Frp-ordfører

Svenn Kristiansen fra Fremskrittspartiet kan bli ordfører i Oslo etter valget. Kristiansen er i dag varaordfører.

image135
Den sittende ordføreren Per Ditlev Simonsen fra Høyre stiller ikke til gjenvalg og vervet blir dermed ledig.

Høyres nestleder Per-Kristian Foss sier til Aftenposten i dag at Svenn Kristiansen har oppført seg skikkelig som varaordfører, og åpner dermed for at Fremskrittspartiet kan få snorklipperrollen i Oslo.

Når vi også vet at Foss ikke ønsket Fabian Stang, men Annelise Høegh som Høyres ordførerkandidat i hovedstaden, kan en åpning for å Frp ordførerkjedet, henvise Stang til varaordførerplassen.

Hovedstaden er i likhet med Bergen og Nordland fylkeskommune organisert med såkalt parlamentarisk styringsmodell. Det betyr at ordførerens rolle ligner litt på Stortingspresidentenes, mens den politiske makten ligger hos Byrådet, som er en slags lokal utgave av regjeringen.

Både KrF og Venstre som i dag er støttepartier for Oslos Høyre/Frp-byråd sier at de vil prioritere å sitte i et nytt borgerlig byråd uten Frp etter valget. Dermed kan det være duket for at Oslo får en pølsemaker fra Grorud som sin neste ordfører.

06.jul.2007 @ 11:05av Hans Kr.

Så lengde rollen stor sett er å være Galionsfigur, er vel ikke den største katastrofen for hovdstaden.
Det er jo som du skriver Byrådet som er den egentlige maktfaktoren denne saken.
Og hva man har bedrevt itidligere i livet er vel stort sett uinterresant.
Mannen har tross alt yrkeserfaring, og det er jo ikke akkurat noe de fleste som sitter i høye politiske verv er “plaget” med om dagen.
Vi trenger noen som vet hva det vil si å gjøre et arbeidsslag, i forhold til alle parti-brolierne som norsk politikk er befengt med.

12.jul.2007 @ 16:43av Fredrik Mellem

Jeg har skrevet en post om det samme selv. Jeg reagerer ganske sterkt på Venstres villedende markedsføring. De fremstiller seg selv som en slags garantist mot FrP-veldet i Oslo, samtidig som de faktisk sitter som garantister for at FrP styrer Oslo.
Venstre og KrF må holdes til ansvar for at FrP styrer kulturpolitikken, samferdselspolitikken og sosialpolitikken i Oslo.
Er det dette Venstrevelgerne forventer av partiet sitt?

13.jul.2007 @ 12:18av VamPus

Jøss. Er det fortsatt noen som bryr seg om hva Pekka mener?

Rødt lys

Hver dag må tog stoppe 20 ganger pårødt lys, som følge av signalfeil. Nå ber Jernbaneverket om penger, men regjeringen sier nei.

image134
Hvert eneste år lammes Jernbanenettetav 7000 signalfeil. I gårble lokaltrafikken i Oslo-området nok en gang rammet ogflere tog ble innstilt. Kollega Rune Thomas Ege fortalte på TV 2-nyhetene i går kveld at det hvertår blir det registrert rundt7000 signalfeil på det norske jernbanenettet.

Jernbaneverket sier de trenger en dobling i bevilgningene til å fornye signalanlegget fra dagens 500 millioneri året tilmellom 1 og 1,1 milliard kroner. Nestleder i Transportkomiteen på Stortinget Venstres Borghild Tenden som selvreiser kollektivt hver dag, ber regjeringen bla opp pengene i statsbudsjettet til høsten.

Men statssekretær Steinulf Tungesvik fra Senterpartiet mener Jernbaneverket må rydde i eget hus. Han sier de har fått mer penger enn de har bedt om, ogvarsler at regjeringen ikke har planer om å bevilge ekstra penger for å løse signalfeilene som fører tilhyppig kaosfor alle som tar tog i Osloområdet.

Regjeringen sier de satser på kollektivtransport, men så lenge togene får rødt lyshjelper det neppe å bygge nye dobbeltspor på de strekningene med mest trafikk. Hva mener du omsignalproblemene på jernbanen?

04.jul.2007 @ 10:48av Hans Kr.

Og vi snakker da om den rødgrønne regjeringen som hevder at de fleste faktisk kan kjøre kollektivt.
Som vil starte med veiprising, øke drivstoffavgiftene og i det hele tatt mener at Norges befolkning fint kan klare seg med det kollektivtilbudet vi har.
Det er jo en velgerforakt uten like, å forlange at vanlige folk skal benytte et systemn som er så til de grader belemret med feil og mangles som det norske jernbanenetter er pr. i dag.
Må vi ha en eller flere Åstad-ulykker for denne regjeringen forstår alvoret i dette?
Det norske jernbanenettet er allerede overbelastet, og kan ikke ta mer trafikk, så dermed er “kollektivtvangen” dødfødt, slik den fremstår fra regjeringens side..

