Lett å bli valgt

Ønsker du å komme inn i Oslo bystyre må du ha rundt 7 500 velgere for å bli en av de 59 som kan ta plass. I Utsira trenger du imidlertid bare 15 velgere.

Det er opp til kommunene å bestemme hvor mange representanter som skal velges inn i kommunestyrene ved høstens kommunevalg.

Tre kommuner, Utsira, Træna og Røst, har valgt å bare ha 11 representanter som er det minste, mens Trondheim vil få det største bystyret; her skal det som tidligere velges 85 representanter også de neste fire årene.

Oslo kommune skal velge 59 representanter til de neste års bystyre. Over 440 000 innbyggere har stemmerett i hovedstaden, dermed står det dermed i overkant av 7 500 velgere bak hver politiker i hovedstaden etter høstens valg. I Bergen har hver av de 67 representantene nesten 2 900 velgere i ryggen.

Utsira er den kommunen med færrest velgere per folkevalgt. I kommunen hvor bare 162 har stemmerett, vil det bare stå 15 velgere bak hver kommunepolitiker. Modalen kommune i Hordaland får 21 velgere per representant.
I 131 av landets kommuner vil kommunestyrerepresentantene ha under 100 velgere i ryggen etter valget i høst.