Kutt som svir

Skole skulle være årets satsing fra regjeringen. Men en av tre kommuner kutter i skolebudsjettet sitt i år. Hver fjerde kommune kutter i bevilgningene til eldreomsorg og svært mange dropper vedlikehold.

Det er vanskelig for oss som var tilstede å glemme hvordan Senterpartileder Åslaug Haga lo og smilte da regjeringen presenterte sin erklæring på Soria Moria. Det var ikke grenser for hvor mye mer penger kommunene skulle få.

Overføringene fra staten har økt de to siste årene, men samtidig har renta, lønnsoppgjørene og pensjonsutgiftene økt, og nå kutter kommunene igjen.

En undersøkelse fra KS viser at hver fjerde kommune kutter i skolebudsjettene, mens hver tredje kommune kutter i eldreomsorgen. To av ti kommuner reduserer antall årsverk i pleie- og omsorg, mens det er tre ganger så mange kommuner som i fjor kutter i vedlikehold.

– Det å ikke ha et skikkelig vedlikehold, det er omtrent som at du holder varmen med å fyre med møblene det er ikke å anbefale, sa nestleder i KS Odd Arild Kvaløy da han la frem tallene som viser hvor mye det kuttes i vedlikehold. Kvaløy er Senterpartipolitiker og snakker jevnlig med kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Han vet at etterslepet på vedlikehold allerede er enormt.

Opposisjonen på Stortinget reagerer kraftig på at det er så stort sprik mellom hva regjeringen sier og hvordan virkeligheten er i kommunene. De ber nå regjeringen slutte å skryte av at det er gode tider for kommunene såp lenge de tvinges til kutt både på skole-, omsorgs- og vedlikeholdsbudsjettene.

– Det er dramatisk og dette er uttrykk for regjeringens største og mest alvorlige løftebrudd, sier Høyres kommunalpolitiske talsmann, Bent Høie etter å ha studert tallene fra KS.

Frp-formann Siv Jensen sier regjeringens fremstilling av kommuneøkonomien er helt på grensen til løgn, men i hvert fall direkte usant. Også Venstres leder Lars Sponheim går langt i sin kritikk av regjeringen – Knapt med penger vil det være bestandig når man vil mye, men det bør ikke være slik at en er uærlig og snakker usant til kommunene, sier Sponheim.

Hva synes du om at hver tredje kommune kutter i skolebudsjettet, mens hver fjerde kommune kutter i omsorgssektoren og tre av ti kutter i vedlikeholdet?

16.jan.2008 @ 23:51av Slutt å lyg

Nå er det nok løgn fra denne regjeringa eller? Jeg blir så provosert av dem. Min kommune som er Ap-styrt kutter i både skole og eldreomsorg. Slutt å lyg Jens & co.

17.jan.2008 @ 06:42av Ærlighet varer lengst

Tenk om denne regjeringen var like ærlige som folk flest. Det adde vært gøy. Når de skryter av økte bevilgninger stemmer det dårlig med mitt inntrykk. Mine barns skole har fått budsjettkutt, kommunen har ikke ansatt flere i eldreomsorgen heller. Nei, hva med litt ærlighet, Stoltenberg? Eller er det for mye for langt?