Vann på gåsa

– Altså for å si det mildt, det preller av meg som vann på gåsa, sa Samferdselsminister Liv Signe Navarsete etter å ha fått kritikk for manglende satsting på jernbane.

liv signe sint

En samlet opposisjon på Stortinget krever nå at Navarsete sørger for full åpnet om alle tall rundt nasjonal transportplan. Det var søndag jernbanedirektør Steinar Killi sa til TV 2-nyhetene at behovene for investeringer er mer enn dobbelt så store som de han selv la frem i transportplanen for en drøy uke siden.

I går var Senterpartistatsråden til stede under Vinterdagene på Beitostølen, der siste nytt av brøyteutstyr ble presentert. Hun ga klart uttrykk for at hun misliker debatten som har oppstått etter at fagetatenes plan for norsk samferdsel frem til 2019 ble lagt frem.

Kravet fra en samlet opposisjon om å sørge for alle tall på bordet bare fnyser hun av.

– Det har jeg absolutt ingen mulighet til å legge fram for de, for jeg har ingen anbefalt ramme fra planetatene, sa statsråden.

Men i to dager har jeg i innslag på TV 2-nyhetene vist tabellene som Jernbaneverket ikke fikk lov til å legge frem. Flere uavhengige kilder bekrefter at dette var årsaken til at transportplanen ikke ble lagt frem før jul. Etatene fikk nemlig klar beskjed om å gjøre som de var bedt om, å holde seg innenfor de rammene departementet hadde bestemt.

To av opposisjonspartiene på Stortinget vurderer nå å bruke Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite for å få tilgang til de tallene som fagetatene ønsket å legge frem i transportplanen. Tall som viser de reelle behovene for investeringer. Statsråden mener hun bare følger vanlig prosedyre og sukker oppgitt over kravet.

– Jeg skjønner ikke diskusjonen, det er litt sånn same procedure as last year James, for det er ingen overraskelser i dette. Hva mener du om saken?

29.jan.2008 @ 11:42av Sint dame

Denne dama har temperament, men det er ikke særlig troverdig å nekte for at det finens dokumenter som blir vist fram på tv da….

29.jan.2008 @ 21:21av Lite troverdig

Hun jernbanestatsråden har mindre troverdighet hver gang hun snakker. Hvem tror på henne lenger?

30.jan.2008 @ 07:59av Mye skryt, lite handling

Trenger man si mer? Den som er stor i kjeften er ikke alltid den som sørger for å gjre mest. Sjelden har jeg hørt mer skryt, men det er like vanskelig å ta tog, kjøre bil osv som før. Skam dere, i verdens rikeste land!

30.jan.2008 @ 08:35av Programsekretariatet

Kanskje det kunne være relevant å stille følgende spørsmål til *noen*?

Bygging av nytt dobbelt-spor Oslo-Ski koster omlag 2 mrdr kr (eller deromkring). Flytting av Veterinærhøyskolen til Ås koster litt mer……Er det riktig prioritering?

30.jan.2008 @ 10:47av Geir Tangstad Holdal

Jeg er forsåvidt ikke overrasket over dette. Det må da ikke være noe tvil om at alle statsrådene har sine politiske agendaer i sine gjerninger – også Navarseter. Man kan like det eller ikke.

Når det gjelder NTP – har også jeg sterke følelser av at det lå store og strenge føringer fra departementene på hva fagetatene skulle mene og hvilke rammer man skulle forholde seg til. Dette har da også Navarsete sagt tydelig.

Så syns jeg man heller skal angripe ballen og ikke spilleren. Saken er at det er flere regjeringer som har latt Norge sakke akterut, både når det gjelder vedlikehold til jernbane og vei.

Og dette kan altså nå Stortinget gjøre noe med – også via NTP 2010-2019. Alle partiene bør nå sette seg ned – og komme fram til et transport-forlik som har som mål å først og fremst redde liv, og utbedre veier og jernbane slik at miljø og økonomi blir ivaretatt på best mulig måte.

30.jan.2008 @ 18:31av Kjetil

Jernbaneverket har i følge den ikke offentliggjorte utgaven av NTP beregnet at bygging av dobbeltspor Oslo – Ski vil koste omlag 10,8 mrd.

31.jan.2008 @ 08:14av Programsekretariatet

Ikke rart utgaven ikke er offentliggjort 🙂

hm…da trenger vi altså fortsatt 8 mrdr kroner – og forresten en ny kostnadsberegning…

…har Strøm-Erichsen noen ikke-offentlige rapporter for kostander ved å flytte *hæren* sin ut av Oslo?

Store investeringsbehov

Du tror kanskje at når statlige etater legger frem sine anbefalinger er det faglige råd? Historien om Nasjonal Transportplan viser noe annet.

Jernbanedirektør Steinar Killi er ansvarlig for de faglige rådene om jernbane i Nasjonal Transportplan. Sannheten er at han og resten av Jernbaneverket mener det trengs mer enn dobbelt så mye penger som de foreslår.

De reelle investeringsbehovene finnes i et hemmelig dokument som jeg viste frem i en reportasje om transportplanen på TV 2-nyhetene søndag kveld. Her har en kolonne overskriften “Anbefalt ramme”. Denne kolonnen er ikke med i den utgaven av Nasjonal Transportplan som ble presentert for en drøy uke siden.

Den investeringsrammen som Jernbaneverket la frem var på 16,3 milliarder over ti år. Det reelle behovet ligger i følge det interne arbeidsnotatet på 41 milliarder kroner, men det ble aldri presentert for offentligheten.

– Det var ikke vårt oppdrag. Det kunne fremstå som om det var like godt politisk forankra, sa Jernbanedirektør Steinar Killi. Han legger ikke skjul på at han ønsker seg mer penger til investeringer på flere av de sentrale jernbanestrekningene. Men avgjørelsen om pengebruk er altså tatt over hodet på Jernbanedirektøren.

