Røkke og Andersen

Den norske stat er forsiktig med å bruke penger fra pensjonsfondet, tidligere oljefondet. I går fikk Kjell Inge Røkke ut nær fem milliarder kroner.

Kritikerne kaller det gammeldags statskapitalisme. I følge Dagsavisen var det LO-leder Roar Flåthen som var pådriveren for å få næringsminister Dag Terje Andersen til å finne frem pinkoden til pensjonsfondet.

Næringsministeren strålte da han fortalte at staten sammen med den svenske Wallenbergfamilien går inn i Norges største industrikonsern Aker Kværner. Kjell Inge Røkke har fått 15 milliarder på bok.

Hva mener du om denne måten å bruke pensjonsfondet på?

Bløff eller klima?

Et verdiløst dokument. Er det hele er en spøk? Dette er overskriftene på reaksjonene fra henholdsvis Natur og Ungdom og Unge Venstre i dag.

image118
I dag presenterte regjeringen den lenge annonserte klimameldingen. Reaksjonene lot ikke vente på seg, og det er så godt som ren slakt fra miljøorganisasjoner og miljøopposisjon.

– Regjeringen kunne spart seg bryet, mener Bård Lahn som er leder i Natur og Ungdom.

Han mener regjeringen stort sett har lagt opp til å kjøpe seg ut av klimaproblemene ved kvoter i utlandet, og sier at klimameldingen praktisk talt er helt verdiløs.

Jens Stoltenberg ble klimahelt etter Ap-landsmøtet tidligere i vår, nå mener miljøbevegelsen at setter forurensning og skitten oljevirksomhet høyere enn å holde miljøløftene sine. Stoltenberg sa selv i dag at klimameldingen bekrefter at Norge er et foregangsland i klimapolitikken og miljøvernminister Helen Bjørnøy slo seg til ro da hun fastslo at ingen tidligere regjering har gjort så mye for å motvirke klimaendringene som denne.

Rett nok er dokumentet såpass omstridt at Senterungdommen bruker denne tittelen på sin kommentar til klimameldingen: Sp og SV redder Norges miljøære … såvidt.

I følge Natur og Ungdom er halvparten av de 18 viktigste klimatiltakene til regjeringen som resirkulering av gamle løfter og vedtatt politikk, eller vage løfter om å “vurdere” nye tiltak. Natur og Ungdom mener dette viser at regjeringens offensive klimapolitikk er en bløff.

Miljøopposisjonen i Stortinget er overrasket over hvor få tiltak regjeringen har foreslått, Frp er mest fornøyd med regjeringen.

Lederen av Unge Venstre, Lars Henrik Michelsen mener regjeringen gir beskjed til omverdenen om at Norge har en vente og se-holdning til klimaendringene. Å kalle dette ambisiøst må være en spøk, mener han.

Hva mener du om regjeringens klimapolitikk?

22.jun.2007 @ 17:57av Geir

Ett av tidenes feigeste politiske dokument. Det er ikke ett tiltak som vil smerte noen. Det å tro at å forby oljefyring i alle bygg som bygges fra og med 2009 er det som skal få ned norske klimautslipp er mer naivt enn å tro at Odd Grenland vinner tippeligaen i år.

26.jun.2007 @ 22:33av Seide

Virkelig et tulledokument. Og det verste er at Sosialistisk ungdom har gått ut og kalt det så mye som “en begynnelse!” Er det bare venstre som fortsatt kan kalle seg miljøparti?

10.jul.2007 @ 12:54av mannis

Begynner snart å føle meg som ett gissel i den opphetede miljødebatten.
Jeg har gjenntatte ganger stilt ett spørsmål i debatter her på nettet om hvilket internasjonalt organ som skal kontrollere at kvotepengene som blir betalt til ulike land, blir brukt til det de skal og vilken reaksjon det skal iverksettes om de ikke følger kravet for å kunne selge slike kvoter.
Jeg har enda ikke fått ett svar på dette spørsmålet.
Skulle tro at en hadde krav på å få svar siden de garantert kommer til å bruke innkrevde skattemiddler til disse kjøpene.
Jeg mener forøvrig at politikerene må komme med løsninger for distriktene angående kollektivtraffikken til og fra byene.
Folk må på arbeid samme om bensinen koster 2 kroner eller 100 kroner literen, så begynn å lever varen før dere krever betaling !!

Svensk bløff

Den svenske arbeidsmarkedsministeren Sven Otto Littorin er i hardt vær.

Littorin har skrytt på seg en mastergrad fra Fairfax universitetet i USA, men skolen var ikke godkjent av delstatens myndigheter og hadde dermed ingen anledning til å utstede eksamenspapirene. Dermed har statsråden hatt en falsk eksamen på sin CV.

Da en svensk tv-reporter ville vite hvordan arbeidsmarkedsministeren selv ville reagert som arbeidsgiver dersom han skulle vurdere en eksamen fra Fairfax-universitetet, ble han opprørt og forlot tv-kameraet mens intervjuet pågikk.

Nå har Moderat-statsråden fjernet opplysningene om utdanningen fra det amerikanske universitetet fra sin CV. Vil du lese mer anbefaler jeg Politkerbloggen.

Hot or not?

Klima er vårens hotteste politiske tema – i alle fall for politikere og såkalte opionsdannere. Men klimasaken er ikke viktigst for folk foran kommunevalget.

Valg07
Selv om miljø og klima skårer noen promille høyere, er det helse/eldreomsorg, skole/utdanning og veier/samferdsel som er de viktigste sakene for de spurte i velgerpanelet til Norsk Respons i juni. Selv kommuneøkonomi er viktigere for folk enn klima.

Et velgerpanel betyr at de samme personene får de samme spørsmålene flere ganger, i motsetning til en meningsmåling hvor et representativt utvalg av tilfeldige personer intervjues.

Dermed er velgerpanelet til Norsk Respons i Aftenposten i dag ganske likt en måling tidsskriftet Mandag Morgen offentliggjorde tidlig i juni. Denne målingen viste at folk mener lokalvalgkampen bør handle om skole, eldre og samferdsel.

