Statsråd får støtte

Landbruksminister Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet får en halv million kroner i statsstøtte for å oppgradere og modernisere fjøset på hjemgården.

image266
Statsråden fra Senterpartiet har en gård som hovedsaklig drives med storfe. Det er 29 melkekyr på gården, skriver Telemarksavisa.

Statstøtten til lansbruksministeren er bevilget av styret i Innovasjon Norge. De opplyser at landbruksministeren skal investere 2,1 millioner kroner i fjøset.

Terje Riis-Johansen er en av 20 søkere i Telemark som har nesten fått maksimalt uttelling på søknaden om såkalte BU-midler. Statsråden får 500.000 kroner, mens det høyeste beløpet som kan innvilges er 600.000 kroner.

29.okt.2007 @ 18:42av Urban

Statsrådlønn er ikke nok altså? Snakker om å få i pose og sekk.

30.okt.2007 @ 11:31av Bonde

Statsråden kunne kanskje være oftere i fjøset sitt? Men han fortjener støtta som alle andre bønder.