05.jul.2007 @ 11:06av Tobias

Nå må det da være på tide å gi han sjefen i JBV, Steinar Killi(Ap), sparken?
Hadde det ikke vært for de rød-grønnes irrasjonelle og korrupsjonslignende (De får penger av fagforeningene) uvilje mot å konkurranseutsette JBV, så hadde det kanskje vært mulig å få en effektiv organiasasjon som faktisk gjorde jobben sin.

13.jul.2007 @ 10:45av Torbjørn

Tobias: Nesten alle parti som sitt på Stortinget mottek pengestøtte, anten det er frå det private næringslivet eller frå fagforeningane. Å kalle det korrupsjon er å dra det for langt. Lobbyisme er det riktige.
Når det er sagt, hadde ikkje eg hatt noko i mot å konkurranseutsetja jernbaneliner der passasjertrafikken no er nedlagt, som til dømes Solørbanen. Kanskje det kunne ført til at det igjen vart køyrt passasjertog der. Men å konkurranseutsetja heile Jernbaneverket trur eg ville vore ein dårleg idé. Sjå korleis det har gått med Vegvesenet etter utskillinga av Mesta…
Elles blir eg litt skremt av kor mange semiuintelligente, småfascistiske og egoistiske kommentatorar denne bloggen har. Til dømes i innlegget til Kjetil om opningstider i butikkar: Kven er eigentleg egoistisk, studenten som berre ynskjer seg ein fridag i veka (og så blir slakta av andre kommentatorar), eller dei nevnte andre kommentatorane som vil handle alt når dei føler for det sjølv, til alle døgnets tider? Eg berre lurer.

Ingenting til single

Familiepolitikk gjelder tydeligvis ikke for enslige eller single. Regjeringen dropper planene om en egen Stortingsmelding om de ensliges situasjon.

image133
Det mangler ikke på meldinger, reformer eller utredninger om for eksempel barnehager og kontantstøtte. Det finnes offentlige tilbud om samlivskurs og foreldreveiledning. Det brukes penger på familievern, men landets aleneboere er ikke særlig høyt prioritert av den rødgrønne regjeringen.

En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viste i fjor høst at antallet single har økt med 300.000 de siste 20 årene. Totalt er det 900.000 aleneboere i Norge, og gruppen sliter mer økonomisk, har dårligere helse og sliter mer psykisk enn de som bor i en partilværelse.

Likevel kan Dagsavisen i dag fortelle at Ap-statsråd Karita Bekkemellem har skrinlagt planene om å sende en egen sak til Stortinget om de singles situasjon. Allerede i januar signaliserte hun noe lignende i Stortinget, men ble av flere andre politikere og de ensliges organisasjoner oppfordret til å levere en singelmelding.

Den forrige regjeringen startet arbeidet med en egen singelmelding, men ble ikke ferdig med arbeidet før regjeringsskiftet høsten 2005. Både Venstre og KrF har varslet at singelpolitikk er en viktig del av familiepolitikken.

Men i dag har altså de rødgrønne partiene skrinlagt planene om en grundig gjennomgang av aleneboernes situasjon. – Gruppen er for sammensatt, og det blir for vanskelig å finne felles tiltak, sier Bekkemellem.

Venstres Trine Skei Grande mener regjeirngen svikter de aleneboende, gjennom å ha skrinlagt singelmeldingen.

Hva mener du om aleneboernes situasjon? Er det behov for en egen singelmelding?

04.jul.2007 @ 09:30av KN

Ja dette var vel typisk og ikke noe annet å vente fra de rød-grønne som igjen ikke holder ord.
Situasjonen for oss som er singel er som følger:
– høyere bokostnader for det er ingen å dele med
– høyere skatte klasse
– familiepolitikken er rettet mot “tradisjonelle” familier
– samme renovasjonsavgift som en familie på fem
– alle reiser rettet mot par (singelromstillegg – har du hørt om det), men dette er ikke politikernes feil bare så det er sagt.
– lavere pensjon totalt
Dette er bare noen få eksempler som viser at singel er ikke noe annet enn en melkeku for staten.

04.jul.2007 @ 10:02av Singel

Takk Karita for at du får meg til å føle meg fullstendig betydningsløs i politisk sammenheng! “Gruppen er for sammensatt, og det blir for vanskelig å finne felles tiltak” sier du, men hva i alle dager får deg til å komme med noe sånt? Det ønsker jeg et konkret svar på! Det er hverken mer eller mindre fellestrekk ved barnefamilier og single, så argumentet ditt faller på sin egen urimelighet. Du kan som du gjør til barnefamilier gi skattelette til single m.m.. Hva er problemet? Er ikke nesten en million potensielle stemmer viktig for deg? Nei, det kan det ikke være!!!!!