Dermed viser to målinger nå i juni at klimasaken ikke er den viktigste for velgerne, selv om flere av partiene har bestemt seg for å sette klimapolitikk helt øverst på agendaen i denne valgklampen. Klimapolitikk er altså ikke like hot for velgerne som for politikerne.

Hva mener du er det viktigste politikerne bør snakke om i valgkampen?

21.jun.2007 @ 13:03av Programblogg

Spørsmålet bør vel helst returneres: Hva synes pressen er viktigst? NRK mente visstnok at skole ikke var viktig (fordi det har vært viktig tidligere), og planla derfor at temaet ikke skulle vies spesiell oppmerksomhet. Nå har den redaksjonen tatt innover seg hva folk er opptatt av
– og har skole likevel som tema på ett av folkemøtene.
Men, tilbake til utgangspunktet. Den redaksjonelle friheten er viktig; hva innebærer det for pressens dekning av ulike saker i valgkampen? 🙂

21.jun.2007 @ 14:18av Snorre Wikstrøm

Vel…for det første synes jeg jo ikke at politikerne bare skal snakke om de sakene som velgerne til enhver tid synes er viktigst. Det gjør jo ingen ting om partiene selv også står for noe.
For den andre mener jeg at dette avhenger veldig av hvordan du spør. Som Ketil vet, men kanskje ikke alle lesere av denne bloggen, jobber undertegnede i Arbeiderpartiet. Målinger som vi har fått MMI til å gjøre, og som har stått på trykk i flere medier, viser at miljøområdet er det viktigste saksområdet for velgerne når vi nå skal velge parti. Men i vår undersøkelse spør vi på en annen måte enn i de undersøkelsene Ketil viser til (blant annet ved åpne svar i stedet for forhåndsgitte alternativer).
Jeg sier ikke 100% sikkert at vår måte er “riktigere”. Dette er synsing. Men jeg synes at Løset er veldig skråsikker i bloggen sin når han henviser til hva “velgerne” mener. Det er ofte lurt å være litt ydmyk på slike undersøkelser. Særlig når ulike formuleringer gir ulike resultater.
Når det er sagt, diskuterer vi i Arbeiderpartiet gjerne både skolepolitikk, klimapolitikk og samferdsel i valgkampen vi. Hovedforskjellene mellom partiene hander uansett ikke om enkeltsaker, men om grunnleggende retning for samfunnet.

21.jun.2007 @ 14:57av Kjetil

Det er selvsagt opp til politikerne å snakke om det de ønsker også i en valgkamp. Så er det opp til velgerne å velge de politikerne de liker best, både ut fra person, sak og politikk.
Når Snorre først velger å fortelle om Arbeiderpartiets målinger bør velgerne være klar over at flere partier legger igjen betydelige beløp for å undersøke hva velgerne mener. Nettopp fordi de mener det er viktig, ellers er det vel rimelig å anta at partiene ikke hadde vært så opptatt av å måle hva folket mener.
De målingene som passer med partienes profil og saker blir “solgt inn” som nyheter til uke medier, mens de målingene som ikke passer med oppdragsgivers ønske, mest trolig forsvinner ned i en skuff.
Personlig synes jeg det er en uting at medier lar seg bruke av partiene til å presentere målinger og tall de ikke selv har den redaksjonelle styringen over. Ingen formulering passer bedre enn kjøpt og betalt på slike partibetalte undersøkelser.

21.jun.2007 @ 15:24av Snorre Wikstrøm

Selvsagt er politikerne opptatt av hva velgerne mener om ulike saker, og hvilke saker de er opptatt av. Det skulle da virkelig bare mangle. Men jeg prøvde bare å si at det ikke er bare dette som skal styre partienes budskap.
Når det gjelder målinger, vil jeg bare si at vi aldri har gjort noe som helst forsøk på å “selge inn” saksbarometrene våre, slik du langt på vei antyder. Men det er altså offentlig kjent at Arbeiderpartiet hver måned stiller spørsmålet “Hvilken sak er viktigst for deg når du velger parti?” (jeg tror de fleste vil være enig i at dette er en ganske nøytral formulering). Dette presenterer vi i jevnlig i partisammenheng – og er helt åpne om resultatene – også når det er medier til stede. Flere ganger har vi da blitt spurt av ulike medier om de kan få tilgang til tallene og trykke dem. Det har vi alltid sagt ja til, uansett medium, uansett resultat og uansett hva vi tror vinklingen på saken vil bli. Men vi har altså aldri gjort noe forsøk på å “selge inn” disse saksbaromenterne til noen – selv om vi er åpne om det. Om medier ønsker å trykke eller referere til våre målinger får være deres egen vurdering. Men at dette skal bety at de “lar seg bruke” av partiene, synes jeg nok er en overdrivelse – i hvert fall i forhold til vårt saksbarometer.

21.jun.2007 @ 15:58av Kjetil

Med innsalg refererte jeg til andre målinger enn rene viktigste sak spørsamål.
Altså rene politiske spørsmål som partiene kjøper ofte med det formål at de ønsker seg opplsag i mediene. Det finnes flere eksempler bare de siste ukene. Prinsipielt mener jeg medier bør la være å presentere tallmateriale som stammer fra slike innsalg.

21.jun.2007 @ 21:48av Hans Kr.

Hvis politkerne hadde vært opptatt av hva velgerne mener, Wikstrøm, hadde ikke begrepet “politikerforakt” vært så utbredt i Norge som det.
Og du er selv representant for et parti som har vært med på, både å skape og opprettholde denne forakten.
Til høsten er det faktisk et kommunevalg, og det er de lokale sakene som BØR/SKAL stå øverst på den politiske agenda.
Dermed er det nok for ganske mange viktigere å få byttet ut uduglige lokalpolitikere med markeringsbehov, enn å vurdere salg og kjøp av klimakvoter.
Dessutene er jo APens klimapolitikk basert på at det er ok å forurense, bare man betaler for det.
Det har Stoltenbergs eg
en stastsekretær hevdet.
Det er OK at Jens tar privatfly, for han kjøper alltid klimakvote.
Dette må vel kunne betegnes som strutsepolitikk av verste sort.
Og meningsmplinger som i det hale tatt har vært i nærheten av penn eller PC til et politisk parti er mindre verdt enn papiret de er skrevet på.
Så Løset har et meget godt og sannferdig poeng:
“det er en uting at medier lar seg bruke av partiene til å presentere målinger og tall de ikke selv har den redaksjonelle styringen over. Ingen formulering passer bedre enn kjøpt og betalt på slike partibetalte undersøkelser.”
Veldig bra sagt, Løset.

