Bylister i vinden

Flere bygdelister sliter med å holde aktivieteten oppe, men i år har flere byer lokale valglister enn tidligere.

image200
En gjennomgang av partier som stiller til valg i år viser at det er 182 lokale lister. Det er åtte færre enn for fire år siden. En del mindre lister i små kmmuner er borte, mens flere byer og rbane strøk får nye lokale lister.

Lillehammer by- og bygdeliste, Ringsakerlista, Felleslista for helse- og omsorg i Horten, Bymiljølista i Stavanger, Sentrumsalliansen i Bergen, Sandnessjøen Tverpolitiske liste og Vardølista er eksempler på nye lister som skal kjempe om velgernes gunst, langt unna den rikspolitiske bokseringen.

Fra før har vi Oslo Byaksjon, By- og Bygdelista på Hamar (som har ordføreren), Drammen Byliste, By og bygdelista i Holmestrand, Larviklista og Tverpolitisk liste for Ålesund for å nevne noen av de store kommunene.

Det ser altså ut til å være omtrent en dobling i antall tverpolitiske lister i byene sammenlignet med fire år tilbake. Det blir interessant å se hvor mange velgere som samler seg bak disse listene, som ofte går på tvers av skillelinjene mellom de etaberte politiske partiene.

Blå bris likevel?

Høyre ser ikke ut til å fått noen knekk i oppslutningen i verken Bergen eller Drammen. Kan det nederlangsdømte partiet likevel reise seg?

image199
På de to målingene i Bergen i dag får Høyre henholdsvis 26,0 (i Bergens Tidende) og 25,4 (i BergensAvisen). Dermed er Høyre fremdeles størst i vestlandets hovedstad. I Drammens Tidenes måling får Høyre en oppslutning på 30,2 prosent og har rent flertall med Frp.

Samtidig kan Frp notere seg for hele 41 prosents oppslutning i Fjell kommune. Bergen er i ferd med å bli omgitt av et Frp-belte. I Os har partiet hatt 50 %, Askøy 36 % og Lindås 30 % oppslutning på målinger den siste uka.

I gårsdagens Oslomåling i Aften gikk Høyre minimalt tilbake fra forrige måling. I mange av de store byene ser Høyre slett ikke ut til å være i fritt fall slik VG slo fast tidligere i uka, på grunnlag av en måling utført ved hjelp av automatiske talemaskiner.

I Tønsberg fikk Frp 31 prosent, Høyre 24 prosent og Ap 25 prosent på en måling i Tønsberg Blad før helgen, også den avviker mye fra den tidligere omtalte VG-målingen. I en lokal måling kan selv KrF finne trøst.

Det har ikke manglet på forståsegpåere som har hevdet at Høyre ville få en alvorlig knekk i oppslutningen som følge av Ditlev-Simonsensaken. Så langt ser den ut til å ha fått mindre effekt enn svært mange trodde.

Mye av årsaken kan være at Høyre gikk tilbake på målingene før skattesaken kom i fokus. TNS Gallup som lager kommunevalgbarometrene for TV 2 målte Høyre rekordlavt en uke før saken ble kjent gjennom Dagens Næringsliv.

Tyder så de gode bymålingene de siste dagene på at Høyre er i ferd med å reise seg? Nei, partiet sliter med draget på velgere i mange andre kommuner. Nord for Dovre er Høyre svake. I Trondheim har Ap og SV rent flertall på fredagens måling i Adresseavisen. I innlandsfylkene på Østlandet står Høyre også svakt.

Målsetningen om 18,1 som partiet fikk i 2003 står fortsatt fast, men jeg tror det kan bli vanskelig for Høyre å nå den på valgnatta.

25.aug.2007 @ 14:13av Geir

Den største taperen ved dette valget kan fort vise seg å bli meningsmålerne og mediene som ukritisk formidler (og betaler for) deres tall. Aldri har målingene vært flere, aldri har sprikene mellom de ulike målingene vært større – og aldri har mediene formidlet tallene som den fulle sannhet med større selvfølgelighet. Men dere finner vel på en unnskyldning denne gang også….

25.aug.2007 @ 14:26av Kjetil

Hei, Geir.
Jeg er redd byråer som bruker alternative metoder vil trekke troverdigheten rundt målinger ned. Jeg håper flere medier kan følge oss i TV 2. Vi ønsker åpenhet om metodebruk.

25.aug.2007 @ 17:00av Jeppe

Hei, Kjetil
Hvor har det egentlig blitt av konfidensintervallene?
Er folket blitt så dumt at journalistene ikke tror at vi forstår hva et konfidensintervall er?

25.aug.2007 @ 21:11av Kjetil

Hei, Jeppe.
Det er nok ikke så mange som vet hva det er. Vi pleier ikke bruke dem i presentasjonen av målinger.

26.aug.2007 @ 09:19av Kjartan

Heldigvis, får en si! Det blir rett og slett for ille om det rødgrønne eksperimentet skal ødelegge de store byene også. Jeg kan egentlig ikke forstå at folk vil at det offentlige skal bestemme absolutt alt. SV vil bestemme hvilken butikk vi handler i og AP vil at alle skal jobbe i stat eller kommune slik at det eneste valgbare partiet blir AP. Jeg har store problemer med å se at mer offentlig sysselsetting kan føre til annet enn at landet blir utarmet og at vi mister muligheten til å skape lønnsomme arbeidsplasser. Det er synd at folk ser ut til å tro at Jens Stoltenberg vet absolutt best hvilke arbeidsplasser som trengs og hvilke som ikke trengs. Den dreneringen som sitter nå har vist at de rett og slett ikke har peiling på næringsliv. Hvorfor de f.eks skulle kjøpe seg opp i Aker er et mysterium, men de tror vel at de viser handligskraft. Det eneste de gjorde i den saken var å gjøre Røkke rikere, men det er vel greit så lenge de tror han stemmer AP? Hadde dreneringen i stedet prøvd å kutte ned på antall lover og bestemmelser til si f.eks halvparten så kunne vi frigjort masse god arbeidsplasser som i stedet kunne produsert noe. Det er synd å se at vi skal ha en sinnsykt stor offentlig forvaltning når mange av disse menneskene kunne bidratt til verdiskapning i stedet. Så får vi håpe at folk rundt om innser at det ikke nytter at alle skal være ansatt i kommunene og at vi trenger et lokalt næringsliv. Det får vi ikke ved at folk stemmer AP eller bakstreverpartiene til venstre for AP…

Thrillerval i Oslo

Høgresida leiar med eit mandat. Kampen om Oslo ser ut til å bli like spennande som for fire år sida.

image198

Arbeiderpartiet er det klart største partiet i Oslo på målinga som Aften prentar i dag. Ap har gått fram med sju prosentpoeng frå forrige val, medan SV har gått like mykje tilbake. Det kan sjå ut til at Rune Gerhardsen vil gjere eit godt val, men mest grunna tidlegare SV-velgerar som har snudd ryggen til partiet.

På Høgresida går Høgre ned med fem prosentpoeng frå forrige val. Men dei hentar likevel ein del velgerar som stemte på Framstegspartiet for fire år sida. Frp er jamnstore med SV i Oslo, men det er Venstre som er i vekst på borgarleg side. Dei puster nesten SV og Frp i ryggen.

