Hagas stålmonstre

Hva mener egentlig olje- og energiminister Åslaug Haga om stålmonstre? Spørsmålet kommer etter flere ulike uttalelser om kraftlinjer på Vestlandet.

image265
De planlagte kraftlinjene skal gå gjennom Sunnmøre og Sogn, langs Hardangerfjorden og gjennom Setesdalen. 45 meter høye master og brede kraftgater gjennom mange uberørte naturområder, som er svært høyt verdsatt av utenlandske turister. De valfarter til Norge for å se fjell og fjord. Den norske Turistforening har engasjert seg og kaller planene om en linje gjennom Sunnmøre og Sogn for det største naturinngrepet i området noen sinne. De kjemper sammen med kommunene for at kabelen i stedet kan legges i sjøen.

På sin første dag som statsråd i olje- og energidepartementet sa Åslaug Haga til Bergens Tidende at hun i utgangspunktet er positiv til sjøkabling. – Det er interessant fordi det er enkelt, og lett kan forsvares i en kost-nytte sammenheng, sa Haga da.

I forrige uke var hun på en energikonferanse i egenskap at hun nå er ansvarlig statsråd. Her kom hun i følge samme avis med uttalelser som ble svært negativt oppfattet av dem som kjemper for at de planlagte linjene skal legges som kabel i sjøen og ikke i luftspenn. Hensynet til storsamfunnet var viktigst, skal Sp-lederen ha sagt.

Som et plaster på såret ville Haga gi de berørte kommunene kompensasjon gjennom å sette av penger på kommunale næringsfond. Dette ble avvist av ordførerne i de berørte kommunene, som syntes det minnet vel mye om avlatshandel.

Problemet for dem som kjemper for kabel i sjøen er at det er dyrere enn å strekke kabel i lufta. Det vanlige har vært fire til sju ganger, men noen har også snakket om at det vil bli ti ganger så dyrt. Flere av partiene på Stortinget har sagt at de vil revurdere kravene som stilles for å bruke sjøkabler fremfor luftspenn, men hva mener egentlig olje- og energiministeren?

Hva med en tanke som en innbygger i området luftet for meg i sommer? Tenk om de kunne grave ned kablene der det uansett skal bygges nye veier (som Kvivsvegen mellom Sunnmøre og Nordfjord) og bruke det sammen med sjøkabling i en indre trase, sa han. Da blir jo ikke kablene synlige og samfunnet sparer kanskje penger, mente mannen. Jeg vet ikke om det er mulig å kombinere veg og kraft, men tanken er nok ganske ny.

Hva mener du om planene om 45 meter høye kraftstolper i uberørte naturområder? Hva bør olje- og energiminister Åslaug Haga gjøre?

28.okt.2007 @ 20:58av X-sp

Om Haga ikke stopper disse planene han dama null troverdighet i miljøsaker. Og en leder for Sp som mener lokale ønsker skal vike for storsamfunet. Vel de sier vel alt, dette er verdt å huske på til neste valg i hele landet.

29.okt.2007 @ 07:07av Nei, nei

Nei til kraftlinjer i fjell og over fkord. Ta til vettet Haga eller er du også styrt av økonomene i finansdepartementet som holder fru Halvorsen i ørene hver eneste dag?