Strid rundt super Jonas

Rødgrønne finanspolitikere på Stortinget kjente til forslaget om å skattlegge tjenesteboliger i utlandet. Men ikke utenriksminister Jonas Gahr Støre.

image267
Utenriksministeren har i et brev til finansminister Kristin Halvorsen protestert mot forslaget, og tatt til orde for at forslaget som kom i statsbudsjettet må endres under behandlingen i Stortinget. Støres versjon av saken er at han og departementet ikke var klar over forslaget før statsbudsjettet ble lagt frem.

Nå får Gahr Støre refs av rødgrønne finanspolitikere på Stortinget som hevder det har vært kjent innad i regjeringen i lang tid. Aps finanspolitiker Rolf Terje Klungeland sier til Aftenposten at UD ikke kan ha lest dokumentene godt nok, og får støtte fra finanskomiteens leder Reidar Sandal som bekrefter at også han var kjent med forslaget før budsjettet ble lagt frem. Også Senterpartiets og SVs finanspolitikere sier de var kjent med forslaget.

I statsbudsjettet heter foreslås det en lovending som skal sørge for at offentlig og privat ansatte i utlandet skal likebehandles og at fri bolig i utlandet skal skattlegges som lønn. Forslaget har skapt proteststorm i UD.

Lederen i Norsk Tjenestemannslag i UD Mona Elisabeth Brøther er også kritisk til Gahr Støres håndtering av saken. Selv ønsker ikke utenriksministeren å kommentere kritikken.

Mener du det er rett å skattlegge UD-ansatte for fri tjenestebolig i utlandet? Tror du på Gahr Støre som hevder han ikke var klar over forslaget før statsbudsjettet ble lagt frem?

31.okt.2007 @ 15:27av Eirik Bogsnes

Merkelig at Gahr-Støre ikke har gjort leksen sin. Men ikke overraskende at Kristin prøver å straffe de “over-priviligerte” UD-folkene. Uansett morsomt å se at UD-folkene har raslet med sablene og truet med streik. Som om noen skulle bry seg om UD gikk i streik…
Uansett, det er ingen grunn til at offentlige ansatte i utlandet skal forskjellbehandles i forhold til private. De bør forholde seg til de samme skattereglene som alle andre. De har en rekke andre skattefordeler også, som ansatte i norske selskaper i utlandet ikke har.
Altså er det rimelig at de fordelsbeskattes for fri bolig. Når det er sagt, vil et bortfall av deres urimelig skattefritak i dag kunne få ganske stygge konsekvenser for enkelte av dem det gjelder. Noen kan faktisk risikere å omtrent måtte betale for å få lov til å jobbe for UD, i stedet for å bli betalt.
Dessverre er det særordninger, som fritak for skatt på utenlandstillegg, ulempetillegg osv. som gjør at UD-folk kan sitte igjen med en grei lønn etter skatt når de tjenestegjør ute. De burde betales nok til å ha råd til å betale skatten.
Så Kristin – La UD-folk sitte igjen med like mye penger som idag! Men ta bort alle de sære skattefordelene som bare de har – og øk lønnen deres i stedet!