Eit val i Oslo i dag tyder på knappast mogleg fleirtal for Høgre, Frp, Venstre og KrF. Med eit fattig mandat leiar dei kampen om makta i Oslo. Så langt har det handla om Ditlev-Simonsen. Det er no kampen mellom dei raude og dei blå-grøne tek til for alvor.

Skulle det bli borgarleg valsiger i Oslo vil nok Venstre med større muskler enn for fire år tilbake ha eit ord med i laget om kven som skal styre. Det er lite truleg at dei vil godta at Frp får både ordføraren og plass i byrådet.

Om det vert raudt fleirtal kjem eit styrka Ap og eit kraftig svekka SV truleg til å trenge støtte frå RV for å ta makta. Senterpartiet har farmleis draumen om å kome tilbake i Oslopolitikken, med heller ikkje med solid nasjonal vind i ryggen ser dei ut til å klare det.

Kampen om Oslo vert ein thriller nok ein gong. Kvar einaste røyst kan vere med å avgjere kven som skal styre byen dei neste fire åra. Kva trur du om valutfallet i Oslo?

24.aug.2007 @ 19:30av Pål

Det er på tide å velge side her! Riktig side!

24.aug.2007 @ 21:55av vestkanten

Alle redelige samfunnsborgere MÅ stemme for et skifte! Høyre i Oslo er et smalt parti knyttet til personer med mye gamle penger og uten nye tanker.
Stem sosialdemokratisk. Stem Arbeiderpartiet!

26.aug.2007 @ 15:25av Østkanten

RV er per i dag det eneste partiet på venstresida som virkelig står på krava. All respekt til Erling Folkvord, fortsett å kjempe, du har mange med deg!

Rød knockout

Det ser nesten ut til å gå mot seier på knockout for Arbeiderpartiet i Trondheim. PÅ dages Norfaktamåling i Adresseavisen får Ap 39 prosents oppslutning.

image197Det er fire år siden Rita Ottervik vant valget og innførte rødgrønt styre i Trondheim, etter mange års Høyredominans i Midt-Norges hovedstad. Det røde ser ut til å ha falt i smak hos trønderske velgere.

39 prosent er knalltall for Arbeiderpartiet i landets tredje største by. Like oppsiktsvekkende er det at Arbeiderpartiet ved et valg i dag bare vill hatt behov for SVs støtte for å beholde makten. Til sammen får de to partiene 45 av 85 representanter i Bystyret. I tillegg kommer RV, Sp og de andre småpartiene i byen.

Senterpartiet er imidlertid nesten utradert og sitter tilbake med en enslig bystyrerepresentant. De ser dermed ut til å få blø for å ha vært med på et rødgrønt samarbeid i byen. Partiets nye strategi om å bli et parti også for velgere i storbyene ser ikke ut til å være særlig vellykket her.

På mange måter ble det rødgrønne samarbeidet i Trondheim modell for Jens Stoltenberg da han skulle lage sin andre regjering. Det har heller ikke manglet på drahjelp fra statsministeren for Rita Ottervik. Stoltenberg trekker frem den ene solskinnshistorien etter den andre fra byen ved Nidelevens bredder, baksiden av medaljen hører vi langt mindre om.

I morgen møter Stoltenberg Høyres leder Erna Solberg til duell sammen med de to ordførerkandidatene Rita Ottervik og Frank Jensen. I følge målingen har Ottervik vunnet kampen om velgerne. Det spørs om Erna Solberg kan hjelpe sin tidligere statssekretær Frank Jensen til å vinne noen av dem tilbake. .

Høyres storhetstid under Marvin Wiseth er i ferd med å bli minner fra en fjern fortid selv på Høyres partikontor i Fjordgata. Men Høyre holder likevel stand og er fremdeles største opposisjonsparti i byen. Frp synes å ha problemer med å få skikkelig fotfeste i Trondheim.

Med en så klar ledelse drøye to uker før valget, tror du kampen om Trondheim allerede er avgjort, eller har høyresiden en sjanse til å ta igjen forspranget?

24.aug.2007 @ 09:08av Rune G

Det bør være muligheter for en samlet høyreside til å ta over. Det er såpass sterke reaksjoner i byen både på eldreomsorgen og barnehagesatsingen. Eldreopprøret i byen er i gang, og dette knytter seg blant annet til fjerningen av de private tilbyderne. Barnehagedekningen er full – tilsynelatende – men det er tankevekkende at mange foreldre og stadig flere tar ungene sine ut av de kommuale barnehagene fordi kvalitet er langt under pari. Mange steder snakkes det om rene oppbevaringsanstalter.

24.aug.2007 @ 12:35av Torbjørn Sølsnæs

Jeg må ærlig innrømme at det er vanskelig å forstå den enorme oppslutningen om Arbeiderpartiet i Trondheim. Målingen er visst den høyeste siden en gang på 1970-tallet, og i valg er det kun Høyres resultat på litt over 40 pst. i 1995 som er høyere.
Hvordan kan dette egentlig skje, når eldreomsorgen i Trondheim omtales som uforsvarlig av tilsynsmyndighetene? Når dekningsgraden er dårlig? Det eneste Arbeiderpartiet har klart å gjøre på fire år er å rekommunalisere to konkurranseutsatte sykehjem, med det resultatet at også disse rammes av det som preger den kommunale eldreomsorgen: Dårlig brukertilfredshet, lav bemanning – hvor trygghetsalarmer overtar nattevaktrollen på flere avdelinger, høyt sykefravær.
Og hvordan kan dette skje når Arbeiderpartiets sentrale folk kutter i tiltak for å hjelpe yrkeshemmede inn i arbeid, noe som har ført til redusert antall plasser og færre attføringsveiledere og altså tap av verdifull kompetanse? Heldigvis har formannskapet, etter gjentatt påtrykk fra blant annet Høyre, nå opprettet 250 tiltaksplasser til erstatning for de Bjarne Håkon kuttet, slik at situasjonen bedres noe. Og hva er vel da mer symptomatisk Arbedierpartiet enn at de går ut og tar æren for hele opplegget? Les www.crackedactor.org
Hvordan kan dette skje når barnevernet prioriteres så lite at Fylkesmannen truer med tvangsbøter dersom ikke noe gjøres? Høyre har de siste årene fremmet forslag hvert år, om økte bevilgninger til barnevernet. Arbeiderpartiet har fnys av det, sagt alt er bra og kalt Høyre for oppurtunister. Hva sier de nå?

