menneskeliv HVERT år.

Bare lek med bamser?

Kan lek med bamser gjøre Erna Solberg klar for statsministerjobben?  

bamse erna foto haakon mosvold larsen scanpix

Høyrelederen hadde ikke en gang kommet seg inn i landsmøtesalen før ordfører i Oslo Fabian Stang omfavnet henne og ga henne et kyss på hvert kinn.

Etter at hun ramset opp alt hun mener er galt med dagens regjering, fulgte Torbjørn Røe Isaksen som er leder i Unge Høyre opp med å overrekke henne bamsene Dagfinn, Siv og Lars som symbol på Høyres ønske om bredt borgerlig samarbeid.

Selv om Solberg innser at det kan bli vanskelig når alle de andre partiene slamrer med dørene håper hun fortsatt å kunne spille rollen som brobygger på borgerlig side.
 

Det er de store linjene som diskuteres. Høyre skal nemlig vedta nytt prinsipprogram denne helgen. Men en sak har så langt overskygget det meste. Jeg har ikke vært på et eneste landsmøte som ikke er preget av samferdsel. Dette landsmøtet er ikke noe unntak.

Høyre har nemlig vedtatt at de om lag vil doble investeringene til veg og jernbane de neste ti årene. I tillegg skal de sette av 20 milliarder i et fond hvor den årlige avkastningen skal brukes til vedlikehold av vegnettet. Fra min plass bakerst i landsmøtesalen var det nesten mulig å se finanspolitikernes hoderisting, for vedtaket koster penger.

Med et slikt landsmøtevedtak signaliserer Høyre at samferdsel blir et svært viktig tema i neste års valgkamp. Om partiet  når sitt mål om å innta regjeringskontorene har de lagt lista høyt.  Den mest fristende jobben blir kanskje som Samferdselsminister. På det kontoret er det god plass både til bamser, modelljernbane og lekebiler.

26.apr.2008 @ 14:18av Nasjonalkonsersvativ

Jeg tror det er veldig dumt av Høyre å fokusere på bamser etc. som skal gjenspeile de ulike partilederes “ego”.
Høyre har ingenting å tjene på en slik personifisert debatt. Derimot burde de faktisk bruke mye tid på å forklare konkret hvordan Høyre ville ha håndtert den regjeringsperioden de rødgrønne er inne i nå. Spesielt angående den økonomiske politikk. 14 renteøkninger er visstnok blitt foretatt under Kristin Halvorsen. Hvor mange ville blitt gjort hvis samarbeidsregjeringen hadde fått fortsette? Enn si med en ren Høyre-regjering? Og hvorfor? Dette må Høyre forklare på en lettfattelig måte. Da kan man snakke om både formue og folk.

26.apr.2008 @ 14:21av Nasjonalkonservativ

Det er merkelig at alternativet med en ren Høyre-regjering ikke får større oppmerksomhet. Dette er det eneste alternativet ingen av partilederne på borgerlig side (eksklusive Sp) avviser, ifølge Dagsavisen. Så lite er skrevet om dette at mulighetene rundt det virker temmelig uklare. Helst må Høyre komme opp på et nivå nært Fremskrittspartiet for å få det til, men i teorien er det uansett ingen umulighet. Det vil være merkelig hvis dette alternativet avfeies av Høyre selv, da det er naturlig for et parti å få gjennom mest mulig av egen politikk. En slik regjering gir kanskje Høyre det beste grunnlaget for dette.

Har du, Løset, gjennom din kontakt med stortingsmiljøet, fått noe inntrykk av de borgerliges oppfatning av en slik regjering. Eller er det ikke et samtaleemne?

Hovedalternativet til en ren Høyre-regjering må være en ny samarbeidsregjering som eventuelt kan inkludere Senterpartiet (mindre sannsynlig). Den negative parlamentarisme gjør at disse partiene ikke vil være avhengig av et eksplisitt tillitsvotum fra Frp. Hvis de skulle be om dette, vil de tape mange velgere på at de da bevisst overlater makten til Ap.

Mindre tro har jeg på at Ap kan danne mindretallsregjering alene (eventuelt sammen med SV og Senterpartiet) med den størrelsen de er på nå, gjennomgående et par prosentpoeng under 30 prosent. En slik regjering vil være avhengig av støtte fra de andre partiene, men Venstre har allerede gjort det klart at de ikke vil være et parlamentarisk grunnlag for en slik regjering. KrF burde også ha problemer med dette. Da skulle det være enklere for en samarbeidsregjering vekselvis å hente støtte fra Frp og Ap, evt Sp, fra sak til sak.

Et annet alternativ som inntil nylig kunne være mulig, er en H/Frp-regjering. Nå har Solberg avvist dette, men det skal kanskje ikke utelukkes helt. Denne koalisjonen er nå større enn den rødgrønne må gjennomsnittet av meningsmålinger for mars måned. Likevel er denne regjeringen urealistisk fordi den ville fått det vanskelig i den enkelte sak i Stortinget.

Men et spørsmål til deg, Løset, til slutt: Hvis både Arbeiderpartiet (samt evt. Sp/SV) og Høyre/V/KrF ønsker å danne regjering – hva er det da til syvende og sist som avgjør hvem som får prøve seg først? Må Ap bli større enn Høyre og vice versa, eller spiller også andre forhold inn? Hvordan virker egentlig dette rent formelt parlamentarisk?