21.jun.2007 @ 22:30av Stian

Hva med partienes – etter mitt syn – ansvar for å løfte saker ut i offentligheten, selv om dette er saker meningsmålinger ikke nødvendigvis avdekker at de er opptatt av? Jeg ser det eksempelvis som totalt usannsynlig at landets godt over 300.000 uføre er likegyldige til at uførepensjonssystemet skal gjennom en nokså omfattende endring i løpet av de kommende årene. Og hva med de over 500.000 fattige vi har her i landet? De teller vel med når valget avgjøres de også, selv om de ikke skåret høyt på “hva teller for deg”-målingene?
Mitt inntrykk er at de sakene som havner øverst på sånne “hva avgjør for deg”-målinger er de samme sakene som har vært mest omtalt i mediabildet den senere tiden. Hva som her kommer først av høna og egget skal ikke jeg ha alt for bestemte meninger om, men at hverken journalister eller politikere bør legge alt for stor vekt på den typen målinger mener jeg så definitivt.

26.jun.2007 @ 16:29av Hans Kr.

De 500.000 fattige i Norge har i hvert fall ikke blitt mindre fattige under den rødgrønne regjeringen med en tafatt finansminister fra SV.
Det finnes jo gode tall som bekrefter det.
Og med skatte og avgiftskjerpingen som alltid følger det sosialistiske alternativet, sikre man at enda flere risikerer å komme i faresonen.
Samtidig ser vi et helsevesen som sliter og et politi omtrent ute av styring, fordi der evner man kun å fokusere på behovet for et nytt fengsel i Halden, for å få ned soningskøen.
Nei, dette er et kommunevalg, der er det de lokale sakene som avgjør, og “nekt” rikspolitikere å komme på banen.

Livet på tinget

Da Nettavisen skulle lage oppslag på en del hendelser fra Stortinget, kom jeg på de sene nattmøtene som det var flere av for noen år siden.

Rett før det forrige Stortinget gikk fra hverandre, laget jeg denne reportasjen, som mot slutten viser en del søvnige fjes i Stortingssalen, etter en lang og krevende debattdag. Den kan være verdt et gjensyn.

21.jun.2007 @ 14:01av Peter

Rett og slett utrolig bra! Vi får jo se i 2008/2009 hva prosentandelen som frivillig gir seg blir da.

Velgerne svikter KrF

Bare halvparten av KrFs velgere fra 2003 sier at de vil stemme på partiet i dag. Med 4,4 prosent får KrF bunnotering på dagens kommunevalgbarometer.

image43

Inger Lise Hansen er ganske fersk i rollen som nestleder i partiet. Hun ble sendt ut for å kommentere tallene som partileder Dagfinn Høybråten helst skulle ha unngått vel 80 dager før kommunevalget. Det er ikke så lenge siden vi hørte han drømme om et valg på 10-tallet.

Rett nok setter en del tidligere KrF-velgere seg på gjerdet. Mer enn hver fjerde synes det er en bedre plass å være akkurat nå. Men mange tidligere KrF-velgere forsvinner også til andre partier, og partiet har store problemer med å skaffe seg nye velgere, viser bakgrunnstallene.

KrFs oppslutning er klart høyere blant velgere over 60 år enn den er blant yngre velgere. Det er særlig de eldre kvinnene som er mest trofaste mot KrF.

Et valg på 4,4 prosent vil sende sjokkbølger gjennom parti som slett ikke var fornøyd verken med kommunevalget i 2003 på 6,4 eller med Stortingsvalget i 2005 på 6,8 prosent.

Hva tror du er årsaken til at velgerne svikter KrF? Hva mener du partiet må gjøre for å skaffe seg flere velgere?

20.jun.2007 @ 19:12av tore

jeg tror dette er litt svingninger, og krf er nok ikke like aktuelle etter at de var i regjering. Nå har de derimot vært tydelige på miljø og eldre, og ny nestleder vil nok hjelpe. Utfordringen er nok å fremstå rause.

20.jun.2007 @ 20:03av Haakon

Spm. til Tore. Dette med raushet er litt uklart for meg. Hvilke konkrete ting er det du reagerer på ved KrFs politikk og politikere?

22.jun.2007 @ 16:41av Hans Kr.

Nå er det vel ikke nødvendigvis personene, men politikken til Krf som gjør at de får lav oppsluttning blant velgerne.
Folk flest har vel funnet ut at dette er at Krf fører en politikk som er minmalt aktuell i år 2007.
Nordmenn har vokst opp, og anser seg ferdige med barnepiker når de har kommet i stemmeberettiget alder.
Da ser man jo stort sett såpas klart, at man finner ut at man er helt og holdent i stand til å tenke selv.
Så her er det nok stor det samme hvem man setter inn i posisjonen.
Det er ikke budbringeren, men budskapet som er feil.

22.jun.2007 @ 22:42av Rahim Nicolay Ali

Jeg tror KrF sin politikk er mer aktuell enn noensinne! Grunnen til at vi gjør det så ekstremt dårlig på denne meningsmålingen tror jeg må sees i sammenheng med mange nordmenns mangel på idealistiske drømmer. Vi våger ikke å drømme større. “Sutresaker” opptar oss mer enn de virkelige viktige spørsmålene som kampen mot fattigdom, radikal miljøpolitikk og et ukrenkelig menneskeverd. KrF er best på de tre spørsmålene, og i bunn og grunn er det de tre sakene som egentlig betyr noe i den store sammenhengen.
En dag skal vi nok reise oss, for det norske samfunnet trenger KrF, det er jeg overbevist om.

24.jun.2007 @ 18:09av Hans Kr.