24.aug.2007 @ 14:08av Bengt Eidem

La meg si noen ord om rødgrønne politikere i Trondheim:
– De vil stenge de søndagsåpne kioskene og butikkene.
– De vil nekte eldre et bedre og mer mangfoldig tilbud i eldreomsorgen- og i stedet tilbyr de gamle mennesker et kommunalt monopol.
– De vil nekte skoleungdommen valgfritt sidemål.
– De vil påføre oss mer eiendomsskatt. Allerede i dag ligger den normalt godt over 5 000 kroner.
– De støtter en politikk som gir oss høyere rente. Mine renteutgifter har steget med er enn 25 000 kroner hvert eneste år, etter de rødgrønne tok over regjeringen.
– De vil gi oss rushtidsavgift. Det betyr ca. 15-20 000 kroner pr bil, pr husstand. Den rødgrønne ekstraregningen for meg og andre trondhjemmere kan fort blir mer enn 45 000 kroner etter valget. Hvor mye går det an å tyne oss vanlige trøndere?
– De synes barnehageplasser for friske og velfungerende barn, er MYE viktigere enn et godt barnevern, en god skole og en verdig eldreomsorg. Dette har ført til at fylkesmannen har varslet bøtelegging av kommunen fordi barnevernet er for dårlig, og at pårørende av byens pleietrengende eldre har sett seg nødt til å danne en eldregerilja.
Jeg tror ikke denne politikken og disse resultatene gjør at venstresiden vil gjøre et så godt valg som dagens måling i Adresseavisen viser.
Men: Rødgrønne politikere er ofte hyggelige og velmenende mennesker, som helt oppriktig og 100% går inn for å skape et bedre samfunn. Problemet er bare at de har en politikk som hører fortiden til, og som burde vært begravd. Ingen ville savnet den.
Ja takk, til mennesker som ønsker å skape et bedre samfunn (også rødgrønne politikere), men nei takk til den rødgrønne politikken i Trondheim!

24.aug.2007 @ 14:28av Eldrid Semb

morsom sak på forsiden av nettavisen nå om etikken i Oslo:
Der er visst valget mellom Svarte-Rune og ÆrligLae

24.aug.2007 @ 17:11av Snorre Wiksrøm

Aha. Var det
her alle valgmedarbeiderne til Høyre var. Jeg lurte på hvor dere hadde blitt av….

24.aug.2007 @ 19:53av Geir Waage

Mange konstruktive innspill fra Høyre her ja… Har dere tenkt over om det er noen sammenheng mellom hva dere fokuserer på og oppslutning på meningsmålingene?
Jeg tror velgerne er smålei av skittkastingen, og vil heller fokusere på hva Arbeiderpartiet vil gjøre.
Sammen med våre rød-grønne samarbeidspartnere har vi i løpet av de fire siste årene sørget for
full barnehagedekning, gratis trygghetsalarm for eldre og syke, bygget 90 nye sykehjemsplasser, brukt en million kroner hver dag på opprusting av skolebygg, og gratis hall- og baneleie for idrettslagene i byen – for å nevne noe. Vi har holdt de løftene vi ga velgerne i 2003!
De fire neste årene vil vi fortsette denne jobben. Vi skal sikre full sykehjemsdekning, ha en aktivitør på alle sykehjem, ruste opp hjemmetjenestene, bygge 6 nye idrettshaller, fjerne bostedsløsheten, sikre alle som ønsker det plass i musikk og kulturskolen og redusere klimagassutslippene. Igjen – for å nevne noe av det vi ønsker å gjøre.
Så til spørsmålet ditt, Kjetil. Ja, vi har et veldig godt utgangspunkt foran de siste to ukene av valgkampen, og dagens måling tyder på at Trondheims befolkning ønsker fire nye år med Arbeiderpartiet og det rød-grønne samarbeidet. Men da er det også viktig at folk går til stemmeurnene 10. september.

26.aug.2007 @ 16:35av Hans Kr.

Hvis det rødgrønne regjeringsalternativet har sørget for gratis trygghetsalarm for eldre og syke så har de “glemt” Fredrikstad, eller kanskje det er AP-ordfører Haabeth som har tatt de selv.
Sitter her med regningen fra kommunen på trygghetsalarmen som min 79-år gamle mor fikk utlevert for 2 uker siden.
Hun er nesten blind, bruker rulator, og kan ikke klare seg ute på egen hånd.
Men trygghetsalarmen måtte hun betale for selv.
Derom var det ingen tvil.
Hun har minstepensjon og skulle i følge det samme Haaebth IKKE betale eiendomsskatt.
Det betaler hun hver eneste måned, fordi den er bakt inn i husleien på borettslagsleiligheten hun bor i.
AP-politikk er bare ren og skjær løgn, og det er syn for Trondheim og trøndere om meningsmålingen skulle bli et valgresultat.

Endelig valgkamp

Endelig kan valgkampen starte for alvor. I går sendte vi i TV 2 vårt første folkemøte, det var befriende med en ekte politisk debatt igjen.

image196
Denne bloggposten er skrevet fra vogn nummer en, like etter Bleiken stasjon på Gjøvikbanen. Dette er den eneste jernbanestrekningen i landet som er konkurranseutsatt. Den kjøres av selskapet NSB anbud. Vognene er nyere, avgangene hyppigere, rutetidene mer tilpasset brukerne og passasjertallet har økt. Staten sparer penger, men regjeringen sier likevel nei til å legge flere strekninger ut på anbud.

To timer unna Oslo var det langt mindre snakk om hemmelig konto enn i hovedstaden. Her er folk faktisk opptatt av at det snart er lokalvalg. Men for valgkampen i Oslo var det helt nødvendig at Per Ditlev-Simonsen trakk seg.

Oppland Arbeiderblad skriver om sykehusaksjoner på forsiden. Under et åpent møte i går kveld fikk regjeringen strykkarakter. – Vi mangler en statsråd. Vi har ingen skikkelige talsmenn som evner å nå frem der det er nødvenig, sa Hans Seierstad. Han er Senterpartiets ordfører i Østre Toten kommune.

Lokalavisa er langt mer spennende enn VG, Finansavisen og Aftenposten som også finnes på toget. Det er lokale saker som preger debatten. Strid om bompenger er en av de heteste i dette området. Saken er i ferd med å splitte det en gang så allmektige Gjøvik Arbeiderparti. Redaktøren i den gamle partiavisa skriver at Ap styrer i et vanskelig farvann når de midt i valgkampen nå behandle et forslag om å endre innkreving av bompenger.

På Furumo holdeplass har jeg skumlest leserbrevene. Det er her folket kommer til orde. Hemmelig bankkonto står det ingenting om. En rekke lokale stridssaker preger valgkampen.

Derfor var det en fornyelse å se en ekte politisk debatt igjen på tv i går kveld. Nå gleder jeg meg til de to neste folkemøtene fra Bodø og Tønsberg om skole og samferdsel. Det er saker som angår hele landet.

I dag er det forresten et halvt år siden jeg skrev den første bloggposten. Takk for at du er en av de hundre tusen som har klikket deg innom. Har du spørsmål, ønsker eller kommetarer så ta gjerne kontakt enten ved å skrive et innlegg eller sende en epost til kjetil.loset@tv2.no.

Toget suser forbi Varingskollen, Nittedal høyre side, hører jeg svakt over høyttaleren. Vi nærmer oss hovedstaden igjen. Det er en av 430 kommuner, 18 fylker og 15 bydeler i Oslo som har valg den 10. september. Det er jo tross alt ditt valg i høst. Kommunevalgkampen 2007 er endelig skikkelig i gang.

