Verdighetsgaranti

Verdighetsgaranti er det nye moteordet i norsk eldreomsorg. I dag inngikk regjeringspartiene et eldrepolitisk forlik med Kristelig Folkeparti og Venstre.

Eldreforlik

Avtalen skal gjelde til 2015 og gir blant annet eldre rett til dagtilbud og måltider. I følge regjeringspartiene binder avtalen de fem avtalepartnerne sammen i mange år fremover.

Avtalen er signert av Arbeiderpartiets Jan Bøhler, SVs Johnny Ingebrigtsen, KrFs Laila Dåvøy, Senterpartiets Rune Skjælåen og Venstres Gunvald Ludvigsen. De mener alle at avtalen vil løfte kvaliteten i norsk eldreomsorg og forplikter partiene til å jobbe for en bedre eldreomsorg på tvers av partigrensene.

Fremskrittspartiet og Høyre valgte å stå utenfor forliket og mener dokumentet er så godt som verdiløst. Et spill for galleriet var den spontane kommentaren fra Høyres Inge Lønning, som sammen med Fremskrittspartiets Harald Tom Nesvik stod på sidelinjen.

Det følger ingen penger med eldreforliket. Partiene som står bak dagens avtale er enige om at tiltakene skal finansieres gjennom bevilgninger i de årlige kommuneproposisjonene.

Det var på TV 2-nyhetene i vår at KrF-leder Dagfinn Høybråten for første gang tok initiativ til et bredt forlik om eldreomsorgen. Jeg var med Høybråten til Romsdalskommunen Aukra da han la frem sin eldrepakke dagen før partiets landsmøte. I valgkampen gjentok han på TV 2s Folkemøte ønsket om et eldreforlik.

Samtidig som Stortingspolitikerne la frem eldreforliket i Vandrehallen besøkte min kollega Asbjørn Øyhovden sykehjemmet på Kongsvinger. Der snakket han blant annet med Gerd Prøven som må dele et enkeltrom med en dement kvinne.

Arbeiderpartiordfører Arve Bones innrømmer at kommunen bryter loven, men sier at de ikke kan oppdrive sykehjemsplasser i nærheten og de har heller ikke råd til å bygge flere enerom. Hva mener du om politikernes verdighetsgaranti for eldre?

30.nov.2007 @ 22:08av

Hvorfor skal vi tro mer på dem nå enn før? De bryter stort sett løfter denne gjengen. Bytt dem ut, eller send dem på dobbeltrom på gamlehjem eller i et klasserom med helsefarlig luft.
Hva med å prøve det, eller er de for glad i makt?

30.nov.2007 @ 23:30av

Symbolpolitikk!! Intet mer!!

01.des.2007 @ 04:34av bjørn p.s. berger

Dette er noe FRP. forgjeves har forsøkt å få til i årtier,desverre . Så nå prøver venstre atter en gang å overta en av FRP.sine fanesaker.
Få opp øya dere etterdiltere.

01.des.2007 @ 23:10av Knut Johannessen – Vox populi

?Gud! Tilgje dei ikkje, for dei veit kva dei gjer. ? Det er kanskje noen som husker Per Hovdas ord i 1990. Mannen som tvang våre politikere i kne og til å bevilge 1 milliard til eldreomsorgen. På veien til de eldre fant denne milliarden en rekke underlige veier. I noen kommuner ble de brukt til å asfaltere noen veier, kulturhus, studieturer til inn- og utland.

Når nå KrF og Venstre nå faller de rødgrønne om halsen er det nok et spill for galleriet og uten innhold. Det følger ikke en
krone med de fagre løfter.
Det er trist, men ikke uventet å se KrF gå på dette sjekketrikset fra AP. Et kristent parti som stadig bryter noen av de 10 bud fortjener ikke mye respekt.

Venstresidens metafor-bruk med “bestemor på anbud” må snart utvides med “bestemor på lager”, “bestemor på gangen” eller “bestemor på badet”.På dobbeltrom har hun jo vært lenge.

De eksemplene vi har sett i senere tid er ingen unntak, de er snarere regelen, noe du Kjetil sikker vet godt.

Sjelden har uttrykket “money talks, bullshit walks” vært mer dekkende. Og politikere blir fortsatt overrasket over at politikerforakten øker?

