Nå vil de øke skatten

Økt skatt vil bli en vinnersak for de rødgrønne partiene i 2009. Det mener SVs nestleder Audun Lysbakken og finanspolitisk talsmann Heikki Holmås.

sandalholmaas
Det er slett ikke sikkert at Arbeiderpartiets Reidar Sandal (t.v. på bildet) er enig med sin kollega i Stortingets finanskomite Heikki Holmås fra SV (t.h.). Sammen med SVs nestleder Audun Lysbakken sier han til Dagsavisen i dag at det er nødvendig å øke det samlede skattenivået, fordi det står om velferdsstatens fremtid.

Rett etter nyttår var det Fagforbundets Jan Davidsen som tok til orde for økt skatt. Senterpartiets nestleder Liv Signe Navarsete og enkelte Arbeiderpartirepresentanter støttet utspillet og sa seg enig i at skatten bør økes.

Begrunnelsen fra de som foreslår økt skatt er ofte at staten mangler penger, mens det er mer enn nok penger i privat sektor. Valgdagsmålingen TNS Gallup lagde for TV 2 ved Stortingsvalget i 2005 viste at personlig økonomi var den viktigste saken for menn. Ved et kommunevalg handler det lite om skatt, men også høstens valgdagsmåling viste at lommeboka var viktig for svært mange velgere.

I fjor tok staten inn rundt 40 milliarder kroner mer i skatt enn hva de planla i statsbudsjettet for 2007. Det viste nysalderingen av statsbudsjettet som kom like før jul. Skattepengene renner altså inn i statskassa, uten at staten øker pengebruken tilsvarende. Regjeringen reduserte nemlig bare det såkalte oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

Liv Signe Navarsete er leder for Senterpartiets programkomite. De to SV-toppene gjør i avisintervjuet i dag det klart at de vil foreslå at SV programfester økt skatt foran neste Stortingsvalg. Også i Arbeiderpartiet er skattedebatten i gang. Uavhengig av hvor mye skatt staten faktisk tar inn, kommer altså debatten frem mot 2009.

Mener du skattenivået bør økes eller synes du at det er høyt nok?

20.jan.2008 @ 13:27av Grete

Når en har 43% skattetrekk på alderspensjon er det mere enn nok. Takket være nedbetalt hus etter mange år – samt at en har vært forsiktig med forbruk for å kunne ha noen kroner i reserve – da skal staten ha de kronene. Nei – nå er det nok. Blir kvalm av uttalelsene til disse selvgode poitikere som en skulle tro ikke hadde noen erfaring fra det virkelige liv.

20.jan.2008 @ 15:41av

Typisk sosialister. De vet at skal det monne må de øke skatten for folk flest. Å ta fra de såkalt rike gir veldig lite penger. Nok er nok. Jeg orker ikke betale mer til verdens rikeste stat.

20.jan.2008 @ 17:04av Thomas

Fyr løs. Vi må dreie forbruket fra privat til offentlig sektor.

20.jan.2008 @ 18:05av Skattebetaler

Kan vi ikke heller redusere verdens støste byråkrati (målt pr., antall innbyggere), la staten gjøre det som trengs dvs. helse, skole, politi og forsvar og få mer igjen for skattepengene? Jeg vet ikke Tomas betaler skatt, men jeg gjør og synes jeg får lite igjen for de rundt 40 % jeg betaler, i tillegg kommer jo moms og all verdens avgifter. Nei, senk skatten, gi norsk nøringsliv rom til å skape noe som kan vare etter oljen

20.jan.2008 @ 18:41av asd

Noe må jo finansiere en innvadringspolitikk gått over styr.

20.jan.2008 @ 19:37av Karl

Skattene kan økes – så lenge det er samfunnets rike snyltere som rammes. Det er et viktig poeng å få mer penger inn i offentlig sektor.

20.jan.2008 @ 20:15av Skattebetaler

Problemet, Karl er at hver gang de øker skatten rammer det meg som lønnsmottager. For det er skatteøkninger gir kash i kassa til Finansdepartementet. Det ar byråkratene skjønt for lenge siden. Bare synd politikerne ikke slutter med preiket om de rike som har mest fra før. For en skatteøkning til noen få rike gir nesten ingenting i kassa. Derfor hver gang de snakker om skatteøkning er det for å
flå den halvparten av oss som gidder å jobbe for at resten kan motta trygd.

20.jan.2008 @ 20:46av jojo

Hvorfor kan ikke verdiskapningen blant de som trenger penger økes?

