Du får regninga

Samferdselsministeren var stolt da hun i gårfortalteatbyggingen av ny E6 mellomGardermoen og Hamar kommer tidligere enn planlagt. Det hun ikke fortalte var at det er du som må betale prosjektet.

image121
Ikke med et ord nevnte Navarsete hvem som får regninga, da hun på en pressekonferanse, som stort sett handlet om alt som var bra i samferdslssektoren, fortalteat regjeringen fremskynder byggingen av E6.

I proposisjonen om ny E6 nord for Gardermoen som passerte statsråd i dag, står det imidlertid at du må passere ikke mindre enn seks elektroniske bomstasjonerdersom du skal kjøre den nye Europaveien fra Gardermoen til Kolomoen sør for Hamar i fremtiden. Det er ny norsk bomrekord per kilometer.

Bare 1,5 av de 4,7 milliardene den nye E6-strekningen skal koste kommer fra staten. Restener det du som bilist som må finne deg i å betale. Og regninga kan bli enda større, forEidsvoll og Stange kommuner ønskerå skåne strandkanten langs Mjøsa. Skjer det må bilistene betale tre av fire kronersom skal brukes på det nye veganlegget.

Avhengig avtrasevalgetlangsMjøsa, skriver regjeringenat detvilkostemellom 60 og 90 kronerfor personbiler ibomavgift for å kjøre E6 mellomGardermoen til Hamar.For tyngre kjøretøy blir bomregninga mellom 120 og 180 kroner.

Tidligere har regjeringen sattnorsk rekord ved å sende hele regningen for en strekning på E18 i Vestfold (Langåker – Bommestad) til bilistene, denne gang spytterstaten inn halvannen milliard til et viktig veganlegg, men sender nok en gang størstedelen av regninga til deg.

Det nye bompengesystemetde rødgrønne partiene vil bruke på E6 nord for Gardermoengjør detdyrere for hver kilometer du kjører. Seks ganger vil bombrikken din bli registrert om du skal helt til Hamar, selvsagt i tillegg til andre bomstasjoner du passerer.

Hva mener du om bompenger? Er det rett at bilistene skal ta en stadig større del av regninga for bygging av veier i dette landet, eller er det statens jobb å finansiere veiene?

29.jun.2007 @ 16:23av Hans Kr.

Hvis de bilrelaterte avgiftene hadde blitt tilbakeført til bilistene/samferdsel/veiformål kunne man å enkelte strekninger akseptert en form for bompengefinansiering, HVIS, det finnes alternative veier.
På alle bomstrekninger på kontinentet er dette nemlig løsningen.
Man kan velge å kjøre på god motrvei med avgift, eller en noe dårligere hovedvein uten avgift.
Her i Norge finnes det ikke alternativer, og finner man det, MÅ man betale der også.
Men når vi vet at det innbetales i overkant av 50 miiliarder kroner i bilrelaterte avgifter, og bare rundt 16 milliarder blir tilbakeført til vei/bilist/samferdsel, da er dette å betrakte som et offentlig godkjent tyveri.
Utviklingen i bompengeproskejter de siste årene har jo vist at det ikke finnes politisk VILJE i regjering eller storting til å endre dette.
Bilistene-transportnæringen er statens MELKEKU.
Og nordmenn knurrer litt, og betaløer uansett.
Dermed blir dette heller ikke endret.
Nettopp fordi vi godtar det, år etter år, etter år.
Og forbrukeren må jo betale dette flere ganger. Først direkte ved egen bompassring, og deretter i økte varepriser, fordi tramsportnæringen vil forsøke å ta igjen sine utlegg, ved økt bpmpengefinansiering.
Og vi snakker fremdels om et av verdens rikeste land.
I vårt naboland Sverige, som har opparbeidet seg en enorm utenlandsgjeld, finnes man kun bompenger i Stockholm og på broen over til Danmark/Europa.
Bomringen i Stockholm er i utgangspunktet innført for å forsøke å endre på fremkommelighet, og miljøbelastning.
Broen av Øresund er dermed det eneste veiprosjektet i Sverige, der den vanlige mann i gata, og transportnæringen er med på å betale.
Og det beste er at svenskene faktisk får støtte fra EU til å bygge ut deler av E-6 gjennom Bohuslen.
I Norge kommer finansieringen fra bilister som allerede er avgiftsbelagt for sin bilkjøring til over skiboksen på taket.

30.jun.2007 @ 09:57av Frode

Det er vel uansett VI som betaler regningen, siden vi vel alle må regne oss som en del av staten. Forskjellen er bare at ved bompengefinansiering er det de som bruker veien som må betale……

30.jun.2007 @ 10:30av Helge Rasmussen

UTENOM bompenger betaler bilistene inn ca. 50 milliarder kroner årlig
i skatter og avgifter. Burde ikke dette klare seg?????????

30.jun.2007 @ 13:33av Jan

Ja, nå kan dere ha det så godt dere som stemte på AP= Avgiftspartiet. Bare så synd det går utover alle oss andre også!