04.jul.2007 @ 10:33av Atle

Dette er veldig arrogant og skuffende av singelministeren. Jeg hadde håpet at Bekkemellem faktisk var interessert i å belyse ensliges/aleneboernes livssituasjon bredt, men i stedet velger hun å bruke et tøvete argument som at enslige er en for variert gruppe til at noe kan gjøres. Når sa hun det om småbarnsforeldrene, pensjonistene, kvinner, studenter, menn, homofile etc? Enslige er et speilbilde av det norske, mangfoldige samfunn. Enslige trenger respekt og politikerne bør vise alle stemmeberettige respekt. Bekkemellem har i dag forkastet en stor gruppe velgere, og det kan bli synd for henne og regjeringspartiene.

04.jul.2007 @ 10:48av Torkel

Ut og verve medlemmer for EL, eller er det på tide at “singelpartiet” startes? Tydelig at AP, SV og SP ikke tar oss på alvor.
Det er påfallende at regjeringen stadig bruker penger og tid på rapporter og kommisjoner, men når konklusjonene kommer velger man å overse dem.
Jeg, for min del, er lei av handlingslammelsen til statsministeren og regjeringen hans. Ved nest valg gir jeg stemmen min til andre.

04.jul.2007 @ 11:01av Hans Kr.

Er vel ikke annet å vente.
etter hva man kan få med seg på nyhetene, er jo dama nygift.
Og hun er vel ikke den type menneske som merker de problemene single mennesker har.
Så dermed er det jo bare å hoppe over det hun tidligere har lovet.
Og dette føyer seg pent inn i rekken av det rødgrønne regjeringsalternativets holdning til velgerne.
Vi er i flertall, og vi kan gjøre som vil ønsker, uten tanke på konsekvenser.
Et problem med en flertallsregjering er jo nettopp denne arrogansen som vi ser så tydlig i mange saker.
Man kan enkelt “trumfe” gjennom sine synspunkter, nettopp fordi man er i flertall.
Og hvis det rødgrønne regjeringsalternativet har råd til å “miste” rundt 900.000 mulige velgere, er det vel nettopp arrogansen som kommer frem.

04.jul.2007 @ 11:33av Enslig ufør

Og der mistet jeg all tillit også til
denne dama.?
….men som du sa, Hans Kr….hun er jo nygift.

04.jul.2007 @ 11:36av Helge

Eg hadde faktisk venta ei stortingsmelding om einslege og er skuffa og forbanna over den arrogante haldninga til statsråden. Nettopp fordi vi har så god informasjon om at gruppa einslege, åleinebuarar, tapar i konkurransen med par. Tala sin tale er overtydlege! Einslege tapar i høve inntektsutvikling og konkurrerer t.d på bustadmarknaden med to-intektshushaldningar. Vi må hugse på at samfunnet har endra seg totalt sidan 70talet då hushaldningar hovudsakleg bestod av ei intekt. I dag konkurrerer einslege i eit samfunn som er tilrettelagt for familiar med to inntekter. Særleg på bustadmarknaden er det lett å skjønne at einslege kjem til kort. Levekår til einslege må løftast opp til å sjå på strukturelle tilhøve i samfunnet som skapar urerettferdigheit. Det er uverdig å sjå utfordringar vi som einslege møter i eit fattigdomsperspektiv. Det må komme ei eiga stortingsmelding om einslege!

04.jul.2007 @ 12:42av Tone

Karitas nei til en stortingsmelding om enslige viser hvor viktig det er å støtte Ensliges Landsforbunds kamp for en melding. Meldingen trengs for å få et skikkelig bilde av aleneboerens livssituasjon. Jeg forlanger at statsminister Jens Stoltenberg kommer på banen og beskriver sin singelpolitikk. Alt annet vil være feigt!

04.jul.2007 @ 21:17av eline

Etter 22 år på gjerdet har jeg nå fått nok.
Nå vil jeg melde
meg inn.
Håper fler følger etter.
Med min minimale lønn håndterer jeg de samme utgifter som naboene mine er to om. Denne regjeringen er en gedigen skuffelse på mange måter, men dette tar kaka.
Å bli tatt på alvor er viktig.
hilsen eline

04.jul.2007 @ 21:41av eline


sendte jeg innmeldingen.
Det såre er at jeg har utsatt dette så lenge. I tillegg har jeg et barn i 30-åra som er singel om sin bolig, og ett studentbarn som jeg nærmest forsørger. Ergo er vi tre single i samme familie.
Flere single som er stolte av å klare seg?

04.jul.2007 @ 22:08av Hilde

Hvorfor blir ikke argumentet om en for sammensatt gruppe brukt i familiepolitikken generelt? Barnefamilier må da for eksempe også være en sammensatt gruppe? Skulle like å sett den politikeren som våget å bruke dettte argumentet mot småbarnsfamilier.

04.jul.2007 @ 22:19av KurtNilsen

Makan til sutring på denne siden! At enslige fremstiller seg selv som en så stakkarslig gruppe hadde jeg ikke forventet. Å leve alene er et valg den enkelte tar – det gir ikke grunn til skattefinansiert støtte fra de som ikke lever alene. Økning i fødselsraten er prioritert, derfor får foreldre økonomisk støtte. Dette gjelder BÅDE enslige foreldre og par.
Alle enslige – ta ansvar for egen situasjon!