20.jan.2008 @ 21:14av Bjørn

Dei seier at det er for å sikre velferdsstaten, men det er nok heller for å sikre fortsatt finansiering av storstilt muslimsk innvandring. Eg forstår ikkje kva nytteverdi sosialistane ser i alle desse muslimane.

20.jan.2008 @ 21:49av Kokk

Hei!
Fikk staten
40 miliarder mer inn i skattepenger enn beregnet i 2007, synes jeg at de må redusere skatten tilsvarende i 2008. De kan jo ikke bare beholde de pengene og spille dem bort!

20.jan.2008 @ 22:25av Kjetil

Siden Stortinget vedtok budsjettet for 2007 i desember 2006 til nysalderingen et år senere, altså rundt 1. desember i fjor er di fjor høst er det såkalte oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet redusert med 51,3 milliarder kroner, fra 54,1 milliarder kroner til 2,8 milliarder kroner. Reduksjonen skyldes i stor grad økte skatteinntekter fra fastlandsøkonomien på 41,8 milliarder kroner.

21.jan.2008 @ 00:04av Knut Johannessen

Statistisk Sentralbyrå kom på fredag med sin skatteregnskapsstatistikk og den viser at skatteinntektene i Norge har steget med 18,2% = 103 milliarder kroner fra 2005-2007. I den samme perioden som regjeringen lovet skatter på 2004-nivå. For 2007 var den totale skatteinngangen over 650 milliarder kroner, en økning på 4,2% fra 2006. Det viser at skatt ikke er statisk, men følger konjunkturer.
Når landet og næringslivet går bra, så øker også skatteprovenyet. Dette skjedde også i den perioden Bondevik-regjeringen ga milliarder i skattelette.

www.ssb.no/skatteregn/tab-2008-01-18-01.html

Når staten går med over 300 milliarder i overskudd, når man ikke har benyttes av handlingsregelens muligheter, så blir det litt vanskelig for duoen Lysbakken/Holmås å forklare sine velgere hvorfor de ikke klarer å oppfylle valgløftene. Det er jo ikke pengene det står på.

Problemet er det ikke er politikerne i regjeringen som bestemmer dette. Det finnes mange “Sir Humphfrey” i departementene, men den største av
alle “Sir Hum
phfrey”, finansråd Tore Eriksen, setter foten effektivt ned.

Vi så det når det gjaldt elektrifisering av sokkelen og i forslagene til Nasjonal Transportplan som ble lagt frem nå og ikke minst når det gjelder bekjempelse av fattigdom.

Det må være pinlig for Lysbakken/Holmås å bivåne at man ikke klarer å oppfylle Soria-Moriaerklæringen på dette punktet. Spesielt når man har mer enn nok penger.

Økte skatter dreier seg ikke om å skaffe mer penger til velferdsstaten, det er viktigere å nivellere samfunnet. Å tjene penger virker nesten som noe kriminellt. Men når SV forsøker å overbevise folk om at de er ute etter de rike, så vet de fleste at så mange rike ikke finnes. Skal man få inn skatt som monner i SVs opplegg, så må de øke skattene også hos folk flest.

21.jan.2008 @ 19:34av Skatteflyktning neste?

Kjære sosialistregjering. Jeg ber med dette om sletting fra deres lister over frivillige skattebetalere. Nok er rett og slett nok. Jeg betaler som vanlig lønnsmottager over 40 % skatt, i tillegg til moms og masse avgifter. Jeg får knapt nok noe jeg trenger tilbake fra dette såkalte velferdssamfunnet. Vennligst slukk lyset når sistemann rømmer. Jeg har fått nok sosialisme.

23.jan.2008 @ 23:16av Skatebyrden er tung

Jeg har tatt opp et lavere boliglån enn de fleste og jobbet for å skaffe meg tak over hodet. Det straffes jeg hardt for i dagens urettferdige skattesystem. Regjeringen vil belønne stadig fler som gjør minst mulig og straffe oss ærlige arbeidsfolk. Jeg spyr av dem. Hva med å prøve noe som er rettferdig og omfordeler fru Halvorsen? Ja til flat skatt!

19.feb.2008 @ 00:55av Undrende

Dette kan vel bare skje i Norge. Her går altså landet Norge, som er oss innbyggere, med dundrende overskudd år etter år. Stadig hører vi at det er kommet ekstrainntekter på milliarder. Vi har verdens høyeste bilavgifter, vi har arveavgifter, formueskatt, avgifter på alkohol i verdenstoppen osv. Alle andre land ville vel senket skatter og avgifter med et slikt utgangspunkt, men her skal de altså øke dem!
Kan ikke skjønne annet at med slikt valgflesk vil vel de rødgrønne styre mot en klar valgseier til neste valg……..