Hvis det norske folk trenger Krf, skjønner jeg ærlig talt hvorfor ikke flere stemmer på partiet.
Men på vanlig Krf-vis blir det vel avfeid med at nordmenn ikke skjnner sitt eget beste.
Vi har jo med noen år med Krf ved roret oppdaget hva denne politikken står for.
Og dermed har vel de fleste absolutt fått nok, av en kuende og navlebeskuende politikk, uten forankring i det virkelige liv.
Vi ser jo hva den tidligere Krf ledede regjeringen gjorde med fattigdomsproblematikken.
Vi trenger ikke slikt i 2007, vi trenger realisme til verden vi lever i, ikke drømmer basert på noe gammelt tøv, basert på menneskeforakt.

03.aug.2007 @ 00:26av Aron

KRF har vore og er forsatt uklare på “budskapet” som må fram, for å få tidlegare og nye velgare til å stemme på KRF.
På dette området ( vere bekjennande, og å vere Israel-venn) har FRP vore mykje flinkare, og tatt stemmer frå KRF. Det er “menneskefrykta” og det å miste stemmer som har gjort KRF delvis mållause på dette området.

Kvinnekampen

Erna Solberg mot Siv Jensen. En av høstens store politiske thrillere blir kampen om å være drønning på høyresiden i norsk politikk.


Ved forrige kommunevalg fikk Høyre 18,1 og Fremskrittspartiet 16,4 prosent. Striden mellom de to er langt jevnere når velgerne blir spurt om hva de vil stemme ved et kommunevalg enn når velgerne blir spurt om stemmegivning ved Stortingsvalg.

På dagens kommunevalgbarometer som TNS Gallup har laget i samarbeid med Kommunal Rapport og TV 2 får Høyre 18,5, mens Fremskrittspartiet får 17,8 prosents oppslutning.

Dermed er det andre kommunevalgmåling på rad at Høyre er større enn Fremskrittspartiet, etter at Frp har vært størst på alle målingene fra januar til mai. Hvem tror du vinner kvinnekampen på høyresiden ved høstens valg?

Mer om afghanere

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Arild Stokkan Grande mener i følge Klassekampen i dag afghanerne som aksjonerer utenfor Stortinget bør gå hjem til Afghanistan for å delta i gjenoppbyggingen av landet.

Han mener afghanerne ikke har krav på beskyttelse i Norge, og er dermed på linje med Fremskrittspartiformann Siv Jensen. Hun er sammen med en delegasjon fra Stortingets utenrikskomite i Kabul, og mener det er trygt å sende de 45 afghanerne tilbake.

SVs Stortingsrepresentant Ågot Valle er med på den samme komiteturen, men er av stikk motsatt oppfatning. Det er også blant annet SVs nestleder Audun Lysbakken og lederen av RV/Rødt Torstein Dahle.

I denne saken står SV og Ap steilt mot hverandre. Arbeiderpartiet er altså på linje med Frp, mens SV er på linje med Unge Venstre, som står side om side med afghanerne på Løvebakken.

19.jun.2007 @ 09:45av Antisosialist

Ingen grunn til å tvile på at Ap kommer til å gi etter. Når SV etterhvert begynner å brumme om at nå går vi ut av regjeringen så bøyer Stoltenberg & co nakkene og gir etter. Det blir slik når det å ha makt er mye viktigere enn å ha ryggrad

19.jun.2007 @ 12:18av Terje

Det er valg snart. AP prater litt mer svada for å tekkes velgerene, og for å demme opp mot FRP. Men, når det kommer til handling skjer det ingenting. Selv støttet jeg Bjarne Håkon Hansen, da han har sagt mye fornuftig. Men, nå har jeg sett at også Hansen bare skravler ivei, uten å sørge for noen handling. Dermed blir det FRP på meg. Tror neppe jeg kommer til å gå tilbake, da AP har skuffet meg i over 20 år nå.

19.jun.2007 @ 14:39av SV betaler. Ikke staten

La SV betale for oppholdet til Afghanerne.

Statsministeren

Det er tid for gjensyn med tv-serien om Jens Stoltenberg, Statsministeren.

TV 2 har satt opp dokumentarserien i reprise, for deg som gikk glipp av den da en ble sendt i vinter. Jeg omtalte den her på bloggen etter premieren, du kan lese omtalen her.

19.jun.2007 @ 12:20av Arne

Jepp. Nå nærmer det seg valg, og LOs TV-kanal starter kjøret for å omvende folket. Nå skal de røde frem i et falsk, men positivt lys.
Som Propaganda skrev igår: “NRK og LO er to sider av samme sak”. LO er også majoritetseier i TV2.
Og vi protesterer mot at Chavez tok kontrollen over media? Her hjemme er det like ille, bare med “lovlige” metoder.

20.jun.2007 @ 08:28av Huldra

Kan vi på noen måte slippe noe mer av denne tafatte fjotten, bortsett fra de “nødvendige” nyhetsinnslag med ham.
Men som Arne skriver, at joda vi skjønner at media (godt plassert på venstresiden) begynner å slipe knivene før valget.
Det finnes sikkert også en del “dritt” i arkivet om borgerlige
politikere, som de kan dra frem. Var det noen som snakket om objektiv presse og media.?
Med det må vel iallefall være noen oppegående velgere som gjennomskuer agendaen.

Afghanere til besvær

Afghanerne som har startet en ulovlig aksjon utenfor Stortinget har blitt et nytt problem for den rødgrønne regjeringen.

image114
De 40 afghanerne har fått avslag på søknadene sine om opphold i Norge. I helgen kom de frem til Stortinget etter å ha gått fra Trondheim.

Men nå vil Libe Riber-Mohn kaste dem ut. Arbeiderpartikvinnen er statssekretær for innvandringssaker i regjeringer. Dermed er hun asylminister Bjarne Håkon Hanssens høyre hånd.

– Disse har fått sine saker vurdert i mange omganger og de har ikke behov for beskyttelse, sa Rieber-Mohn i helgen.

Hun karakteriserte afghanerne som nå sitter utenfor Stortinget som unge, enslige menn som ikke er på flukt.

Dette har fått Sosialistisk Ungdom til å se rødt og kreve statssekretæren til Bjarne Håkon Hanssen kastet.

– Viss det her er innsatsen hun har tenkt å gjøre så ber jeg henne finne en annen jobb, sa lederen for Sosialistisk Ungdom, Kirsti Bergstø.

Hun får støtte fra SV s Stortingsrepresentant Ågot Valle som i dag ba om full stopp i utsendelsen av afghanerne.