04.jul.2007 @ 22:47av eline

til KurtNilsen
Det har vi da gjort til fulle i alle år, Herr Nilsen.
Færre sytere enn blant enslige tror jeg ikke du finner i dette land.
Vi som gadd føde barn ( som nå er unge voksne) er veldig interressert i at fødselsraten økes, men skal vi betale lokkemidlene? Vi tar sannelig ansvar for egen situasjon,til forskjell fra andre “sytegrupper”.
Du vil ikke vite hvem jeg mener, engang.

04.jul.2007 @ 23:50av Elisabeth

Singeltilværelsen er ikke nødvendigvis noe alle har valgt frivillig. Uansett bør det 2007 være en menneskerett å kunne leve alene uten å måtte snu på hvert øre.
Utrolig at politkerne glemmer en så stor velgergruppe spesielt i et valgår. Jeg vet ihverfall hvilket parti som IKKE får min stemme. Oppfordrer andre enslige til å vise sin mening via stemmeseddelen.

05.jul.2007 @ 07:42av Atle

Til KurtNilsen
Før du uttaler deg om et emne kan det være greitt å ha litt kunnskap. Å begynne å karakterisere folk for sutrete fordi de sier sin mening, vitner om en person uten kunnskap. Sett deg ned og les rapporten “Aleneboendes levekår” av Statistisk sentralbyrå, tenk deretter gjennom faktaen og spør deg selv om hva som er rettferdig. Barna er framtiden, og de skal prioriteres! Men det må kunne forventes av våre politikere at de klarer å ha to tanker i hodet på en gang. Og bare for å ha sagt det; veldig mange som bor alene er allerede far, mor, bestefar eller bestemor. Jeg oppfordrer KurtNilsen til heller å støtte enslige slik at de også kan få ta del i de mange godene som preger det norske samfunnet. Enslige også betaler skatt, husk på det!

05.jul.2007 @ 11:48av Jonny

Dette handler åpenbart ikke om variasjon, men om å vurdere to ting opp mot hverandre:
a) Begrense statens utgifter, b) Redsel for å miste stemmer
Gruppen av enslige er selvfølgelig like variert som gruppen av barnefamilier.
Mange politikere ville nok likt å begrense barnetrygd til familier med høy inntekt for å oppnå a), men tør ikke på grunn av b).
Man kan jo bare tenke seg alle bildene av de søte små som da ville dukke opp på avisenes forsider, med foreldrene i bakgrunnen. Politikere vet at enslige aldri vil kunne klare å oppnå tilsvarende sympati for sin sak, og at man derfor trygt kan fortsette å behandle oss som annenrangs borgere (når det gjelder finanspolitikk).
For ordens skyld: Jeg mener det er viktig å legge til rette for at folk kan få barn, og at barnetrygd er en god ordning. Men jeg mener at ikke alle som får den har behov for den.
Mine foreldre (og alle andre i samme situasjon) får reduksjon i sin pensjon, fordi de er gifte og bor sammen. Begrunnelsen er at de har lavere boutgifter pr. person. Dette er det lett for politikere å akseptere, fordi det bidrar til punkt a). At denne begrunnelsen også kunne brukes for å gi skattelette til enslige i yrkesaktiv alder, er et faktum som de velger å lukke øyne, ører og munn overfor.
Jeg forstår at det er slik, og at politikere hele tiden må tenke økonomi. Derimot mister jeg respekt for dem når de bruker byråkrat-svada for å kamuflere begrunnelsene sine med argumenter av typen: “for sammensatt/variert gruppe”.

05.jul.2007 @ 14:36av Harald

Statsråd Bekkemellem har altså funnet det riktig å holde landets enslige for narr i snart to år – Ikke verst ! Så vet vi enslige ihvertfall hvilket parti vi ikke skal gi vår stemme ved høstens valg, og ikke ved senere valg heller, dersom de ikke tar landets store enslig-gruppe på alvor !
Slik maktarroganse gjør meg, og sikkert mange med meg, skikkelig forbannet !

06.jul.2007 @ 12:55av Dag

Ap, SV og Sp er IKKE partiene for de single. 900 000 single velgere betyr tydeligvis ingenting for de rødgrønne. Her fremstår det familiepartiet KrF som et langt bedre alternativ. De har skjønt at familiepolitikken også må inkludere de single. Det var Knut Arild Hareide som gikk ut og krevde en egen singelmelding, men denne er nå torpedert av Bekkemellem. De single må se langt etter egen bolig også i fremtiden – thanks to Karita!

10.jul.2007 @ 13:56av Hans Kr.

