Lokalt politi

Byrådet i Oslo vil bruke 200 millioner på politiet, og mener staten svikter bekjempelsen av kriminalitet i hovedstaden.
image160
Det er omlag 160 ubesatte politistillinger i Oslo som byrådet nå vil sørge for at det blir ansatt folk i. De er lei av kriminaliteten på Karl Johan og vil bruke penger på å rydde opp, skriver en av tabloidavisene i dag.

Politi er et statlig ansvar. Men byrådsleder Erling Lae fra Høyre mener justisminister Knut Storberget fra Arbeiderpartiet har sviktet hovedstaden, og vil derfor ordne opp selv.

Statsråden avviser forslaget, og får støtte fra fagforeningen i politiet som avviser tanken om kommunalt politi.

Ita mener du? Er dette et rent valgkamputspill fra Høyre-Frp byrådet i Oslo eller bør kommunen rydde opp i narkotika- og prostitusjonsmiljøet på landets paradegate?

23.jul.2007 @ 12:13av Antisosialist

Pussig dette fra Lae.
For det er ingen tvil om at de han mener er så veldig godt integrert står bak veldig mye av årsaken til at det trengs mer politi i hovedstaden.
Høyre er nesten like PK som sosialistpartiene, jeg håper nesten at Frp ikke lenger vil være med i byrådet i Oslo

23.jul.2007 @ 14:19av Øyvind Såtvedt

Dette er faktisk ikke et nytt forslag og slettes ikke noe valgflesk. Oslo Høyre har programfestet at kommunen bør overta ansvaret for det lokale ordenspolitiet. Bortsett fra i de skandinaviske landene er lokalt politi hovedregelen i andre eurpeiske storbyer.
Tidligere i sommer nektet Storberget å godkjenne ny politvedtekt for Oslo som ville gi Oslopolitiet myndighet til å gripe inn mot bl.a. pågående prostitusjon og tigging.
Politiets unnfallenhet i forhold til kriminalitet i Oslo er selvsagt også medvirkende:
Oppklaringsprosenten for Oslopolitiet lå i 2006 på 21,9 %, ned fra 24,1 % i 2005. Dette er lavest i Norge. De øvrige politidistriktene ligger mellom 30 ? 60 %.
Det er ca. halvparten så mange politifolk i gatene i 2006 som på 1980-tallet. Imens øker antallet private vektere dramatisk. Har økt med 30 % på tre år.
Oslo kommunes levekårsundersøkelse (FAFO 2007) viser at 60 % av de spurte mener at Oslo er blitt en mer utrygg by. Publikumsundersøkelsen i Oslo 2004 (MMI) viser at bare ca. 25 % av befolkningen mener at det er trygt å ferdes i sentrum på kveldstid. 55 % mener det er trygt å ferdes i nærmiljøet på kveldstid. De samme tallene for dagtid er hhv. 68 % og 85 %. Dette viser at mange opplever Oslo som en utrygg by.
På tide å gjøre noe, mao……

23.jul.2007 @ 15:10av Katrine

Foreslå heller dette når det ikke er valg, da først vil dette ha troverdighet.

23.jul.2007 @ 15:56av Øyvind Såtvedt

Til Katrine:
Det har Oslo Høyre også gjort. – og partiet har fulgt opp
med forslag i bystyret og blitt nedstemt.
Men det at der er valg kan vel heller ikke bety at man skal la være å fortelle velgerne hva man mener er nødvendige reformer? Det er jo poenget med å ha valg – at velgerne skal kunne vite hva de ulike partiene står for.

23.jul.2007 @ 16:23av Stian

Slik jeg ser det har denne saken to sider: Selve forslaget om å bruke 200 millioner på mer lokalpoliti har jeg faktisk sans for (uten at jeg har et stort behov for å ta stilling til om disse millionene bør være statlige eller kommunale): At det kan være på sin plass med flere politifolk på “bakkenivå” i Oslos gater til tider er nokså åpenbart, først og fremst pga. den åpenbare preventive og forebyggende effekten dette vil kunne ha, ikke minst overfor ungdomsgruppene. I mine øyne burde forslaget vært kombinert med opprettelsen av flere lokalpolitistasjoner i noen av oslos bydeler.
Derimot er jeg sterkt uenig med Høyres begrunnelse, som slik jeg oppfatter det i første rekke handler om å få fjernet tigging og prostitusjon fra gatene. Seriøst; det er ikke dét som er de store problemene i Oslo sentrum. Voldsutøvelse, narkotikakriminalitet og kanskje først og fremst voldtekter og voldteksforsøk er langt større problemer, som flere politifolk utsatte steder naturligvis vil kunne medvirke til å redusere. Men at Høyre tydeligvis mener det er viktigere å holde tiggere og prostituerte borte fra besteborgerne og næringsdrivende gjør utspillet deres langt dårligere i mine øyne.

24.jul.2007 @ 11:08av Øyvind Såtvedt

Til Stian:
Høyre er opptatt tøffere innsats mot alle de former for kminalitet du nevner, ikke minst vold og voldtekter. Men vi er også opptatt av å få slutt på åpenlys salg av narkotika på Karl Johan, i Skippergate, ved Vaterland på Alexander Kiellands plass og alle de andr stedene det i dag foregår. Vi ser bl.a. at mange unge trekkes inn i disse miljøene når narkosalget skjer så åpenlyst. Utfordringene står i kø på nær sagt alle områder for politiet. Dagens situasjon er totalt uakseptabel.

24.jul.2007 @ 16:18av Stian

Øyvind Såtvedt: Helt enig i alt du skriver (i ditt siste innlegg), selv om jeg ikke utelukker at vi kanskje er uenige om hvordan politiets innsats bør innrettes for å få slutt på narkotiaomsetningen.
Det jeg imidlertid er kritisk til er at – i alle fall slik dere i Høyre har formet utspillet deres – det ser ut til å i aller første rekke være tigging og prostitusjon dere skal bruke økte politiressurser på. Det er muligens en vinkling som faller i god jord hos Høyres kjernevelgere. I møtet med virkeligheten faller den imidlertid totalt gjennom.

25.jul.2007 @ 12:00av Jan F

Selv om jeg er mot en ordning med komunalt politi har jeg full forståelse for Oslobyrådets frustrasjon over manglende midler til Oslopolitiet. Men Erling Lae bør kanskje stemme FrP neste gang. Da hadde politiet fått de bevilgninger han nå etterlyser. Man kan bare vise til FrPs alternative budsjett for 2007. Forøvrig har faktisk Laes eget parti Høyre fåreslått å kutte i bevilgningen til Oslopolitet denne perioden.

31.jul.2007 @ 10:33av Øyvind Såtvedt

Jan F: Du må no sjekke kildene dine bedre. Høyre på Stortinget har sammenlignet med Arbeiderpartiet styrket politibudsjettet i perioden 2002-2007 med om lag 250 millioner kroner, hvorav om lag 90 millioner har gått til Oslo-politiet.