Sprit på nett?

Nordmenn kan få lov til å bestille vin og sprit på nett om ESA får det som de vil.

image163

EFTAs overvåkingsorgan har gitt norske myndigheter en frist til 1. august med å gjøre rede for norsk alkohollov. I juni ble det slått fast at det svenske forbudet mot privatimport strider mot EU-reglene. Like etterpå fikk det norske helsedepartementet et brev med beskjed om å vurdere alkoholloven.

I følge Nynorsk Pressekontor har departementet bedt om mer tid på å svare, fordi regelverket er svært omfattende. Dersom ESA vender tommelen ned for norsk lov kan det i fremtiden bli mulig å handle vin og sprit på nett også for nordmenn. Tidligere i sommer omtalte også TV 2-nyhetene denne saken.

Hva mener du om vin og sprit på nett? Trenger vi det?

28.jul.2007 @ 12:21av Vidar N

Ser ikke problemet.
Det vil ikke påvirke avgiftsnivået, så prisutslagene vil bli minimale, og hvor spriten kommer fra bør da være likegyldig. (Da tenker jeg på en netthandel vs polet, ikke HB o.l. 🙂 )

28.jul.2007 @ 16:41av Hans Kr.

Og hva skulle faren være ved at nordmenn OGSÅ får anledning til å handle disse varene på nettet?
Å unndra seg salgstatistikken til det norske vinmonopolet?
Er regjeringen redd for at de ikke skal kunne ha full kontroll over nordmenss drikevarer, da bør de også nekte oss å reise til utlandet.
La nordmenn få lov til å ta ansvaret for seg selv, og sltt med denne barnepike- og fornyndernmentaliteten som så mange politikere er så avhengig av.
Og siden spriten ikke blir billigere, som Vidar N, så riktig skriver, kan jeg ikke se anne grunn til å fastholde dette regelverket enn akkrat det at man ØNSKER å kontrollere hvor mye av disse varene nordmenn kjøper og fortærer.

29.jul.2007 @ 17:31av Arne Bull Melsom

så lenge alkohol er en lovlig vare finnes det ingen gode argumenter for at man ikke skal kunne bestille den på internett. Jeg synes heller spørsmålet burde snus: hvorfor trenger vi det ikke? Her er det ikke forbrukerne som må komme med argumenter og bevis, det er motsatt. Så lenge norsk avgiftsnivå og aldersgrenser følges burde ikke staten ha noe problem med dette.

01.jun.2008 @ 16:15av Per Arne G.

Hvorfor skulle vi nordmenn få lettere tilgang til alkohol? Fordi det ville redusere postene på sosial- og helsebudsjettet? Neppe. Siden vi her i landet ikke akkurat er viden kjent for et forsiktig alkoholforbruk bør tilgangen (salg gjennom pol) samt avgiftsnivået opprettholdes. Argumentasjonen ovenfor kan, i sin totale mangel på helhetlig tankegang, muligens være et tegn på et konsum over gjennomsnittet?