Sosialistisk politikk passer kun for de som passer inn i SSB, (statistisk sentralbyrås) oversikt over snittfamiline i Norge.
Med 2,3 barn, Volvo stasjonsvogn, Golden Retriver og rekkehus/villa.
Det største problemet er at den borgerlige politikken faktisk ikke passer den heller.
Den eneste kunne være Krf, men der er det så mye annet som er helt uaktuelt, så…….
Der er formyndermentalitet for utpreget. Og politikken generelt utgått på dato.

Regjeringskrise?

Den profilerte SV-representanten Hallgeir Langeland truer i dag med regjeringskrise. Eierskapet til norske fossefall må gå foran regjeringsdeltagelse, mener Langeland.


image129
Det er EFTA-domsstolens dom som slår fast at Norge ikke kan beholde den såkalte hjemfallsretten til fossefall, der privateide kraftverk vederlagsfritt tilbakeføres til staten etter 60 år som får Langeland til å se rødt.

“SV er ikke til salgs, da får vi heller gå ut av regjering”, skriver Langeland i en kronikk i dagens utgave av Klassekampen. Langeland vil nå ha full debatt om EØS-avtalen, som han ønsker å kaste på historiens skraphaug.

I forrige uke sa den profilerte Senterpartirepresentanten Per Olaf Lundteigen at hjemfallsretten er viktigere for Senterpartiet enn fortsatt regjeringsdeltagelse.

Det samme signalet har kommet fra Senterpartiets nestleder Lars Peder Brekk.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen sa i forrige til TV 2-nyhetskanalen at dommen i EFTA-domsstolen vil skape en ny debatt om EØS-avtalen.

I den rødgrønne regjeringen sitter det to partier som er mot både EU og EØS-avtalen, mens statsminister Jens Stoltenberg er ivrig EU-tilhenger og har erklært sin store kjærlighet til EU som politisk prosjekt.

I Trontaledebatten på Stortinget i 2003 sa Stoltenberg følgende i en replikkordveksling med SV-leder Kristin Halvorsen:

“Jeg kommer aldri til å godta at Arbeiderpartiet, dersom vi bestemmer oss for og mener at tiden er inne til å ta opp igjen spørsmålet om EU-medlemskap, må velge mellom et forpliktende samarbeid blant annet med SV, og å gjøre det vi mener er riktig i Europa-politikken”
.

Nå er problemstillingen snudd på hodet. Det er sentrale politikere fra SV og Sp som vil ta opp igjen spørsmålet om Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen, som de ønsker å si opp.

Det er oppsiktsvekkende når sentrale og profilerte Stortingsrepresentanter begynner å så tvil om de to minste partiene bør fortsette å styre landet. Formuleringen “SV er ikke til salgs, da får vi heller gå ut av regjeringen” som avslutter Hallgeir Langelands kronikk i Klassekampen i dag vil garantert skape debatt.

Hva mener du? Bør SV og Senterpartiet gå ut av regjeringen? Bør Norge si opp EØS-avtalen?

03.jul.2007 @ 10:24av Hans Kr.

Ja, det virker som om regjeringssammarbeidet nå begynner å bli litt i tøffeste laget for SV, og SP.
Og når man ikke får den gjennomslag man håper på, slik at velgerne begynner å svikte er det kanskje på tide å se om sammarbeidet virkelig er verdt prisen.
Jeg har skrevet det tidligere i egen blogg at det blir spennende å se hvor mange kamaler SV og SP klarer/orker/gidder å svelge.
Hittil har det vært noen, men det ser ut til at klima og EØS saken kan bli i meste laget.
Så blir spenningen om hvordan det står til innad i SV da.
Om det er ulike og sterke fraksjoner. Og ikke minst hvem av disse som er sterkest.
SP er det jo ikke så farlig med, de ligger jo snart rundt sperregrensen, mens SV frmdeles ser ut til å klore seg fast rundt 8-10 %.
Kanskje bedre å være utenfor hvis deltagelsen koster for mange prosenter..

03.jul.2007 @ 11:08av JadedGamer

Den alternative konsekvensen av dommen – at kommuner og fylkeskommuner som eier kraftverk likebehandles med private eiere – er vel for upopulær i et kommunevalgår…
Men er virkelig regjeringen verdt å ofre for å få representasjon ute i kommunene? Eneste alternativ på Stortinget innebærer jo Fremskrittspartiet. På den annen side trengs det kanskje en slik regjering, så kan de lære seg det SV har smertelig fått erfare: At det er en himmelvid forskjell mellom det man kan love i opposisjon og det man kan utføre i posisjon.

03.jul.2007 @ 11:10av Knut

Jeg tror SV og SP begynner å bli stappmette etter alle kamelene de har måttet svelge. Det virker som om Soria Moria erklæringen ikke er sterk nok til å holde de tre partiene sammen. Personlig mener jeg at en av hovedårsakene er at de er altfor lite konkrete i sin politikk. Soria Moria erklæringen og klimameldingen er to klare eksempler på dette. Problemet oppstår når vage løfter og erklæringer skal omsettes til praktisk politikk.
Man kan dra dette kanskje ennu lengre ved å hevde at velgere blir stadig mer frustrerte på grunn av mangel på konkrete politiske handlinger og føler seg “lurt” og skifter dermed oftere parti.
Samtidig øker poltikerforakten og det er en fare for demokratiet.