23.aug.2007 @ 11:01av Rune G

hmmm… du kunne kostet på deg litt selvkritikk også. Nettavisen og TV2 har på ingen måte bidratt til å rette oppmerksomhet mot kommunevalget, selv om flere av oss har etterlyst det. Det skulle altså en togtur til Bergen – og noen lokalaviser. Greit.
Men jeg er enig med deg . Flott debatt i Bergen i går. Må si Inge Lønning imponerte! I grunnen trenger vi flere som han. Uansett
– flott at kvalitet i omsorgen er på dagsorden.

23.aug.2007 @ 11:17av Kjetil

Hei, Rune G: For ordens skyld. Debatten var i Ålesund i går. Gjøvikbanen går til Gjøvik og ikke til Bergen. På Nyhetskanalen har vi akkurat hatt ordførerdebatt direkte fra Skedsmo. Tønsberg står for tur i morgen kl. 12. Tromsø og Bergen står for tur. Lørdag kan du kl. 15 på Nyhetskanalen få med deg en lokal valghalvtime. Vi kommer også med flere reportasjer i nyhetene på hovedkanalen i dagene som kommer så følg med.

23.aug.2007 @ 11:26av Hans Kr.

FAktum har vi først nå de siste dagene oplevd litt antydning til lokalvalgdekning her i Fredrikstad.
Ikke fordi avisen tidligere har skrevet om rikspolitikk i særlig grad, men først når der det ut til at de er kommer i gang med sin valgkampdekning.
Bomring, og eiendomsskatt er de tingene som er absolutt heteste tema i debatten.
Trafikale problemer har man ingen løsning på, men vedtak om opprettelse av bomring rundt Fredrikstad klarte man i hvert fall å komme frem til.
Men her som så veldig mange andre stederm vil nok muligens valget bli en kamp mellom AP og FRP, med de andre partiene litt på sidelinjen.

23.aug.2007 @ 12:13av Rune G

Unnskyld bommerten med byene. Hørte i sted på Trude Drevland som jo er et fyrverkeri, og da satt i grunnen “Bergen” i hodet mitt. Man blir liksom litt påvirket av bergensere 🙂
Beklager å si det, men nyhetskanalen teller ikke helt: Hovedkanalen er ganske ensporet (hittil) og Nettavisen har heller ikke særlig mye lokal dekning i hovedoppslagene sine.
Det er stort forbedringspotensiale 🙂

23.aug.2007 @ 15:21av Kjetil

Takk for innspill. Tar gjerne flere, og lover å ta dem med meg i redaksjonen.

23.aug.2007 @ 17:26av Hans Kr.

Og nå skal man lage elektronisk folkemøte med lokalpolitikerne her i Fredrikstad.
www.f-b.no/article/20070823/NY…8230015/1002/AKTUELT
Morsom tanke, som sikkert kan gi en del bra innspill. VAlgkamp på Internett får kanskje dermed en ny dimensjon.

Forvirrende tall

VG kaller det en monstermåling. Jeg er forvirret etter å ha studert tabellene. Målingen er laget ved hjelpav en automatisk talemaskin.

image195
I Tromsø gir Infacts måling for VG partiet SV 18,7 prosent og Fremskrittspartiet 19,2 prosent. I omtrent samme tidsrom har imidlertid det samme byrået gjennomført en måling, også den ved hjelp av automatisk talemaskin for avisa Nordlys. I denne Tromsømålingen får SV 7,4 prosent og Frp 26,7 prosent.

Hadde jeg vært avisredaktør i VG eller Nordlys, ville jeg klødd meg i hodet og brukt dagen til å be om en forklaring på hvordan tallene kan sprike så mye fra et og samme byrå, i samme by, i omtrent samme periode og med samme opptaksmetode.

Tallene i VG for Høyres oppslutning i Bergen er 16,2 prosent. To lokale målinger som er tatt opp omtrent på samme tid ved hjelp av personlige telefonintervjuer for BA og BT viser 24 og 26 prosents oppslutning.

Landets største avis slår fast at Høyre sliter. Dehar loddet stemningen med automatiske talemaskiner. Infact er det eneste byrået som lager målinger på denne måten. Målingene er tatt opp fra 10.- 20. august. Det eneste som fremgår i teksten er at de har laget to separate målinger i Oslo. Den 10. august var oppslutningen i følge teksten tre prosentpoeng lavere enn den var 20. august.

Metoden med automatiske talemaskiner er omstridt. Det er første gang de brukes i et slikt omfang i en valgkamp. Avvikene i den første såkalte monstermålingen i VG er såpass store i flere byer i forhold til andre målinger at de roper på en forklaring fra avisen.

22.aug.2007 @ 15:21av Kristian

Begynner å bli ganske lei av dette meningsmålinghysteriet ja, ikke at TV2 er noe særlig bedre.
Hvis du vil få noe fornuftig ut av de ganske så variable målingene som kommer bør du besøke Bernt Aardals side, han har greie på dette, der er også en side som omhandler det kommende valget hvor han fremviser et gjennomsnitt av de forskjellige målingene, noe som langt på vei vil gi det mest nøyaktige anslaget på hvordan partiene virkelig ligger an.

22.aug.2007 @ 15:28av Rune G

enig med Kristian. Todal er forøvrig også en dyktig fagmann.
hm.. borger dette for litt kritisk blikk på egne målinger også 🙂

22.aug.2007 @ 15:51av Kjetil

TNS Gallup er det eneste byrået som i samarbeid med TV 2 og Kommunal Rapport systematisk har gjennomført kommunevalgmålinger siden forrige Stortingsvalg. Vi forholder oss til tallene fra Gallup. Selv om de har svingt noe i det siste, er det nok først og fremst et uttrykk for velgere på vandring. Når det gjelder snittberegninger av målinger må nman være oppmerksom på ulike metoder for innsamling av data og vekting.

22.aug.2007 @ 18:43av Erlend Sand

Godt at ivertfall noen journalister har studert (utenfor studiene?) statistikk nok til å vite svakhetene og styrkene til spørreundersøkelser.
Bernt Aardal er jo kanskje den som har størst fagtyngde i Norge på dette. Han har jo i det siste minnet norske journalister på BBC sin praksis med å aldri bruke meningsmålinger som hovednyhet.
Ikke at han eller jeg foreslår det, men i det ligger det i det minste et slags “institusjonelt” forsvar mot å trykke store tall så å si
for trykkpressens skyld.
Men riktig gjengitte meningsmålinger er viktig i et demokrati, fordi det gir velgerne mulighet til å ta valg nærmere den virkelighetsforståelse
partiledelse og “eliter” sitter med.
En utfordring i mange fylker er jo at det ikke finnes noe fylkesvise meningsmålinger. Skrekk eksemplet er kanskje Østfold der det ikke fines noe fylkesdekkende avis, og eneste medium som dekker hele fylket, Nrk-Østfold, nekter å kjøpe meningsmåling for fylket.
Dessverre er jo slike saker best egnet i Samtiden eller Minerva.. Pluss blogger da 😉

22.aug.2007 @ 20:16av Snorre

Hei Kjetil.
Denne gangen er jeg i hvert fall 100% enig med deg. Jeg har stor skepsis til disse talemaskin-målingene, og jeg har det også til de som lager meningsmålinger i webpaneler etc. De store sprikene man ser i andre målinger for tiden, tror jeg også at i stor grad kommer av at det naturlig nok er store velgerbevegelser i en valgkamp.
Til de som snakker om snittmålinger, vil jeg si at det er nok den beste måten å fange opp lange linjer (jeg jobber i Arbeiderpartiet, og vi bruker snittmålinger mye selv), men i en hektisk valgkamp skjer bevegelsene for raskt til at de er særlig hensiktsmessige: Om målinger som er opp til en måned gamle teller like mye som de ferskeste, fanger de ikke godt nok øyeblikksbildet. Derfor er det beste rådet å se på alle målinger, luk ut ekstremutslag som kun finnes i enkeltmålinger og bruk en sollid porsjon sunn fornuft – og uansett er det nå bare valgresultatet som teller.