26.apr.2008 @ 15:10av Høyre-bløff

Ha, ha, hvorfor skal vi stole på løfter fra dustepartiet Høyre. De lover og lyger. Jeg tror ikke på mer vei fra den kanten i alle fall, uansett hva de skryter av.

27.apr.2008 @ 18:30av velger

Statsminister Solberg? He-he. De drømmer de små blå. Hun har ikke format til å bringe Høyre til makta.

28.apr.2008 @ 08:02av Blåmann

Erna er da kul hun. Bedre med politikere som er ærlige enn dagens løftebruddregjering i alle fall. Synes Sanner sa det bra på tv i går jeg. Denne regjeringen vil bli husket for løftebrudd, løftebrudd, løftebrudd. Dermed sendte han Martin Kolberg og hans tre ganger faaaagbevegelse i skammekroken.

28.apr.2008 @ 13:11av Kjetil

til Nasjonalkonservativ. Det er størrelsen på parti ved valg som er avgjørende. Når det gjelder ren Høyreregjering har selv Solberg sagt at hun ønsker en bred borgerlig regjering, men ikke utelukker noen alternativ.

Hvem vil ha Erna?

Høyreleder Erna Solberg drømmer om bred borgerlig samling etter valget i 2009. Men hvem vil egentlig ha Erna Solberg som statsminister?

erna solberg ny Foto: Heiko Junge/Scanpix

Dagen før Høyres landsmøte åpner i Oslo presenterte TV 2 en måling som viser at Erna Solberg ikke er favoritten til partiets egne velgere. To av tre Høyrevelgere foretrekker Per-Kristian Foss som statsminister etter valget i 2009.

Det er bare blant KrFs velgere Solberg er mer populær enn sin avtroppende nestleder Per-Kristian Foss. Hun er mer ønsket blant unge enn eldre velgere, og står sterkere enn Foss blant folk som bor i de minst sentrale kommunene i landet.

De siste ukene har det vært debatt om hvem som skal samarbeide med hvem etter neste Stortingsvalg. Mens Venstre og KrF ikke vil hoppe til sengs med Fremskrittspartiet har Frp svart at de ikke ønsker å være noe støtteparti for en regjering de ikke selv er med i. Høyre har forsøkt å ta på seg rollen som brobygger.

En analyse av meningsmålingene TV 2 har fått fra TNS Gallup siden kommunevalget i fjor høst viser at Høyre har hentet velgere som stemte på både SV, Arbeiderpartiet og Venstre i 2005. Partiet har like stor oppslutning blant kvinner som menn. Hovedvekten av Høyrevelgere bor i hovedstadsområdet og har høyere utdanning.

For noen uker siden presenterte vi på TV 2-nyhetene en måling som viser at Erna Solberg slår Siv Jensen og er langt mer ønsket enn Dagfinn Høybråten og Lars Sponheim som statsminister. Men svært mange svarte at de ønsket en annen statsminister enn en av de fire partilederne i en borgerlig regjering. De svarte Per-Kristian Foss.

I valget mellom Solberg og Foss ønsker et klart flertall av de spurte mannen som ikke er statsministerkandidat. Han slår knockout på sin egen partileder blant Høyres egne velgere. Likevel gjenvelger Høyre i helgen Erna Solberg som partileder og statsministerkandidat.

Tror du Erna Solberg blir statsminister etter Stortingsvalget i 2009?

24.apr.2008 @ 21:26av Viktor Viktorsen

Nei takk til Høyre i regjeringsposisjon, med eller uten Erna!
Kjenner forhenværende næringsdrivende, som ble syke og arbeidsledige da Høyre sist var i regjering, med fattigsvikeren Bondevik, KrF. I stedet for å hjelpe, eller endre de elendige velferdsordningene for enkeltpersonsforetak, så forsøkte Høyre med KrF heller å ta livet av folk på trygd. Sultedøden! Ikke nok med det, Høyre og KrF og Venstre reduserte også antall uker med dagpenger, så velferden gikk betraktelig ned her til lands. Nå melder PerKristian Foss at han vil fortsette samme galeien, med å sende sosialklienter på tiltak, eller ta fra dem stønaden! Høyre er kun for Stein Erik Hagen og rikinger.
www.vg.no/nyheter/innenriks/a…kel.php?artid=519517

NEI til Høyre i regjering!

Se da heller på de rødgrønne, sosialdemokrater, som man ikke regnet med skulle tale næringsdrivendes sak. I motsetning til Høyre har de rødgrønne nå begynt å forbedre velferdsordningene for skattebetalere i enkeltpersonsforetak, ved at det fra juli 08 nå får 100% utbetalt fra 1.ste svangerskapspermisjonsdag, i motsetning til nå bare 65% fra 17. permisjonsdag! Hurra for rødgrønt gründervirksomhet! Helt nødvendig nå som landet behøver arbeidskraft at velferdsordnigene for næringsdrivende blir likestilt med de som lønnsmottakerne har. Hvis ikke havner alle lovlydige skattebetalende næringsdrivende på fattigkassa ved langtidssykdom! Dvs enda flere fattige!

24.apr.2008 @ 21:35av Bulle

Please, la oss få slippe å se Erna som statsminister en gang i fremtiden. Vil
heller ha SIV.

