Nei til unge

Regjeringen sier nei til å la 16-åringer få stemmerett.

Tidligere i sommer foreslo barneombud Reidar Hjermann å senke stemmerettsalderen ved lokalvalg. Nå slår kommunalminister Åslaug Haga fast at regjeringen mener 16-åringene er for unge.

I en tidligere bloggpost har jeg skrevet at regjeringen har avslått søknader fra to kommuner som ville ha forsøk med stemmerett for 16-åringer ved høstens lokalvalg.

Regjeringspartiet SV har sammen med Venstre programfestet stemmerett for 16-åringer, men ikke fått gjennomslag. Hva synes du? Er 16-åringer gamle nok?

25.jul.2007 @ 10:43av Jan F

Hvis barneombudet leser Barnekonvensjonen så ser man at barn er definert som under 18. Kanskje Barneombudet heller bør tenke på at barn skal få lov til å være barn. Dersom han stiller seg bak definisjonen i Barnekonvensjonen, skal barn da ha stememrett og være valgbare?
Når skal man begynne å lære barn om politikk, når de er 10 år?
Er Baneombudet evenutelt villig til å endre barnekonvensjonen?

25.jul.2007 @ 21:35av Seide

Hvis man kan bli straffet for egne handlinger som 15-åring, betyr dette at du er ansvarlig for dine egne valg. Hvis du kan ta ansvarlige valg burde du også kunne stemme.
Om alderen er riktig er vel mer opp til fagpersonell å vurdere, men det burde hvertfall ikke forskjellsbehandles.

26.jul.2007 @ 20:59av Hans Kr.

Vi har en myndighetsalder i Norge. Den er 18.
Ved fylte 15 er man strafferettslig ansvarlig for sine handlinger. Men det er ikke dermed sagt at man er voksen.
Ei heller at man er ansvarlig for egne valg.
Man er strafferettslig ansvarlig.
Og som Jan F påpeker.
Skal man kunne velge inn 15 åringer i kommunestyret, fylkesting eller storting?
Skal 15 åringer kunne velge, må de også kunne velges.
Det er ikke så veldig mye av det den rødgrønne regjeringsgjengen foretar seg som etter min mening er fornuftig.
Men akkurat på dette punktet har de etter min mening et godt poeng ved å si nei.

30.jul.2007 @ 13:08av Marius S

Hvis ikke 16-åringene skal kunne være med og bestemme hvem som skal styre landet bør de også slippe unna betaling av skatt, skolebøker, osv. Er man gammel nok til og kunne få barn, betale skatt og bidra til samfunnet bør man også ha retten til og få velge.