– Vi må ikke sende dem tilbake slik situasjonen er nå, sa Valle til politisk kvarter i dag tidlig.

I helgen deltok også SVs nestleder Audun Lysbakken i demonstrasjonen for å la afghanerne få bli i Norge, han ba sin egen innvandringsminister om å tenke seg om. Også andre i SV tar klart avstand fra regjeringens politikk.

Dermed splitter asylpolitikken på nytt den rødgrønne regjeringen. SV og Arbeiderpartiet står steilt mot hverandre.

Det finnes folk i SV som begynner å lure på hva partiet egentlig får igjen for å sitte i det de omtaler som den stadig mer Arbeiderpartidominerte regjeringen. Denne saken kan bli en ny prøve på tålmodigheten til særlig de unge og venstresida i SV. Også i andre partier regaeres det, som i Unge Venstre.

Hva mener du om regjeringens håndtering av de afghanske asylsøkerne? Bør de få bli i Norge eller bør de sendes hjem med første fly?

18.jun.2007 @ 10:44av arne

Jens klarer jo ikke å stå i mot press av noe som helst slag og har jo overlatt innvandringspolitikken til SV (høyforræderi?), så det er naturlig at de får bli selv om de naturligvis kun er lykkejegere.

18.jun.2007 @ 10:48av Antisosialist

Få dem ut og det nå. Denne saken gjør meg rasende. Disse folkene har fått sine saker behandlet i det vide og det brede. De er blitt tatt på med silkehansker lenge nok, de viser en total mangel på respekt overfor Norges myndigheter og dermed det norske folk.
Nå er dte nok. Få dem ut og det nå

18.jun.2007 @ 13:05av Bjørn

Det er ganske tydeleg at opplegget med at dei som får avslag på asylsøknad har ‘plikt til’ å reise heimatt, men at det ikkje er nokon som faktisk tvinger dei til å gjere det, ikkje fungerer.
Politiet må rett og slett prioritere å få desse folka ut, og det straks etter endeleg avslag.

18.jun.2007 @ 13:24av Robert

Det tragiske med denne saken og tilsvarende, er jo at det bortimot alltid er voksne sterke menn som er “flyktninger”. De som virkelig trenger beskyttelse og muligeten til å etablere en god tilværelse her i Norge, kvinner og barn, har ikke like spisse albuer, og er heller ikke ressurssterke nok til å komme hit.
La kvinner og barn som blir diskriminert og forfulgt få opphold her, og si nei til ressurssterke mannfolk. La oss i tillegg sende hjem de som er her på falske premisser, slik at vi kan ta i mot flere kvinner og barn fra utviklingsland. De som virkelig er i nød.
Feige og usle menn i sin beste alder bør ta et ansvar i landet de kommer fra.

18.jun.2007 @ 13:48av Liv

Jeg blir så fly forbanna av SV-politikere som er med på å sabotere landets lover og regler. Håper velgerne merker seg dette nå foran valget til høsten!

18.jun.2007 @ 15:01av Tårnfrid

Til Robert. Grunnen til at det er enslige menn som kommer, er nettopp det at de kan albue seg inn i Norge for så å søke familiegjenforening ved en senere anledning. Bær dem ut!

18.jun.2007 @ 19:41av Lars-Henrik

La afghanarane få bli i Noreg!!! Det er umoralsk å sende folk tilbake til eit land i krig. Tenk om nordmenna som flykta ut av landet under andre verdskrig hadde blitt møtt med den arrogante haldninga til Libe Rieber-Mohn og Bjarne Håkon Hanssen?
Oppmodar alle som uttaler seg for å sende dei ut av landet, inkludert ekskluderingsminister Hanssen og hans statssekretær, om å gå ut og helse på afghanarane.
Lars-Henrik

18.jun.2007 @ 19:44av Seide

La oss nå få på det rene at verken du eller jeg har gjort en døyt for at vi skal få det så bra som vi har det. Derfor er det eneste naturlige å gi alle andre som heller ikke har pumpa opp oljen fra nordsjøen den samme muligheten. Eventuellt gi den til de som faktisk har pumpa den opp. Vi er ikke like, men like muligheter burde vi da kunne gi alle!
Og dette er pokkers ingen sosial tekning, dette er liberalt og liberalistisk (kapitalistisk om du vil) tenkning!

18.jun.2007 @ 19:49av Antisosialist

Så det at man har jobbet hardt i mange år, med rundt 3000 timer årlig fordelt på 2-3 jobber er helt uvesentlig for min levestandard?

18.jun.2007 @ 21:42av Seide

“Så det at man har jobbet hardt i mange år, med rundt 3000 timer årlig fordelt på 2-3 jobber er helt uvesentlig for min levestandard?”
Så absolutt ikke, man skal bli lønnet etter arbeid, der er vi nok helt enige. Dessverre finnes det mange eksempler på indere som sikkert jobber tre ganger som enhver nordmann noen gang ville orket men allikevel ikke har råd til en tjuendedel av det en trygdet nordboer kan ha råd til. DET er urettferdig det.
Og siden vi allikevel har sosialistiske ordninger som syr puter under armene på folk som ikke gidder å dra på jobb, er det ett fett om jeg betaler late nordmen
n eller late pakistanere.

18.jun.2007 @ 21:56av Antisosialist

Det er det ikke for meg
Irriterer meg grenseløst over late nordmenn, men det gir ingen grunn til å importere enda flere latsabber

18.jun.2007 @ 22:27av Oppgitt

Ble provosert når jeg såg at de Afghanske “flyktningene” satt i full offentlighet og spillte kort om store penger – rett foran Stortinget. Dette ble vist på TV2 nyhetene. Det er ikke lov å spille om penger i Norge på denne måten. Og hvor har disse asylsøkerene fått tak i disse pengene? Når de hverken har jobb eller oppholdstilatelse? Tydligvis lukrativt å være i Norge for dem..

