Flere stemmer

Valglokalene har vært åpne i 16 dager. I Oslo har antall velgere som har avgitt forhåndsstemme økt med 57 prosent. Velgerne synes ikke å være skremt av Ditlev-Simonsensaken.

Tallene fra Oslo kommune viser at 13793 velgere så langt har avgitt stemme. Etter like mange dager ved forrige valg var det 8793 velgere som hadde avgitt stemme.

Spådommene om at Ditlev-Simonsensaken skulle bidra til å trekke valgdeltagelsen ned ser så langt ikke ut til å ha skremt velgerne. Det er imidlertid for tidlig å si om den faktisk har bidratt til det motsatte, økt mobilisering.

Oslo kommune forklarer økningen med at det er flere lokaler hvor velgerne i år kan avgi forhåndsstemme. Men kanskje er det et tegn på at lokalvalget i år likevel engasjerer litt mer enn enkelte spådde?

28.aug.2007 @ 10:10av Rune G

Dette avslører jo også den idiotiske frekkheten til APs ordførerkandidat (klarer ikke huske navnet), som mente at Høyre prøvde å manipulere valget fordi stemmelokalene ikke er åpne søndag før valgdagen.
Hun vil ha valg i 2 dager, mens det i realiteten er valg i denne byen i flere uker.
arghhh…. ordførerkandidat som slenger dritt? fysjom!

28.aug.2007 @ 21:37av thorewiig

Dette er veldig positivt.. Håper trenden holder seg utover, og at ungdom og minoritetsgrupper mobiliseres til valglokalene. Da vinner venstresida makta i tigerstaden.