24.apr.2008 @ 23:17av Klara Klok

Erna er langt å foretrekke framfor SUTRE-SIV. Det er merkelig hvilken omsorg Nettavisen har for den furtehøna. Høyre er tross alt et verdikonservativt parti uten de ekstreme utslag som vi ser hos de politiske bastardene i Frp. Uansett hva som skjer på borgerlig side vil det være en ulykke for land og folk med en såpass umoden skrikerunge som Siv i statsministerstolen. Det går bare ikke an. Heia Erna, du har trolig langt større oppslutning enn mange tror. Det er et påfallende trekk hos norges svar Fox News (TV2) og Nettavisen som har et eller annet motiv for å sverte deg. Men stå på. Etter stortingsvalget i 2009 er Høyre større enn Frp. Sann mine ord!!

25.apr.2008 @ 07:51av Bruk fornuften!

Når Frp og Høyre har flere velgere bak seg enn den Arbeiderpartidominerte regjeringen (mede SV og Sp på slep) på alle målinger for tida er det naturlig at de prøver å lage et grunnlag med støtte fra sentrum. Bruk fornuften!

25.apr.2008 @ 09:49av Brushode

Det er jo et virkelig interessant spørsmål. Hvem skal være sta(t)sminister. Hvorfor ikke heller fokusere på hvilken regjerring bør en ha? Det betyr faktisk mye mere enn hvem som blir statsminister. Det er virkelig fordummende de spørsmålsstillingene TV2 tar for seg. Men det er jo manna fra himmelen for de rødgrønne. De vinner på at diskusjonen gjelder personer og ikke politikk. Gjennomskuet journalister, dere er bare løpegutter og jenter for venstresidas valgkampapparat.

Sandbergs garanti

Per Sandberg garanterer at Venstreleder Lars Sponheim ikke blir statsråd i perioden 2009 -2013 med Fremskrittspartiets stemmer.

sandberg og jensen

Garantien fra Frps nestformann ble utstedt i den gamle smelteverksbyen Odda under debattprogrammet Landstinget på TV 2 i kveld. Sandberg sa at det ikke er aktuelt for Frp å støtte en regjering der Sponheim er med, dersom ikke Frp også får plass i regjeringen.

Programleder Arill Riise forsøkte å lufte tanken om et mulig ekteskap mellom Venstreleder Lars Sponheim og den mest trolige arvtageren i Senterpartiet Liv Signe Navarsete, uten resultat. 

På Venstres landsmøte for et par uker siden garanterte Sponheim at Venstre ikke vil sitte i regjering med Fremskrittspartiet og heller ikke være et støtteparti for Frp i regjering. Heller ikke Kristelig Folkeparti vil slippe Fremskrittspartiet til i regjering. 

Samtidig forsøker Høyreleder Erna Solberg som samler troppene til landsmøte i morgen å snakke om bred borgerlig samling. Solberg vil gjerne ha alle de fire opposisjonspartiene på Stortinget til å samarbeide.

Hva mener du om kranglingen mellom de fire opposisjonspartiene? Stoler du på ulike politikergarantier? Hvem tror du sitter i regjeringskontorene etter neste valg?

24.apr.2008 @ 09:06av Knut Johannessen

Det overrasker at man på ikke-sosialistisk side er mer opptatt av å utstede garantier om hvem man IKKE vil samarbeide med, enn det motsatte. Dessverre betyr dette bare at statsministeren etter valget i 2009 kommer til å hete Jens Stoltenberg. Hvem som vil følge ham inn på regjeringskontorene er noe mer usikkert. Kanskje hans nye helseminister vil hete Dagfinn Høybråten?

Om ikke de partiene som ynder å fremstille seg som borgerlige/ikke-sosialistiske snart innser at vi ikke får noe skifte i norsk politikk slik frontene er i dag, kommer valget i 2009 til å bli svært dårlig. Med et unntak for FrP.

24.apr.2008 @ 10:47av Sivert

Har skrevet et blogg innlegg selv om dette idag, prosjektet Høyre, Frp, Krf og Venstre kan vi vel si er dødt, og det samme med ei regjering bestående av Høyre og Frp, dem får ikke støtte fra Venstre og Krf, p.g.a de to partiene ikke vil samarbeide med Frp ei heller sitte i ei regjering med Frp.

Er det så mange valg igjen av statsminister etter valget 2009 ?? tvilsomt.

www.alt-ai-glo.com/wordpress/

Sivert

24.apr.2008 @ 18:26av Simen Eide

Godt godt! Da har både frp og Venstre innsett at de er for langt fra hverandre til å samarbeide. Verken frp eller venstre er noe særlig tjent med å gjøre som SV: å sitte i en regjering som ikke utretter politikken deres.

Nå burde man fokusere på politikk, og ikke bare strategier!

24.apr.2008 @ 21:57av Nasjonalkonservativ

Det er merkelig at alternativet med en ren Høyre-regjering ikke får større oppmerksomhet. Dette er det eneste alternativet ingen av partilederne på borgerlig side (eksklusive Sp) avviser, ifølge Dagsavisen. Så lite er skrevet om dette at mulighetene rundt det virker temmelig uklare. Helst må Høyre komme opp på et nivå nært Fremskrittspartiet for å få det til, men i teorien er det uansett ingen umulighet. Det vil være merkelig hvis dette alternativet avfeies av Høyre selv, da det er naturlig for et parti å få gjennom mest mulig av egen politikk. En slik regjering gir kanskje Høyre det beste grunnlaget for dette.

Har du, Løset, gjennom din kontakt med stortingsmiljøet, fått noe inntrykk av de borgerliges oppfatning av en slik regjering. Eller er det ikke et samtaleemne?