Helsefarlige skoler

Skoleelever over hele landet har i dag aksjonert mot helsefarlig inneklima. Aksjonen er en protest mot regjeringen som kutter i bevilgningene.

helsefarlig skole
Før valget lovet regjeringspartieneen storsatsing på oppussing av skoler og kirker. Arbeiderpartiet ga til og med en skriftlig garanti. Men TV 2-nyhetene kunne tidligere i høst avsløre at låneordningen som kunne bidratt til oppussingen blir avviklet.

Ifølge Elevorganisasjonen bryter nesten halvparten av norske skoler arbeidsmiljøloven. I protest mot atregjeringen avvikler finansieringsordningen for opprustning av skoler gikkeleveri dag til aksjon mot det de mener er et løftebrudd fra de rødgrønne partiene.

Gamle stoler, kalde klasserom, dårlig luft og mugg i dusjen er en realitet for mange elever. Her har skoleelever fra hele landet samlet bilder som bevis på hvor dårlig det står til.I flere reportasjer i høst har TV 2-nyhetene vist tilsvarende bilder.

I følge Byggenæringens Landsforening er forfallet stadig økende. Samlet etterslep ellerforfall på offentlige bygg er kostnadsberegnettilomlag 150 mrd kroner. For å ta igjen noe av dette forfallet ble det for noen år siden etablert en egen utlånsordning til kommunene for oppussing og vedlikehold både av kirker og skoler.

Men i neste års statsbudsjett setter ikke regjeringen av mer penger til ordningen. – Nårregjeringen avvikler denne låneordningen så betyr det at det blir færre skoler som får bedret sitt inneklima og færre kirker som blir pusset opp, sierdirektør Audun Lågøyr i Byggenæringens Landsforbund.

Elevorganisasjonen krever at regjeringen må sette av to milliarder kroner til å sette i stand skolene. Hva mener du om tilstanden på norske skoler?Synes du det er rett at de rødgrønne partiene neste år avvikler ordningen som kunne ført til oppussing av en rekke skolebygg?

29.nov.2007 @ 15:09av Skoleelev

Jeg spyr når jeg hører regjeringa snakke om at de satser ppå skolen. Hadde statsrådene overlevd det vi lever med hver dag? Nei. Det er feigt av regjeringa som har flotte lokaler sjøl. Skam dere!

29.nov.2007 @ 20:21av

Et halvt eple er billigere enn bedre skolebygg. Regjeringa skryter, men sender elever til helsesfarlige skoler. De skulle vært sendt i den rødgrønne skammekroken hele gjengen.

30.nov.2007 @ 05:24av Skolen

Det er en stor skam at skolebyggene er helseskadelig for elever og lærere og det er flott at elevene aksjonerer mot regjeringen.Innholdet i skolen holder heller ike mål i følge sisite pisa-rapport.Skolen og universitetene er femtiden for for Norge, men det virker som regjeringen ikke er interessert i skolen fremtid noe slaktingen av undervisningen på Universitetene den siste tiden beviser.Regjeringen regjerer ikke sitt land lenger, men er kun ute i verden for å breske seg med panger og få seg en plass i FN.

30.nov.2007 @ 08:26av

Jens og Kristin bader i oljepengebingen sin hver dag, mens norske elever blir syke. Og de sier at folk vil ha mer rødgrønn politikk. Nei, takk. La elevene slippe helseplager, gjør noe eller gå av!

07.des.2007 @ 12:20av Elev

Dette er skammelig av politikerene! “Vi vil satse på skole/utdanning” blablaBLA! SÅ HOLD DET DERE LOVER!

09.des.2007 @ 21:41av Adolf Øien elev.

Politikerene bryter alle løftene sine! Skam dere! dette er ingen rødgrønn regjering, det er rødgrønt tullball! Politikerene burde skjemmes!!!!

Språk på Stortinget

Stortinget2Tror du politikerne kan si hva de vil fra Stortingets talerstol? Svaret er nei. Her er et knippe ord og uttrykk som ikke ble godtatt i finansdebatten.

Hva i all verden er en spradebasse? Vel, Arbeiderpartiets Rolf Terje Klungeland mener å ha svaret. I Finansdebatten omtalte han nemlig sin samfylking, Høyres Peter Gitmark somopposisjonens spradebasse

I følge bokmålsordboka betyr spradebasse moteløve. Gitmark kunne altså vandret rundt og kalt seg Stortingets moteløveom det ikke hadde vært for presidenten. For Carl I. Hagenklubbet Klungelands språkbruk.