– Det er regjeringen og departementet som har bestemt hvilke tekniske rammer vi skal legge opp i planleggingen, sa Killi.

Som TV 2 fortalte allerede da transportplanen ble lagt frem er behovet for investeringer langt større også på veiene enn hva Vegdirektør Terje Moe Gustavsen presenterer. Også her er det Samferdselsdepartementet som har bestemt rammen.

De reelle behovene for investeringer i den faglige anbefalingen som nasjonal Transportplan skal og bør være ble altså ikke presentert da planen ble lagt frem. Men i tillegg til selve planen finnes altså tallmateriale som forteller hva det er behov for både til veg og jernbane.

Regjeringen skal nå tygge på transportplanen i et års tid, så blir det klart om de følger de egentlige anbefalingene eller om de velger å holde fast på rammene de selv har fastsatt før planarbeidet startet. Hva mener du de bør gjøre?

28.jan.2008 @ 10:20av Skam dere!

Regjeringen er avslørt. De sier at de satser, men nekter jo tydeligvis fagfolk å gi faglige råd. Offentliggjør anbefalingene i sin helhet, alt annet er skammelig!

28.jan.2008 @ 11:30av Politisk bløff

Når skal den rødgrønne regjeringen fortelle sannheten? Jeg er lut lei en samferdselsminister som skryter av at hun satser, mens veiene blir dårligere og dårligere og togene står. Forresten står jeg som sild i tønne på t-banen i Oslo når jeg tar den også. Hva om regjeringen slutter å skryte og kanskje begynner å gjøre noe i stedet? Alternativt: Finn dere andre jobber.

28.jan.2008 @ 23:44av Satsing?

Synes jeg hørte noe om et rødgrønt løft for samferdsel? Men det er ganske lenge siden da….

29.jan.2008 @ 00:42av Stian

Jeg synes saken din som sådan er god, Kjetil, men er du sikker på at du egentlig har avslørt så mye her? Byråkrater som egentlig kunne tenkt seg flere kroner å rutte med på sine respektive fagområder regnes vel knapt som en nyhet i en skoleavisredaksjon en gang…?

29.jan.2008 @ 07:41av Kjetil

Hei, Stian. Rent bortsett fra at regjeringen har lagt bånd på transportetatene og kun gitt dem lov til å snakke om hva de vil med videreføring av dagens budsjettnivå, alternativt en økning eller reduksjon på 20 prosent, så er det oppsiktsvekkende at en av dem velger å legge alle kort på bordet.

29.jan.2008 @ 09:40av Stian

Jo, forsåvidt. Men er det ikke det samme som skjer innen forsvarssektoren stort sett hele tiden, egentlig?

Bukken og havresekken

Når granskere skal granske seg selv er det alltid noen som stiller spørsmål ved om man får det beste resultatet når bukken passer havresekken.

jonas gahr stre2
Denne gang er det Frp, KrF og Venstre som krever en uavhengig gransking etter terrorangrepet i Kabul som kostet den norske journalisten Carsten Thomassen livet. En norsk UD-ansatt ble alvorlig skadet i angrepet.

De tre opposisjonspartiene vil at uavhengige granskere skal gå igjennom Utenriksminister Jonas Gahr Støres handlinger og ansvar, samt hvilke vurderinger som ble gjort av ulike departementer og sikkerhetstjenesten.

Utenriksministeren avviste på TV 2-nyhetene i går kveld at det er behov for en uavhengig gjennomgang og har støtte fra de tre parlamentariske lederne for regjeringspartiene.

De viser til at Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet allerede er i gang med en intern gransking. I tillegg har Utenriksminister Jonas Gahr Støre lovet Stortinget en gjennomgang tirsdag om en uke.

Når tre av opposisjonspartiene ønsker seg en uavhengig gransking begrunner de det med at det bør være andre enn de som skal granskes som sørger for å få all informasjon på bordet. Høyre sitter foreløpig på gjerdet og mener UD først bør avslutte sin interne gransking før andre eventuelt ser på saken.

Det er Frp-formann Siv Jensen som går lengst i ønsket om uavhengig gransking. Det er hun som bruker bildet med bukken og havresekken.

KrF-leder Dagfinn Høybråten understreker at han ikke er ute etter å plassere skyld, men blant annet fordi utenriksministeren var involvert i dramaet mener han de er klokt å la andre enn UD granske hvilke sikkerhetsvurderinger som ble gjort før besøket i Kabul.

Forrige gang det var snakk om gransking av Utenriksdepartementet var etter Tsnunamikatastrofen. Da ble det en uavhengig gransking etter ønske fra de daværende opposisjonspartiene på Stortinget.

Mener du regjeringen selv bør stå for gjennomgangen eller trengs det en uavhengig gransking slik tre av opposisjonspartiene har tatt til orde for?

26.jan.2008 @ 11:23av Betenkt

Jeg synes opposisjonen roper vel mye, men for en gangs skyld har de rett. Bukk og havresekk hører ikke sammen. Jeg synes Aftenpostens kommentar om samme tema var direkte pinlig, tanta i Akersgata bør skamme seg. Stein Kåre Kristiansen sa det eneste rette i denne saken på TV 2 i går kveld. Hva har regjeringen egentlig å frykte? Åpenhet er en tradisjon i Norge. Flertallarroganse er det eneste ordet som beskriver regjeringens nei til en uavhengig gransking, det er skummelt for demokratiet.

26.jan.2008 @ 12:44av Ingen supermann

Jonas Gahr Støre var liksom av de fleste journalistene, særlig av Vg kalt for supermann. Vel, ikke rart det om ingen får kikke ham i kortene. Er dette demokrati?