Hovedalternativet til en ren Høyre-regjering må være en ny samarbeidsregjering som eventuelt kan inkludere Senterpartiet (mindre sannsynlig). Den negative parlamentarisme gjør at disse partiene ikke vil være avhengig av et eksplisitt tillitsvotum fra Frp. Hvis de skulle be om dette, vil de tape mange velgere på at de da bevisst overlater makten til Ap.

Mindre tro har jeg på at Ap kan danne mindretallsregjering alene (eventuelt sammen med SV og Senterpartiet) med den størrelsen de er på nå, gjennomgående et par prosentpoeng under 30 prosent. En slik regjering vil være avhengig av støtte fra de andre partiene, men Venstre har allerede gjort det klart at de ikke vil være et parlamentarisk grunnlag for en slik regjering. KrF burde også ha problemer med dette. Da skulle det være enklere for en samarbeidsregjering vekselvis å hente støtte fra Frp og Ap, evt Sp, fra sak til sak.

Et annet alternativ som inntil nylig kunne være mulig, er en H/Frp-regjering. Nå har Solberg avvist dette, men det skal kanskje ikke utelukkes helt. Denne koalisjonen er nå større enn den rødgrønne må gjennomsnittet av meningsmålinger for mars måned. Likevel er denne regjeringen urealistisk fordi den ville fått det vanskelig i den enkelte sak i Stortinget.

Men et spørsmål til deg, Løset, til slutt: Hvis både Arbeiderpartiet (samt evt. Sp/SV) og Høyre/V/KrF ønsker å danne regjering – hva er det da til syvende og sist som avgjør hvem som får prøve seg først? Må Ap bli større enn Høyre og vice versa, eller spiller også andre forhold inn? Hvordan virker egentlig dette rent formelt parlamentarisk?

Er det trygt nok?

Sikkerheten i norske tunneler får nok en gang strykkarakter i en undersøkelse. Flere viktige vegstrekninger er for smale til gul midtstripe.

I helgen kjørte jeg Hanekleivtunnelen. Du har vel ikke glemt steinblokkene som raste fra tunneltaket? Jeg må innrømme at selv om jeg føler meg langt tryggere i bil på en firefeltsveg med midtdeler enn mange andre steder, kunne jeg ikke unngå å tenke på rasulykken.

Kanskje var det en tilfeldighet. Jeg hadde nettopp lest et utdrag fra en stor europiesk undersøkelse som slakter sikkerheten i norske tunneler.

Det er i år tre norske med i den store europeiske undersøkelsen EuroTAP. De er testet blant annet for brannsikkerhet, belysning, ventilasjon og kollisjonsrisiko. Sammen med to italienske tunneler kommer alle de norske dårligst ut av alle de testede tunnelene i undersøkelsen.

Den aller beste tunnelen i årets test er i Andorra i Pyrenene. Også i Spania, Østerrike, Sveits, Tyskland og Kroatia får de tunnelene som er testet svært god karakter, mens de tre norske europaveitunnelene som er med havner på jumboplass i undersøkelsen.

Det er ikke bare tunnelene i Norge som er smale. I følge årets statsbudsjett er det fortsatt rundt 1200 kilometer med stamvei som er for smale til gul midtstripe. Regjeringen bevilger bare penger til å bygge 10 kilometer med midtrekkverk.

Hvordan opplever du at sikkerheten er på veger og i tunneler i Norge?

21.apr.2008 @ 11:54av Bilist

Har ikke myndighetene en spkalt nullvisjon? Det sier seg selv at sikkerheten er alt for dårlig både i tunneler og på veier for øvrig. Ingen regjering som eier skamvett bør skryte av nivået på norske veier før det har skjedd noe radikalt.

21.apr.2008 @ 16:49av Geir Tangstad Holdal

Ja, det er underlig at vi har stelt oss slik. Men år etter år har vi gått i den samme opptrakkede sti – bevilget penger til en veistump her og der uten noe større helhetlige planer som har ligget til grunn
dette.

Jeg er helt klart av den formeningen at vi nå må ta et krafttak og klare å investere mer på vår infrastruktur.

En nylig undersøkelse på VG.no – der over 17000 deltok, mente over 90% at sikkerheten på veiene ikke var bra nok.

I planforslaget til Nasjonal Transportplan ligger det inne forslag til rammer (2007 statsbudsjettrammene + 10år) for 2010-2019. Dette er den tekninske måten rammene for de Nasjonale Transportplanene tidligere har blitt beregnet på, og også nå. Vi evner med andre ord ikke å ta tak i våre utfordringer, ei heller i et politisk verktøy som en Nasjonal Transportplan burde være.

Hvis vi plusser på rammene med 20% for planperioden, vil det i slutten av 2019 bare være 13,7% av våre stamveier som tilfredstiller veinormal kravene!!

For hele perioden er det forslått satt av midler til å bygge 150 km fysiske midtdelerer på våre mest trafikkerte stam- og riksveier. Mao i løpet av 10 år skal vi klare å bygge 150 km, mens de i Sverige bygger mellom 200-350 km HVERT år.

Hvem sa at olje gjorde oss rike?

21.apr.2008 @ 18:41av Høvdingen

Overklassen i Norge gjør ikke så mye bruk av veier.
Overklassen i Norge bruker fly på de store avstandene.

Siden landets overklasse i liten utstrekning får føle problemene med sammenbrutt infrastruktur på kroppen personlig, oppleves problemet som fjernt for dem.

Ute av øye – Ute av sinn.

Og overklassen bestemmer prioriteringene, slik er det semikorrupte plutokratiet vi har i Norge.