“La meg først si at jeg har sjelden hørt så mye tull om skatt som i finansministerens innlegg”, torndetHøyres Jan Tore Sanner ireplikkordskiftet med Finansminister Kristin Halvorsen. Også han ble klubbet av presidenten som ville påpeke atuttrykket “tull om skatt” ikke er et parlamentarisk uttrykk.

Frp-formann Siv Jensen sa i finansdebatten at hunfaktisk hadde ventet et noe mer seriøst svar enn den litt flåsete oppførselen fra statsministeren.Presidenten var i tvilom “flåsete” er et parlamentarisk uttrykk

Men hva da med å springe med halen mellom beina? Heller ikke det er særlig parlamentarisk språkbruk. Fremskrittspartiets Jan Arild Ellingsen fikk påtale for å ha brukt karakteristikken om regjeringen.

Hva synes du om språkreglene Stortingsrepresentantene må følge?

30.nov.2007 @ 10:59av Seide

Barnehage?

Hektisk på Løvebakken

I dag er det både muntlig spørretime, redegjørelse fra forsvarsministeren og åpen høring i Stortinget.

Her på Løvebakken er politiekrne inne i den hektiske sluttspurten før jul. I går kveld vedtok de neste års statsbudsjett, med kosmetiske endringer fra regjeringens forslag.

I dag møter Olje- og energiminister Åslaug Haga, Forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen og Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen til spontanspørretime i Stortinget, før forsvarsministeren fortsetter med en redegjørelse av forsvarsministeren om status for norsk deltagelse i den nordisk innsatsstyrken.

Senere i dag tas grillkammeret i Stortinget i bruk. Det er klart for åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. På programmet står Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse overfor Norsk Hydro. De vil legge særlig vekt på opsjonssaken og avgangen til styreleder Jan Reinås.

Flytter på smuler

Den norske staten bruker vel 700 milliarder kroner neste år. Men den rødgrønne regjeringen lar ikke Stortinget få bestemme over mer enn 100 millioner.

Stortinget1

I kveld vedtar de folkevalgte statsbudsjettet for neste år. Regjeringens forslag blir vedtatt med svært små endringer. De rødgrønne Stortingspolitikerne øker noen poster med til sammen 100 millioner, mens den såkalte ymseposten i budsjettet reduseres tilsvarende.

Regjeringen har blitt beskyldt for å svikte de fattige, derfor har de rødgrønne på Løvebakken fåt lov til å plusse på 55 millioner kroner til ulike fattigdomstiltak og rusomsorg. Også miljøtiltak og universiteteter og høyskoler får noe mer penger etter Stortingets behandling.

Dagens finansdebatt blir trolig en debatt der opposisjonen beskylder regjeringen for løftebrudd på en rekke områder. Opposisjonspartiene fremmer ulike forslag om å øke bevilgningene både til fattigdom, miljø, forskning og høyere utdanning.

De fire opposisjonspartiene møter i Stortingssalen med hvert sitt alternative budsjett. Det er altså ingen samlet opposisjon to år før neste Stortingsvalg. Men det var heller ikke tilfellet med de rødgrønne halvveis i forrige Stortingsperiode.

Den største forskjellen er at tre opposisjonspartier holder seg innenfor handlingsregelen, mens Fremskrittspartiet foreslår å bruke knapt sju milliarder oljekroner innenlands og omlag like mye i et såkalt utenlandsbudsjett, som partiet mener ikke skaper press i økonomien.

Når Arbeiderpartiets Reidar Sandal åpner dagens finansdebatt er det i et land som svømmer i oljepenger. Men det er også i et land som ikke lenger er verdens beste å bo i. Vi er nemlig forbigått av Island på FNs liste. Politikerne skal i dag bare omfordele beskjedne 100 millioner i forhold til hva regjeringen la frem.

27.nov.2007 @ 19:16av

aldri før har noen badet i så mye penger som kristin halvorsen. Fattigdommen er ikke avskaffet slik hun lovet. Lurer på hvordan Sv-dronninga føler seg når hun ser seg i speilet. På tide å gå?

27.nov.2007 @ 21:46av Frustrert kommunepolitiker

Hvor blir det av pengene til kommunene?? De frie midlene?
Det har ikke kommet noe særlig av den supergode kommunepolitikken som SP lova!