26.jan.2008 @ 16:03av Bengt

Du stiller et godt spørsmål, Kjetil. Jeg oppfatter ikke at du stiller et reellt spørsmål- det er vel heller retorisk. Svaret gir seg selv. Men for de rødgrønne er selv selvsagte ting vanskelig å forstå…. 🙂

27.jan.2008 @ 23:36av Mons Feywahl

Hvis Jan Petersen hadde beveget seg inn på Serena Hotell, ville det vel for faen smellet da også…! Man kan da ikke gardere seg mot muslimsk terror – især når en afghansk POLITMANN fyrer løs. Hvordan i helvete kan man forutse noe slikt. Er folk komplett idioter?! Jeg er høyremann, men jeg misliker sterkt at noen apekatter som Høybråten og Siv Jensen slår politisk mynt på en tragedie. – Da skal folk og land stå samlet, og ikke kaste boomeranger.

28.jan.2008 @ 21:44av Telemark

Hadde vi ikke vært i Afgahnistan hadde vi unngått disse tragiske dødsfallene på norske borgere. De som kritiserer regjeringen mest for Kabul-turen, er det som ivrer mest for at Norge skal dilte etter USA over hele kloden, mens vi ikke har soldater igjen i Norge. En for meg merkelig holdning. Men Norge og resten av Nato-styrkene blir nok ikke gamle i dette fjellandet. Å tro på en militær seier er en ren illusjon noe utviklingen vel beviser helt klart. Så tiden er inne til en revurdering av dette eventyret

Svenske ambisjoner

Klimaforliket mellom regjeringen og tre av de fire opposisjonspartiene ble av svært mange her hjemme rost som fremtidsrettet. Men svenskene har satt seg mer ambisiøse mål enn Norge, hevder miljøstiftelsen Zero.

stoltenberg og reinfeldt
I nabolandet har opposisjonspartiene gått inn for å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2020, mens den borgerlige regjeringen i Sverige vil ha kutt på 30 prosent.

I en kronikk i Dagbladet sammenligner Audun Rødningsby og Gudmund Skjeldal, begge rådgivere i miljøstiftelsen Zero, de norske ambisjonene med nabolandet. De to konkluderer med at Norges ambisjoner er puslete.

De to hevder at Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt har ambisjoner om dobbelt så store kutt på hjemmebane som Jens Stoltenberg.

Det har gått en uke siden klimaforliket ble fremforhandlet i Stortinget. Alle partiene unntatt Frp står bak en avtale som Aftenpostens miljøskribent mente ville bli lagt merke til ute i verden. Dagsavisens Arne Strand hevdet i helgen at ingen regjering i verden har så ambisiøse klimamål som Norge.

I følge de to rådgiverne i miljøstiftelsen Zero viser Sverige hvordan et moderne samfunn kan omstilles i klimavennlig retning som tar målene om kutt på alvor. Rødningsby og Skjeldal hevder Norge driver for mye med kreativ bokføring for å bli best i klassen.

Hva mener du om klimaforliket? Hvem tror du er best i klimaklassen Norge eller Sverige?

24.jan.2008 @ 15:05av typisk norsk

kan ikke Stoltenberg slutte å snakke om at vi er best i verden når vi blir slått av Sverige i klimatiltak. Dette avslører nok en gang de røde regjeringspartiene som bløffmakere. Jeg tror mer på de to klimafolkene enn regjeringen.

24.jan.2008 @ 16:00av Vi henger etter

Det er typisk Norsk å være god. Tror vi… Sverige har lange tradisjoner i inovasjon og nyskapning. Tenk Volvo, Ericsson, etc. Hva sitter vi igjen med når oljen tar slutt… Det har lenge blitt hevdet fra Stoltenberg og co at vi skal være nyskapere på CO2 rensing og at vi skal vise vei i redusering av klimautslipper, men hva skjedde med “månelandingen” på Mongstad? Så vidt jeg vet er denne teknologien allerede utviklet i USA, men vi tar den ikke i bruk. Bare ved å inneha svensk tenkemåte, guts til å prøve og ikke minst et ønske om å få det til så ligger så vil nok Sverige slå oss. Lykke til!

24.jan.2008 @ 16:02av Vi henger etter

Det er typisk Norsk å være god. Tror vi… Sverige har lange tradisjoner i inovasjon og nyskapning. Tenk Volvo, Ericsson, etc. Hva sitter vi igjen med når oljen tar slutt… Det har lenge blitt hevdet fra Stoltenberg og co at vi skal være nyskapere på CO2 rensing og at vi skal vise vei i redusering av klimautslipper, men hva skjedde med “månelandingen” på Mongstad? Så vidt jeg vet er denne teknologien allerede utviklet i USA, men vi tar den ikke i bruk. Bare ved å inneha svensk tenkemåte, guts til å prøve og ikke minst et ønske om å få det til så vil nok Sverige slå oss. Lykke til!

24.jan.2008 @ 16:19av Tid for forandring

Det er på tide med en ny regjering som tenker like innovativt som den borgerklige regjeringen i Sverige åpenbart gjør. Hva vard et Hagen sa sist gang? Var det ikke Morn’a Jens? I så fall er det på tide nok en gang. La oss få en statsminister som bryr seg og ikke er sosialøkonom fra Oslos vestkant.

24.jan.2008 @ 17:49av Jens(en)

Forrige gang Stoltenberg var statsminister ble han kåret til klimabanditt på nivå med Siv Jensen. Hvorfor i all verden skal han være mer troverdig nå, selv om han er presset i kne av Stortinget. Nei, jeg stoler ikke på herr Stoltenberg i miljøspørsmål.

