Olje eller miljø?

SV i Vest-Agder krever at miljøvernminister Helen Bjørnøy stanser Hydros planer om å lete etter olje knappe fem mil sør for Lindesnes fyr.

image164
Leteboringen er planlagt i det såkalte Farsundbassenget og har lenge vært svært omstridt.Miljøvernministerens egne partifeller har sammen med en organisasjon som kaller seg oljefritt Skagerak klaget på tillatelsen Hydro har fått, skriver Klassekampen i helgen.

Dermed har Helen Bjørnøy fått en ny problemsak i fanget. SFT har tidligere advart mot oljevirksomhet i Farsundbassenget.

Nå er hun under press ikke bare fra sine egne partifeller i distriktet, men også fra miljøvernere fra andre partier. Bak klagen står blant andre Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Vest-Agder Venstre, Fylkeslaget til det nye partiet Rødt og Framtiden i våre hender.

Det er liten tvil om at organisasjonene mener denne saken er en ny prøve på om Bjørnøy er en sterk eller svak statsråd. Hva mener du? Bør Bjørnøy stoppe planen om oljeleting i Farsundbassenget? Har SV-statsråden stor eller liten miljøpolitisk troverdighet?

29.jul.2007 @ 22:01av Ole M

Hydro bør få lete der de vil, om det så er i de grønnes egen bakgård. Norsk oljeproduksjon er i fritt fall, halvert fra toppen, og vi trenger hver eneste lille pytt vi måtte finne.
Den oljeproduksjonen vi mister må erstattes ved bruk av skitnere kilder som oljesand og kull til olje andre steder. Så for klimaet er det ikke en god ting at lett olje brukes opp.

01.aug.2007 @ 00:14av Antisosialist

SV fikk godt under 10% av stemmene ved valget, det betyr at de ikke skal ha all verdens å si også.
Om folket ville ha SV-politikk ville flere stemt på dem.