22.apr.2008 @ 14:57av Bilist, Oslo

nei. Det er ikke trygt nok. Det satses alt for lite på veiene våre. Tenk hvor mye vi bilister subsidierer alle andre med i avgifter. Skjønner ikke at politikerne tør å se seg selv i speilet om morgenen. De burde skamme seg! Særlig de som mener det ikke trengs å satse på vei. Hva skjer om vi bilister nekter å subsidiere dere griske politikere da? Hadde dere hatt godt av. Hva med å boikotte avgifter på bil til regjeringen våkner?

22.apr.2008 @ 20:44av Sondre

Viktig med gode veier, men for å frakte mennesker på en tryggest mulig måte er det nok mer effektivt å skape gode kollektivtilbud. Alle de største byene bør ha kollektiv som gjør bilene til sinker i trafikken.

23.apr.2008 @ 08:26av trafikant

her står jeg som sild i tønne på t-banen i Oslo. Bilkøer, togkaos og forsinkelser. Hva koster ikke det samfunnet hver dag? Men regningen er ikke synlig. Derfor kan regjeringen glemme seg bak skryt og festtaler. De burde blitt tvunget til kø og kaos selv. Men de sitter trygt i svarte biler hele gjengen. En skam at Norge har europas dårligste infrastruktur!

Redaktørene elsker Jens

Norske redaktører ville sørget for rent Arbeiderpartiflertall på Stortinget dersom de fikk bestemme. Også journalistene er rødere enn folk flest.

jens og finger tv 2

For første gang er det laget en meningsmåling som viser hvilket parti redaktørene sier de vil stemme på. De siste årene har målingen som er laget av Norsk Respons på oppdrag av Nordiske Mediedager bare fortalt hvor journalistene står politisk. Den har vist at journalister er røde, men redaktørene er altså enda rødere.

Men siden før valget i 2005 da hver tredje journalist svarte at de ville stemme på SV har partiet kommet i regjering. Støtten blant journalister er halvert til 16 prosent. Det betyr at det fortsatt er dobbelt så stor andel av journalistene som i befolkningen for øvrig som vil stemme på Kristin Halvorsen & co.

SVs fall har gitt grobunn for Venstre i journalistkretser. Lars Sponheim har mer enn tredoblet støtten blant journalister. Venstre er nest største parti både blant redaktører og journalister.

Selv om de rødgrønne partiene alle er i tilbakegang på denne undersøkelsen, har de flertall både blant redaktører og journalister. Det gjelder imidlertid ikke i befolkningen for øvrig.

Det er ingen nyhet lenger at Fremskrittspartiet har få sympatisører i mediemålingene. Bare tre prosent av journalistene og to prosent av redaktørene sier de vil stemme på det partiet 22 prosent av folket svarer. Også Senterpartiet og KrF står svakt i mediekretser med en støtte på linje med partiet Rødt.

Hva synes du om at redaktørene vil gi Arbeiderpartiet rent flertall på Stortinget? Er det et demokratisk problem at journalister og redaktører skiller seg ut fra folk flest?

19.apr.2008 @ 11:45av Kjell

Det er klart at det er et problem. Folkeviljen bør jo komme til uttrykk gjennom avisene. Nå er det helst det politisk korrekte som dominerer. Et parti som Frp med 20 – 30 % oppslutning blir stort sett karakterisert som bygdetullinger og kunnskapsløse – mens redaktørene vet til enhver tid best.
Avisene blir så like at du kan ikke se om en lederkommentar kommer fra Dagsavisen eller Aftenposten. Vi har jo ordtaket: Der alle tenker likt, er det ingen som tenker særlig mye.

19.apr.2008 @ 14:01av P.k.

Det som er et problem etter min mening, er at det knapt finnes et reelt meningsbærende organ igjen i Norge. Alle er påvirket av den såkalte journalismen, der journalistene løper i flokk og later som at de er objektive. I virkeligheten gjengir de bare meldinger fra nyhetsbyråene, eller fokuserer på en eller annen personkonflikt i politikken. Alle publikasjoner bortsett fra de kristne omfavnet den nye ekteskapsloven. Ingen journalister spør i dag politikere om det er riktig at staten skal forvalte en så stor andel av verdiskapningen (gjennom skatter, avgifter, eierskap osv.). Høyre blir ikke spurt om de går langt nok i skattepolitikken. Ingen finner på å invitere politikere fra både Høyre og Venstre for å finne ut hva den politiske forskjell mellom disse to partier er. I stedet konstrueres det en ikke-eksisterende konflikt mellom Per-Kristian Foss, Lars Sponheim, Kristin Clemet og Erna Solberg. Da har man fylt opp kvoten med analyse av forskjellene på borgerlig side. Hva Høyre og Venstre er uenige om i Stortinget, holder de politiske journalistene for seg selv. Når politiske saker diskuteres, blir det nødvendigvis en debatt mellom forskjellige fløyer. Aldri kan man ha én debatt mellom Ap, SV, Sp og Rødt og én debatt mellom Høyre, Frp, KrF, Venstre og Kystpartiet. (Rødt og Kystpartiet er de eneste ikke-parlamentariske partier som har klart å få inn mandater på noen målinger etter 2005.)

Når skal vi få et medieorgan som rapporterer om hva som faktisk skjer i Stortinget fra uke til uke? Politisk kvarter er åpenbart ikke nok. Ei heller denne blogg. (Begge deler er dog prisverdig, men det minste man kunne forvente.)