18.jun.2007 @ 23:06av Antisosialist

Enig.
Det er vanvittig irriterende å se på den forakt disse folkene viser overfor norske myndigheter, den norske befolkning, norske lover, regler og normer.
Når de får lov til å holde på nøyaktig som de lyster, så fører det til at min respekt for norske myndigheter og norsk politi bare forsvinner

19.jun.2007 @ 00:39av Elisabeth

Jeg synes det er vanvittig irriterende å se den forakt Antisosialist her viser overfor andre mennesker.
Det er ikke slik at afghanerne “får holde på nøyaktig som de lyster” – da hadde de vært helt andre steder enn foran Stortinget.
Så lenge Norge ikke overholder menneskerettighetskonvensjonen og vil sende flyktninger tilbake til krig (eller gjøre dem internflyktninger), når Terje Sjeggestad i Utlendingsnemda (UNE) og Bjarne Håkon Hanssen offentlig går ut og sier de “ikke vil la seg diktere av FN” og at FN må respektere norsk suverenitet – så er det flott at det finnes folk som er villig til å tvinge frem et oppgjør om det.
Den norske regjering sa i Soria Moria-erklæringen at de ønsket å fremme “en mer human asylpolitikk”. Det ble visst med luftslottet? For pr idag har Norge strengere asylpolitikk enn under Høyres Jern-Erna (se Ny Tid i mai), og det var nok ikke akkurat dét alle SV-velgerne så for seg den dagen de stemte.
Synes det er håpløst at Norge sender soldater og flyktninger til samme land. Jeg fatter rett og slett ikke at det går an, og lurer på om verden har gått av hengslene siden jeg sjekket sist. Det er så man kan blir flau over å være norsk!
www.noas.org/index.php?p=news&news_id=79

19.jun.2007 @ 00:50av Antisosialist

Og jeg synes det er irriterende å se den forakt de viser det norske folk, ikke noe tyder på at de vil respektere lovlig fattede vedtak.
Forøvrig så er jo Norge et suverent land, det er ingen grunn til at vi skal la oss styre av FN i ett og alt.
Og i praksis så får disse 100% respektløse afghanerne frikort til å gjøre som de vil.

19.jun.2007 @ 00:55av Også oppgitt

Det satt afghanere og spilte kort foran stortinget i dag – men ikke om penger!
Jeg så dem spille kort der nede i dag, men så ingen penger – og det gjorde jeg heller ikke på nyhetene.
Afghanerne er veldig opptatt av at de ikke skal gjøre noe galt, derfor passer de til og med på at plenen ikke blir ødelagt, de rydder hele tiden opp søppel og rot (som gjerne kommer fra norske folk som bare stikker innom) og de fjernet sidene på presenningen øyeblikkelig da politiet ba dem om det.
De sitter der fordi de trenger hjelp, og fordi de ikke tør være noe annet sted. Så lenge de har osloborgernes og pressens øyne på seg, vil noen SE om de blir ført bort. I stedet for å bare bli hentet en og en i all stillhet som hele det siste året etter at regjeringen brøt løftene sine.
De har til og med bedt norske folk ikke prøve å blande seg inn og forhindre det om de blir forsøkt fjernet med makt av politiet, men heller ta bilder og være vitner.
Dette er folk som har mistet familie, hjemsted, har vært utsatt for politisk forfølgelse og har klart å rømme unna krig. Talsmannen deres, Zahir Athari er gift med en norsk statsborger og har et nyfødt barn – likvel får ikke han heller opphold. Da måhan først tre måneder til hjemlandet, slik visumreglene gjelder i dag – og det kan han ikke risikere!
Da er det ikke bare lykkejegere! En lykkejeger ville dratt hjem de tre månedene, han hadde ikke vært med i en sultestreik, eller gått pilgrmsruten til fots mellom Trondheim og Oslo!!!
Og nei, de har ikke mye penger. De får penger fra norske folk som vil støtte dem og finner kontonummeret deres som norske støttespillere har lagt ut på www.asylmarsj.no, men de ber ikke selv om noe, de vil ikke man skal ha pengeinnsamlinger for dem, og de har slett ikke nok til å spille om dem!

19.jun.2007 @ 01:01av Ikke tull

Norge klarer ikke aa berge hele verden slik som enkelte later til aa tro. SV maa gjerne fantasere om aa ta imot flere folk. Men det har en stor oekonomisk pris som ikke er baerekraftig i all fremtid. Hva vil SV/AP gjoere den dagen da kassen er tom? Hva angaar de nevnte Afghanere saa har deres saker vaert behandlet mange mange ganger, og det har ikke vaert grunnlag for aa gi dem asyl eller opphold. Dessuten de bor faktisk miliioner av folk i Afghanistan som lever sine daglige liv. Er det ikke best for Afghanistan at disse unge mennene som sitter og spiller kort drar hjem og gjoer noe for sitt eget land?

19.jun.2007 @ 01:11av Elisabeth

Antisosialist: Ser ike at de viser noen forakt for norske folk, se bare deg vise forakt for dem.
Hva mener du med lovlige vedtak? Problemstillingen her er jo nettopp om vedtakene kan være lovlige. Vi har tross alt skrevet under på menneskerettighetserklæringen. Vi kaller oss en fredsnasjon og er stolt av vår fredsmeklerposisjon. Og så bryuter vi menneskerettighetene?
Disse “lovlige vedtakene” er jo nettopp det regjeringen nå skal opprette en Stornemd for å se på. I tillegg brøt regjeringen løftene sine om en uavhengig gjennomgang av alle enkeltsakene – som resulterte i at sultestreiken i fjor ble avsluttet. Bare to dager senere ble de to første deportert – uten noen uavhengig gransking, enda regjeringen hadde bevilget midler til Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) til å nettopp skille ha midler til å foreta det!
Så føkk Utlendingsnemda, som sitter der og gjør som det passer dem. Den nemda skulle vært lagt ned (som et mislykket prøveprosjekt), og asylsakene skulle hatt ankerett i rettsvesenet.
Nemdsleder Terje Sjeggestad sitter og tolker retningslinjene for opphold så rigid han kan, og legger større vekt på smutthullet med “norske asylpolitiske hensyn” enn han gjør i forhold til menneskerettigheter og humanitære hensyn.
Han benytter muligheten til å leke Gud,
men gjør jobben som en Satan!

19.jun.2007 @ 01:14av Human

Vi kan hive ut Mullah Krek
ar og hele familien hans.
Så har vi plass til litt flere folk som trenger beskyttelse – UTEN å ha gjort noe galt!!