Billigere i Oslo

Flertallet i Oslo bystyre er enige om å gjøre det billigere å reise kollektivt. Høyre-Frp-byrådet har inngått forlik med KrF og Venstre om neste års hovedstadsbudsjett.

Et månedskort i Oslo har i dag kostet 720 kroner. Nå er flertallet i bystyret enige om å sette prisen ned til 550 kroner fra neste sommer.

Også til skolene i Oslo og vedlikehold av kirkebygg bevilges det mer penger. Bydelene får også noe mer å rutte med. Totalt plusser bystyret på byrådets forslag med 400 millioner kroner.

Sosialister på smilekurs

De var i følge seg selv sinte, sure og bitre før det siste valget. Det endte med nederlag. Nå skal sosialistene i Sverige på smilekurs for å lære å le.

sv-logoV?nsterpartiet logosf-logo

Ja, det er faktisk sant. Søsterpartiet til SV i Sverige har nettopp vedtatt en plan for hvordan de skal komme på offensiven, etter at de i fjor høst gjorde sitt dårligste valg siden Berlinmuren falt. Ikke siden den gang det svenske Vänsterpartiet også brukte betegnelsen kommunistene har de hatt så få velgere.

Det har gått vel et år siden Göran Persson forsvant ut av svensk politikk. En borgerlig allianse bestående av fire partier vant valget. Fredrik Reinfeldt fra Høyres søsterparti Moderaterna ble ny statsminister.

Den nye svenske regjeringen fikk en marerittaktig start, da flere statsråder måtte gå, og siste kvinne ut av rekken var statssekretær Ulrika Schenström som var Reinfeldts høyre hånd. Hun måtte gå etter å ha blitt fotografert kinn mot kinn med en tv-reporter etter en god del glass vin.

Men den virkelige taperen i svensk politikk for et år siden var Vänsterpartiet, som mistet hver fjerde velger Informasjonssjefen i partiet Jenny Lindahl Persson har analysert situasjonen og i følge Svenska Dagbladet konkludert med at de har et svært dårlig image hos folk, og vil nå lære av erkefinenden Moderaterna.

For mens Fredrik Reinfeldt fremstod som en glad mann under hele valgkampen, mener det svenske SV at de var sinte, sure eller bitre hele tiden. “Vi ska också vara gladare, vi ska visa kampglädje och inte hat”, skrev informasjonssjefen nylig. Og hun viser til Norge hvor SV i følge henne har en betydelig gladere og triveligere profil.

Nå er det ikke alle i SV som har smilt like mye siden partiet kom i regjering for to år siden. Men Kristin Halvorsen har oppfordret partifellene til å smile mer og slutte å dyrke nederlag.

I Danmark doblet Sosialistisk Folkeparti oppslutningen ved høstens Folketingsvalg. En smilende partileder Villy Søvndal var svært synelig med kampanjen “Det ku’ være så godt”.

Nå har også de svenske sosialistene begynt å smile på de fleste bildene som blir tatt. Så spørs det om et smilekurs er nok til å løfte oppslutningen om et parti som for bare et år siden befant seg i en dyp krise. Tror du et smilekurs hjelper på velgertekket?

26.nov.2007 @ 13:16av blåmann

Hjelper det å smile er velgerne lettlurt. Dette er samme ulla i alle de tre nordiske landene. Fysj!

26.nov.2007 @ 16:20av Student

Det kan også være mulig at etter som et samfunn utvikler seg til det bedre, og den generelle levestandaren øker, vil flere velgere distansiere seg fra partiene ytterst til venstre, noe vil sikkert også ville ha sett på høyresiden om FrP ikke hadde blitt tverpolitisk på 1990-tallet.

Venstresiden er mer eller mindre etablert av arbeidere og fattige som kjemper for like rettigheter. Det har vi i Norge anno 2007. Selv om samfunnet ikke er perfekt, kan vi alle være enige om at vi nå er inne i Norges gullalder.

Jeg ser det som svært positivt for Norge at partier inn mot sentrum, slik som Venstre, får flere velgere. Men det kan kanskje være fordi jeg holder til i de politiske traktene.

01.des.2007 @ 15:30av Antikommunist

Sosialistene kan smile så mye de vil, men folket bør ikke la seg lure. Vi har sett hvordan sosialisme undertrykker mennensker.