22.aug.2007 @ 22:26av Andreas Tjernshaugen

Dette var en betimelig kommentar! Men et spørsmål: InFacts automatiske målinger var også i bruk foran forrige stortingsvalg. Noen som har sett på hvordan de siste målingene deres lyktes i å forutse valgresultatet sammenlignet med de andre meningsmålerne?

22.aug.2007 @ 22:28av Bulle

Jeg er også skeptisk til den metoden VG bruker sammen med web undersøkelser. Så også oppslag om meningsmålinger i dagens VG fra forskjellige byer. Må rett og slett si at jeg ble sjokkert over mange av de tallene som ble oppgitt der med tanke på hva folk ville ha stemt ved kommunevalg. Større feil må man lete lenge etter. Spesielt er feilene for Høyre og FRP bl.a. i Bergen, Tromsø, Stavanger osv. Noen plasser kan man si at VG/Infact har truffet godt. Men som sagt er denne metoden som Infact bruker med automatiske telefonundersøkelser omstridt.

22.aug.2007 @ 22:54av Kjetil

Erlend,
jeg har lite tro på noe regelverk etter bbc-modell. Som tidligere skrevet i en post etterlyser jeg at flere medier er like åpne om bakgrunnstall og informasjon som vi i TV 2 har valgt å være. Særlig gjelder det medier som bruker metoder som det er diskusjon om i fagmiljøet. Til Snorre. Vi er helt enige om snittmålinger og ekstremutsalg. Jeg etterlyser flere journalister som fordyper seg i meningsmålinger og leser bakgrunnstall. Det vil nok gi mer informativ journalistikk.

23.aug.2007 @ 01:20av Rahim

Ja, skikkelig forvirrende tall! RV var jo historisk store i Bergen på akkurat den målingen. Jeg tror de lå på hele 8%! Hvis valgresultatet blir slik den VG-målingen antyder, så er det nesten så
at en må begynne å tenke på å flykte Bergen. Har litt Rødt-fobi skjønner du. Menneskesynet, revolusjonstankene og økonomiforståelsen deres er ikke akkurat noe jeg deler. Jaja, betyrggende å høre at du som en profesjonell journalist mener at det er god grunn til å stille spørsmål rundt disse tallene. Stå på!

KrF er uønsket

Hver fjerde velger ønsker ikke Kristelig Folkeparti i regjering. Motstanden mot partiet har økt markant, viser valgundersøkelsen etter forrige Stortingsvalg.

image194

Når det nærmer seg valg i Norge legger forskerne frem sin rapport om det forrige valget. I går kom boken Norske velgere som er en studie av Stortingsvalget i 2005.

For oss som jobber med politikk og meningsmålinger er det få store overraskelser i boken som er redigert av Bernt Aardal. Men i kapittelet fra mindretallsregjering til flertallsregjering presenterer Hanne Marthe Narud et nytt og spennende funn: KrF har gått fra å være som de fleste andre partier til å bli nest minst ønsket i regjering.

Fremdeles er Frp det partiet som i særklasse flest velgere overhodet ikke ønsker i noen regjering. Men andelen som sier det samme om KrF økte fra det normale 5-9 prosent til 25 prosent. En fjerdedel av de spurte sa altså i valgundersøkelsen fra 2005 at de ikke ønsker KrF i noen regjering.

I boken viser Narud også til en sympatiundersøkelse som viser at KrF i 2005 var det klart minst populære partiet. De har dermed overtatt Fremskrittspartiets plass fra tidligere valgundersøkelser. Partiet har fått mindre sympati både blant velgerne på venstresiden og høyresiden.

KrF fikk altså et kraftig imageproblem under Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Valget i 2005 endte med støtte fra 6,8 prosent av velgerne, som var partiets dårligste Stortingsvalg etter krigen. Arven etter Bondevik var et parti som ble nesten halvert siden det gode valget i 1997. Dagfinn Høybråten har overtatt stafettpinnen etter Valgerd Svarstad Haugland, men partiet har ikke løftet seg på meningsmålingene.

Tror du KrF vil gjenreise tilliten hos velgerne, eller vil partiet være like uønsket blant velgerne ved Stortingsvalget om to år?

22.aug.2007 @ 10:57av Hans Kr.

Dette kan man se på som et resultat av den fanatiske klamringen til taburetten som Bondevik presterte sist gang han var statsminister.
Samt at det norske folk faktiks har funnet ut at fundamentalisme er farlig, uansett hvor den er forankret.
Krf politikk er jo så absolutt utgått på dato, som det er mulig i et moderne samfunn, og når får de resultatet.
Krf har ved Bondevik II klart vist at slik politikk er uønsket oh ubruklig i Norge.
Nå kan de høste fruktene av sin egen fanatisme.

22.aug.2007 @ 12:30av Rune G

Det som er tankevekkende i denne saken er reportasjen forleden dag i enten NRK eller TV2 om hva som ser til å skje på Karmøy – Krfs gamle bastion ser ut til å bli overtatt av Frp. Og da saken var på TV var begrunnelsen til dem som ble intervjuet at FrP er mye på grunn av Israel politikken og Jesus og innvandringsspørsmål!
Nå har Carl I Hagen lenge fridd til kristne miljøer, så mange kristne ser ut til å gå dit. Det interessante er jo nestekjærlighetssynet: “vi skal hjelpe folk, men de skal ikke får hjelpen her i Norge. Norge er for nordmenn”.
Hva tenker du om det Løvset?

22.aug.2007 @ 16:01av Kjetil

Til Rune G: Innslaget du sikter til var NRK. Vi i TV 2 laget den samme saken foran Stortingsvalget i 2005. Valgforskerne skriver om dette i sin nye bok og påviser akkurat som TV 2s målinger har vist i lengre tid en ikke ubetydelig overgang av velgere fra KrF til Frp.

22.aug.2007 @ 22:23av Bulle

Hei Kjetil. Det du mener om velgerovergang fra KRF til FRP er at det ikke er så stort allikevel? Det har jeg og ment hele tiden. Det er bare en pisspreik at ganske mange KRF-velgere forsvinner til FRP. Mange KRF’ere og tidligere KRF’ere som jeg har snakket med sier at de aldri ville ha stemt på FRP eller at de ønsker ikke at KRF skal samarbeide med FRP.

