Store investeringsbehov

Du tror kanskje at når statlige etater legger frem sine anbefalinger er det faglige råd? Historien om Nasjonal Transportplan viser noe annet.

Jernbanedirektør Steinar Killi er ansvarlig for de faglige rådene om jernbane i Nasjonal Transportplan. Sannheten er at han og resten av Jernbaneverket mener det trengs mer enn dobbelt så mye penger som de foreslår.

De reelle investeringsbehovene finnes i et hemmelig dokument som jeg viste frem i en reportasje om transportplanen på TV 2-nyhetene søndag kveld. Her har en kolonne overskriften “Anbefalt ramme”. Denne kolonnen er ikke med i den utgaven av Nasjonal Transportplan som ble presentert for en drøy uke siden.

Den investeringsrammen som Jernbaneverket la frem var på 16,3 milliarder over ti år. Det reelle behovet ligger i følge det interne arbeidsnotatet på 41 milliarder kroner, men det ble aldri presentert for offentligheten.

– Det var ikke vårt oppdrag. Det kunne fremstå som om det var like godt politisk forankra, sa Jernbanedirektør Steinar Killi. Han legger ikke skjul på at han ønsker seg mer penger til investeringer på flere av de sentrale jernbanestrekningene. Men avgjørelsen om pengebruk er altså tatt over hodet på Jernbanedirektøren.

– Det er regjeringen og departementet som har bestemt hvilke tekniske rammer vi skal legge opp i planleggingen, sa Killi.

Som TV 2 fortalte allerede da transportplanen ble lagt frem er behovet for investeringer langt større også på veiene enn hva Vegdirektør Terje Moe Gustavsen presenterer. Også her er det Samferdselsdepartementet som har bestemt rammen.

De reelle behovene for investeringer i den faglige anbefalingen som nasjonal Transportplan skal og bør være ble altså ikke presentert da planen ble lagt frem. Men i tillegg til selve planen finnes altså tallmateriale som forteller hva det er behov for både til veg og jernbane.

Regjeringen skal nå tygge på transportplanen i et års tid, så blir det klart om de følger de egentlige anbefalingene eller om de velger å holde fast på rammene de selv har fastsatt før planarbeidet startet. Hva mener du de bør gjøre?

28.jan.2008 @ 10:20av Skam dere!

Regjeringen er avslørt. De sier at de satser, men nekter jo tydeligvis fagfolk å gi faglige råd. Offentliggjør anbefalingene i sin helhet, alt annet er skammelig!

28.jan.2008 @ 11:30av Politisk bløff

Når skal den rødgrønne regjeringen fortelle sannheten? Jeg er lut lei en samferdselsminister som skryter av at hun satser, mens veiene blir dårligere og dårligere og togene står. Forresten står jeg som sild i tønne på t-banen i Oslo når jeg tar den også. Hva om regjeringen slutter å skryte og kanskje begynner å gjøre noe i stedet? Alternativt: Finn dere andre jobber.

28.jan.2008 @ 23:44av Satsing?

Synes jeg hørte noe om et rødgrønt løft for samferdsel? Men det er ganske lenge siden da….

29.jan.2008 @ 00:42av Stian

Jeg synes saken din som sådan er god, Kjetil, men er du sikker på at du egentlig har avslørt så mye her? Byråkrater som egentlig kunne tenkt seg flere kroner å rutte med på sine respektive fagområder regnes vel knapt som en nyhet i en skoleavisredaksjon en gang…?

29.jan.2008 @ 07:41av Kjetil

Hei, Stian. Rent bortsett fra at regjeringen har lagt bånd på transportetatene og kun gitt dem lov til å snakke om hva de vil med videreføring av dagens budsjettnivå, alternativt en økning eller reduksjon på 20 prosent, så er det oppsiktsvekkende at en av dem velger å legge alle kort på bordet.

29.jan.2008 @ 09:40av Stian

Jo, forsåvidt. Men er det ikke det samme som skjer innen forsvarssektoren stort sett hele tiden, egentlig?