19.jun.2007 @ 01:20av TULL

Rieber-Mohn lyger, afghanerne har ikke fått saken gjennomgått mange ganger. De har fått to avslag – og da kan de ikke verken søke eller anke noe mer!
De vil jo reise tilbake igjen, men først når det er blitt tryggere. Kanskje mange folk har det rolig og greit i Afghanistan. det har ikke disse! Familiemedlemmer er døde, de kommer fra områder med krig, de kjenner ingen i KAbul og mange av dem er forfulgt i hjemlandet – hva skal de gjøre for å kunne overleve der da?
Om Norge hadde vært i krig, hadde det ikke hjulpet å sende alle som flyktet over grensene til Gjøvik. Om Prøysen mener alle har et søskenbarn der, så har ikke alle afghanere det i KAbul. Og selv søskenbarn i Gjøvik ville hatt mer enn nok med seg selv i en krigssituasjon, og ikke vært særlig villig til å brøfø noen fjerne familiemedlemmer som skulle komme til å dukke opp på døra!

19.jun.2007 @ 01:22av Herregud

Vi kan da ikke sende masse soldater til et land med krig og så sende flyktninger dit også! Om det er så trygt i Kabul, hvorfor er det da så mange norske og andre vestlige soldater der? Jo, fordi Taliban har sommeroffnsiv der. Om det er så trygt i Kabul, hvorfor sprenges det da så mange bomber der? Hvorfor dør det da folk der daglig på grunn av urolighetene???

19.jun.2007 @ 09:43av Antisosalist

NOAS og uavhenigig granskning?
Hehe, ja nå har jeg hørt det også.
Trist at noen støtter at Norge skal overkjøres av FN og i realiteten tvinges til å ha åpne grenser.

19.jun.2007 @ 10:35av Seide

Godt det er flere som støtter oppom afghanerne her på nettet, følte meg litt alene en periode.
Men det økonomiske er absolutt ikke noe problem. Det er svært få personer i Norge som faktisk forstår hvilke enorme summer vi bruker på å låse oss inne her i nord. Bare å kutte i
bondesubsidieringen samtidig som å åpne for utenlandske bønder
ville vi klart å holde liv i ganske mange krigsoffere, samtidig som matprisene ville gått ned. Når du åpner grensene vil arbeidskraft komme inn i landet, og mennesker kan konkurrere på likt grunnlag. Etter at grensene ble åpnet til Sverige og Storbrittania ut i EU har det blitt mindre arbeidsledighet og økt økonomisk vekst i de to landene.
www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1218157.ece

19.jun.2007 @ 10:39av Antisosialist

Vi har jo knapt nok arbeidsledighet her i landet, og økonomien er så het at den må kjøles ned
Forøvrig så er vi nå god vei til å produsere for lite mat, og verre kan dette fort bli hvis man nå benytter jordbruksland til å produsere biodrivstoff

19.jun.2007 @ 11:30av Seide

Men er det ikke både billigere og bedre å importere billig, kvalitetsrik mat? Det er både bra for oss i Norge og de som lager maten i (f eks) utviklingsland. Det fremmer handel, utvikling og fred. På samme måte er det bra å la individer komme til Norge og jobbe.

19.jun.2007 @ 11:39av Antisosialist

Det er ingen problem å importere mer mat allerede i dag, bare til å fjerne noen tollmurer det.
Hva med transporten forøvrig, vil ikke den bidra til forurensing den da?
Og hva med avfolkning av bygdenorge, med mange tusen ekstra inn i byene hvor det allerede er spengt boligmarked og allerede mange hundre tusen som gjerne vil bort derfra.
Vil turister komme for å se gjengrodd landskap og falleferdige, fraflyttede hus?

19.jun.2007 @ 12:04av Uvitenhet?

Aa importere mat fra omraader som vil bli hardest rammet av klimaendringer er det saa lurt? Hva slags droemmeverden lever du i? Aa frakte mat halve/hele kloden rundt er ikke miljovennlig. Det foerer bare med seg enda stoerre miljoeproblem. Saa du vil altsaa importere matvarer, dvs overfloediggjoere norsk boender. Du vil ogsaa importere flere innvandrere til Norge for aa jobbe. Hva skal de jobbe med da? Tar du vekk primaernaeringene (som inkluderer boender) mister du samtidig sekundaernaeringene slik at naar du fjerner boendene mister mange andre folk jobbene sine ogsaa. Inkludert traktor og andre landbruksmaskin selgere verkstedsarbeider, banker, forsikringsmedarb, meieri, gartneri osv. Forstaar du ikke hvor lite du tenker med naar du vil importere fremfor aa legge ned norsk landbruk? Forstaar du heller ikke hva slags konsekvenser det foerer medd seg????

19.jun.2007 @ 13:19av Seide

Fremtiden i våre hender har kommet frem med en rapport som sier at langreist mat kun står for ca 10% av totale utslipp når du kjøper maten. Størstedelen av klimagassene slippes ut fra butikken og hjem til huset. Derfor er klimaargumentet tilnærmet null verd i en slik sammenheng.
Hva bygdenorge angår er vel det opp til enhver. Jeg vil ikke legge meg opp i om noen vil bo på bygda eller ikke. Hvis folk heller vil bo i byene og ha høye huspriser, skal de få lov til det! Hvis turismen er såpass stor tror jeg nok folk er smarte nok at det er et marked som kan holde seg oppe selv, blir det nok av det fine kulturlandskapet ditt. Derimot står landbruket for ca 50% av klimagassutslippene i Norge, så der kan du begynne å snakke om utslipp og muligheter for å redusere ved effektivitet osv…

19.jun.2007 @ 13:25av Seide

Og til konsekvenser ved å åpne grensene: Er du klar over hvilke konsekvenser verden ser idag ved at vi har stengt grensene?! Personer jobber livet av seg for å kunne tjene til livets opphold i andre deler av verden, mens vi har råd til å betale selv de lateste med fete sydenturer.
Jeg sier ikke at vi skal drite i de svakeste i landet, men de har det usedvanlig godt i forhold til flesteparten av verdenLa oss heller hjelpe alle litt, enn å lage en elite av arbeidsløse i Norge. Ved å la de ta ansvar selv vil man kanskje begynne å jobbe litt mer. Det er en grunn til at skoleelever har så liten læringsvilje som de har; de vil klare seg kjempefint uansett (på bekostning av de arbeidende)!

