Eit vegnett til besvær

Er du mellom dei som står i kø på ein Europaveg med fire felt kvar dag har du kanskje ikkje sans for dei som snakker om vegane i distriktet. Men høyr på følgande historie:

image165

“Eg vart som innflyttar like fortøna over vegtilhøva i Sogn og Fjordane som eg tenkjer misjonærane vert når dei kjem til afrikanske landsbyar med manglande helsestell, mangelsjukdomar, fråver av skuler og elendig vegstandard?”. Dei sterke orda er henta frå eit leserbrev i avisa Firda (den største i Sogn og Fjordane).

Det er lite som engasjerer meir enn vegstandard når du reiser rundt i Noreg. Alle har ein strekning dei ser trong for å gjere noko med. I eit fylke som Sogn og Fjordane har dei ikkje mange kollektivløysingar som kan erstatte bilen.

“I byrjinga kneip eg att augo når eg møtte bilar. Eg haldt pusten og venta på smellen. Då den aldri kom lærte eg at den kvite stripa er veiledande. Og at grøfta er til for å brukast?”, skriv kvinna som meiner ho er bilist i eit trafikalt u-land, med livet som innsats kvar dag.

Innlegget i Firda har eg klippa ut. Det er ei skildring av kvardagen til eit einskildmenneske i heimfylket til samferdsleminister Liv Signe Navarsete. Skildringa er ikke unik, svært mange opplever vegnettet på denne måten.

TV 2 har tidligare sett søkelyset på vegnettet vårt. I følge styresmaktene ville det ta 70 år å sette i strand vegnettet med dei løyvingane politikerane meiner er rett nivå.

Samferdsle kjem nok ein gong til å bli ein av dei debattane som engasjerer folk i valkampen. Lokalavisene er fulle av innlegg frå folk som meiner dei treng betre veg, samstundes som kollektivtrafikken treng nye investeringar i byane.

Kva meiner du om vegstandarden i Noreg? Har du ei historie om ein veg, kan du sende meg ein straumpost på kjetil.loset@tv2.no eller skrive eit innlegg her.

30.jul.2007 @ 18:11av vestlending

Alle oslofolk bør ta seg en tur og se på veger som kunne glidd rett inn på historisk museum. Hvor ble det av løftene til samferdselsministeren fra Senterpartiet foran forrige valg?

30.jul.2007 @ 20:39av Vidar N

Vet dette eksempelet er brukt før, men strekken Oslo Lillehammer er ca like langt som Stavanger Bergen. Stavanger Bergen tar ca dobbelt så lang tid, og har større utlegg i ferje/bompenger enn Oslo/Lillehammer.
Det er et vanvittig behov for veiutbygging over hele Norge. Men siden vi skal kjøre kollektivt er det ingen som vil bevilge penger. Enda en sak hvor en kan gjemme seg bak miljøbløffen.

30.jul.2007 @ 21:01av Kjetil

nå vil jo brukerbetalingen bli utjevnet når regjeringen klipper snora for de mye bomstasjonene mellom Gardermoen og Hamar (som beskrevet i tidligere post på bloggen). Men det var kanskje ikke en slik utjevning du tenkte på?

30.jul.2007 @ 21:14av jøran mienna

Det er en skamm at Norge et av verdens rikeste land har den stnderen på veinettet som vi har i dag.Skam dere dumme politikere! Det er jo bare et jævla lappverk.Smale svingete veier som er livsfarlig.Hva koster ikke dette samfunnet med alle skader og dødsfall? Bergen.

30.jul.2007 @ 21:20av Jøran.

Jeg glemte å spørre om hvor alle pengene som staten tar inn på veiavgifter og andre avgifter de tar inn på biler og bilbruk?

30.jul.2007 @ 22:04av Kjetil

Jøran, standardsvaret fra finansdepartementet på ditt spørsmål er at dette er avgifter som finansierer en lang rekke offentlige tilbud. Jeg har i en reportasje for et drøyt år siden vist differansen mellom inntekter fra bil og hva staten bruker på vegbygging. Spørsmålet ditt kommer helt sikkert politikerne til å få også i årets valgkamp.

31.jul.2007 @ 12:30av fotgjenger syklist og billist

vestlending:
“alle oslofolk bør…”. Lenge siden du var i hovedstaden og oppdaget at halvparten av alle som bor her kommer fra hele landet? Mange av oss vet veldig godt hvordan tilstanden er over store deler av landet. Enn du?
Ja, veistandarden suger. Men *hurra*, vi har jo tunneller og bruer på hvert eneste lille nes rundt omkring. Kanskje en ide å bruke penger på stamveier først – over hele landet? Dét kunne blitt en interessant reportasje Løset: Hvor mange riksveger (og kanskje fylkesveger) kunne man fiksa dersom man drøyde med alle de små og dyre prosjektene?

31.jul.2007 @ 17:44av Jetmu

Veiene på Vestlandet er unike. De har betegnelsen “turistveier” og er fredet. Til glede for Samferdselsdepartementet, som slipper å gjøre noe med disse veiene. Med fornøyelse gir samme departement, kommunene lov til å ta bompenger. Akkurat som besøkende på museer, må betale inngangspenger.
Er det ikke flott?

31.jul.2007 @ 19:37av

Hvorfor nynorsk? Jeg synes alltid det ser rart ut når jeg leser en nynorsktekst av en som alltid har skrevet på bokmål…

01.aug.2007 @ 15:09av gamle gauder

Jeg er i stor grad enig med innholdet i svaret titulert “fotgjenger syklist og bilist”.
For det første er vi i dette landet utstyrt med et bosetningsmønster hinsides enhver fornuft. På tross av sentraliseringspolitikken på 60-tallet er det fortsatt slik at det sys puter under armene på alle som vil bo i fjæresteinene fordi de syns det er fint.
Jeg derimot straffes med eiendomsskatt for min syke glede ved å bo urbant.
Veistandarden kan ikke være lik i områder der det er 3 km offentlig vei pr innbygger som der det er 3.000 innbyggere pr kilometer vei.
Det fantastiske er jo at dette er et innlegg fra en avis i Opseth-land, hvor veimilliardene jo formelig regnet over befolkningen i første halvdel av 90-tallet.
Hele saken er like preget av tafatt og ensidig grining over en problematikk som har klare paraleller til turistnæringas sutring over gjenngroing av utsikt…

04.aug.2007 @ 13:53av Kjetil

Til fotgjenger, syklist og bilist: De fleste vegmidlene går i dag til de viktigste vegstrekningene, med fagnavnet stamveger (de med grønne nummerskilt), men kan sjekke om det finnes noe svar på spørsmålet ditt.
Til deg sonm signerer med spørsmålstegn. Eg freister innimellom å nytte nynorsk. Vi h
ar to målformer i Noreg, og på bloggen min er eg ikkje underlagt nokon form for språksensur.
Mvh
Kjetil