24.jan.2008 @ 18:43av Forskjeller

Det er vel ikke vanskelig å se hvorfor Arbeiderpartiet og FRP er rimelig like i en sak som milø. Begge partiene har rimelig like velgere i form av demografi. Derfor vil det for begge partietene være en motivasjon å finne tiltak som i minst mulig grad rammer velgerne her hjemme samtidig (for APs del) løser miljøproblemet. Dette betyr tror jeg at vi heller ikke vil se noen dramatiske endringer på meningsmålinger eller partioppsluttning hos disse partiene til tross for mye kritikk. Men hvis miljøsaken går langt nok og konsekvensene blir enda mer tydelig for Ola Nordmann så vil selvsagt saken bli enda mer aktualisert også for disse partiene.

Når det gjelder våre naboer, har Fredrik Reinfeldt vist ett langt støre engasjement. For det første brukte han mye av sin første reise (USA, England og Frankrike) på nettopp miljøsaken. Det at han ønsker at Svenskene skal ta en aktiv lederrolle i EU frem mot 2009 nettopp på klimasaken underbygger dette. Reinfeldt vil være i en ledende rolle i EU systemet i 2009 (på grunn av rulleringene) og et er en stor fjær i hatten og et godt ettermæle han kan skaffe seg dersom han får til resultater i klimaforhanlingene.

24.jan.2008 @ 23:25av Halvorlig talt

Sverige er kommet lenger enn Norge på reduksjon av klimautslipp. Det skyldes bl.a. at Gøran Perssons Socialdemokrater var avhengig av
Miljøpartiets støtte for å regjere noen år. (Siden tok Persson selv mye av æren for miljøpolitikken, selvsagt.)

Heldigvis er norske politikere i ferd med å våkne også.

Sykehuskøene vokser

Ventetidene for innleggelse ved ortopedisk senter på Ullevål sykehus i Oslo er mer enn tredoblet siden starten av 2004. Flere steder vokser sykehuskøene.

Ullevål sykehus skal spare nærmere 400 millioner i år. Det betyr blant annet færre senger på ortopedisk senter. Også andre sykehus er rammet av krav om innsparinger.

Lokalavisen Aften fortalte i går om Veronika Zaal som må vente halvannet år på å få operert ankelen. Hun er ute av stand til å jobbe, men er slett ikke alene om å stå i kø for å få behandling ved sykehusene i hovedstaden.

En oversikt i avisen viser at det ikke er mulig å få behandling for flere ordinære lidelser før det har gått et halvt år. Lengst er ventetiden ved ortopedisk senter på Ullevål universitetssykehus. Her må mange vente i opptil et å før de blir undersøkt av spesialist.

I Dagsavisen i dag tar tidligere LO-leder Gerd Liv Valla et oppgjør med regjeringens håndtering av sykehusøkonomien. Hun advarer statsminister Jens Stoltenberg og mener regjeringen kan miste flertallet ved neste valg dersom det ikke blir slutt på meldinger om nedbemanninger, stengte sykehusavdelinger og lange køer.

Samtidig med rapportene fra sykehus-Norge har det vært debatt om skattene bør økes. Den tidligere LO-lederen er blant dem som tar til orde for det. Det kan være verdt å minne om de økte skatteinntektene som staten fikk i fjor på vel 40 milliarder kroner.

Samlet viste den såkalte nysalderingen av statsbudsjettet at Finansminister Kristin Halvorsen i fjor tok inn 50 milliarder i ekstra inntekter som hun ikke hadde regnet med. Men pengene ble ikke brukt. I stedet reduserte regjeringen det oljekorrigerte budsjettunderskuddet ved å bruke tilsvarende mindre oljepenger.

Hva synes du om at helsekøene vokser, samtidig som inntektene strømmer inn i statskassa?

23.jan.2008 @ 10:44av Grain

I dette bildet må det ikke glemmes at denne regjeringen gjør hva den kan for å strupe privat sykehusdrift. Med ideologiske skylapper spenner de bein på institusjoner som kunne bidratt vesentlig til å avlaste sykehuskøene. Det er viktigere for dem at “alle er like” (unntatt Gro), og like dårlig stilte, enn at mennesker selv skal kunne velge å bruke av sine midler til å kjøpe helsetjenester fremfor å spenne pengene på Keno, Lotto og turer til Lanzarote.

De rødgrønne har et dypt og inderlig ønske om å gjøre oss til husmenn under den norske stat. Synd vi må vente helt til 2009 med å sparke dem ut. De kan helt sikkert få revet ned enda mye mer av samfunnkontrakten mellom Staten og borgerne innen den tid.

23.jan.2008 @ 12:15av Arild S. Johnsen

Historien om en måneferd

16. juli 1969 kl. 13:32 starter Apollo 11 sin ferd mot månen fra Cape Kennedy.

Landing på månen skjer som planlagt den 20. juli. 102 timer, 47 minutter og 11 sekund etter oppskytningen. Ingen person hadde vært der før, men likevel maktet man å beregne og planlegge når landingen skulle finne sted.

Nå, snart 40 år etter, er det ingen som vet når de kan “lande” i helsekøen, enten det gjelder MR-undersøkelse eller enkle ortopediske operasjoner, som beskrevet i artikkelen.

Etter 1969 har det kommet en rekke revolusjonerende oppfinnelser, bl.a. en rivende utvikling innen data, som burde muliggjort en “Månelanding” i helsevesenet.

Mens Jens snakker om månelanding innen CO2-problematikken, så svever over 200.000 pasienter i et univers uten å vite når de kan få lande.

Norge bruker nesten dobbelt så mange helsekroner pr. hode som Sverige.
Er vi dobbelt så gode?
Er det bare mer penger som kan løse alle problemer?

23.jan.2008 @ 17:43av Skuffet velger

Norsk helsevesen er en vits. Men så lenge vi har politikere som er mer opptatt av å prioritere alt annet enn helse, skole, politi og samferdsel (statens kjerneoppgaver) så blir det neppe bedre helelr. Nei, tving politikerne til å prøve samfunnet, slipp dem ut av regjeringskvartalet det er snart vår ;-).