19.jun.2007 @ 14:03av Antisosialist

Landbruket står bak 50 % av utslippene? Det kunne vært artig å se dokumentasjon på.
Så en liste over kommuneutslippene i Sogn og Fjordane forleden, det var ikke akkurat landbrukskommunene som viste seg mest igjen der, men derimot AP-bastionene Høyanger og Årdal sammen med Bremanger. Felles for de tre er smelteverk.
Men, om landbruket slipper ut så mye.
Det vil det jo nødvendigvis gjøre også i andre land, og i tillegg vil du få enda mer som følge av frakten.
E
llers er det jo lett komisk å høre en fra Venstre som mener de late har for gode ordninger. Jeg er ikke uenig med deg i det altså, men ditt parti står jo for å ville gi borgerlønn

19.jun.2007 @ 15:08av Seide

Nå fant jeg selvfølgelig ikke der jeg leste det, men skal skrike ut om jeg finner den. Men du må jo regne med gjødsling fra oljevirksomhet osv osv.
Nå skrev jeg lengre opp at langreist mat kun står for 10% av utslippet varen lager, slik at å sykle hjem fra butikken er en god del mer miljøvennlig enn å kjøpe kjøtt fra nambia (og billigere hvis du ser bort ifra tollbarrierene).
Og for å presisere kommer jeg ikke fra Venstre, men Unge Venstre, og selv der er jeg selvfølgelig ikke enig i all politikk. Derimot mener jeg at det er mye bedre å kunne fø på en million slik at alle klarer seg, enn å fø på 100 nordmenn som vil ta seg turer til spania to ganger i året. Gitt at du kun har en viss sum tilgjengelig.

19.jun.2007 @ 15:30av Antisosialist

med andre ord, leve utlendinger, til hel**** med nordmenn

19.jun.2007 @ 17:34av Seide

Vel… vet ikke med deg, men jeg synes ikke en utlending er noe mindre verd enn en nordmann. Har også flere “utenlandske” venner jeg heller ville hjulpet i nød enn mange nordmenn… Hvorfor la skille gå ved nasjonalitet som du ikke styrer selv?

19.jun.2007 @ 19:26av Antisosialist

Om du kan redde et av to mennesker fra å drukne, det ene er en Taliban-soldat, det andre et familiemedlem, så er jeg ikke i tvil om at du velger Taliban-karen

19.jun.2007 @ 22:07av Seide

Takk for din tørre sarkasme, spesiellt siden dette begynte som en god og oppfriskende debatt. Dessuten tror jeg svært få talibansoldater drukner, i og med at de bor oppe i fjellene og skyter på hedninger.

19.jun.2007 @ 23:28av Antisosialist

Jeg synes at det du skriver er ekstemt latterlig, derav skrev jeg som jeg gjorde.

20.jun.2007 @ 09:57av Thomas

Vi kan ikke sende tilbake folk til krig.
Punktum.

20.jun.2007 @ 18:43av Ottar Torstensrud

De har gått fra Trondheim til Oslo. Da må de kunne gå tilbake der de kommer fra. Det er Trondheim som har ansvaret for disse. Det er tull at de ikke har noe sted å være. Disse menneskene er ungdommer i sin beste alder og er her for å søke lykken. De som har blitt sendt tilbake tidligere klarer seg utmerket.

20.jun.2007 @ 18:43av Grete

Send dem ut NÅ!!! Ikke noe mer dikkedarier og klapp på kinnet….få dem UT.

20.jun.2007 @ 18:50av bjosten

Det er helt utrolig at de fortsatt er her i landet etter den grundige saksbehandlingen alle har fått.
Hvorfor stiller ikke TV reporteren mer kritiske spørsmål til de i SV og V som ønsker ar de får bli ???
Det er vel blitt slik med dere reportere også at dere ikke tør i frykt for og bli kalt rasist. Send dem hjem slik at de kan hjelpe til og bygge opp landet sitt.

20.jun.2007 @ 19:31av

problemet er at AP lovet en MER HUMAN FLYKTNINGPOLITIKK enn den som ble ført under den forrige regjeringen. Det AP har gjort er å STRAMME INN. Det er nokså underlig at dette ikke går opp for solidaritetes og likhets elskende AP folk, de største hyklere som finnes.
Det er direkte usmakelig å kalle mennesker som fra de ble født kun har opplevd krig, undertrykking og uttrygghet for lykkejegere.

21.jun.2007 @ 10:15av sigrid 15 år

Jeg forstår virkelig ikke at norske statsborgere kan si noe sånt som dette jeg har lest over her. At afganerne bare er noen “lykkejegere” som burde sendes tilbake med en gang er direkte uhørt. De er like mye mennesker som oss, det som skiller dem fra nordmenn er at de har levd et liv i krig og smerte, noe vi ikke en gang kan forestille oss. Mine foreldre har blitt kjent med flere av disse afganerne som i natt ble tatt av politiet, og de kjenner også flere mennesker som er sendt hjem. Grunnen til at folk flykter er ikke at de vil ta penger fra rikere makter, de trenger rett og slett bare et sted å bo frem til de kan dra tilbake til sitt eget land, for det er nemlig det de vil. Tilbake til sitt eget land. De trenger bare hjelp mens de venter og håper på at krigen skal ta slutt. Krigen som vi er med på når vi sender soldater. Det at jeg, en 15 år
gammel jente har mer respekt for medmennesker enn en godt voksen person, syns jeg er bare helt forkastelig! Disse afganerne er mennesker på lik linje med oss! Så hvorfor kan vi ikke bare behandle dem slik vi
vil behandles? “Du skal gjøre mot andre slik som du vil at andre skal gjøre mot deg!”

14.jul.2007 @ 12:45av Martin

Løsningen burde være veldig enkel:
1. Bestem deg for hvor mange du synes skal få opphold i Norge pr. år
2. Prioriter de som fortjener det mest ut i fra det tall du har kommet til i punkt 1.
I Norge fungerer det på en annen måte: De som får størst mediedekning får opphold, med egen lov om nødvendig.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.