19.apr.2008 @ 15:12av Martin

Hvor ble kommentaren min av da?..

19.apr.2008 @ 20:47av Martin

Uansett, det er et demokratisk problem. Vi trenger flere verdikonservative og liberalistiske aviser. Vårt Land, som jeg selv abonnerer på, er vel det eneste reelle alternativet vi har når det gjelder verdikonservatisme. Men jeg skulle gjerne ha likt å sett en sekulær verdikonservativ avis også..

20.apr.2008 @ 10:22av Borger

Det vises jo ganske tydelig i spaltene da. Hvor har det blitt av den maktkritiske journalistikken? Kvalmende når media er mer opptatt av kosereportasjer med statsministeren og frue enn å stille ham til ansvar. Få politikere dyrkes mer enn Stoltenberg, men ap-redaktører og ap-journalister klarer ikke skjule sin begeistring for Helga Pedersen (den nye Gro) og andre sentrale Ap-politikere. En anelse objektivitet i media hadde vel gjort seg, eller?

20.apr.2008 @ 15:53av Kjelvi

Dette er helt logisk.
Journalister er oppegående, kunnskapsrike og engasjerte folk, med snitt over folk flest.
Har du omløp i toppen, så gir det politiske standpunkt seg sjøl – venstresida!

Enkelt og helt greit!

20.apr.2008 @ 17:10av Jon

Mer kunnskapsrike enn folk flest?

Jeg så det på den undersøkelsen som ble presentert for noen dager siden. Der lå kunnskapsnivået til journalister under vanlige folks kunnskapsnivå.

20.apr.2008 @ 17:10av Nils

Stakkars Kjelvi. Mener du virkelig at flertallet av befolkningen i dette landet ikke har omløp i toppen? Ser du ikke at det kan være et demokratisk problem når et mindretall har makt til å bruke mot flertallet?

20.apr.2008 @ 22:28av Nilsen

Er det bedre at redaktørene støtter Frp slik hele “Hildrumkonsernet” gjør, Løset? Vridde programmer skreddersydde for Frp, med Nettavisen som et haleheng og nyttige idiot for vulgærpartiet i stort sett alle alle sammenhenger. Dere er alt for lette å gjennomskue. Still noen spørsmål til dere selv!!

21.apr.2008 @ 08:23av Nils

Synes TV2 også har lagt seg langflate for Ap i det siste. Knapt en kritisk sak lenger. At debattprogram tar opp saker folk er opptatt av kan da ikke være dumt slik den
ne Nilsen hevder. Er det ikke medias jobb å være kritiske mot makta? Hvem skal ellers være det?

21.apr.2008 @ 15:56av Kjetil Holmsen

Nei. Det er helt greit. Folk blir jo journalister fordi de vil avdekke urettferdighet og si ifra mot overgrep som vanlige folk opplever. At de da føler sympati med de politiske krefter som har samme engasjement og verdigrunnlag sier seg jo selv. Å støtte høyrepartiene ville jo være i strid med et slikt engasjement. Dessuten må journalister sette seg inn i saker og det taper jo FrP på.

21.apr.2008 @ 20:56av Tomas

Norgew trenger en ekte KONSERVATIV AVIS. En avis som IKKE er talerør for SV og AP.

21.apr.2008 @ 20:58av Tomas

Hei Kjetil Holmsen.

Hva mener du med at “Dessuten må journalister sette seg inn i saker og det taper jo FrP på”? Hvis noe har blitt bevist, er det at AP-SV har brytt løfte etter løfte. De tar fra de fattige gjennom skater og gir til de rike (skattelette til rederier) Sosialistene juger så det renner av dem.

21.apr.2008 @ 21:28av Tor B

Nilsen, du er en pøbel.

Men siden TV2 og nettavisen er jo kjøpt opp av A-pressen –
og det med Telenors penger, Og A-pressen har jo nå fått plassert sine folk inn i ledelsen i TV2, og det er ingått en avtale om utveksling av redaksjonelt stoff med A-pressen, så da kan du jo regne med at også TV2 fremover vil bidra til den perverterte formen for demokrati som Ap-staten og den statsbetalte sosialdemokratiske offentlighet er, der journalisstatenden er økonomisk avhengig folkets stemmegivning og utfall av stortingsvalg.

Demokrater vil derimot mene at Norge er et demokrati, og at den offentlige arena bør være en nogenlunde jevn spillebane. De vil mene at det som skal gjelde er intellektuelle dygder og normer for efffektiv og rasjonell debatt.

I dag er den offentlige arena et helt ekstremt skråplan. Venstresiden med sin bullshitting og intellektuelle korrupsjon er enerådende. Venstresiden unngå kritikk, journalistene lar dem slippe ubehagelig spørsmål, og hjelper dem å bullshitte befolkningen og blokkere for debatt på viktige politikkområder. FrP blir stort sett bullshittet og latterliggjort, velgerne deres blir fornedret og ydmyket og behandlet som en pariakaste i unåde.
Journalistene gjør stort sett alt de kan for å blokkere for saklig og rasjonell debatt om det FrP tar opp til debatt, og hjelper de andre politikerne å penser enhver dialog over på en nedrig krangling om motiver og hensikter. Norske presse er intellektuelt gjennomkorrumpert. Den politiske nyhetsrapporteringen skjer på tvers av alt som heter faglige og intellektuelle dygder og normer. Objektivt informasjonstoff og subjektivt agitasjonstoff blir systematisk blandet slik at man som leser vanskelig kan skille det ene fra det andre. Og ingen ting får Kristin Halvorsen til å glise mer ondskapsfullt enn når hun kan vinne en debatt på teve ved å bruke medienes bullshitting som premiss. Problemet er at den sosialdemokratiske makteliten er en pøbel, akkurat som deg.