23.jan.2008 @ 23:08av Lene Johansen

Spennende at du tar tak i denne debatten Kjetil, for det er mange problemstillinger her.

Et av problemene er at politikerne er så opptatt av å bruke våre penger på å bygge flashy ettermæler. De fleste er opptatt av å bygge nytt, men få er opptatt av å vedlikeholde det vi har. Det er ikke så sexy som nye flyplasser, reinskog, og gigantiske bidragsprosjekter i utlandet som man får nye inflytelsesrike venner av å gjøre.

Nå vil de øke skatten

Økt skatt vil bli en vinnersak for de rødgrønne partiene i 2009. Det mener SVs nestleder Audun Lysbakken og finanspolitisk talsmann Heikki Holmås.

sandalholmaas
Det er slett ikke sikkert at Arbeiderpartiets Reidar Sandal (t.v. på bildet) er enig med sin kollega i Stortingets finanskomite Heikki Holmås fra SV (t.h.). Sammen med SVs nestleder Audun Lysbakken sier han til Dagsavisen i dag at det er nødvendig å øke det samlede skattenivået, fordi det står om velferdsstatens fremtid.

Rett etter nyttår var det Fagforbundets Jan Davidsen som tok til orde for økt skatt. Senterpartiets nestleder Liv Signe Navarsete og enkelte Arbeiderpartirepresentanter støttet utspillet og sa seg enig i at skatten bør økes.

Begrunnelsen fra de som foreslår økt skatt er ofte at staten mangler penger, mens det er mer enn nok penger i privat sektor. Valgdagsmålingen TNS Gallup lagde for TV 2 ved Stortingsvalget i 2005 viste at personlig økonomi var den viktigste saken for menn. Ved et kommunevalg handler det lite om skatt, men også høstens valgdagsmåling viste at lommeboka var viktig for svært mange velgere.

I fjor tok staten inn rundt 40 milliarder kroner mer i skatt enn hva de planla i statsbudsjettet for 2007. Det viste nysalderingen av statsbudsjettet som kom like før jul. Skattepengene renner altså inn i statskassa, uten at staten øker pengebruken tilsvarende. Regjeringen reduserte nemlig bare det såkalte oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

Liv Signe Navarsete er leder for Senterpartiets programkomite. De to SV-toppene gjør i avisintervjuet i dag det klart at de vil foreslå at SV programfester økt skatt foran neste Stortingsvalg. Også i Arbeiderpartiet er skattedebatten i gang. Uavhengig av hvor mye skatt staten faktisk tar inn, kommer altså debatten frem mot 2009.

Mener du skattenivået bør økes eller synes du at det er høyt nok?

20.jan.2008 @ 13:27av Grete

Når en har 43% skattetrekk på alderspensjon er det mere enn nok. Takket være nedbetalt hus etter mange år – samt at en har vært forsiktig med forbruk for å kunne ha noen kroner i reserve – da skal staten ha de kronene. Nei – nå er det nok. Blir kvalm av uttalelsene til disse selvgode poitikere som en skulle tro ikke hadde noen erfaring fra det virkelige liv.

20.jan.2008 @ 15:41av

Typisk sosialister. De vet at skal det monne må de øke skatten for folk flest. Å ta fra de såkalt rike gir veldig lite penger. Nok er nok. Jeg orker ikke betale mer til verdens rikeste stat.

20.jan.2008 @ 17:04av Thomas

Fyr løs. Vi må dreie forbruket fra privat til offentlig sektor.

20.jan.2008 @ 18:05av Skattebetaler

Kan vi ikke heller redusere verdens støste byråkrati (målt pr., antall innbyggere), la staten gjøre det som trengs dvs. helse, skole, politi og forsvar og få mer igjen for skattepengene? Jeg vet ikke Tomas betaler skatt, men jeg gjør og synes jeg får lite igjen for de rundt 40 % jeg betaler, i tillegg kommer jo moms og all verdens avgifter. Nei, senk skatten, gi norsk nøringsliv rom til å skape noe som kan vare etter oljen

20.jan.2008 @ 18:41av asd

Noe må jo finansiere en innvadringspolitikk gått over styr.

20.jan.2008 @ 19:37av Karl

Skattene kan økes – så lenge det er samfunnets rike snyltere som rammes. Det er et viktig poeng å få mer penger inn i offentlig sektor.

20.jan.2008 @ 20:15av Skattebetaler

Problemet, Karl er at hver gang de øker skatten rammer det meg som lønnsmottager. For det er skatteøkninger gir kash i kassa til Finansdepartementet. Det ar byråkratene skjønt for lenge siden. Bare synd politikerne ikke slutter med preiket om de rike som har mest fra før. For en skatteøkning til noen få rike gir nesten ingenting i kassa. Derfor hver gang de snakker om skatteøkning er det for å
flå den halvparten av oss som gidder å jobbe for at resten kan motta trygd.

20.jan.2008 @ 20:46av jojo

Hvorfor kan ikke verdiskapningen blant de som trenger penger økes?

20.jan.2008 @ 21:14av Bjørn

Dei seier at det er for å sikre velferdsstaten, men det er nok heller for å sikre fortsatt finansiering av storstilt muslimsk innvandring. Eg forstår ikkje kva nytteverdi sosialistane ser i alle desse muslimane.

20.jan.2008 @ 21:49av Kokk

Hei!
Fikk staten
40 miliarder mer inn i skattepenger enn beregnet i 2007, synes jeg at de må redusere skatten tilsvarende i 2008. De kan jo ikke bare beholde de pengene og spille dem bort!

