På skinner

Skal Norge få en moderne jernbane? Stadig flere tar til orde for høyhastighetstog.

image159
Den pensjonerte sosialøkonomen Didrik Seip har ifølge Aftenposten i dag beregnet at det til koste 25 milliarder kroner å bygge høyhastighetsjernbane mellom Oslo og Bergen og 33 milliarder mellom Oslo og Stavanger. En slik bane vil bli en reell konkurrent til fly med langt kortere reisetid enn toget i dag kan tilby.

Seip mener det bør bygges høyhastighetstog mellom Oslo – Stavanger, Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim og Oslo – Halden med mulig forlengelse til Gøteborg, men også mellom Ålesund og Trondheim.

Det er fremmet forslag i Stortinget om utredning av en høyhastighetsjernbane i Norge, og regjeringen har derfor igangsatt arbeidet.

Men når samferdselspolitisk talsmann for det en gang så jernbanevennlige partiet SV, Hallgeir Langeland mener Stein Erik Hagen og andre investorer bør bidra til investeringene, virker det ikke som om regjeringen har den helt store troen.

Det må nemlig spytter inn betydelige milliardbeløp om Norge skal få en hypermoderne jernbane. Det regjeringen skryter av at den økte jernbanebudsjettet med i år blir for vekslepenger å regne til sammenligning.

Skal det være noe visjonært over jernbanesatsing i Norge er det kanskje på tide å minne om at da Bergensbanen i sin tid ble bygget mente Stortinget at samferdsel var så viktig at de brukte et helt statsbudsjett på å bedre fremkommeligheten mellom landets to største byer.

Mener du Norge trenger høyhastighetstog? Hvor er det i så fall behov for supermoderne jernbane i Norge? Og hvem bør betale regningen?

25.jul.2007 @ 11:23av Hans Kr.

Før Norge satser på høyhastighetsbane, bør de fr orden på de milene vi har med jernbaneskinner.
Slik situasjonen er i dag, står store kunder i kø, for
få sendt gods med jernbanen.
Men det finnes faktisk ikke kapasitet.
Når man ønsker å sende både gods og passasjerer på samme strekning, MÅ det bli konflikter. så lenge alt skal gå på de samme 2 skinnene.
Og større hastigheter på de togene vi har, betyr faktisk større avstand mellom togene. Av sikkerhetsgrunner.
Derfor bør man førts få byget ut mest mlig til 2 sporet strekning.
Da først kan man begyne å snakke om å få mer gods over på bane.
Og det samme med passasjertrafikk.
I et land som Norge er det ønsketenkning at man skal få alt godset over på jernbanen.
Jernbanenettet dekker under en prosent av veinettet her i landet.

25.jul.2007 @ 19:49av Vidar N

Hans Kr.: Nå må ikke du komme med fakta og ødelegge fantasien til en masse togentusiaster! Det er viden kjent at om man bare ignorerer problemet lenge forsvinner det…. Helt sikkert!
Personlig syntes jeg høyhastighetstog høres meget bra ut. Problemet er selvfølgelig at det vil være mye mer økonomisk å bruke de samme midlene på vei – man vil lette presset på veiene mer der.

25.jul.2007 @ 22:45av Hans Kr.

Har selv bakgrunn fra mange år i transportbransjen.
Og ser klart en fordel om man kan få deler av det som transporteres over på bane.
Men det må være under prinnsippet både og, ikke enten eller.
Det største probløemet etter min mening, for norsk jernbane, er at man ikke har mavemål.
Man skal ha BÅDE passasjer og gods transport.
Og det ned på samme skinnegangen.
Litt mer virkelighetsnær tilnærming, og jernbanen vil knne være et godt alternativ for godstransport over lengre strekninger.
Men da MÅ man få et syn på at denne transporten også er viktig, å ikke kan vente.
For noen år siden ble det gjort forsøk på å sende frysehengere med fisk fra Åndalsnes til Oslo, for videre transport på kontinentet med lastebil.
Det strandet på at at man ikke klarte å få frem togsettet med alle tilhengrene til Oslo i rett tid, slik at de fikk kjørt ombord i ferga.
Om de så bare var 5 mintter forsinket, hjelp det ikke. Ferga hadde gått fra kai.
Og netse ferge gikk dagen etter.
Og da var ikke fisken mye fersk lengre.
Synd, for tanken bak det var faktisk veldig god, men det strandet på Jernbaneverkets dårlige infrastruktur, og manglende holdning til å se hele tranbsporten under ett.