03.jul.2007 @ 11:29av Vidar N

Som JadedGamer over her slite jeg også med å se problemet med dommen. Så vidt jeg har fått med meg er det ikke hjemfallsretten som er problemet, men derimot at private og offentlige eiere ikke likebehandles.
Hvorvidt det er staten eller kommunen/fylkeskommunen er irrelevant om nasjonalt eierskap er problemet – begge sørger for nasjonal kontroll.
Storm – vannglass – kommunevalg.

04.jul.2007 @ 02:09av Roar

Det er bare å likestille kommunale og private, så
er saken løst. Det er vel ikke snakk om å selge ut fossefall til utenlandske investorer…. tøvete politiker vrøvl…igjen…

05.jul.2007 @ 01:08av Antisosialist

Det er bare latterlig
Drittlei av disse små drittpartiene sutrer : Hvis vi ikke får alt slik vil ha det så går vi ut av regjeringen.
Kanskje de burde innse at de er små drittpartier som får gjennomslag for betydelig mye mer enn hva deres oppslutning skulle tilsi.

21.aug.2007 @ 08:49av Øyvind Aarsnes

EØS-“avtalen” er en forbrytelse mot statens selvstendighet. Er det noen jusprofessorer som TØR å ta denne debatten med meg på direktesendt TV???
Neppe, Europabevegelsens lakeier (journalistene og jusprofessorene og alle de advokater som er frimurerer) som igjen er lojale m
ed tanken på nedleggelse av nasjonalstaten Norge.
Disse feige svikerne
tør ikke å stille opp, for sannheten om dette bedraget EØS VIL DA BLI KJENT FOR HELE LANDET.
Hilsen
Øyvind Aarsnes

Nesestyver for Jens

En rødgrønn nesestyver på det siste kommunevalgbarometeret før sommeren var neppe noe regjeringspartiene ønsket seg. Et fall på 5,6 prosentpoeng gir de tre partilederne noe å tenke på i ferien.

image128
De har sett blide og fornøyde ut mens de i tur og orden har oppsummert den politiske våren, Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga. Men de siste ukene har det vært gnisninger mellom de rødgrønne, og når alle de tre regjeringspartiene går tilbake kan det være et signal fra velgerne.

Det er ikke så vanskelig å få partiledere til å snakke om meningsmålinger når pilene peker oppover, men til å kommentere dagens fall lød meldingen slik fra statsministerens kontor: “Prøv en av partisekretærene”.

Dermed var det Martin Kolberg som måtte kommentere på TV 2-nyhetene i kveld. Som partisekretær i Arbeiderpartiet er det nemlig han som må forklare hvorfor det ikke går veien for de tre partilederne i regjering.

Etter en vår med ganske stabile målinger, og en regjering i ferd med å gå i feriedvale, kommer den siste kommunevalgmålingen før ferien litt ubeleilig. Jeg spurte om fallet er dramatisk, slik svarte Martin Kolberg.

– Det kan karakteriseres sånn, men jeg vil ta det litt med ro det der, svarte han.

Det er ingen tvil om at en slik måling rett før sommerferien ikke var planlagt eller ønsket fra de rødgrønne. Kanskje er det spesielt vanskelig for SV at RV vokser, kanskje ikke så veldig behagelig for Sp at Venstre er størst i sentrum, og kanskje ikke Arbeiderpartiets drøm at Frp nå er på offensiven ved inngangen til ferien.

En offenSIV Jensen er derimot fornøyd. Etter to dårlige målinger i juni kan hun smile over 21,8 som er en fremgang på hele fire prosentpoeng fra målingen for to uker siden.

For ordens skyld, her er tallene: RV 2,9 (+0,8), SV 9,5 (-1,3), Ap 28,8 (-1,6), Sp 5,6 (-2,7), V 6,0 (+1,4), KrF 5,6 (+1,2), H 18,3 (- 0,2), Frp 21,8 (+4,0), Andre 1,5 (-1,6).

Unntaket fra serien av smilende rødgrønne topper er kanskje Kristin Halvorsen som i forrige uke startet forbredelsen i eget parti på et valgnederlag. Det er nemlig langt frem til 12,4 som var SVs kommunevalgresultat i 2003. Halvorsen sier hun er fornøyd om SV klarer å tangere Stortingsvalget i 2005, som endte på 8,8 prosent.

Hva tror du er årsaken til den rødgrønne tilbakegangen? Og med Fremskrittspartiets fremgang? Tror du stemningen snur på de 70 dagene som gjenstår til valget?

02.jul.2007 @ 22:10av Karl Marx

Du gleder deg for tidlig, Løset. Selv om Frp hoppet opp med 4 prosent, kan det fort være fullstendig vekk ved neste måling. Så ustabile er disse målingene. Men at du gleder deg over Frp- framgangen på denne målingen, er forståelig. Lykke til med skriveriene og valget.