20.jan.2008 @ 22:25av Kjetil

Siden Stortinget vedtok budsjettet for 2007 i desember 2006 til nysalderingen et år senere, altså rundt 1. desember i fjor er di fjor høst er det såkalte oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet redusert med 51,3 milliarder kroner, fra 54,1 milliarder kroner til 2,8 milliarder kroner. Reduksjonen skyldes i stor grad økte skatteinntekter fra fastlandsøkonomien på 41,8 milliarder kroner.

21.jan.2008 @ 00:04av Knut Johannessen

Statistisk Sentralbyrå kom på fredag med sin skatteregnskapsstatistikk og den viser at skatteinntektene i Norge har steget med 18,2% = 103 milliarder kroner fra 2005-2007. I den samme perioden som regjeringen lovet skatter på 2004-nivå. For 2007 var den totale skatteinngangen over 650 milliarder kroner, en økning på 4,2% fra 2006. Det viser at skatt ikke er statisk, men følger konjunkturer.
Når landet og næringslivet går bra, så øker også skatteprovenyet. Dette skjedde også i den perioden Bondevik-regjeringen ga milliarder i skattelette.

www.ssb.no/skatteregn/tab-2008-01-18-01.html

Når staten går med over 300 milliarder i overskudd, når man ikke har benyttes av handlingsregelens muligheter, så blir det litt vanskelig for duoen Lysbakken/Holmås å forklare sine velgere hvorfor de ikke klarer å oppfylle valgløftene. Det er jo ikke pengene det står på.

Problemet er det ikke er politikerne i regjeringen som bestemmer dette. Det finnes mange “Sir Humphfrey” i departementene, men den største av
alle “Sir Hum
phfrey”, finansråd Tore Eriksen, setter foten effektivt ned.

Vi så det når det gjaldt elektrifisering av sokkelen og i forslagene til Nasjonal Transportplan som ble lagt frem nå og ikke minst når det gjelder bekjempelse av fattigdom.

Det må være pinlig for Lysbakken/Holmås å bivåne at man ikke klarer å oppfylle Soria-Moriaerklæringen på dette punktet. Spesielt når man har mer enn nok penger.

Økte skatter dreier seg ikke om å skaffe mer penger til velferdsstaten, det er viktigere å nivellere samfunnet. Å tjene penger virker nesten som noe kriminellt. Men når SV forsøker å overbevise folk om at de er ute etter de rike, så vet de fleste at så mange rike ikke finnes. Skal man få inn skatt som monner i SVs opplegg, så må de øke skattene også hos folk flest.

21.jan.2008 @ 19:34av Skatteflyktning neste?

Kjære sosialistregjering. Jeg ber med dette om sletting fra deres lister over frivillige skattebetalere. Nok er rett og slett nok. Jeg betaler som vanlig lønnsmottager over 40 % skatt, i tillegg til moms og masse avgifter. Jeg får knapt nok noe jeg trenger tilbake fra dette såkalte velferdssamfunnet. Vennligst slukk lyset når sistemann rømmer. Jeg har fått nok sosialisme.

23.jan.2008 @ 23:16av Skatebyrden er tung

Jeg har tatt opp et lavere boliglån enn de fleste og jobbet for å skaffe meg tak over hodet. Det straffes jeg hardt for i dagens urettferdige skattesystem. Regjeringen vil belønne stadig fler som gjør minst mulig og straffe oss ærlige arbeidsfolk. Jeg spyr av dem. Hva med å prøve noe som er rettferdig og omfordeler fru Halvorsen? Ja til flat skatt!

19.feb.2008 @ 00:55av Undrende

Dette kan vel bare skje i Norge. Her går altså landet Norge, som er oss innbyggere, med dundrende overskudd år etter år. Stadig hører vi at det er kommet ekstrainntekter på milliarder. Vi har verdens høyeste bilavgifter, vi har arveavgifter, formueskatt, avgifter på alkohol i verdenstoppen osv. Alle andre land ville vel senket skatter og avgifter med et slikt utgangspunkt, men her skal de altså øke dem!
Kan ikke skjønne annet at med slikt valgflesk vil vel de rødgrønne styre mot en klar valgseier til neste valg……..

God vei om 30 år?

Om 30 år kan de viktigste veiene i Norge få god standard. Men da må politikerne åpne pengesekken og øke veibudsjettene med 20 prosent.

ntp08
I dag ble Nasjonal Transportplan for årene 2009 – 2019 lagt frem av Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor. Ikke overraskende velger fagetatene å prioritere vedlikehold fremfor nye prosjekter.

I en rekke reportasjer på TV 2 har jeg fortalt om forfallet på norske veier. Det er slike historier som sammen med et stort kartleggingsprosjekt har gjort at myndighetene nå velger å omprioritere. Kursendringen er varslet tidligere.

Da transportplanen skulle lages var oppdraget fra Samferdselsminister Liv Signe Navarsete å lage en plan som viderefører dagens budsjettnivå. Men fagetatene har også laget en plan B der de øker bevilgningene med 20 prosent.

Alle veiene som har grønne nummerskilt kalles stamveier. Dette er de viktigste veiene i landet. Stamveiene utgjør omlag 9000 kilometer. Å sette stamveinettet i god stand vil koste rundt 230 milliarder kroner.

– Dersom vi skulle få en ramme på pluss tjue prosent, så vil det ta noe over 30 år å nå denne standarden, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen da jeg intervjuet ham i dag. Dersom bevilgningene ikke øker har vegmyndighetene tidligere anslått at det vil ta rundt 50 år å gi de viktigste veiene god standard. Uten ekstrabevilgninger mener vegmyndighetene at en lang rekke prosjekt må skyves ut i tid. Flere av dem var prioritert i den forrige transportplanen.

Også på jernbanen er det mange store utfordringer. Jernbanedirektør Steinar Killi foreslår også å skyve på investeringsprosjekter for å ta igjen et enormt etterslep på vedlikeholdssiden. Han håper det vil føre til at flere tog kommer til å gå i rute.