23.aug.2007 @ 01:33av Rahim

Alltid hyggelig å høre på bedrevitere som Hans Kr. uttaler seg om KrF. Jeg lurer virkelig på hvilket parti du stemmer som har så evig moderne og oppdatert politikk? Du har kanskje ditt eget fantasiparti? Jeg vil heller påstå det er gamle grå kunnskapsløse gubber som deg som er utgått på dato og ikke KrF. Vi i KrF kan i det minste fornye partiet når det trengs, men din personlighet derimot, den vet jeg ikke om det er så mye håp for.

23.aug.2007 @ 11:16av Hans Kr.

Godeste Rahim….
Jeg har ikke mitt eget parti. Ei heller anser jeg meg for å være en bedreviter.
Men jeg velger å tolke meningsmålingen, og ser ut fra de at ditt kjøre Krf er på full fart mot den magiske sperregrensen.
Og etter å ha fått meg store deler av samfunnsdebatten rundt din tidligee GURU og regjeringssjef Bondevik, legger jeg frem mitt synspunkt.
Jeg tror i stor grad på individets evne og ikke minst mulighet for å ta egne besluttninger, og foretrekker i det du anser som å være gubbealder, på rundt 50, og ta mine egne valg.
Ikka la disse tas av politiske broliere, uten forankring i parkatisk arbeid eller virke.
Pr datositter jeg på gjerdet når det gjelder politisk standpunkt, et gjerde jeg faktisk finner mer og mer behaglig etter hvcert som jeg ser hvordan representanter for politiske partier fremstår i den offentlige debatt.
At man har tillitt til et parti (Krf) med representanter som ikke engang tillater kommentarer på sine egne blogger ser jeg personlig på som en klar fundamentalistisk holdning til demokratiet. Og undergrvelse av demokratiet.
Og fundamentalisme får meg til å fryse på ryggen!
Til tross for det ønsker jeg alle pertier et god valg.

24.aug.2007 @ 12:45av Hans Kr.

Og en annen liten ting Rahim…
DU er representa for et poliisk parti.
JEG er representant for den norske velger. Med synspunkter som DU kan like eller mislike.
Men som representant for et politisk parti BØR du faltisk ha litt mer repekt for velgere, enn å komme med personkarteristikk slik du gjør.
Jeg bryr meg overhodet ikke om hvordan du omtaler meg, jeg har stemt i mange år før du engang var født.
Men som et lite råd fra en velger, som du som gryende politiker faktisk
er avhengoig av, bør du revidere ditt syn på hvordan du amtaler folk.
Det er nemlig en vesentlig forskjell der, på en politiker og en velger.
Du føyer deg inn i rekken av politiske broilere, som går til personangrep isteden for å promotere poltiske standpunkter, uansett om det hjelder velgere som er uenig med deg, eller politiske motstandere.

Grønn opptur

Senterpartiet er i fremgang og er for andre gang i år større enn oppslutningen ved forrige kommunevalg.

image193

Midt i Oslo sentrum ligger Senterpartiets hovedkvarter. Partiet som skulle flytte 6000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo har selv flyttet inn i nye lokaler tvers over gaten for Stortinget. Der bredte det seg et grønt smil da TV 2 offentliggjorde denne ukens kommunevalgbarometer fra TNS Gallup i går kveld. Senterpartiet gikk nemlig frem med 2,1 prosentpoeng til 8,1 prosent.

I følge bakgrunnstallene er det nå bare Fremskrittspartiet som har mer lojale velgere enn Senterpartiet. Bakgrunnstallene viser at det først og fremst eri landets fem nordligste fylker at partiet har fått seg et løft.Partiet har dobbelt så mange velgere i de minst sentrale kommunenesom de sentrale kommunene.

Det er særlig de eldre som slutter opp om partiet. Hver sjette av de spurteover 60 år svarer i denne målingen at de vil stemme på Senterpartiet, som dermed er like store som Høyre blant de eldre velgerne.

For de andre partiene viser bakgrunnstallene at Arbeiderpartiethar storvelgerreserve. Hver fjerde Ap-velger fra 2003 sitter i dag på gjerdet. Samtidig vil hver sjuende SV-velger fra 2003i dag stemme på Arbeiderpartiet.

SV har samme med Venstre denne gang de minst lojale velgerne. Bare rundt halvparten av velgerne fra 2003 holder fast ved de to partiene. Det forklarer i all hovedsak Venstres tilbakegang fra forrige uke. Det liberale sentrumspartiet kan imidlertid vokse, ettersom hver tredje Venstrevelger fra 2003 sitter på gjerdet.

KrF ligger med 5,5 prosent bak det forrige valgresultatet på 6,4 som var partiets dårligste kommunevalg siden like etter krigen. Partiets største problem er at de ikke ser ut til å hentenye velgere.

Fremskrittspartiet har de mest lojale velgerne og forsyner seg av tidligere Høyrevelgere. 21,3 vil være et formidabelt valg for Siv Jensens partifeller, men med et Høyre nede for telling vil det likevel begrense antall kommuner hvor partiet kan få innflytelse.

21.aug.2007 @ 12:35av Hans Kr.

Nå mener jeg å huske at Senterpartiet vel har litt tendenser til tendenser til å gjøre det bedre på lokalvalg, enn stortingsvalg.
Dette handler jo for deres del ganske mye om distriktspolitikk, og det kommer jo mer frem lokalt.
Kan du bekrefte eller avkrefte dette, Kjetil?

21.aug.2007 @ 14:40av Kjartan

Syns det luktar målefeil. To relativt små parti byttar plass med hhv 2,1 fram og 1,8 tilbake. Slikt skjer, men ikkje ofte, og sjeldan utan grunn. Kva skulle grunnen vere i dette tilfellet?

21.aug.2007 @ 18:21av Kjetil

Hei, Kjartan.
Det er altså høy mobiliseering av tidligere velgere som bringer Sp opp. Dette samsvarer med flere lokale målinger som har gitt sterkere Sp tall enn før sommeren. Venstre er det partiet med flest tidligere velgere på gjerdet, altså med et mobiliseringspotensiale. Men det er klart endringene er innenfor feilmarginen og ikke signifikante.

21.aug.2007 @ 22:00av Magnus

Jeg
har over lengre tid lagt merke til flere trekk som tyder på at Sp har ligget med god oppdrift – “under radaren” (altså, uten at de fleste har lagt merke til det) … jeg tror Sp kommer til å gjøre et oppsiktsvekkende godt valg – også i større kommuner og byer.

22.aug.2007 @ 15:39av Ivar Vigdenes

Det tror jeg også. Her arbeides det iallfall dag og natt med akkurat det! Hilsen fra SP-kontoret.

Hodebry for Høyre

Det er ikke bare skattesaken i Oslo som plager Høyre. Tre uker før valget sliter partiet med oppslutningen i hele landet, viser kveldens ferske kommunevalgbarometer på TV 2.

image192
Det var alt annet enn et smil som kom i ansiktet til Høyreleder Erna Solberg da jeg viste henne kveldens måling. 15,1 sa hun og så opp. Ja, det er der TNS Gallup har målt Høyre til å ligge nøyaktig tre uker før velgernes dom.

Et valgresultat på linje med dette må vi helt tilbake til 1951 for å finne. Høyre er i trøbbel, og det er åpenbart mer enn Ditlev-Simonsen saken som plager partiet. For store deler av denne målingen er tatt opp før skattesakenble kjent fredag. De siste intervjuene er imidlertid gjort i går kveld, og har fåttmed seg bråket.