02.jul.2007 @ 22:11av Kylling-Jens

Ikke overraskende at Jens ikke tørr å utale seg. Fyren er feig og takler ikke motgang. Derfor gjemmer de han bort hver gang det går dårlige for regjeringen.

02.jul.2007 @ 22:57av Bulle

Hei Kjetil! Må si at disse tallene var huggelige fra TNS Gallup/TV2 sin side. Fint at FRP, H og V er ganske store. Tror nok at tallene for SV er ganske feil. Tipper at de får 7-8% ved årets valg.
Kjetil, jeg lurte på i hvilken dag dere kommer til å vise Stortingsvalgsbarometeret for juli på TV2? Jeg venter spent på den.

02.jul.2007 @ 22:58av Bulle

Hei Kjetil! Må si at disse tallene var huggelige fra TNS Gallup/TV2 sin side. Fint at FRP, H og V er ganske store. Tror nok at tallene for SV er ganske feil. Tipper at de får 7-8% ved årets valg.
Kjetil, jeg lurte på i hvilken dag dere kommer til å vise Stortingsvalgsbarometeret for juli på TV2? Jeg venter spent på den.

02.jul.2007 @ 23:05av Kjetil

Hei, du som kaller deg Karl Marx. Jeg har ikke tatt stilling til hva jeg mener om dagens måling, kun beskrevet den. Det skulle også ha blitt publisert en ren nyhetssak på nettavisen. Forøvrig kan jeg opplyse om at du bør lese en av mine tiligere blogginnlegg om meg som “gjerdesitter” foran valget. Den har fremdeles hyldighet 70 dager før du bestemmer hvem som skal styre din kommune.
Bulle: Ja, vi har også Stortingstall for juli, de vil bli publisert på tv og eller nett, og i alle fall her på bloggen, så følg med. Hva gjelder SV var TNS Gallup det eneste målingsbyåret som hadde SV under 10 prosent før 2005-valget (de endte på 8,8).

02.jul.2007 @ 23:28av Antisosialist

Veldig gledelig måling dette.
Men jeg legger ikke noe særlig vekt på den, tipper at vi allerede denne uken vil se andre målinger som viser andre resultater. Målingene har svingt veldig de siste uker og mnd, og de har ikke spesielt stor verdi. Først etter ferien begynner de å bli interessante

03.jul.2007 @ 00:14av Hans Kr.

Er vel kanskje ikke helt uventet, etter det ubehjelplige forsøket på å levere en såkalt klimamelding.
Samt “litt” annen intern uro i det rødgrønne regjeringsalternativet. Dermed vil det nok svinge litt fremover mot valget.
Og som Løset er jeg veldig glad for at norske gjerder er brede, og dermed gode å sitte på.
Slik at manb i ro og mak kan sitte der å beundre, mer eller mindre troverdige forsøk på å vinne velgernes gunst.
Nå er det jo er kommunevalg vi skal begå denne gangen, så det er vel litt mindre interessant med riksmålinger.
Untatt da statistisk, i forhold til siste, og kommende stortingsvalg.
Så jeg troro jeg foreløpig sitter sammen med Løset på gjerdet, og “beundrer” tablettkavingen fra rikspolitikerne.

03.jul.2007 @ 12:09av Eva P

For noe tull.
Dette er bare en korreksjon. 14/6 gikk f.eks. FRP tilbake 5%.
Nå går de 4 frem – og de har altså en tilbakegang på 1 % i fohold til mai.
Lær nå å bruke målinger ! (også
dere i TV2/Nettavisen)

03.jul.2007 @ 12:12av Eva P

En liten sak: Da FRP gikk tilbake 5% var det lite å høre på TV2 om den saken, enda det var TV2 s egen måling.
Hvorfor?

03.jul.2007 @ 12:24av Kjetil

Hei, Eva P. Her er lenke til den saken om den målingen du refererer til, den ble også dekket på TV 2-nyhetene slik vi pleier å dekke meningsmåling
er.
(I begynnelsen av juni var dette vår sak: En av fire som sa de ville stemme Fremskrittspartiet for to uker siden har snudd ryggen til Siv Jensen.)
Forøvrig finnes det dekning i bakgrunnstallene både for fallet til Frp i juni og fremgangen nå, sam,t regjeringspartienes tilbakegang som du vil finne beskrevet i nettsakene.

Røykfri veranda

De skulle lage en hemmelig røykeveranda for å fjerne røykerne fra utsiden av Stortinget. Foreløpig er det røyking forbudt på verandaen.

Røyking forbudt
Foto: Kjetil Løset

For noen uker siden fortalte jeg på denne bloggen om at Stortinget var i gang med bygging av en hemmelig røykeveranda i et åpent gårdsrom mellom to av bygningene.