For å vri mer trafikk fra bil til kollektiv i de store byene foreslår transportmyndighetene å innføre rushtidsavgift. Rett nok har de omdøpt det upopulære ordet og snakker nå om køprising. Det kan komme til å koste 80 kroner i bompenger å bruke bil til og fra jobb i Oslo dersom en slik rushtidsavgift blir innført. Så langt har imidlertid lokalpolitikerne i storbyene sagt klart nei til å innføre rushtidsavgift.

Hva synes du bør gjøres med de store utfordringene i transportsektoren? Hvordan mener du politikerne bør prioritere når de skal behandle transportplanen?

18.jan.2008 @ 06:46av Bilist

De bør øke bevilgningene mer enn 20 prosent. Galskap at Norge ikke skal ha et godt veinett om 30 år. De politikerne som sier nei til dette bør snarest slutte i politikken. Vi trenger nye koster som skjønner hva vi vanlige folk trenger.

18.jan.2008 @ 07:46av

Nyheter fra Norge i 2040: Ingen andre land i Europa har så dårlig infrastuktur. Politikerne lot sjansen gå fra seg den gang statskassa fløt over av oljepenger. Næringslivet har tapt i konkurransen med andre land, dødstallene i trafikken er høye og forfallet tydelig. Hvorfor avsatte ingen politikerne som sa nei til å gjøre noe da de hadde sjansen ved behandlingen av transportplanen i 2008?

18.jan.2008 @ 11:37av Hva brukes pengene til egentlig?

Norge som er verdens rikeste og beste land å leve i, hva brukes egentlig pengene til? Går alt bort til offentlig administrasjon og sosialhjelp, trygdeytelser med mer?
I såfall er dette lite bra. Det landet trenger er forskning, utdanning og aktivitet som skaper fremgang. Da er også kommunikasjon meget viktig. Investering i veier er fremtidsrettede investeringer som Norge burde ta seg råd til.

18.jan.2008 @ 11:38av Ulf Larsen

Politikerne gjør det vi ber de om. Og økonomien går for fullt. Det betyr at skal vi ha mer til vei, tog osv så må det gå mindre til andre saker. For min del kan det gjerne omprioriteres ved at en fjerner 2/3 av landbruksstøtten, det vil vel gi minst 6 milliarder ekstra i året. Så kan en fjerne ulike former for næringsstøtte, som nettolønn for skipsfarten. Og til sist, kutt i sykelønnsordningen, det vil gi fler på jobb – dvs flere som kan bygge vei. Og for ordens skyld, jeg er selv sjømann og vanlig arbeidstaker så flere av tiltakene kan ramme meg direkte, men det kan jeg leve med. Kan du?

18.jan.2008 @ 23:41av

Til og med han derre ap-fyren kritiserte jo regjeringa i dag. Herregud for en gjeng. Dem kan ikke ha bil.

19.jan.2008 @ 01:27av christian

Skandaløst hele opplegget.
Vi hainvestert for lite i infrastruktur i omlag 40 år.. Ser ut som det blir 40 nye år.

Jeg synes det er forferdelig synd og skammelig, at ikke andre partier enn FrP (herunder stntrumspartiene) synes å prioritere vei og jernbane.. Vi har penger, la oss investere ved å bruke utenlanske entreprenører for å unngå press i økonomien. Skal infrastrukturprosjekter bli interessant for utenlandske entreprenøselskap, må vi sette ut STORE utbyggingsprosjekter på tilbudskonkurranse – ikke små veiklatter ad gangen som i dag.

19.jan.2008 @ 11:27av

Egentlig burde vi nekte å betale registreringsavgift, årsavgift, bensinavgift, bompenger, fergebilletter og alt det andre staten tar inn fra oss som er helt avhengige av bil. Tenk om de kunne bruke disse pengene på veitiltak. Investering i god vei er gode klimatiltak det også og ikke minst samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men man må vel holde til langt unna de rødgrønne kontorene for å skjønne såpass.

19.jan.2008 @ 15:31av Steinar Lindblom

Hei Kjetil!
Kan du sende din mailadresse til min mailbox?

Har en hilsen til deg

Steinar

20.jan.2008 @ 22:27av Skattebetaler

Ser du blogger om skatt og uventede skatteinntekter også, Hva om staten pløyde noen skattekroner ekstra tilbake i infrastruktur som vei og jernbane. Det hadde i det minste vært fornuftig.

Klimakaos

Det er 99 prosent sikkert at det blir en klimaavtale i kveld, slo SVs parlamentariske leder Inge Ryan fast på 21-nyhetene. Bare sekunder senere kom kontrabeskjeden.

I hele dag har de tre regjeringspartiene forhandlet med Høyre, KrF og Venstre med sikte på å komme frem til et forlik i klimasaken. Men forhandlingene trakk ut i tid. Like etter klokken 21 kom SVs forhandler Inge Ryan ut i Stortingets vandrehall og på direkten kom han med en klar beskjed om at det nå var klart for klimaforlik i kveld.

Sekunder senere tikket en tekstmelding fra KrF-leder Dagfinn Høbråten inn. Det blir nytt møte i morgen. Kaoset åpenbarte seg i Stortingets vandrehall. Ryan ringte sin partileder Kristin Halvorsen og holdt fast ved at det nesten bare var tekniske ting som gjensto, mens Arbeiderpartiets Olav Akselsen sier forhandlingene ikke er i mål.

Torsdag morgen klokken åtte møtes de seks partiene igjen. For andre gang er de på overtid. Fristen gikk egentlig ut før jul. Mandag ga statsminister Jens Stoltenberg partiene en frist til onsdag kveld med å bli enige.

17.jan.2008 @ 06:43av Kaoskamerater?

var det ikke noen som sa Kaoskamerater da?