26.jul.2007 @ 11:36av Rolf

Høyhastighetstog er det eneste logiske svaret på miljøutfordringer og et sett ned helt redselsfullt absurde sikkerhetsforskrifter som gjør det både personlig krenkende og tidkrevende å kjøre fly.
Men man må ikke gå i den fellen at man begynner å bygge to-sporet jernbane der hvor dagens jernbane allerede ligger, slik som Hans Kr. så friskt mener er bra. Skal man tenke nytt, så må man tenke nytt.
Er det noen som har kjørt bilveien mellom Bergen og Volda, for eksempel. Nord for Bergen har de gjort akkurat den blunderen på bilveien. De har bygget topp moderne bilvei der hvor den gamle biltraseen lå.
Det betyr at den er lang og fullstendig meningsløst kronglete og energikrevende.
Hvorfor skal veien for eksempel opp på hver eneste
fjelltopp mellom Bergen og Volda? Hvorfor skal ikke en moderne vei – konstruekrt for å sikre hurtig og miljøbesparende transport gå korteste vei mellom to punkter.
På samme måte kan en spørre seg: Bør toget mellom Bergen og Oslo gå over Gol, Geilo, Ustaoset, osv, osv. Eller bør vi sende egne skitog langs denne linjen og sørge for at et hurtigtog faktisk går hurtigste vei, som altså ikke er over Hardangervidda.
På samme måte: Hva pokker har Nordlandsbanen oppe på Dovre og Saltfjellet å gjøre?
Jeg er sterkt tilhenger at at det brukes store summer på hurtigtog i dette landet etterhvert.
Faktisk mener jeg at alle landets største byer burde vært knyttet til Europa via et hensiktsmessig hurtigtognett (og knyttet sammen seg imellom). Men skal man tenke nytt, så må man frigjøre seg fra traseer som ble anlagt tidlig på 1900-tallet.

26.jul.2007 @ 17:32av Hans Kr.

Jeg er ikke uenig i at et høyhastighetstog bør gå i egne traseer, Rolf.
Men det er tross alt ikke så mange innbyggere i Norge at det vil bli regningsvarende å bygge nye høyhastighetstraseer mellom de største byene.
Det er ikke SÅ mange personer som reiser mellom Oslo og Bergen daglig. Ei heller de ande store byene i Norge.
Det er greit at man har høyhastighetesbane i Europa, der det er like mange mennesker i en by, som vi er totalt i Norge.
Da er det mulighet for en økonomisk forsvarlig satsning.
Nå er det vel slik at årsaken til at toget til Bergen går der det går, er fordi det at det er en av de &ar
ing; muligheter man har for å slippe ferge.
Og årsaken til at Nordlndsbanen går vel faktisk ikke over Dovre.
Nordlandsbanen begynner vel faktisk i Trondheim.
At banen er lagt over Saltfjellet har vel noe med at det er få andre muligheter til å legge trassen akkurat på det stedet.
Man er vel nesten nødt til å legge trassen i terrenget, enten det dreier seg om vanlig skinner eller høyhastighetsbane.
Se til Frankrike. De har bygget ut høyhastighetstilbud mellom de store byene, slik at det bli minde biler på veinettet, for der skal det være plass til lastebiltransporten.
Nettopp fordi landeveien går innom hver eneste by i landet.
Og det gjør ikke toglinjene.
Og det bor over dobbelt så mange personer i Paris.området, som det bor totalt i hele Norge. 9.6 millioner (2002 telling).

04.aug.2007 @ 16:36av Audun Lysakken

Det er bra at flere og flere journalister også begynner å få opp øynene for at forslaget om høyhastighetstog er alvorlig ment, Kjetil! Jeg er imidlertid uenig med deg i omtalen av den jernbanesatsingen som har vært under regjeringen til nå. Investeringene økte faktisk med 50 prosent i forrige budsjett. Det meste går til utbedringer av linjer som brukes av godstransporten, samt til dobbeltspor og andre tiltak for nærtrafikken rundt de store byene. Disse investeringene vil vi ha mye igjen for, også om vi velger å bygge høyhastighetstog i framtiden.
Jeg så også at Hallgeir foreslo at Rimi-Hagen skulle bla opp. Jeg tror ikke han mener at det er privat finansiering som skal virkeliggjøre høyhastighetsnettet. Investeringer av denne størrelsen har alltid vært avhengig av statlig kapital i Norge, det er nok bare staten som har økonomiske muskler til å bære et slikt prosjekt.

05.aug.2007 @ 10:50av Kjetil

Hei, Audun. Hyggelig at også en nestleder i et parti tar seg tid til å skrive innlegg her. Jeg er enig me deg i at vi trenger debatt om høyhastighetstog. Norge er ikke akkurat ledende på infrasrtuktur, uansett type. Men det trengs betydelige beløp og politisk vilje for å klare det. For å bygge Oslo-Bergen som høyhastighetsbane må dere bruke 15-gangen på dagens investeringsbudsjett. Les forøvrig kjetilloset.nettblogg.no/1186246871_15gangen.html