Det er først og fremst Fremskrittspartiet som denne gang henter velgere fra Høyre. 11 prosent av Høyres velgere fra 2003 sier at de i dag vil stemme på det som tidligere var en litt brysom lillebror på høyresiden. I dag er Frp definitivt storesøster på kommunevalgbarometeret med 21,3 mot Høyres 15,1.

I forrige ukeviste kommunevalgbarometeret at pilenevar litt på vei opp igjen for Høyre etter rekordsvak uke. Tallene i august har svingt fra 14,9 via 17,4 til dagens 15,1. Alle de tre målingene tyder på et Høyre i trøbbel.

Blant velgere nord for Dovre er Høyre i følge bakgrunnstallene bare det femte største partiet. tallene forhele landet er så svake at det er grunn til å spørre om Erna Solberg vil overleve dersom partiet gjør et valg i nærheten av dette.

– Det kan du forsøke å spørre om hver eneste dag, men svar vil du ikke få før etter valget, sa Solberg til meg i ettermiddag. Jeg er forbredt på å få det samme svaret flere ganger de tre nærmeste ukene.

Selv Fremskrittspartiets nestformann Per Sandberg er bekymret for Høyres situasjon, og frykter at det nå kan bli vanskeligere å samle flertall for de to partiene i mange kommuner.

Den lave oppslutningen skaper hodebry i Høyre. Foreløbig velger de å følge den strategien de har valgt for valgkampen, så langt har svært lite av budskapet kommet frem.

For ordens skyld, her er tallene fra dagens kommunevalgbarometer: RV 2,6 (- 0,6), SV 10,6 (- 0,1), Ap 27,8 (+ 0,8), Sp 8,1 (+ 2,1), Venstre 4,6 (- 1,6), Høyre 15,1 (- 2,3), Frp 21,3 (+ 2,4) og andre partier og lister 4,4 (- 0,4)

Erna Solberg tror på sin side at Høyre vil ta igjen det tapte og minst tangere 18,1 som var resultatet i 2003. hva tror du? Tør du å spå om Høyres skjebne ved valget? Og hvor lenge tror duErna Solberg blir sittendesom partileder?

20.aug.2007 @ 21:08av Erlend Wiborg

Vil du legge ut bakgrunnstallene? Er det mulig å bryte de ned på Østfold?

20.aug.2007 @ 21:24av Kjetil Eriksen

Hvordan er det gjerdesitterne og velgervandringene i denne målingen forøvrig? De fikk jo mye fokus på forrige måling. Og det hadde vært interesant med litt nedbryting på fylkene også.

20.aug.2007 @ 21:31av Bullw

Gjør ikke meg noe dersom Høyre gjør et dårlig valg så lenge velgerne stikker av til FRP. Jeg hadde nok håpet på rundt 40% oppslutning til disse to partiene på denne målingen her. På mange andre målinger har de minst 40% oppslutning.

20.aug.2007 @ 22:23av Bulle

Forresten Kjetil. Legger du snart ut tallene for hva folk ville ha stemt dersom det ville ha vært Stortingsvalg? Dessuten lurte jeg og på hva det koster å gjennomføre slike meningsmålingsundersøkelser? Til slutt et spørsmål om TV2 endelig har bestemt seg for om det blir ukentlige eller daglige målinger frem mot 10 sept. nå?

20.aug.2007 @ 22:32av Kjetil

Hei, Bulle. Denne gang har vi ikke spurt om oppslutning ved Stortingsvalg. Vi gjorde det på det ordinære augustbarometeret og gjør det neste gang på det ordinære septemberbarometeret, mest for histiorikkens skyld. prisen for meningsmålinbger er forhandlingsgrunnlag mellom redaksjonene og byråene, derfor kan jeg ikke gå inn på det her. Vi har også lagt en plan for bruken av målinger frem mot valget, men fordi våre ærede konkurrenter kanskje leser denne bloggen ønsker jeg ikke å si noe om publiseringsplanene.

20.aug.2007 @ 22:34av Kjetil

Til Erlend Wiborg. Dette er en nasjonal måling. Vi bryter ikke ned på fylker denne gang. Til Kjetil Eriksen: Jeg håper å få tid til å skrive en bloggpost om de øvrige velgervandringene, trolig i morgen.

21.aug.2007 @ 00:08av celvin

Tipper at vi kommer til å se Høyre nede på 12-tallet på neste måling

21.aug.2007 @ 09:15av Bygdis

Høyre har skutt seg selv i foten og den blir neppe bra igjen før valget, som kan bli det dårligste for partiet noen gang. Det blir nok Arbeiderpartiet som kommer til å høste hovedgevinsten av dette. Partiet er uten tvil godt i siget og kommer til å gjøre et meget godt valg. Frp ligger også godt an, men har erfaringsmessig dårlig kondis på oppløpssiden og havner neppe over 15-16 prosents oppslutning. Valgvinneren heter Arbeiderpartiet.

21.aug.2007 @ 10:06av Katrine

Jeg tror også valgvinneren blir AP.
Tror egentlig at folk sier de stemmer FrP, når de egentlig ikke gjør det, for å sette press på bl.a AP og Høyre.
Tyder på at folk, dvs: velgerne, føler at de ikke blir tatt på alvor, og derfor sier de stemmer FrP i håp om at Ap (og andre) skal våkne opp – og lytte mer til flertallet.

Kortene på bordet

Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen må legge alle kortene på bordet når han i ettermiddag møter i forretningsutvalget for å forklare seg om den hemmelige bankkontoen i Sveits.

image190I følge dagens VG var det ordførerens kone som eide kontoen, som ble avviklet etter hennes død. Da arvet de to barna formuen. I følge Dagens Næringsliv ble pengene brukt til å pusse opp familiens hytte på Gålå i Gudbrandsdalen.

Når et flertall av Oslos fylkesledere i dag har gått ut og bedt Ditlev-Simonsen holde seg unna valgkampen er det åpenbart at mange i Høyre er redd denne saken vil skade partiet i valgkampen. Nå har ikke Ditlev-Simonsen noen rolle i valgkampen, ettersom han ikke stiller til gjenvalg, men hver gang han viser seg vil kontosaken være fokus.

Frykten fra Høyres fylkesledere er reell. For fire år siden gjorde partiet sitt dårligste kommunevalg siden 1971 med 18,1 prosent på landsplan. På landsmøtet i mai var 18,1 partileder Erna Solbergs mål for hva som vil være et godt valg for partiet. Ambisjonene er ikke høyere enn å tangere det dårligste lokalvalget på lang tid. Et dårligere valgresultat enn 18,1 vil føre til at svært mange i Høyre stiller spørsmålstegn ved Erna Solberg som leder.

Men med langvarig fokus på hemmelig konto i Sveits og manglende betaling av skatt er det mange i Høyre som er redde for at det skal feste seg et inntrykk i befolkningen av at dette er en Høyrementalitet. Det er derfor partiet er så avhengig av at alle kortene kommer på bordet i dag.