30.jun.2007 @ 14:06av Ketil

Frode mener at ved bompengefinansiering er det brukerene som må betale. Det er vel i og for seg riktig det, men det utsagnet er vel bare halveis sant. Det han burde ha sagt er at det er brukerene som må betale EN GANG TIL! Bilistene har jo allerede betalt 3-4 ganger gjennom bil-relaterte avgifter. Og det er jo ingen hemmelighet at denne regjeringen gikk til valg på skatteskjerpelser, men vi skal ikke glemme at Bondevik I og II heller ikke gjorde en tøddel med bil-relaterte avgifter. Høyre, Venstre eller Krf har heller ikke i regjering vist antydning til å komme bilistene i møte. Og hvor er NAF/KNA??? Bilistenes organisasjoner som skal ivareta bilistenes interesser. Her er det ikke mye hjelp å få. NAFskriver litt i sitt eget interne magasin, kun tilgjengelig for medlemmer av NAF. Det hjelper sikkert. Sikkert like mye som å spørre julenissen om hjelp. Kom på banen NAF, gjør som lastebileierene gjorde for noen år siden. Knut Enger og hans støttespillere oppnådde mer på noen uker enn det NAF har greid siden krigen.

30.jun.2007 @ 22:49av

Gode poenger Kjetil.
Men heller ikke Knut Enger og hans organisasjons oppnådde så veldig mye i ettertid.
Og nå er jo det gått helt i glemmeboken.
Dessverre tror jeg faktisk at de ulike sittende regjeringer spekulerer i dette.
Og som du sier organisasjonene er like handlikslammet som bilistene. Det er som i transportnæringen, der organisasjonene er mer opptatt av å ble et godt forhold til den til en ver tid sittende regjering.
Istedenfor å komme på kant med dem ved å oppfordre til aksjoner.
De VET at det er minimalt som bilistene egentlig får gjort.
Det kommer noen spede trussler om aksjoner, det skrives noen tøffe leserbrev, og i det siste har vi jo fått bloggverden.
Utover det skjer det jo ingen verdens ting, og derfor r det faktisk ikke farl
ig for noen regjering, enten det er Bondevik 1/2 eller AP-SV-SP.
Bilistene får regningen uansett, fordi vi dessverre er pukka nødt til å kjøre, og dermed betaler det det koster.
STaten tenker garebtert: Tar de den, tar de den.
Og de får jo rett hver eneste gang også.
Se på årsavgiften.
Hvert år fra 1. mars kommer de samme leserbrevene rundt om i landets aviser, om urettferdighet, pengegriskhet, unødvendighet, m.m
Det gir seg sånbt rundt den 15-20 og 1. april er det helt stille.
Enkelte av leserinnleggene sendes sikkert inn hvert år, for teksten er den samme.
Men årsavgiften kommer, selv om denne regjeringen faktisk har gjort noe for å endre den.
Og det skal bli spennende å se hvordan det vil fungere.
Og Årsavgiften ble innført som en luksusavgift på bil i sin tid.
En liten parallell:
Rett etter krigen fikk vi en midelertidig sukkeravgift.
Som vi faktisk betaler enda.
Jeg har kjørt kilometervis i grisemøkk på franskemotorveier, fordi staten ville ta fra bøndene et gode. Og de protesterete ved å tømme grise- og kumøkk på motorveiene.
De har gode fremdeles.
Jeg har sett franskmenn tenne på tobakksbutikker i Paris, fordi det ble truet med økning av tobakksavgiften.
Den ble ikke økt.
Men hva gjør nordemenn?
INGENTING.
Vi surmuler,
og betaler.

01.jul.2007 @ 00:00av Vestlandet

Topp at det blir mye bompenger på den veien for da slipper mine skattepenger å gå til ein vei jeg aldri kommer til å bruke

01.jul.2007 @ 10:49av Antisosialist

Det eksisterer ingen grunner til at det bør være bompenger i Norge, er det en gruppe som virkelig gjør opp for seg allerede og som får utrolig lite tilbake så er det bilistene

01.jul.2007 @ 20:48av

Hei dere hvorfor er det ikke bompenger i Tyskland og Danmark jo fordi det ikke ble akseptert av bilistene hadde vi sendt inn noen ord om dette til Domstolen i Haag tror jeg mye hadde forandret seg her i Bergen er det snart så mye bompenger att det er helt idioti hva er det som skjer er det ikke på tide og gjøre noe nå?

02.jul.2007 @ 13:51av Mona

Dette er vel ikke noe problem – vi kan vel bare ta trikken til Hamar??
Neida, men for å være litt seriøs – dette er en risikobelastet strekning – her er det masse ulykker hvert eneste år, og da særlig om vinteren. Om bompenger er riktig måte å finansiere på? Staten bør selvsagt sørge for at dette landet har en fornuftig infrastruktur, men så lenge vi befinner oss i relativt tettbygde strøk – og fordi det er fare for at noen fra Oslo kan komme til å benytte seg av denne veien, må for Guds skyld ikke staten finansiere noen ting som helst. Til det ligger E6 nord for Gardermoen altfor langt sør og altfor langt øst.

12.jul.2007 @ 12:29av Einar Thai

En bør her være klar over at av de 1,5 mrd kronene Staten spytter i kassen, tar de inn igjen kr. 1,175 mrd. i moms for hele anlegget. Statens bidrag blir derned KUN 325 mill. kroner. Svindel på høyt plan altså. Det samme skjedde også i forbindelse med en bro på Vestlandet. Staten ytte 1,5 mrd, men tok inn igjen 1,7 mrd. i moms. Vi bør omdøpe Staen til AS Svindel & Bedrag.