Blir norsk

Ali Esbati, en av Sveriges mest kjente bloggere, gjør nordmann av seg. Han skal etter nyttår bli debatt- og kronikkredaktør i Klassekampen.

Esbati er ivrig skribent i det svenske venstreorienterte tidsskiftet Flamman og tidligere leder av Ung Vänster, ungdomspartiet til SVs søsterparti i Sverige. Han er en av Sveriges ivrigste politiske bloggere.

Fogh tre

Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen har vært på slottet og presentert sin tredje regjering for Dronningen.

Ti av statsrådene fra Fogh Rasmussens forrige regjering fortsetter, men det blir flere endringer i den borgerlig-liberale regjeringen.

Fogh Rasmussens høyre hånd, tidligere innenriksminister Løkke Rasmussen rykker opp til Finansminister. Connie Hedergaard blir ny klima- og energiminister, Carina Chrisensen blir ny transportminister og Jakob Axel Nielsen blir ny sunnhets- og forebyggingsminister.

Birthe Rønn Hornbech blir ny minister for flyktninger, innvandrere, integrasjon samt kirkeminister, Troels Lund Poulsen blir ny miljøminister. Danskene får sin egen velferds- og likestillingsminster i Karen Jespersen mens undervisningsminister Bertel Haarder også blir nordisk samarbeidsminister.

I går presenterte Fogh Rasmussen og den konservative lederen Bendt Bendsen grunnlaget for regjeringen. De vil blant annet lage en ny skattereform som skal senke skatten på arbeid.

Regjeringen ønsker også i følge dokumentet å forbedre forholdene for avviste asylsøkere, men vil holde fast på en streng asylpolitikk. De vili tillegg ha folkeavstemning om de fire EU-forbehold, som kan føre til et farvel med krona, dersom danskene sier ja til å innføre Euro.

Brende til topps

Høyres Børge Brende legger norsk politikk på hylla i denne omgang. Han er headhuntet til toppjobb i World Economic Forum.

image289

Jeg møtte Børge Brende første gang da han var lokalpolitiker i Trondheim på 90-tallet. Allerede da var han en erfaren politiker som nestleder i Høyre. På midten av 80-tallet var den nå 42-år gamle Høyrepolitikeren rådgiver for daværende partileder Rolf Presthus. Siden 1997 har han sittet på Stortinget og vært både miljøvernminister og næringsminister.

Nå er Brende utpekt som managing director i World Economic Forum. Her får han særlig ansvar for kontakt med myndigheter og det sivile samfunn med sikte på å forbedre jordas tilstand. Sentrale oppgaver for Brende blir bekjempelse av klimaendringer, antikorrupsjonsarbeid og utvikling i den tredje verden.

Verdens økonomiske forum er en uavhengig internasjonal organisasjon som er mest kjent for den årlige samlingen av toppledere innenfor politikk og næringsliv i Davos.

Stortingets presidentskap har i dag anbefalt at Brende får permisjon fra nasjonalforsamlingen. Det har i følge Stortingspresident Thorbjørn Jagland bare skjedd en gang tidligere, da Høyres Paul Thynnes ble nestleder i FNs utviklingsprogram.

Høyreleder Erna Solberg sier dette er en anerkjennelse av Brendes dyktighet. Hun mener han sitter med kunnskap og kompetanse til stor nytte for Verdens økonomiske forum. Andre sentrale Høyrefolk er glade på Brendes vegne, men sier de vil savne ham i partiet.

Partiet Høyre gir slipp på en av de politikerne som av mange har vært sett på som kronprins etter Erna Solberg. I et intervju med TV 2-nyhetskanalen sier Brende at han ikke utelukker comeback i norsk politikk. Men vil Løvebakken være like spennende for Børge Brende etter noen år i midten av maktens sentrum?

22.nov.2007 @ 16:29av Velger

Gratulerer til Brende, men synd for Høyre som mister sin dyktigste politiker. Håper du kommer tilbake for Norge trenger folk som deg ved makta.

22.nov.2007 @ 16:50av Ap-mann

Enig med “Velger” som sikkert er Høyremann. Brende er en av de få i Høyre som virker bra

23.nov.2007 @ 11:46av Jann Krangnes

Jeg ser fram til at en person med Børge’s kapasitet leder en slik type virksomhet. gratulerer gjerne Børge med den nye utnevnelsen og er sikker på at jobben vil bli godt ivaretatt.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.