“Med unntak av et par ellevilt frigjorte som muligens stemmer Venstre, kjenner jeg ingen kolleger som stemmer annet enn Ap, SV og RV. Skulle noen stå frem som Frp-velger, vil det være et sosialt selvmord, til og med mer ødeleggende enn å melde seg ut av Norsk Journalistlag.”
– Frank Rossavik, politisk kommenatator i Bergens Tidene, tidligere Pressesekretær i SV
www.exiztenz.com/intellektuelle_dygd…enstreintellektuelle

22.apr.2008 @ 08:02av Jon

Bombe! Å se leflinga med Jens er direkte pinlig! I dag skryter VG hemningsløst av Jens som tør å si Mugabe midt imot! Slå den! Selveste Mugabe får så hatten passer dere. For en tøff statsminister vi har! Har han vært fra FrP har han vel blitt hånet og ydmyket i lange baner.

Trenger vi et lykkebarometer?

Er du lykkelig? Det er et av spørsmålene som du ikke finner svar på i statsbudsjettet – i alle fall ikke foreløbig.

krfduo

Som to unge politiske stjerner på KrF-himmelen la Knut Arild Hareide og Inger Lise Hansen frem forslaget til nytt partiprogram. Verken til høyre eller venstre, slo de to fast. Det nye programmet befester i følge Hareide og Hansen KrFs plass som et sentrumsparti.

Det er mye velkjent KrF-politikk i programmet. Partiet vil blant annet ha en kraftig økning av kontantstøtten og de vil som i tidligere partiprogram ikke gi skattelette, men vri beskatningen fra arbeid til forbruksavgifter. Det betyr blant annet dyrere strøm og flybilletter.

Økonomer elsker å snakke om brutto nasjonal inntekt. Det måler pengebruk og ikke uventet er Norge i tetsjiktet internasjonalt. Noen få valgløfter blir målt opp BNI som for eksempel bistand. KrF vil legge på rundt sju milliarder ekstra for å nå 1,3 prosent av BNI innen 2013.

Et av forslagene i dokumentet som jeg festet meg ved handler om lykke og livskvalitet. KrF foreslår nemlig å innføre et helt nytt begrep i statsbudsjettet: Brutto nasjonal livskvalitet.

Da programmet ble presentert måtte jeg bare spørre lederen av programkomiteen, Knut Arild Hareide hva brutto nasjonal livskvalitet betyr. – Det er ikke bare kroner og øre vi skal måle alt i, men og hvordan vi har det i hverdagen, svarte han. 

Dermed vil KrF altså gjøre statsbudsjettet til noe mer enn et måleinstrument for oljefond og lommebok. Den nye KrF-indeksen BNL blir kanskje et slags lykkebarometer. Synes du det er et bra forslag eller er det bare tull med politikere som vil måle hvor lykkelige vi er?

18.apr.2008 @ 10:46av Simen

Vil det brukes en lykkepolitikk som regulerer inflasjonen i lykke også? Eller er det greit å ha en hyperinflasjon i denne BNL’en?

Jeg vil hvertfall kreve av politikerne at jeg skal ha en jevn, stigende rate på lykkenivået mitt. Eller burde de vrakes.

18.apr.2008 @ 14:20av Ap-velger

Et godt lykkebarometer er at Krf er lengst mulig unna regjeringskontorene! La det bli sånn i framtida også.

18.apr.2008 @ 14:49av Knut O

Jeg synes det er en tankevekker at vi er et av verdens beste land å bo i, men samtidig har tusenvis av unge i kø for psykiatrisk behandling, mange selvmord og mange ensomme. Er det noe poeng i å drive en politikk som får økonomien til å gå bedre, dersom ikke folk får det bedre??
Nei, jeg støtter dette. Kanskje tanken er god, men tross min mye bedre levestandard kan jeg ikke si at jeg er blitt mer lykkelig…

19.apr.2008 @ 00:26av Sondre

BNL er viktigre enn BNI – det er iallfall helt sikkert!
Det viktigste KrF kommer med som forslag denne gangen er målet om å få bistanden opp på 1,3 %, for så å ta den videre opp til 2 %. Var ikke Siv Jensen lei av KrF før, er hun det iallfall nå.

Og kontantstøtten skal selvfølgelg heves, ikke senkes eller fjernes. Dessuten vil KrF vil ha kvalitet, ikke kvantitet i skolen. Dvs nei til heldagsskole. Som KrFU-lederen sa for litt siden: Har du en film på tre timer, blir den ikke bedre av at regissøren legger til en ekstra time.

19.apr.2008 @ 14:40av Grain

Fint!

Da håper jeg at KrF heretter vil vektlegge følgende lykkehensyn, som en stor del av befolkningen vil vite å sette pris på:

– å kunne handle i fred og ro på søndager når hverdagene ikke rekker til. Delig å bli kvitt jaget med å få hverdagskabalen til å gå opp!
– så fint det skal bli når vi nå kan få kjøpt en øl i samme åpningstid som alle de andre varene, i stedet for å stresse med å få handlet rett før kl 20! Også så bra at vi får kjøpe svakvin i butikkene! Det sitter sikkert litt langt inne å selge sterkvin og sprit i butikkene foreløig, men det kommer vel det også!
– så bra at vi nå omsider får firefeltsveier på alle de mest trafikkerte strekningene i Norge slik at vi kan slippe å få høyt blodtrykk i kø bak langtransportbiler, og slik at mange færre vil slippe de personlige tragediene ved å få slektninger og venner drept eller hardt kvestet i trafikken!