Planene har vært kjent lenge. I vinter ble det orientert internt på huset om at Stortingets administrasjon ville fjerne røykere som stod på utsiden av nasjonalforsamlingen og sugde på sine pinner, og gi dem en splitter ny, godt gjemt røykeveranda. Men så kom protestene. Flere klagde på at de ville få røyken rett inn på kontorene, svaret fra Stortingets administrasjon var at de kunne bolte igjen vinduene, slik at ingen skulle bli plaget av røyken.

Men et eller annet sted har det skjedd noe på oppløpssiden. Verandaen ble ferdig bygget i trykkimpregnerte materialer før ferien, nå er møblene på plass, men det har kommet opp et skilt med varsel om at det inntil videre ikke er tillatt med røyking på den nye hemmelige Stortingsverandaen.

Den hemmelige røykeverandaen har foreløbig blitt til en ny røykfri plass i nasjonalforsamlingen. Ingen vet hvr lenge det vil vare, men foreløbig er det i alle fall slik.

Hva mener du om røykehistorien fra Løvebakken? Trenger nasjonalforsamlingen røykeveranda eller bør den forbli røykfri, slik at de folkevalgte kan trekke litt frisk Osloluft?

01.jul.2007 @ 12:10av Ole R

Jeg synes det er rimelig “harry” at norske stortingsolitikere skal måtte stå ute på stortingstrappa å røyke, samtidig kan ingen forlange at de i kraft av stilling skal måtte slutte.
En bortgjemt røykemulighet er absolutt på sin plass.
Jeg synes en viss opphøyet avstand mellom storting og allmennhetens fortau er på sin plass, derfor har jeg ingenting til overs for at stortingspolitikerne står ute på trappa og røyker.
Det tar seg rett og slett ikke ut!!

01.jul.2007 @ 12:57av Hans Kr.

Siden dt er stortingspolitikerne som faktisk har innført røykeforbudet, bølr de etter min mening stp ute på gaten, på lik linje med resten av befolkningen, når de skal røyke.
Her MÅ samme lov og regleverk gjelde for alle.
Vi KAN ikke akseptere at regjeringen og Stortinget vedtar lover for den norske befolkning, som de selv ikke følger.
Vi VET at restaurantbransen sliter med røykeforbudet i varierende grad, at arbeidsplasser MÅ innføre forbudet, og at en masse offentlige bygninger har laget regler om minsteavstand fra bygge til der røykere kan opphlolde seg.
Dermed MÅ dette også gjelde Stortinget.
Flrst da kan våre folkevalgte selv se hvordan deres vedtak innvirker på Ola og Kari Nordmanns liv.

01.jul.2007 @ 13:17av Arne Donk

jeg er enig i at reglene bør være like for alle. Spesialordninger for folkevalgte er jeg sterkt imot.

01.jul.2007 @ 13:59av Stortingsrepresentant

Vi har denne plassen- for avogtil så kan ikke de samme reglene gjelde for oss viktige politikere, som for dere kun vanlige folk.
Vi styrer jo dette landet, og vi i SV har gjort vårt beste for å få dere til å forstå at vi vil deres beste,
selv om vi absolutt ikke kan forvente at dere vil forstå at vi trenger litt fred og ro innimellom.
La oss få være ifred med denne saken.!

01.jul.2007 @ 14:01av

Hallo skal de som sitter på Stortinget få røyke rom ? Hva med oss andre som må stå ute og røyke ? Er det
ikke
tRegjeringen som har laget idiotiske forbudet.

01.jul.2007 @ 14:06av

Kjære her Stortingsrepresentant hva tror du egentlig du er? Hadde vært litt artigt og fått vite navnet .ditt

01.jul.2007 @ 14:11av

Ja desverre er det dere som tror dere styrer dette landet det skulle vært oss vanlige som skulle hatt den styringen da tror jeg alt hadde vært mye bedre for dere er ikke brukende til annet en jordbærplukking.

01.jul.2007 @ 16:42av ikkerøyker

Jeg ser ikke problemet med at Stortingspolitikerne kan røyke på en veranda skjult for innsyn fra gaten.
Andre arbeidsplasser har røykemuligheter på lignende områder.
Bedre enn at de står på gata

01.jul.2007 @ 18:03av Antisosialist

Vi skal huske at det er stortingspolitikerene som nå vil vedta at det skal bli et totalforbud mot å røyke på alle videregående skoler, både for elever og ansatte.
Det er neimen ikke for mye forlangt å be disse fanatikerene om å gå foran med et godt eksempel selv

01.jul.2007 @ 20:36av

Hvorfor skal ikke de stå på gaten det må jo alle andre om dei ønsker og ta seg en røyk til og med
bylivet er endret etter dette tullet deres, er for dumt ,vi kan jo bare se hvordan volden har tatt seg opp etter dette alle står ute og røyker og da blir det mer bråk,

02.jul.2007 @ 22:25av Karsten

Behovet for “smugrøykeplasser” er jo skapt av røykeloven, som de samme menneskene har vedtatt. De møter seg selv i døra og får slutte å røyke selv.
Duster hele gjengen

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.