17.jan.2008 @ 17:32av Julian Farner-Calvert

Trist med klimaforliket. Jeg mener når KrF og Venstre hadde fått med seg Høyre på så gode og konkrete punkter – så ender man opp med et forlik med SV-regjeringen som er mye mindre konkret og ambisisøst.

Dog er det bra at Ap blir med på at de største kuttene må tas i Norge.

Kutt som svir

Skole skulle være årets satsing fra regjeringen. Men en av tre kommuner kutter i skolebudsjettet sitt i år. Hver fjerde kommune kutter i bevilgningene til eldreomsorg og svært mange dropper vedlikehold.

Det er vanskelig for oss som var tilstede å glemme hvordan Senterpartileder Åslaug Haga lo og smilte da regjeringen presenterte sin erklæring på Soria Moria. Det var ikke grenser for hvor mye mer penger kommunene skulle få.

Overføringene fra staten har økt de to siste årene, men samtidig har renta, lønnsoppgjørene og pensjonsutgiftene økt, og nå kutter kommunene igjen.

En undersøkelse fra KS viser at hver fjerde kommune kutter i skolebudsjettene, mens hver tredje kommune kutter i eldreomsorgen. To av ti kommuner reduserer antall årsverk i pleie- og omsorg, mens det er tre ganger så mange kommuner som i fjor kutter i vedlikehold.

– Det å ikke ha et skikkelig vedlikehold, det er omtrent som at du holder varmen med å fyre med møblene det er ikke å anbefale, sa nestleder i KS Odd Arild Kvaløy da han la frem tallene som viser hvor mye det kuttes i vedlikehold. Kvaløy er Senterpartipolitiker og snakker jevnlig med kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Han vet at etterslepet på vedlikehold allerede er enormt.

Opposisjonen på Stortinget reagerer kraftig på at det er så stort sprik mellom hva regjeringen sier og hvordan virkeligheten er i kommunene. De ber nå regjeringen slutte å skryte av at det er gode tider for kommunene såp lenge de tvinges til kutt både på skole-, omsorgs- og vedlikeholdsbudsjettene.

– Det er dramatisk og dette er uttrykk for regjeringens største og mest alvorlige løftebrudd, sier Høyres kommunalpolitiske talsmann, Bent Høie etter å ha studert tallene fra KS.

Frp-formann Siv Jensen sier regjeringens fremstilling av kommuneøkonomien er helt på grensen til løgn, men i hvert fall direkte usant. Også Venstres leder Lars Sponheim går langt i sin kritikk av regjeringen – Knapt med penger vil det være bestandig når man vil mye, men det bør ikke være slik at en er uærlig og snakker usant til kommunene, sier Sponheim.

Hva synes du om at hver tredje kommune kutter i skolebudsjettet, mens hver fjerde kommune kutter i omsorgssektoren og tre av ti kutter i vedlikeholdet?

16.jan.2008 @ 23:51av Slutt å lyg

Nå er det nok løgn fra denne regjeringa eller? Jeg blir så provosert av dem. Min kommune som er Ap-styrt kutter i både skole og eldreomsorg. Slutt å lyg Jens & co.

17.jan.2008 @ 06:42av Ærlighet varer lengst

Tenk om denne regjeringen var like ærlige som folk flest. Det adde vært gøy. Når de skryter av økte bevilgninger stemmer det dårlig med mitt inntrykk. Mine barns skole har fått budsjettkutt, kommunen har ikke ansatt flere i eldreomsorgen heller. Nei, hva med litt ærlighet, Stoltenberg? Eller er det for mye for langt?

Nå kutter de igjen

Hvor mange ganger de siste to årene har du hørt at kommunene har fått mer penger? Nå er sparekniven funnet fram igjen.

Vi har overoppfylt løftene om mer penger til kommunene, sa statsminister Jens Stoltenberg da han oppsummerte regjeringens arbeid like før jul. Realiteten er at kommunene nå kutter i økonomien. mange steder kuttes det i velferdstilbud.

En undersøkelse KS legger frem tirsdag morgen viser at ekstramilliardene den rødgrønne regjeringen bevilget er brukt opp. Ni av ti kommuner budsjetterer i år med et svakere driftsresultat enn det som i kommunesektoren regnes for nullpunktet.

– Ni av ti kommuner har behov for å kutte i utgiftene i år, sier sjeføkonom i KS Per Richard Johansen. Han mener det er et stort gap mellom det rikspolitikerne lover og hva lokalpolitikerne er i stand til å levere.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa mener årsaken er at kommunene får mindre for pengene enn forutsatt.

– Slik sett så kunne de selvsagt fått mer penger, men nå er 2008-budsjettet lagt og kommunene må forholde seg til det, sier Senterpartistatsråden til TV 2-nyhetene.

Berg kommune i Troms har kuttet i budsjettet. Kommunen har en gammel brannbil og ikke råd til å sende brannmennene på et kurs de er pålagt av sentrale myndigheter.

Kommunenes Sentraldforbund kritiserer nå regjeringen for å ha skapt store forventninger som kommunene ikke er i stand til å innfri med dagens overføringer.

Hva mener du om kommuneøkonomien der du bor? Mener du regjeringen innfrir løftene sine?

14.jan.2008 @ 22:49av Elizabeth

Innfri løftene er det siste de gjør! Har en Senterpartist som har innrømmet at det er flaut å tilhøre partiet når en ser på kommuneøkonomien og de ikke oppfylte løfter…

15.jan.2008 @ 07:24av Kommunepolitiker

Det er pinlig å være lokalpolitiker. Vi hører rødgrønt skryt av milliard-dryss av penger, mens vi faktisk får kutt i overføringene reellt sett. Skam dere og skjerp dere i regjeringen, finn i alle fall på noe annet å skryte av om dereikke har tenkt å innfri løftene deres.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.