Dette blir vel bra,dere! Endelig blir KrF et parti som forstår samtiden, og ikke bare lever i fortiden! Ikke sant?

20.apr.2008 @ 23:15av Julian

Det kan være av interesse å sjekke ut HPI (Happy planet index). Politikk handler ikke bare om penger, men også om andre verdier. Jeg synes programkomiteen til KrF har vært tøff og fremtidsrettet når de sier at de vil ha inn ett mål for lykke i statsbudsjettet.

Sjekk ut:

www.happyplanetindex.org

24.apr.2008 @ 22:36av æLenn

Hmm… interessant at det gammel sentrumskamerat-partiet låner/stjeler slagord fra Senterungdommen… jeg har en godt slitt nittitalls T-skjorte i et skap med slagordet “Ikke til venstre, ikke til høyre, men framover” … en retning senterkidsa fortsatt stødig styrer etter 🙂

Drømmer om milliarder

Sjampanjekorkene går neppe i taket i landets rådhus, selv om regjeringen legger opp til at kommunene skal få rekordstore overføringer neste år.

soria moria

For oss som var til stede er det vanskelig å glemme øyeblikket på Soria Moria. Åslaug Haga brøt sammen i latter da hun sa at kommunene skulle få 4,5 og rettet seg selv med å si "det er faktisk enda mer, det er 5,4 milliarder ekstra".  Pengene kom i 2006-budsjettet.
 
Når landets ordførere i dag møtes i Oslo er det neppe for å sprette sjampanje og takke regjeringen. Utgiftene til kommunene har økt. En undersøkelse av budsjettene som KS laget tidligere i år viser at ni av ti kommuner ligger under den røde streken til teknisk beregningsutvalg. Det pleier i praksis å bety kutt i flere tjenestetilbud.

Det er overføringene til kommunene som avgjør hvor mange sykehjemsplasser det bygges, hvor mange skoler som legges ned og hvor mange svømmebasseng det blir vann i.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ikke avsløre hvor mye penger kommunene får neste år, før hun i mai legger frem det økonomiske opplegget. Men i følge Kommunal Rapport får kommunene en vekst i de såkalte frie inntektene på mellom 3,5 og 4,5 milliarder.

Tallene står neppe i stil med hva kommunalministeren hadde ønsket seg. Under budsjettkonferansen til regjeringen tidligere i vår skal Meltveit Kleppa ha lagt fram krav om seks milliarder ekstra i såkalte frie inntekter.

I år har nemlig en av tre kommuner lagt opp til å kutte i skolebudsjettene. Hver fjerde kommune kutter i eldreomsorgen. I følge KS vil trolig ikke neste års kommuneopplegg gi rom for noen store satsinger. Arbeidsgiverorganisasjonen KS mener kommunene blant annet blir tvunget til å utsette nødvendig vedlikehold av mange bygninger. 

Hva mener du om økonomien i kommunen der du bor? Hva bør politikerne prioritere?

16.apr.2008 @ 19:25av skam deg Kleppa

etter å ha sett på tv at kleppa vil ta fysioterapitilbudet fra eldre i noen kommuner for å gi til andre, tja hva skal man si? Hyklersk er vel et pent ord. Skam deg Kleppa er mildt. Regjeringen lurer jo folk trill rundt.

16.apr.2008 @ 22:08av Jan Guldvog

Kunne jeg be Regjeringen om å ta seg en tur til Nesodden, med Hurtigbåten M/S “PRINSEN”??

Bygg kommunesenteret på Nesoddtangen Brygge i stedet for på Tangen “Centrum”!

17.apr.2008 @ 00:22av Sondre

Kommuneoverføringene står vel ikke i stil med hva som er lovet.Det er ingen grunn til Solhjell skal klage over at mange kommuner bruker penger på lærerkrefter fremfor epler og bananer. Med større overføringer er det kanskje mulig med både lærere og epler.

Det nærmer seg vel snart en liten krig mellom staten og kommunene. Og det er jo litt trist.

17.apr.2008 @ 16:00av Kjetil

Det har ligget ute et spørsmål om en annen sak her, vedrørende identifisering av Tv 2-reporteren som var vitne i Bhatti-saken. Viser til artikkelen i fagbladet Journalisten.

18.apr.2008 @ 08:57av Rune G

Dette var underlig håndtering av spørsmålet. Sensur vil noen kunne si, og at det er ille når det skjer hos en journalist.

Å henvise til Journalisten – uten å legge ved en lenke..hm.. Forøvrig er blad som er for spesielt interesserte, når hovedpoenget i spørsmålet knyttes til den fanen pressen hever høyt i nesten enhver annen sammenheng: at dete har *offentligheten” krav på å vite. Mao omtale i massemedia og ikke smale bransjeblader.

18.apr.2008 @ 09:08av Kjetil

Hei, “Rune G”.
Spørsmålet ditt bør rettes til redaksjonsledelsen. I denne bloggen inviterer jeg til debatt om de teamene som det postes innlegg om.
(Lenken til journalisten som viser at TV 2 håndterer den aktuelle saken som andre medier finnes i mitt forrige innlegg).
Mvh Kjetil

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.