Sjukehuskrise

Ville du akseptert å bli transportert forbi flere lokalsykehus for å få stoppet en neseblødning eller behandling etter armbrudd? Det kan bli situasjonen.

image162
Det uvanlig stille utenfor hovedinngangen. Det var svært få biler på parkeringsplassen. Jeg har tydeligvis passert et sykehus i sommerdvale, et sykehus på sparebuss.

Men det er ikke bare i sommermånedene det kan bli stille. Nye innsparingsforslag fra helseregion Midt-Norge betyr kutt av sengeplasser og sommerkapasitet hele året.

Sommerens store strid på Nord-Vestlandet er uten tvil sykehusøkonomi. Innsparingskrav vil ramme en rekke pasientgrupper. Hovedtillitsvalgt for overlegene i Helse Sunnmøre Marius Conradi beskriver situasjonen overfor Sunnmørsposten som fortvilende.

I dag sender de fleste sykehusene i denne regionen bare pasienter med hodeskader til St. Olavs hospital i Trondheim for behandling. I fremtiden kan det bli langt flere pasienter som må sendes halve Midt-Norge rundt for å få behandling.

Allerede vedtatte kutt i sjukehustilbudet gjør at pasienter med smerte og kroniske lidelser må vente, sier Harald Eikrem som er avdelingssjef for ortopedisk avdeling i Helse Sunnmøre. Han er bekymret over nedbyggingen av antall sjukehussenger.

En rekke ordførere i dette distriktet sendte tidligere i sommer et brev med krav om at statsminister Jens Stoltenberg må rydde opp. De er ikke tilfreds med at sykehusene kan bli drevet på sparebluss hele året. Flere av dem har fremsatt krav om at helseminister Sylvia Brustad blir fjernet fra regjeringen. Foreløpig har hun ferie.

Hva mener du om det som blir betegnet som sykehuskrise på Nord-Vestlandet? Er det akseptabelt at sykehus går for halv maskin, mens pasienter må vente eller blir sendt langt for å få behandling for så enkle ting som neseblødning eller armbrudd?

Det er helseforetakene som har ansvaret for sykehusene, men til sjuende og sist er det regjeringen som sitter med ansvaret for sykehusøkonomien. Hva mener du de bør gjøre?

27.jul.2007 @ 09:49av G.

Jeg kom til Norge for en del år siden og har sett meg nødt å justere oppfattningen min angående det norske helsevesenet ganske kraftig over tid. Det at et søkkrikt land med under 5mio innbyggere ikke klarer engang å ha et fungerende sykehussystem er nesten uforklarelig. Det er sikkert et veldig komplisert problem og jeg har da heller ikke noen raske løsninger, men jeg må bare fastslå at mange europeiske land klarer seg helt fint med langt mindre. Det burde jo være en tankevekker i seg selv.
Hva er det som er annerledes i Norge da, sammenlignet med mange andre land? Jo, jeg som utenforstående har iallfall lagt merke til en stor mangel på pragmatisme: rutiner og buråkrati er det som kommer på første plass, LANGT før det å ville finne løsninger. Og da tyder jeg i første rekke på det lokale planet – ikke engang nasjonalt eller politisk. I den forstanden er det da virkelig hårreisende at f.eks. ferieavviklingen og fellesferien (som skaper et dypt, svart hull i samfunnet hver juli) er langt, LANGT viktigere enn patientenes helse. Denne hellige kuen er i min oppfattning bare ett eksempel på hvor rigide det norske buråkratiet har blitt. Jeg nekter å ha forståelse for et system hvor yrker med noenlunde spesielle arbeidstider (som f.eks. leger) ikke klarer å legge til rette for mer spred ferie. Slike ting er selvfølgelig ikke noe den enkelte legen eller sykepleieren kan få ryddet opp i helt alene – her må politikerne på banen – men likevel vil jeg påstå at Kari og Ola kommer med innebygd tro på rutiner og systemer, heller enn å være løsningsrettet. Ikke bare i helsevesenet, men i hele det norske samfunn. Dette fører til det tunge og trege systemet vi har nå – med over 200.000 stykker i helsekøen.

28.jul.2007 @ 12:14av Antisosialist

Jeg synes det er mest latterlig hvor lite Vestlandet får tilbake, sett i forhold til den voldsomme verdiskapningen landsdelen alltid har stått for.

28.jul.2007 @ 16:49av Hans Kr.

Godt poeng G.
Og morsomt at det faktisk observeres, registrers og kommenteres av en som ikke er oppvokst i det norske systemet, slik jeg forstår deg.
Kan ha litt med at vi har stort sett har hatt sosialistiks formynderpolitikk i dette landet siden krigen.
Og der er det politikerne som setter reglene, og innbyggerne som MÅ etterleve.
Norge var jo for noen år tilbae presset inn i et system der landet bokstavlig talt sto stille i 3 ker i juli.
Fordi ALLE skulle ha fellesferie. Og ALLE dermed ferierte på samme tid.
Valgfrihet under ansvar er et veldig flott begrep. Dessverre er det ikke videre verdsatt av den soialdemokratiske fløyen i vår nasjonalforsamling.
Der er ønske om å presse flest mulig nordmenn inn i samme bås.
De fine ordene med et fargerikt felleskap, gjelder bare når det er snakkes om alle våre nye landsmenn.
Vi nordmenn skal fortsatt være sosialistsk “grå” og kjedlige virker det som.