Miljøkrangel i Bergen

Kildesortering av søppel, kollektivfelt, bussavganger, parkeringsplasser og rushtidsavgift. Dette er kommunevalget i Bergen.

Rundt 50 personer i et mørkt lokale med toppolitikere fra alle partier på podiet. I går kveld stakk jeg innom et lokalt valgmøte om miljø i landets nest største kommune. Her virket rikspolitikk og Oslogryta lenger unna enn en flytur.

Det er akkurat slike saker valgkampen handler om. Hvordan skal din kommune se ut etter valget. Slike debatter foregår langt unna tv-studioer, men i svært mange lokalsamfunn i dagene som gjenstår.

I Bergen er partiene uenige om det trengs flere plasser i parkeringshusene for å flytte bilene vekk fra gatene, om det skal legges miljølokk over veien fordi Danmarksplass, om rushtidsavgift skal innføres eller ikke og hvilke veier som bør få kollektivfelt for å bedre fremkommeligheten for busser.

Under gårsdagens valgdebatt i Bergen snudde Arbeiderpartiet. De har tidligere sagt at de er for kollektivfelt på Ringvei vest, men avviste dette i går, til protester fra SV og RV. De tre er også uenige om rushtidsavgift. Men det er også sprik i samferdsels- og miljøpolitikken mellom partiene på høyresiden i byen. Derimot er alle partiene i Bergen enige om å innføre kildesortering i hele kommunen, men ingen hadde noen oppskrift på hvordan.

Det var forfriskende å høre en lokal valgdebatt. Med engasjerte tilhørere og engasjerte lokalpolitikere. Det er lett å glemme at det er slik lokaldemokratiet virker når man til vanlig vandrer rundt i maktens korridorer i Oslo.