Ditlev-Simonsen har vært ordfører i 12 år. Han skal gå av etter valget og om rundt to måneder er etterfølgeren på plass. Hvorvidt han bør gå av nå, er et spørsmål om tillit mellom ordføreren og de folkevalgte i dagens bystyre.
Mange av spørsmålene får vi kanskje svar på etter møtet i forretningsutvalget i Oslo kommune klokken 14.

Hva mener du om denne saken? Bør Ditlev-Simonsen trekke seg nå eller bør han sitte til etter valget? Og synes du denne saken overskygger valgklampen i landets 430 kommuner?

20.aug.2007 @ 09:13av Knut Johannessen – Vox populi

Det som er trist med denne saken, er at den for mange mennesker blir en bekreftelse på myten om Høyre-folk. Noe som er blitt forsterket av Michael Tetzchners påpekning av at dette er en sak mellom Ditlev-Simonsen og skattemyndighetene. Det er det selvsagt noe mer enn det. Tillit har ingen foreldelsesfrist.
Selv om ikke Ditlev-Simonsen er dømt for noe, så har han innrømmet å ha hatt en konto som er unndratt beskatning. Derfor burde han umiddelbart ha trukket seg som ordfører til saken var belyst.
Det spiller ingen rolle om han bare har 2 mnd funksjonstid igjen. Av hensyn til partiet og de velgerne som har gitt ham tillit, burde han umiddelbart trådt til side. Slik saken nå har blitt håndtert, er jeg redd at det innebærer at Høyre mister Oslo.
Når man hører på reaksjonene fra fylkeslederne i Høyre i dag, så er det jo tydelig at saken har skadet valgkampen i andre kommuner.

20.aug.2007 @ 09:28av Gerd

hm…pressen inviterer til kollektiv dømming. Skal vi avvikle rettsstaten vår med en gang?
Mannen har gjort noe galt, og må rydde opp etter seg. Hvor mye galt han har gjort, vet foreløpig ingen av oss – forretningsutvalget er de første til å få mer info og dermed til å ha et snev av kompetanse til å mene noe helhetlig og saklig.
At Knut Johannssen er opptatt av å klistre denne saken til Høyre, bekrefter at han ønsker å trykke mannen og partiet lengst mulig ned i søla.
Dette er en kjip sak for PDS, men har ingen ting med partiets politikk å gjøre.
Ser ikke bort fra at det kan få konsekvenser i Oslo – da blir det i såfall et sosialistisk styre. Tror imildertid ikke det får konsekvenser i resten av landet. Det er tross alt kommunevalgkamp og helt andre kandidater som stiller til valg.

20.aug.2007 @ 11:28av Knut Johannessen – Vox populi

Gerd: Les kommentaren en gang til. Jeg trenger ikke klistre noe som helst til Høyre. Man må nesten være politisk blind for ikke å se at denne saken allerede er godt klistret til partiet.
Ja, i dette tilfellet mener jeg at hensynet til partiet Høyre er viktigere enn personen Per Ditlev-Simonsen.
Når en person som har vært forsvarsminister for Høyre, stortingspolitiker og nå ordfører i Oslo, innrømmer at han har hatt en skjult konto i Sveits, så er ikke det en privatsak lenger.
Selvsagt er det ikke Høyres politikk å drive med unndragelse av skatt, men når man håndterer saken så amatørmessig som man har gjort, så hefter det ved partiet. Jeg vil tro at det er grunnen til at Erna Solberg har bedt ham om å holde seg unna valgkampen?

20.aug.2007 @ 12:22av Hans Kr.

Man bør vel kunne forvente en litt mer profesjonell holdning og ikke minst respekt overfor velgerne fra en mann i en posisjon som Per Ditlev-Simonsen.
Han har tross alt som Knut Johannessen påpeker vært med i politikken i en årrekke, både på riks- og lokaltplan.
Og av våre folkevalgte som tross alt er med å setter kriteriene for regelverket resten av befolkningen SKAL leve etter, bør/må man forvente at de holder sin sti ren.
Eller i hvert fall skjuler sporene så godt, at de ikke blir tatt på fersken. ;-)))
Dette er og blir en kjedlig sak for høyre og den konservative siden i politikken.
Og kan nok dessverre bli årsaken til endring av hovedstadens politikk.
Om det blir til det gode eller onde skal jeg ikke ta stilling til, men endringer er jeg redd det vil forårsake.

20.aug.2007 @ 15:00av Erik S H

Da er kortene lagt på bordet. Kontoen er ikke opprettet av ordføreren, men han arvet den da hun døde
-og pengene ble overført til barna. Da står vi med andre ord igjen med spørsmål om arveavgift da
– som barna må betale?
Men disse svigersønnene og familien Geelmuyden som tråkker i samme bed forøvrig….kan noen trekke dem litt frem i lyset. At en død person har hatt en hemmlig konto, hvilken rett gir det svigersønnene til å true ordføreren – som faktisk ikke var den som opprettet den berømmelige kontoen.
Er dette et ledd i Geelmuyden årlange kamp for å sverte Høyre med alle mulige triks?

20.aug.2007 @ 16:33av Hans Kr.

Jeg synes faktisk det spiller minimal rolle i denne saken om kontoen er opprettet av PDS eller ikke.
Og om personen som eventuelt opprettet kontoen er død, levende eller annet.
Per Ditlev-Simonsen har kjent til denne kontoen, og de er ikke oppgitt til beskattning.
Om det er G
eelmuyden, svigersønner, fandenselv, eller dennes svigermor som tråkker i bed er fra min side totakt likgyldig.
Per Ditlev-Simonsen har hatt en samfunnsposisjon der han IKKE kan tillate å bli tatt med buksene nede, slik som har skjedd i denne saken.
Hvis han ikke skjønner DET, er han heller ikk verdt noe som Høyres ordførerkandidat.
Og det samme hadde jeg faktisk ment om han representerte SV, AP, FRP eller noen av de andre minimalistiske partiene i Norge, som V, SP, RØDT, Krf eller de så “populære” ANDRE.
Han har brutt det 11. bud:
BLI IKKE TATT PÅ FERSKEN.
Og bør ta konsekvensen av det.

21.aug.2007 @ 09:21av Gunnar

Hans Kr.
PDS er ikke ordførerkandidat i Oslo. Han går av i år.
Derimot er Fabian Stang ordførerkandidat og Erling Lae byrådsleder – og Erling Lae er landets beste sosialpolitiker. Byen fortjener ham som fortsatt byrådsleder. Men da må de stemme på Høyre…og drite i PDS.

21.aug.2007 @ 12:45av Hans Kr.

Ja, Gunnar.
Jeg vet at han går av nå.
Men mitt synspunkt om han pga denne håndteringen blir fortsatt den samme.
Han bør med sin politiske bakgrunn og erfaring innse at han har trått skikkelig i baret.
Og ta et ansvar å gå med en eneste gang. Uansett om han skal byttes ut med en eventuellt Fabian Stang.
Og det er ikke Høyres politikk i Oslo jeg diskuterer, det er PDS handlemåte i denne saken.
Jeg tror faktisk Høyre som prti kunne score på at han trakk seg umiddelbart.
Vise at han tar ansvar for sine “dumheter”, eller hva vi nå skal kalle det.
Ved å klamre seg til stolen ut perioden blir det i mine øyne patetisk.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.